0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Những thành tựu đạt đợc

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 25 -26 )

4. Quy trình Công nghệ sản xuất sản phẩm của Côngty :

2.1. Những thành tựu đạt đợc

- Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn đem lại hiệu quả kinh tế bền vững. Công ty luôn bảo toàn nguồn vốn Nhà nớc giao, làm tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nớc, luôn luôn bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đã đáp ứng đợc yêu cầu của khách n- ớc ngoài. Trớc đây Công ty mới chỉ gia công đợc áo Jacket thì ngày nay đã có thể gia công áo sơ mi quần âu, mác, logo... còn đối với các sản phẩm nhập khẩu thì đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất sản phẩm, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã bớc đầu sử dụng nguyên phụ liệu trong nớc nh chì may, bao bì sản phẩm... nhằm tăng thêm lợi nhuận cho Công ty, tăng tính chủ động trong việc giải quyết các yếu tố đầu vào.

- Chất lợng các sản phẩm cũng đợc nâng cao dần, hiện đại dần đem lại uy tín cho Công ty thể hiện qua số lợng hợp đồng ngày càng gia tăng

- Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty hoạt động ngày càng đem lại hiệu quả cao, cơ chế quản lý đó đã tạo đợc nhiều cơ hội cho mỗi ngời ,nhiều làm việc có chất lợng hơn, phát huy hết khả năng, kinh nghiệm của bản thân cho sự phát triển của Công ty.

- Đội ngũ cán bộ của công ty đã không ngừng nâng cao trình độ tay nghề, kỹ thuật, trình độ quản lý doanh nghiệp để nắm bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng của thị trờng quốc tế nói chung và trong nớc nói riêng.

- Công ty đã không ngừng đổi mới trang thiết bị máy móc, tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý và chỉ huy sản xuất với mục tiêu “Đúng ngời, đúng

việc”, tiến hành sắp xếp lại phân xởng may, đầu t cải tạo lại nhà xởng, khu làm việc, trang bị nhiều dụng cụ cần thiết để phục vụ quản lý sản xuất. Từ đó tăng năng suất lao động, cải tiến mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lợng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của ngời tiêu dùng.

- Công ty đã từng bớc khắc phục đợc cách làm việc quan liêu, gây phiền hà đối với khách hàng và cải tiến đợc khâu giao dịch bảo hành. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho công ty mở rộng nhiều mối quan hệ làm ăn mới, từ đó tăng doanh thu, tạo ra nhiều việc làm cho ngời lao động.

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×