0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

9.3.THÉP LAÌM DỤNG CỤ BIẾN DẠNG NĨNG (KHUƠN DẬP NĨNG) :

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 161 -162 )

: Do cĩ tính thấm tơi cao hơn nên thép hợp kim cĩ độ bền cao hơn hẳn thép các

o cắt cĩ năng suất ca thép giĩ :

9.3.THÉP LAÌM DỤNG CỤ BIẾN DẠNG NĨNG (KHUƠN DẬP NĨNG) :

ơ dập nguội :

bị nung h ng thường xuyên, liên tục.

ío cao, do vậy khuơn

nĩng thường cĩ kích thước lớn, chịu tải trọng lớn đến hàng

ơ

üc các yêu cầu trên thép làm dụng cụ biến dạng nĩng cĩ các đặc điểm sau trung bình trong khoảng từ 0,30 0,50% tuỳ theo từng loại khuơn.

60Cr2Si, 40CrSi, 60CrSi.

Hiện tại cĩ xu hướng sử dụng hợp kim cứng làm các khuơn dập nguội cĩ kích thước nhỏ, đạt hiệu quả cao hơn thép.

9.3.THÉP LAÌM DỤNG CỤ BIẾN DẠNG NĨNG (KHUƠN DẬP NĨNG) :

Biến dạng nĩng là hình thức gia cơng chủ yếu để c trong sản xuất cơ khí. Trong cơ

1.Điều kiện làm việc và yêu cầu :

1-Điều kiện làm việc :

Dụng cụ biến dạng nĩng (mà điển hình là khuơn dập) cĩ điều kiện làm việc khác hơn khu n

-Dụng cụ (khuơn) luơn tiếp xúc với phơi nĩng tới 1000OC, do vậy chúng nĩng đến 500y700OC n ưng khơ

-Do được nung nĩng đến nhiệt độ cao nên phơi thép cĩ tính de khơng cần độ cứng cao nhđụng cụ biến dạng nguội.

-Dụng cụ biến dạng trăm hàng nghìn tấn.

2-Yêu cầu của dụng cụ biến dạng nĩng :

-Độ bền và độ dai cao, độ cứng vừa phải để chịu được tải lớn và va đập, độ cứng khoảng 350y450 HB (35y46 HRC).

-Tính chống mài mịn cao đảm bảo tạo ra hàng nghìn hàng vạn sản phẩm. Do làm việc ở nhiệt độ cao năng suất của dụng cụ biến dạng nĩng thấp hơn biến dạng nguội đến khoảng lần.

-Tính chịu nhiệt độ cao và chống mỏi nhiệt lớn.

9.3.2.Đặc điểm về thành phần hố học và chế đ ü nhiệt luyện:

Để đạt đươ

-Thành phần hợp kim : cĩ hàm lượng phù hợp để đảm bảo tính tơi thấu cơ tính đồng nhất và tính chịu nĩng. Để nâng cao độ thấm tơi sử dụng crơm, niken. Nâng cao độ thấm tơi và chịu nĩng phải dùng đến 8y10% W.

ìn :

ưu với kích thước 400 x 300 x 300 mm.

-Chế độ nhiệt luyện : gồm tơi và ram trung bình để nhận được tổ chức trơstit ram cĩ độ cứng, độ bền, độ dai phù hợp với điều kiện làm việc.

9.3.3.Thép làm khuơn re

Các khuơn rèn thường cĩ kích thước lớn, chịu tải trọng cao và va đập, bị nung nĩng ít (500y550oC) do thời gian tiếp xúc với phơi ngắn. Thường dùng các mác sau : 50CrNiMo, 50CrNiW, 50CrNiSiW, 50CrNiTi, 50CrMnMo. Nhĩm thép này cĩ đặc điểm :

50CrNiMo, các mác cịn lại dùng khi

u hơn với phơi), chịu áp suất cao nhưng -Tính thấm tơi cao, tơi thấu trong dâ

-Tơi và ram từ 500y600OC.

-Độ cứng phần đuơi nên thấp hơn phần làm việc từ 5-10 HRC. Với búa rèn cĩ trọng lượng > 3 tấn thường dùng

trọng lượng búa < 3 tấn.

9.3.4.Thép làm khuơn ép chảy (kéo,chồn, ép) :

Khác với khuơn rèn, thép làm khuơn chồn, ép nĩng (ép chảy) cĩ kích thước bé hơn nhưng lại chịu nhiệt độ cao hơn ( do tiếp xúc lâ

tải trọng va đập nhỏ. Do nhiệt độ bề mặt khá cao đến 60y700OC nên phải dùng loại thép hợp kim cao (khoảng 10%) bằng crơm và vonfram. Lượng các bon từ 0,30y0,50%. Ngồi ra cịn dùng vanađi (1%) để nâng cao tính chống mài mịn và giữ cho hạt nhỏ, molipđen (1%) để nâng cao độ thấm tơi. Các mác thé ìng dùng là

ộ cứng và tính chống mài mịn cho bề mặt

p thươ : 30Cr2W8V,

30Cr2W8, 40Cr5W2VSi. Để nâng cao thêm đ

khuơn ép ta thấm các bon - nitơ ở nhiệt độ 500y600OC (cần lưu ý phải thấm thấp hơn nhiệt độ ram)

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 161 -162 )

×