0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

(CODEC CTL) Mạch giám sát/điều

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 57 -58 )

V. Phân hệ ứng dụng

8 bit trên không sử dụng bit dới không sử dụng

(CODEC CTL) Mạch giám sát/điều

Mạch giám sát/điều khiển (CLT/SUP)

Gửi tín hiệu đờng dây [tín hiệu chiếm, xung thập phân (DP), tín hiệu ngắt, vv.] tới đầu Ring (R) và Tip (T) hoặc đầu E&M (EMT) theo tín hiệu điều khiển SD từ IDC.

Giám sát tín hiệu trả lời, giải tỏa hớng về và tín hiệu nghẽn.Giữ đèn báo bận (BSY) ở mức ON khi trung kế bận.

Chuyển mạch thử (TST)

Ngắt đờng dây trung kế khỏi trung kế bên kia khi tín hiệu SD từ IDC ở mức cao.

Nối đờng dây trung kế tới bộ tơng thích thử (TST ADP) để thử trung kế sử dụng trung kế thử.

Bộ chuyển đổi 2 dây/4 dây và khuyếch đại (HYB và AMP)

Chuyển đổi 2 dây/ 4 dây.

Bù suy hao tín hiệu trên đờng truyền và suy hao do bộ CODEC. Bộ chuyển đổi và

khuyếch đại (TRANS - AMP)

Bộ TRANS đờng thoại 4 dây cân bằng thành đờng thoại 4 dây không cân bằng và ngợc lại.

Bộ AMP bù cho sự suy hao tín hiệu thoại trên đờng truyền và suy hao do việc chuyển đổi trong bộ TRANS.

Bộ suy giảm (ATT) Suy giảm tín hiệu thoại giữa trung kế và EMT bên kia trên cơ sở của bộ chuyển mạch DIP trong bộ suy giảm.

Bộ mã hóa/giải mã (CODEC)

Chuyển đổi A/D theo sự điều khiển của CODEC CTL. Chuyển đổi D/A tín hiệu PCM từ TMC.

a) Trình tự gửi và nhận tín hiệu LPOGP

Luồng tín hiệu đờng dây từ khi LPOGT chiếm LPICT cho đến khi đờng thoại giữa hai trung kế bị ngắt đợc mô tả nh dới đây (xét theo trạng thái ON, OFF và nhấp nháy của diod phát quang)

1) Tín hiệu rỗi: cả hai LPOGT và LPICT đều ở trạng thái rỗi. Bộ chuyển mạch S của LPOGT ở trạng thái OFF.

2) Tín hiệu chiếm: bộ chuyển mạch S của LPOGT đợc đặt ở trạng thái ON và

xuất hiện dòng chảy giữa LPOGT và LPICT. Dòng này chính là tín hiệu chiếm và trạng thái ON của diod quang bên LPICT chỉ ra rằng nó đã nhận tín hiệu chiếm.

3) Tín hiệu địa chỉ: bộ chuyển mạch S của LPOGT đợc đặt ở trạng thái

ON/OFF với số lần tơng ứng với số thuê bao bị gọi. Dòng xung (tơng ứng với số điện thoại) chảy qua LPOGT và LPICT. Dòng xung chính là tín hiệu xung quay số (DP), và trạng thái nhấp nháy của diod quang bên LPICT chỉ ra rằng nó đang nhận tín hiệu xung DP.

Hìn

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 57 -58 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×