0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Mục tiêu của Công ty

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 32 -34 )

Công ty đã đa ra một số mục tiêu cụ thể nh sau:

Năm 1997 Công ty 20 đã đợc cơ quan quản lý ngành phê duyệt quy hoach phát triển Công ty đến năm 2010. Trong đó mục tiêu đặt ra là: Xây dựng

Công ty 20 Đại lý N.bán buôn N.bán lẻ Ng ời tiêu dùng KH quốc tế

Công ty thành một trong những trung tâm sản xuất và kinh doanh hàng may mặc lớn của cả nớc. Chỉ tiêu cụ thể cần đạt đợc là:

+ Đến năm 2005, doanh thu đạt đợc gấp 5 lần năm 1995.

+ Đến năm 2010, doanh thu đạt gấp 10 lần năm 1995 bằng khoảng 450 tỷ đồng.

+ Năm 2010, kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng lên 5 lần so với năm 1998.

Tổng số vốn đầu t của Công ty trong 10 năm tới là 20 triệu USD đợc dành cho xây dựng Công ty theo quy hoạch mới, trong đó phải kể đến việc xây dựng xí nghiệp may áo sơ mi cao cấp, nhà máy may Complet. Về nhà xởng phải xây dựng thêm hoặc nâng cấp vì nhà xởng của Công ty hiện có phần lớn đợc xây dựng từ những năm 60 và 70. Có nhà đã xuống cấp, kho tàng hầu hết là các nhà xây từ trên dới 20 năm, có nhà xây bằng gạch xỉ. Mục tiêu đầu t của Công ty còn nhằm xây dựng một loạt xí nghiệp liên doanh với các địa phơng. Có thế mới phát huy đợc khả năng sản xuất và nguồn vốn của Công ty, mở rộng kinh doanh với nhiều vùng, nhiều thành phố, thị xã và thị trấn. Dựa vào cơ sở đó, mục tiêu phát triển của Công ty từ năm 1995 đến 2005 là phấn đấu hoàn thiện cơ sỏ hạ tầng, đẩy mạnh nâng cấp mọi hoạt động nhằm nâng doanh thu năm 2005 gấp 5 lần năm 1995 và tăng thêm thu nhập bình quân hàng tháng cho công nhân.

Mục tiêu trên là có cơ sở hiện thực vì về mặt tổ chức Nhà nớc đã thành lập Tổng Công ty Dệt may Việt Nam , một tập đoàn lớn gồm một loạt các Công ty xí nghiệp và đơn vị thành viên của tập đoàn lớn vừa đầu t vừa phát triển, đầu t phải song song với phát triển mới thực hiện đợc mục tiêu phấn đấu của mình. Công ty 20 sẽ huy động triệt để nguồn vốn, vốn phát triển tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Bộ Công Nghiệp ,Bộ Quốc Phòng và Chính phủ để đợc vay vốn Ngân hàng trong và ngoài nớc. Mở rộng quan hệ với các nớc Tây âu và cả trên thế giới để tranh thủ vốn, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Tiếp tục nhận và nghiên cứu các dự án đầu t nớc ngoài phù hợp và có hiệu quả để tranh thủ vốn, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Đồng thời với đầu t chiều sâu Công ty còn chú ý cả những yếu tố kỹ thuật, yêu cầu tay nghề của đội ngũ lao động, vấn đề tài chính, môi trờng sinh thái.

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, các khâu thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Một trong những hạn chế tồn tại của ngành may nói chung và Công ty 20 nói riêng là cha tổ chức sản xuất đợc phụ liệu cho ngành may nh Mex, cúc,

khoá, kim gài ... Các phụ liệu này hiện nay vẫn phải nhập từ bên ngoài, các khâu thiết kế, khâu mẫu còn làm thủ công, cha ứng dụng vi tính. Ngoài ra, hệ thống đờng xã các công trình công cộng phụ trợ còn thiếu và cha hoàn chỉnh. Vì vậy những năm tới Công ty chủ trơng phải chủ động đầu t xây dựng các khâu phục vụ thiết yếu cho sản xuất, không để phụ thuộc vào các nguồn cung cấp bên ngoài. Cụ thể là:

+ Xây dựng nhà máy sản xuất các phụ kiện ngành may nh: Khuy, nhãn, mác, khoá, bao bì các loại.

- Tăng cờng năng lực sản xuất, chú trọng hoạt động liên doanh, liên kết với các đối tác trên thị trờng các nớc EU. Để nâng cao năng lực sản xuất, trong những năm tới Công ty tiếp tục đầu t chiều sâu đặc biệt là tập trung trang thiết bị máy chuyên dùng và tự động, đảm bảo sản phẩm may mặc cho Công ty đủ sức cạnh tranh trên thị trờng các nớc Tây Âu. Việc nhập dây truyền công nghệ hiện đại và nguyên liệu cao cấp sẽ dùng để phục vụ sản xuất sản phẩm xuất khẩu là chủ yếu.

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 32 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×