0
Tải bản đầy đủ (.doc) (92 trang)

Thu thập và xử lý thụng tin về khỏch hàng và dự ỏn.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 43 -44 )

III. Chỉ tiờu khỏc

2.2.3.1. Thu thập và xử lý thụng tin về khỏch hàng và dự ỏn.

dịch I Ngõn hàng Đầu tư & Phỏt triển Việt Nam:

Trước khi tiến hành thẩm định dự ỏn một dự ỏn đầu tư, Sở giao dịch (sau đõy xin được gọi ngắn gọn là Ngõn hàng) thường tiến hành thẩm định tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp vay vốn. Nội dung thẩm định tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp bao gồm: Thẩm định quy mụ, cơ cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu trong tổng thể cơ cấu nguồn vốn; khả năng thanh toỏn; tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một vài năm trở lại; phõn tớch cỏc chỉ tiờu, đỏnh giỏ khả năng sinh lời, giải trỡnh cỏc khoản phải thu của doanh nghiệp; xem xột cỏc danh mục hàng tồn kho,… Sau khi Ngõn hàng đó tiến hàng thẩm định tỡnh hỡnh tài chớnh của doanh nghiệp, nếu thấy doanh nghiệp cú tỡnh hỡnh tài chớnh lành mạnh và đang hoạt động tốt trờn thị trường, hoặc doanh nghiệp thoả món đầy đủ cỏc yờu cầu do Ngõn hàng đề ra thỡ Ngõn hàng sẽ tiến hành thẩm định dự ỏn. Cụng tỏc thẩm định tài chớnh dự ỏn bao gồm những nội dung chớnh sau đõy:

2.2.3.1. Thu thập và xử lý thụng tin về khỏch hàng và dựỏn. ỏn.

Khi cú một dự ỏn khỏch hàng mang đến Ngõn hàng để xin vay vốn, Ngõn hàng cần thẩm định lại tớnh chớnh xỏc của cỏc nguồn thụng tin do khỏch hàng cung cấp. Để làm được điều này, CBTĐ cần đến trực tiếp doanh nghiệp để cú thể trực tiếp tỡm hiểu được tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tỡm hiểu được về thực trạng nhà xưởng, mỏy múc thiết bị của doanh nghiệp; xỏc minh được địa điểm cơ sở nơi đầu tư dự ỏn… Ngoài ra, CBTĐ cần phải thu thập thờm từ cỏc nguồn thụng tin bổ sung, cỏc tài liệu liờn quan từ cỏc nguồn khỏc nhau để phục vụ cho quỏ trỡnh thẩm định như: Đi thực tế để tỡm hiểu về giỏ cả, tỡnh hỡnh cung cầu của thị trường đối với sản phẩm dự kiến của dự ỏn; tỡm hiểu từ cỏc nhà cung cấp nguyờn liệu đầu vào, cỏc nhà tiờu thụ sản phẩm tương tự, tỡm hiểu từ cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng, từ cỏc cơ quan quản lý Nhà nước… Trờn cơ sở đú, CBTĐ sẽ xem xột dự ỏn trờn cỏc phương diện về mục tiờu của dự ỏn, về thị trường và khả năng tiờu thụ sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự ỏn; khả năng cung cấp nguyờn vật liệu và cỏc yếu tố đầu vào, nhận xột cỏc phương diện kỹ thuật, phương diện tổ chức quản lý thực hiện dự ỏn,… Tất cả những đỏnh giỏ thực hiện đú nhằm mục đớch hỗ trợ cho việc tớnh toỏn, đỏnh giỏ hiệu quả tài chớnh của dự ỏn và khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp đối với ngõn hàng. Việc xỏc định hiệu quả tài chớnh dự ỏn cú chớnh xỏc hay khụng tuỳ thuộc rất nhiều vào việc đỏnh giỏ và đưa ra cỏc giả định ban đầu

của CBTĐ, từ kết những quả phõn tớch đú sẽ được lượng hoỏ thành những giả định phục vụ trực tiếp cho cỏc quỏ trỡnh tiếp theo của cụng tỏc thẩm định đối với cỏc dự ỏn đầu tư.

Một phần của tài liệu NH142 DOC (Trang 43 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×