0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Nguyờn nhõn khỏch quan.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 70 -71 )

- Tổng dư nợ cho vay theo dự ỏn 3,710,383 3,924,170 4,257,

2.3.3.1. Nguyờn nhõn khỏch quan.

Thứ nhất, Việt Nam vẫn đang ở trong giai đoạn phỏt triển toàn diện và chuyển sang nền kinh tế thị trường cú sự điều tiết của Nhà nước, do vậy nền kinh tế cũn cú nhiều khú khăn, bất ổn và dễ chịu những tỏc động từ bờn ngoài. Nền kinh tế thị trường cũn chưa được định hỡnh một cỏch rừ ràng, do vậy cỏc hoạt động kinh tế cũn gặp phải nhiều khú khăn, thỏch thức, đồng thời cũn phải đương đầu với nhiều rủi ro, bất ổn trong quỏ trỡnh hội nhập và phỏt triển hiện tại. Cú thể núi đõy là cội nguồn của cỏc nguyờn nhõn ảnh hưởng đến cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn tại cỏc NHTM.

Thứ hai, hệ thống thụng tin trong nền kinh tế giỳp cho cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn cũn nghốo nàn và thiếu thốn, chưa cú hệ thống, thiếu tớnh cập nhật và độ chớnh xỏc cần thiết - những yếu tố hết sức cần thiết trong cụng tỏc thẩm định dự ỏn. Cỏc Ngõn hàng vẫn phải dựa vào cỏc nguồn thụng tin từ phớa khỏch hàng là chủ yếu mà đa số cỏc nguồn thụng tin đú thiếu tớnh khỏch quan cần thiết, và nhiều khi cỏn bộ thẩm định cũn gặp nhiốu khú khăn trong việc thẩm định lại tớnh chuẩn xỏc của cỏc nguồn thụng tin đú. Tỡnh trạng này đó làm cho nội dung và phương phỏp thẩm định tài chớnh dự ỏn bị thiếu hụt rất nhiều, tạo nờn xu hướng đơn giản hoỏ trong việc phõn tớch, đỏnh giỏ, tớnh toỏn cỏc chỉ tiờu tài chớnh của dự ỏn, do vậy khụng phản ỏnh hết tớnh chõn thực của dự ỏn, gõy nhiều bất lợi về phớa Ngõn hàng trong tương lai.

Thứ ba, tỡnh trạng lập dự ỏn thiếu tớnh chớnh xỏc, thiếu căn cứ khoa học của chủ đầu tư đó làm cho cụng tỏc thẩm định gặp khụng ớt khú khăn để cú thể đỏnh giỏ một cỏch chớnh xỏc nhất cỏc dự ỏn đú. Một số cỏc chủ đầu tư khi lập dự

ỏn thường chỉ tập trung vào một số những nội dung chớnh mang tớnh nghiờn cứu chủ đạo, thiếu sự hợp lý cần thiết và rất chiếu lệ. Điều này một phần là do sự thiếu hụt về thụng tin cũng như sự hạn chế về cụng nghệ, một phần cũng là do trỡnh độ cũn hạn chế của cỏc cỏn bộ quản lý ở cỏc Doanh nghiệp. Hạn chế này cũng là một nguyờn nhõn khỏch quan tỏc động đến quỏ trỡnh hoàn thiện cụng tỏc th tài chớnh dự ỏn của Ngõn hàng.

Thứ tư, tỡnh hỡnh thị trường giỏ cả núi chung, thị trường giỏ cả tiền tệ núi riờng tuy đó cú sự ổn định tương đối nhưng vẫn cũn khụng ớt khú khăn, nhiều bất ổn đó gõy ảnh hưởng xấu đến cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn đầu tư do quy trỡnh thẩm định vẫn chưa thực sự quan tõm đến giỏ trị của đồng tiền qua cỏc thời kỳ. Thờm vào đú, cỏc hỡnh thức của thị trường tài chớnh vẫn chưa phỏt triển đầy đủ ở nước ta, tõm lý và thúi quen đầu tư chưa hỡnh thành rừ nột, chưa cú sự quan tõm đỳng mức tới cỏc yếu tố tỏc động tới quy mụ dũng tiền của Doanh nghiệp. Do đú, việc thẩm định tài chớnh dự ỏn vẫn chưa cú được một căn bản hoàn hảo để phỏt triển và hoàn thiện được.

Thứ năm, mụi trường Phỏp lý trong hoạt động tớn dụng ngõn hàng cũn nhiều bất cập. Một số cơ chế chớnh sỏch, cỏc Quyết định - Nghị định, cỏc văn bản chế độ luật của ngõn hàng cũn nhiều kẽ hở dễ bị khai thỏc trong quỏ trỡnh thực hiện cỏc mối quan hệ tớn dụng của Doanh nghiệp với Ngõn hàng. Hơn nữa, việc cú những thay đổi thường xuyờn của cỏc chế độ chớnh sỏch như hiện nay cũng làm cho ngõn hàng khú cú thể đưa ra những nhận xột chớnh xỏc trong tương lai, do vậy gõy ảnh hưởng khụng nhỏ đến hiệu quả của cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn. Cụng tỏc thẩm định tại cỏc NHTM vẫn chưa cú được một mụi trường phỏp lý vững chắc để phỏt triển và hoàn thiện, trong thời gian tới mong rằng điều này sẽ được khắc phục nhanh chúng để nõng cao năng lực tài chớnh tại cỏc NHTM, và cụng tỏc thẩm định sẽ là cơ sở vững chắc của quỏ trỡnh đầu tư dự ỏn tại cỏc Doanh nghiệp cũng như trong cỏc NHTM núi chung và Sở giao dịch I núi riờng.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 70 -71 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×