0

Chơng trình tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 75-76 )

- Huy động vốn từ chính lợi nhuận tích luỹ đợc của công ty:

3.2.3 Chơng trình tạo nguồn hàng nông sản xuất khẩu của Công ty

Để đảm bảo cho chơng trình xuất khẩu đạt kim ngạch 80 triệu USD vào năm 2010, Công ty xây dựng chơng trình tạo nguồn hàng xuất khẩu bằng 2 hớng sau đây:

+ Trực tiếp đầu t xây dựng hoàn chỉnh các nhà máy, Xí nghiệp của XN LHCB Thực phẩm Hà Nội. Tất cả các Xí nghiệp, Nhà máy sản xuất thuộc Xí nghiệp LHCB Thực phẩm phải đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP.

+ Xây dựng các vệ tinh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu và các mặt hàng thuộc nhóm thực phẩm chế biến của Công ty trên nguyên tắc chất lợng cao theo tiêu chuẩn do Công ty đặt ra, giá cả thống nhất. Phát huy tối đa nguồn lực về lao động, kỹ thuật, vốn từ các công ty cổ phần. Hiện tại Công ty đã có 7 Công ty cổ phần: Công ty cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (Simex), Công ty cổ phần Gốm Chu đậu – Hapro, Công ty cổ phần nớc uống tinh khiết Hapro, Công ty cổ phần Thực phẩm truyền thống Hapro, Công ty cổ phần Mành trúc Hapro – Bình Minh nằm trong hệ thống Công ty và một hệ thống các cơ sở sản xuất vệ tinh, sản xuất và cung cấp cho Công ty các sản phẩm xuất khẩu và phục vụ tiêu thụ trong nớc với chất lợng cao nh: gốm sứ (Chu Đậu, Bình Dơng, Bát Tràng), các mặt hàng phục vụ ăn uống nh: các loại thực phẩm, rau, củ, quả chế biến, rợu, nớc giải khát... Đây là một hớng quan trọng nhất để tạo nguồn hàng, đồng thời là biện pháp lấp đầy khu công nghiệp nhanh

nhất. Để thực hiện đợc yêu cầu này phải có biện pháp thu hút nhân tài có nghề, tạo môi trờng làm việc, môi trờng sống để ngời lao động yên tâm làm việc.

Công ty tiếp tục chơng trình xây dựng các Công ty cổ phần, các cơ sở sản xuất vệ tinh để đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra giá trị hàng hoá cao.

Một phần của tài liệu TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG XUẤT KHẨU TẠI HAPRO (Trang 75 -76 )