0
Tải bản đầy đủ (.doc) (99 trang)

Tầng hệ điều hành mở rộng

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 30 -32 )

III Cấu hình phần mềm

4.2. Tầng hệ điều hành mở rộng

Hệ điều hành mở rộng đợc cài đặt ở trên hệ điều hành cơ bản và cung cấp một giao diện đồng nhất tới tầng ứng dụng bất chấp sự khác nhau về kiểu của các đầu cuối và các giao thức và sự khác nhau về các thủ tục để quản lý nhiều loại tài nguyên chuyển mạch.

Trong khi hệ điều hành cơ bản là một hệ điều hành đa năng thì hệ điều hành mở rộng là một hệ điều hành xử lý các việc chuyển mạch dành riêng (chuyên dụng) cung cấp các khả năng mở rộng đặc biệt cho việc xử lý chuyển mạch.

Hệ điều hành mổ rộng có các chức năng quản lý sau: - Quản lý hệ thống.

- Quản lý thiết bị.

- Quản lý hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS). - Quản lý vận hành và bảo dỡng.

- Quản lý thông tin giữa các bộ xử lý. - Quản lý việc xử lý giao thức.

Hình 4.2 Ví dụ về cấu hình của tầng hệ điều hành mở rộng

Bảng 4.2 Các chức năng của tầng hệ điều hành mở rộng Tên chức năng

quản lý

Chức năng

Quản lý hệ thống • Khởi động và điều khiển các bộ xử lý cho đến khi chúng ổn định trạng thái.

• Phân tích nguyên nhân của một lỗi trong bộ xử lý và điều chỉnh lại cho phù hợp.

Quản lý thiết bị • Điều khiển giao diện (các trung kế analog, CCS7…)

• Điều khiển các trạng thái vận hành của thiết bị hệ thống đờng thoại trong hệ thống chuyển mạch một cách thích hợp.

• Điều khiển và quản lý đầu cuối tổ hợp, băng Audio số và các thiết bị Vào/Ra khác.

Quản lý DBMS • Cung cấp cơ sở dữ liệu logic đợc truy cập từ giao diện với ngời bảo dỡng và cơ sở dữ liệu vật lý đợc truy nhập với chơng trình xử lý cuộc gọi và chơng trình tim lỗi trong thời gian thực khác. Tầng ứng dụng (APL) Quản lý thiết bị + Điều khiển thiết bị hệ thống đ ờng thoại + Điều khiển thiết bị hệ thống SP + Điều khiển thiết bị I/O

Quản lý các thông tin xử lý

+ Điều khiển truyền và thu tín hiệu vận hành và bảo d ỡng + Điều khiển truyền và thu tín hiệu điều khiển cuộc gọi Quản lý DBMS + Điều khiển DBMS logic + Điều khiển DBMS vật lý Quản lý xử lý giao thức + Giao diện báo hiệu kênh chung số 7 + Quản lý báo hiệu kênh kết hợp Quản lý hệ thống + Điều khiển khởi động lại + Điều khiển lỗi + Điều khiển trạng thái Quản lý vận hành và bảo d ỡng + Điều khiển HMI + Điều khiển file + Điều khiển cảnh báo + Điều khiển chuẩn đoán Tầng hệ điều hành cơ bản Tầng OS mở rộng

• Dữ liệu đợc điều khiển bởi hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chuyển mạch bao gồm dữ liệu chuyển mạch và thuê bao. Quản lý vận hành

và bảo dỡng • Cung cấp giao diện giữa hệ thống và ngời bảo dỡng.

• Điều khiển các chức năng, khi một lỗi xảy ra trong hệ thống chuyển mạch, nó sẽ nhận dạng và phục hồi nhanh chóng thiết bị lỗi.

• Điều khiển dữ liệu nạp chơng trình khởi động đợc yêu cầu để thiết lập hệ thống, và cung cấp các chức năng cập nhật file.

Điều khiển các cảnh báo trên một cơ sở truy nhập đơn, chỉ thị và ghi lại các cảnh báo.

• Khởi xớng việc trả lời một yêu cầu từ ngời bảo dỡng hoặc một yêu cầu từ bất cứ một quản lý thiết bị nào để kiểm tra thiết bị bởi mạch chuẩn đoán thiết bị và báo cáo kết quả kiểm tra tới ngời bảo dỡng.

Quản lý thông tin

của bộ xử lý hiệu điều khiển cuộc gọi, các tín hiệu vận hành và bảo dỡngĐiều khiển truyền và thu tất cả các loại tín hiệu (các tín …) giữa các bộ xử lý (CLP, RMP, CSP, OMP).

Quản lý xử lý giao

thức • Điều khiển và quản lý các giao thức của hệ thống báo hiệu

số 7 (MTP, SCCP,…).

• Điều khiển các tín hiệu báo hiệu kênh kết hợp/các cuộc gọi cơ bản.


Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI NEAX 61Σ (Trang 30 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×