0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

Tăng cờng liên doanh liên kết với các hãng hàng không trên thế giớ

Một phần của tài liệu TM133 DOCX (Trang 84 -86 )

II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hàng không Việt Nam

4. Tăng cờng liên doanh liên kết với các hãng hàng không trên thế giớ

Thực tế đầu t nớc ngoài đối với ngành hàng không dân dụng ở Việt Nam và trên thế giới cho thấy trong một số lĩnh vực đợc u tiên liên doanh với nớc ngoài là nhằm tiếp nhận công nghệ chứ không phải thu hút vốn. Việc Vietnam Airlines tham gia hệ thông phân phối chỗ toàn cầu ABACUS trong năm qua là một thí dụ điển hình. Phần góp vốn của Vietnam Airlines trong công ty liên doanh này chiếm tới 90%, phần còn lại là của ABACUS.

Xu hớng hợp tác liên doanh trong hàng không dân dụng quốc tế gồm các hình thức liên doanh sau:

a. Liên doanh để chế tạo máy bay và trang thiết bị:

Đây là hình thức liên doanh giữa các Công ty tài chính với các hãng chế tạo máy bay, hay giữa các công ty tài chính thông qua một hãng trung gian để liên doanh với các hãng chế tạo máy bay. Mục đích của hình thức liên doanh này là tạo ra nguồn vốn sản xuất kinh doanh máy bay giữa một bên là các Công ty tài chính hay các tổ chức trung gian cần mua máy bay với số lợng lớn để khai thác, còn một bên là các hãng chế tạo máy bay cần có vốn để sản xuất và nghiên cứu chế tạo máy bay.

b. Liên doanh trong các hoạt động bao thuê:

Hình thức liên doanh này không rộng khắp mà chỉ tập trung ở một số Công ty hàng không bao thuê chuyên nghiệp có tiếng của thế giới: GPA (New Zealand), ILFC (Mỹ), Ansett (Autralia). Hình thức này đợc thực hiện dới 3 phơng thức kinh doanh chủ yếu: thuê khai thác ớt (thuê toàn bộ máy bay kể cả tổ bay), thuê khai thác khô (thuê từng phần, từng khoang hay chỉ

thuê riêng máy bay), thuê ngân sách tài chính thông qua các hợp đồng khai thác.

c. Liên doanh khai thác các đờng bay của các hãng hàng không giữa hai quốc gia:

Đây là hình thức liên doanh về vốn hình thành từ rất lâu. Thông qua các hiệp định dịch vụ hàng không song phơng, hai hãng hàng không thuộc hai quốc gia có thể thực hiện liên doanh dới các kiểu loại: bay chung cờ hiệu (code shoriny), bay liên doanh (joint service), bay thêm chuyến, liên doanh theo mua bán, đóng góp cổ phần ...

d. Liên doanh đa quốc gia:

Liên doanh đa quốc gia đợc thực hiện dới hai dạng: Liên doanh khu vực và liên doanh toàn cầu. Ví dụ Hãng Hàng không Singapore kết hợp với Hãng Hàng không Thái Lan và Indonesia thành lập Hãng Hàng không khu vực đầu tiên của Châu á. Liên doanh toàn cầu hiện nay đợc thực hiện dới nhiều hình thức nh frequent flier (bay thờng xuyên), quality flier (bay chất lợng cao)...

e. Liên doanh giữa ngành Hàng không dân dụng với ngành du lịch:

Hình thức liên doanh này đa dạng, nó không chỉ đem lại nguồn thu lớn cho cả hai ngành mà nó còn là đòn bẩy để thúc đẩy các quan hệ tơng hỗ giữa các ngành, góp phần củng cố quan hệ hiểu biết, hợp tác lẫn nhau giữa các nớc trong khu vực và trên thế giới. Mục tiêu chính của hình thức liên doanh này là thu hút khách hàng du lịch từ các nớc khác đến để thu ngoại tệ. Thông thờng hai ngành này kết hợp chặt chẽ với nhau tạo thành một ngành “Vận chuyển hàng không và du lịch”, cung cấp cho khách hàng nớc ngoài đi tham quan theo một chơng trình trọn gói.

Theo lịch trình Việt Nam sẽ tự do hoá vận tải hàng không trong toàn bộ ASEAN sau năm 2010 điều này sẽ mở ra cho thơng mại những hớng phát triển mới.

Một phần của tài liệu TM133 DOCX (Trang 84 -86 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×