0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (74 trang)

Nâng cao công tác lựa chọn cán bộ lãnh đạo,quản lý doanh

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 68 -74 )

III- Nhận xét về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty In Tạp chí Cộng Sản.

2 -Một số kiến nghị về giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ

2.2.5 Nâng cao công tác lựa chọn cán bộ lãnh đạo,quản lý doanh

nghiệp.

Công tác tuyển dụng luôn là một hoạt động quản trị nhân lực quan trọng trong mọi công ty ,và nó càng trở nên quan trọng hơn khi đối tượng tuyển dụng là cán bộ quản lý.Do đó với những vị trí còn thiếu trong công ty cần lựa chọn tuyển những nhân viên thích hợp .Để làm được điêu này công ty cần xuất phát từ những yêu cầu về kỹ năng của vị trí công việc cần tuyển và dựa trên một số tiêu chuẩn sau:

- Kỹ năng, nhận thức ,phân tích giải quyết vấn đề ,lập kế hoạch ,chiến lược cho công ty. Đây là yêu cầu quan trọng ,nó thể hiện trình độ, năng lực của người quản lý lãnh đạo. v

- Cá tính của người quản lý :Ước muốn được làm công việc đó,chính trực và trung thực .Yêu cầu này thể hiện tham vọng và phẩm chất đạo đức của người lãnh đạo, quản lý.

- Quá trình công tác trong quá khứ của người lãnh đạo,quản lý là cơ sở để dự đoán tư cách sau này của người lãnh đạo.

Để lựa chọn cán bộ phù hợp ngoài những yếu tố đó công ty phải thực hiện kiên định việc tuyển dụng không qua quen biết hoặc người thân.Có sự ưu tiên nhưng trên cơ sở ứng viên đó phải có những kỹ năng phù hợp và cần thiết cho công việc tránh tình trạng tuyển nhân viên hoàn toàn trái ngành

nghề họ được đào tạo ,do đó chi phí cho nhân lực rất cao và việc thực hiện công việc không đạt hiệu quả mong muốn.

3. Một số kiến nghị đối với công ty :

Trong quá trình thực tập tại công ty, với những hiểu biết của mình và những gì em đã tìm hiểu được về công ty, em mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị của cá nhân mình với hy vọng nó có ý nghĩa thực tiễn:

 Thứ nhất:Công ty cần thay đổi văn hoá doanh nghiệp.Văn hoá trong doanh nghiệp là một yếu tố vô hình nhưng nó có tác động khá mạnh mẽ tới hoat hiệu quả làm việc trong công ty.Công ty cần xây dựng một không khí làm việc trong từng phòng ban cởi mở hơn,một tinh thần và thái độ làm việc tự giác và độc lập. Đây là một công việc khó làm và tốn thời gian, không thể thực hiện trong đơn vị thời gian là tuần hoặc tháng mà cần phải thay đổi dần ,tuy nhiên khi làm được em tin chắc nó sẽ phát huy hiệu quả cao ,đặc biệt đối với nhân viên gián tiếp.

 Thứ hai:Việc bố trí sơ đồ làm việc trong phòng TC-HC còn chưa hợp lý. Lối ra vào bị vướng bởi bàn máy tính . Tưởng chừng như đơn giản nhưng ít ai để ý rằng mỗi khi có khách vào làm việc thì họ rất ngại khi phải đi qua nhân viên này, đôi khi còn bị vướng vào lối đi .Do đó phòng cần chuyển lại các bàn làm việc cho hợp lý hơn.

Đề tài “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty In Tạp chí Cộng Sản” không phải là một đề tài mới mẻ nhưng nó rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đặc biệt trong các doanh nghiệp Nhà nước .Cơ cấu bộ máy quản lý là một trong những nhân tố cơ bản quyết định tới những thành công của doanh nghiệp ,giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng được với cơ chế thị trường hội nhập trong khu vực và quốc tế .Đối với công ty In Tạp chí Cộng sản không phải là ngoại lệ .

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển ,cơ cấu tổ chức của Công ty In Tạp chí Cộng sản đã đạt được nhiều thành công , đưa công ty lớn mạnh và phát triển như ngày nay .Tuy nhiên cùng với những tác động của môi trường ,chính sách và các nhân tố khác , cơ cấu bộ máy quản lý của công ty gần đây đã bộc lộ nhiều hạn chế .Thực tế đó đòi hỏi ban lãnh đạo công ty cần có những điều chỉnh kịp thời và chính xác nhằm khắc phục những hạn chế đang tồn tại ,đưa công ty tiếp tục tồn tại và phát triển đi lên .

Qua thời gian thực tập tại công ty ,với sự giúp đỡ của các bác ,cô chú trong toàn công ty em đã tìm hiểu được nhiều kiến thức bổ ích trong thực tế mà sách vở chưa triệt để nhắc đến .Thông qua đây ,em cũng mạnh dạn phân tích những mặt còn tồn tại trong cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty và nêu ra một số giải pháp cho tình trạng đó .Tuy rằng với trình độ và kiến thức còn hạn chế nên sự phân tích và giải pháp đưa ra chưa triệt để ,nhưng em hy vọng rằng nó sẽ có tác động giúp ích được cho công ty trong việc hoàn thiện bộ máy quản lý hiện nay .

Em xin chân thành cảm ơn !

1. Nguyễn Hữu Thân :

Giáo trình : “Quản trị nhân sự”_NXB Thống kê. 2.TS Nguyễn ngọc Quân và ThS Nguyễn vân Điềm: GIáo trình “Quản trị nhân lực”_NXB Giáo dục -2003. 3.PTS Mai văn Bưu ,PTS Đoàn Thị Thu Hà :

Quản lý Nhà nước về kinh tế_ NXB khoa học và xã hội Hà Nội -1999. 4. PGS .TS Bùi Anh Tuấn :

Giáo trình Hành Vi Tổ Chức. 5. Lee kangwoo:

Quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2000 _NXB đại học quốc gia Hà Nội .

6. Bài giảng trên lớp của thầy cô . 7. Tạp chí cộng sản _tháng 12/2004 .

8. Các số báo ra hàng ngày :báo Hà Nội mới ,Báo lao động ,Báo tiền phong ,báo Nhân Dân ...

9. Luận văn tôt nghiệp của Lê thị thu Hà .

Mục lục

Lời nói đầu... 2

Chương 1:Cơ sở lý luận về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ... 4

I.Các khái niệm .... 4

1.Quản lý .... 4

2.Tổ chức ... 4

3.Cơ cấu tổ chức . ... 5

4.Bộ máy quản lý .... 5

5.Tổ chức bộ máy quản lý .... 5

6.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .... 6

7.Lao động quản lý .... 6

II-Một số vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .... 7

1.Nguyên tắc tổ chức bộ máy quản lý .... 7

1.1 Tổ chức bộ máy quản lý gắn với phương hướng ,mục đích của hệ thống .... 7

1.2 Chuyên môn hoá và cân đối .... 7

1.3 Linh hoạt và thích nghi với môi trường .... 8

1.4 Bảo đảm tính hiệu quả quản lý.... 8

1.5 Tính hệ thống .... 9

3.Một số kiểu cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....11

3.1 Cơ cấu theo trực tuyến ....11

3.2 Cơ cấu theo chưc năng ....12

3.3 Cơ cấu theo trực tuyến –chức năng ....13

3.4 Cơ cấu theo trực tuyến –tham mưu ....14

3.5 Cơ cấu theo chương trình –mục tiêu ....15

3.6 Cơ cấu ma trận ....16

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....19

4.1 Nhũng yếu tố khách quan ....19

4.2 Những yếu tố chủ quan ....20

5.Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

.

...20

5.1 Quá trình thiết kế tổ chức ....20

5.2 Một số yếu tố cần quan tâm :...21

5.4 Hệ thống điều hành ....24

5.6 Chính thức hoá ....26

6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....26

6.1 Chiến lược ....26

6.2 Quy mô ....27

6.3 Công nghệ ....27

6.4 Môi trường ...27

III - Sự cần thiết khách quan phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty In Tạp chí Cộng Sản ...28

1.Tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ....28

2. Các áp lực thúc đẩy hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty In Tạp chí Cộng sản ....28

2.1 Bên trong ....28

2.2 Bên ngoài ....29

Chương 2 :Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty In Tạp chí Cộng sản ...31

I-Vài nét chung về công ty ...31

1 –Quá trình hình thành và phát triển của công ty ....31

Giai đoạn 1978-1987...33

Giai đoạn 1988-1997...33

Giai đoạn 1978-nay...35

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm gần đây .

...37

Bảng 1 :Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh...38

3.Các đặc điểm kinh tế –kỹ thuật có ảnh hưởng tới cơ cấu tổ

chức bộ máy quản lý ở công ty In Tạp chí Cộng sản .

...39

3.1 Thị trường tiêu thụ sản phẩm ....39

3.2 Quy trình công nghệ in ấn phẩm...40

3.3 Về lao động trong công ty ....43

4. Những thuận lợi và khó khăn của công ty ....45

4.1 Thuận lợi ....45

4.2 Khó khăn ....45

II- Phân tích thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý cảu Công ty In Tạp chí Cộng Sản

.

...46

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty ....46

2- Phòng tổ chức, hành chính, tổng hợp: a. Cơ cấu tổ chức: ...48

3- Phòng tài vụ:...50

4.Phòng sản xuất kinh doanh:...51

5. Phân xưởng chế bản:...53

7. Phân xưởng sách: ...55

III- Nhận xét về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty In Tạp chí Cộng Sản . ...56

1.Những kết quả đạt được ....56

2.Những hạn chế ....57

3. Nguyên nhân của những hạn chế trên ....58

Chương 3 :Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty In Tạp chí Cộng Sản ...59

1 –Những định hướng của công ty trong thời gian tới ...60

2 -Một số kiến nghị về giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ

máy quản lý tại công ty in tạp chí cộng sản.

...61

2.1.Tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức trong các phòng ban chức năng . 2.1.1 Ban giám đốc . 61 2.1.2 Các phòng ban chức năng...61

2.2.Biện pháp nhằm hoàn thiện một số hoạt động quản trị nhân lực trong Công ty ....64

2.2.1 Đào tạo và phát triển ....64

2.2.2 Công tác tuyển dụng ....64

2.2.3 Tạo động lực vật chất và tinh thần ....65

2.2.4 Đàm phán ,tiếp xúc ,đối thoại ,trao đổi ,thuyết phục và tăng cường sự tham gia của toàn bộ cán bộ ,nhân viên trong công ty vào sự thay đổi của cơ cấu bộ máy quản lý....66

2.2.5 Nâng cao công tác lựa chọn cán bộ lãnh đạo ,quản lý doanh nghiệp...67

3. Một số kiến nghị đối với công ty :...68

Kết luận...68

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CỘNG SẢN” POTX (Trang 68 -74 )

×