0
Tải bản đầy đủ (.doc) (56 trang)

Những mặt hạn chế

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 26 -27 )

4. Quy trình Công nghệ sản xuất sản phẩm của Côngty :

2.2. Những mặt hạn chế

- Bên cạnh những mặt đã đạt đợc thì công ty vẫn còn có những hạn chế trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cần giải quyết kịp thời nhằm làm cho quá trình mở rộng thị trờng xuất nhập khẩu của công ty đạt kết quả tốt hơn. Những mặt hạn chế hiện nay là:

- Mẫu mốt của công ty cha đa dạng, phần lớn những mẫu mốt hiện nay là làm theo mẫu mốt của khách hàng hoặc thiết kế theo yêu cầu của khách.

- Số lợng tiêu thụ không ổn định trên các thị trờng, có năm tăng rất cao nhng có năm lại giảm xuống rất thấp, lý do là số lợng tiêu thụ phụ thuộc vào đơn đặt hàng của khách hàng.

- Công nhân mới tuyển tay nghề yếu, ý thức kỷ luật cha tốt. Hơn nữa công ty lại cha có kế hoạch cụ thể nhằm đào tạo nên đội ngũ công nhân viên có đầy đủ kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trờng.

- Trong chỉ đạo sản xuất việc chuẩn bị còn cha đồng bộ, công tác điều độ kế hoạch cha sát, còn rất nhiều lúng túng ở khâu thống nhất định mức và quản lý vật t.

- Phân xởng và tổ chức sản xuất cha nghiên cứu kỹ tài liệu kỹ thuật, còn xem nhẹ những đòi hỏi về chất lợng sản phẩm và thời gian giao hàng của hợp đồng, thiếu sự phối hợp giữa các phòng ban, cha tích cực triển khai sản xuất nhanh trong khi có tác nghiệp, để tình trạng "nớc đến chân mới nhảy” ở một số đơn đặt hàng.

- Suy cho cùng sự thành công trong sản xuất kinh doanh trớc tiên là yếu tố nhân lực và vai trò của đội ngũ cán bộ hết sức quan trọng. Nhng hiện nay, đội ngũ cán bộ của công ty còn một phần không nhỏ những cán bộ đã đợc học đại học hay sau đại học, nhng đã từ những năm trong cơ chế quan liêu bao cấp, kiến thức quá cũ không còn phù hợp, nhng công ty vẫn cha có kế hoạch bồi d- ỡng đào tạo lại cho một số cán bộ này, và tổ chức đào tạo cho những cán bộ đang làm việc mà cha qua đại học để cán bộ có khả năng cập nhật đợc những

2.3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn tại cần phải khắc phục củaCông ty 20

Một phần của tài liệu MAR12 POT (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×