0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

8.4.THÉP ĐAÌN HỒ I:

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 149 -150 )

: Do cĩ tính thấm tơi cao hơn nên thép hợp kim cĩ độ bền cao hơn hẳn thép các

CHƯƠNG 8: THÉP KẾT CẤU

8.4.THÉP ĐAÌN HỒ I:

Thép đàn hồi là loại thép cĩ hàm lượng các bon tương đối cao : 0,55 0,65%, cĩ tiết như lị xo, nhíp và các chi tiết đàn hồi khác. Đặc điểm nhiê

ồi :

û

y

tính đàn hồi cao để là các chi

ût luyện của chúng là tơi và ram trung bình.

8.4.1.Điều kiện làm việc và yêu cầu :

Đặc điểm làm việc của chi tiết đàn hồi là chịu tải trọng tĩnh và va đập cao nhưng khơng được phép biến dạng dẻo. Các yêu cầu của thép đàn h

-Giới hạn đàn hồi cao, khả năng chống biến dạng dẻo lớn. Tỷ lê

V

đh/

V

B càng gần ến

đ một càng tốt, thơng thường đạt từ 0,85y0,95.

-Độ cứng khá cao, độ dẻo và dai thấp để tránh bị biến dạng dẻo (khơng được quá

ới điều kiện tải trọng thay đổi cĩ chu kỳ.

8.4.

á học :

ỵn ca n lượng các bon từ 0,55 0,70% nhưng

cao giới hạn đàn hồi và độ cứng, với yêu cầu này dùng mangan và silic

ìn d dùng nhiều

.

g bề mặt, loại bỏ các vết xước là mầm mống các vết nứt mỏi bằng

gan :

C65, C70...60Mn, 65Mn, 70Mn. Đặc điểm của thấp dễ bị phá huỷ dịn)

-Giới hạn mỏi cao để phù hợp v

2.Đặc điểm về thành phần hố học và chế độ nhiệt luyện :

1-Thành phần ho

-Các bon : để thỗ ma ïc yêu cầu trê y

thường sử dụng từ 0,55y0,65 là tốt nhất.

-Nguyên tố hợp kim : nguyên tố hợp kim được sử dụng với mục đích : +Nâng

là tốt nhất.

+Nâng cao độ thấm tơi để đảm bảo giới hạn đàn hồi cao và đồng nhất trên tiết diện với mục đích này thường dùng crơm và niken.

Trong thép đàn hồi thươ g ùng 1%Mn, 2%Si, 2%(Cr+Ni), khơng mangan và silic vì sẽ làm thép bị quá dịn, cứng

2-Đặc điểm về nhiệt luyện :

Để đạt được yêu cầu giới hạn đàn hồi cao nhất phải tiến hành tơi và ram trung bình tạo ra tổ chức trơxtit ram. Để đảm bảo giới hạn đàn hồi và giới hạn mỏi cao cần lưu ý : -Chống thốt các bon khi nhiệt luyện (do cĩ silic), nếu bề mặt cĩ hàm lượng các bon thấp hơn quy định dễ sinh ra vết nứt mỏi khi chịu kéo.

-Tạo ứng suất nén dư trên bề mặt bằng lăn bi, kéo, cán nguội... -Nâng cao độ bĩn

cách cán, kéo nguội hay mài.

8.4.3.Các loại thép đàn hồi :

1-Thép các bon và thép man

Gồm các mác thép : C55, C60, nhĩm thép này :

-Giới hạn đàn hồi thấp

V

đhd 800MN/m2.

-Độ thấm tơi thấp, chỉ tơi thấu đến đường kính 15 mm. y

2-Th

đàn hồi cao dùng vào các mục đích quan trọng, gồm các mác : 55Si2, 60Si2, 65Si2, 70Si2... Đặc điểm của chúng như sau :

Nhĩm thép được cung cấp chủ ếu ở dạng dây trịn dùng làm các lị xo thường, yêu cầu khơng cao lắm.

ép silic và thép hợp kim khác :

-Cĩ giới hạn đàn hồi cao

V

đht 1000MN/m2, giá thành tương đối thấp. -Độ thấm tơi cao hơn (tơi thấu tiết diện 20y30 mm trong dầu)

-Dễ thốt các bon khi nung.

Nhằm khắc phục nhược điểm trên người ta hợp kim hố thêm crơm, mangan, niken

ằng các thép này nếu ở dạng dây trịn với đường kính < 6 mm đã được n

u

, nhất là khi dập sâu (độ biến dạng lớn). Do đĩ yêu au :

và vanađi, do đĩ tạo ra các mác : 50CrMn, 50CrVA, 60Si2CrVA, 60Si2Ni2A...Cơng dụng của nhĩm thép này là làm lị xo xe lửa, nhíp xe ơtơ, các trục mềm, dây cĩt đồng hồ. Cần lưu ý r

nhiệt luyện rồi (nếu làthép của Nga) do đĩ chỉ cầ uốn nguội rồi đem ủ thấp để khử ứng suất là sử dụng được.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU CƠ KHÍ + SỨC BỀN DOC (Trang 149 -150 )

×