0

tục ngữ về thiên nhên và lao động sản xuất

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Văn học - Ngôn ngữ học

... Phân tích tình câu tục ngữ để rút học kinh nghiệm thiên nhiên, lao động sản xuất, người, xã hội 10 - Động não: suy nghĩ rút học thiết thực kinh nghiệm thiên nhiên, lao động sản xuất, người, xã hội ... HS tìm hiểu từ khó ?) Những câu nói thiên nhiên? Những câu diễn tả lao động sản xuất? + Thiên nhiên: Câu -> Câu + Lao động sản xuất: Câu -> Câu ?) Tại câu tục ngữ lại gộp VB - Các tượng tự nhiên ... biểu câu tục ngữ nói thiên nhiên? ?) Đọc thuộc lòng phân tích nội dung – nghệ thuật tiêu biểu câu tục ngữ lao động sản xuất? 3- Bài * Giới thiệu bài: Cuộc sống vốn muôn màu, muôn vẻthiên nhiên...
 • 18
 • 4,074
 • 0
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Ngữ văn

... nhiên lao động sản xuất câu tục ngữ thiên có nội dung, ý nghóa gì? nhiên lao động sản xuất phản ánh, truyền đạt kinh nghiệm quý báu nhân dân việc quan sát tượng thiên nhiên lao động sản xuất Những ... HOẠT ĐỘNG -Về nhà sưu tầm thêm số câu  -Củng cố dặn dò tục ngữ có nội dung phản ánh kinh nghiệm nhân dân ta tượng mưa, nắng, bão, lụt -Học thuộc lòng câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất ... xuất Những câu tục ngữ “túi khôn” nhân dân có tính chất tương đối xác không kinh nghiệm tổng kết chủ yếu dựa vào quan sát HỎI:Qua nội dung câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất, em có rút...
 • 6
 • 12,777
 • 14
Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất

Công nghệ

... nhien va lao dong xan xu Soạn tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất tuc ngu cau de tuc ngu noi ve de tai thien nhien tuc ngu noi ve lao dong san xuat tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Nhung ... nhien va lao dong san xuat • • • • • • • • • • • • • nhung cau tucngu ve lao dong san xuat SOAN BAI : TUC NGU VE THIEN NHIEN LAO DONG SAN XUAT soạn tục ngữ thiên nhiên lao đông sản xuất soan ... bị ảnh hưởng có không cho sản phẩm – Câu tục ngữ nhắc nhở vấn đề thời vụ việc chuẩn bị đất kĩ canh tác Minh hoạ đặc điểm hình thức tục ngữ: – Ngắn gọn: Mỗi câu tục ngữ có số lượng từ không nhiều...
 • 3
 • 4,768
 • 8
Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất. hay lắm!

Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất. hay lắm!

Ngữ văn

... Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: Khái niệm tục ngữ: - Một thể loại văn học dân ... Những câu tục ngữ thiên nhiên: Những câu tục ngữ lao động sản xuất: Câu 5: Tấc đất (bằng) tấc Nghệ thuật +Hình thức: Gieo vần +So sánh vàng Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I ... 3, Hai phần: Những câu tục ngữ lao động sản xuất Câu 5, 6, 7, Tiết 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I – TÌM HIỂU CHUNG: II – PHÂN TÍCH: Những câu tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm...
 • 34
 • 6,731
 • 23
Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Slide văn 8 TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT _Thu QUyên

Ngữ văn

... 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN I Đọc- tiếp xúc văn bản: * Khái niệm tục ngữ: - Tục ngữ: câu nói dân gian * Về hình thức: Tục ngữ câu nói diễn ... câu tục ngữ nói thiên nhiên: Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Những câu tục ngữ nói lao động sản xuất: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Bài 18- Văn bản: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT Tiết 73: ĐỌC ... câu tục ngữ học kinh - Bố cục: nhóm nghiệm quy luật thiên lao động sản xuất II Đọc- hiểu văn bản: Những câu tục ngữ nói thiên nhiên: - Ý nghĩa văn bản: không câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản...
 • 27
 • 1,052
 • 0
BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

BÀI DỰ THI DÙNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU BÀI TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT môn NGỮ VĂN 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất: a Trước tiên cần hiểu đơn giản nội dung câu tục ngữ theo nghĩa đen Chủ đề chung câu tục ngữ kinh nghiệm thiên nhiên lao động sản xuất Có thể chia câu tục ... xuất Có thể chia câu tục ngữ thành hai nhóm: - Nhóm câu tục ngữ thiên nhiên: câu 1,2,3,4 - Nhóm câu tục ngữ lao động sản xuất: câu 5,6,7,8 b Phân tích nội dung câu tục ngữ: Câu 1: “Đêm tháng năm ... khan nhiều môn học thành học sinh động, dễ nhớ, đặc biệt tìm hiểu câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Với đặc thù môn mang tính chất xã hội đời sống sản xuất, không đề cập đến kiến thức...
 • 16
 • 2,116
 • 6
chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

chứng minh tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể hiện kinh nghiệm của nhân dân về tự nhiên vào lao động sản xuất.

Ngữ văn

... kinh nghiệm sống, tục ngữ người Việt thể kinh nghiệm nhân dân tự nhiên vào lao động sản xuất Đã từ lâu thiên nhiên đối tượng tách rời với sống lao động sinh hoạt người Việc sản xuất nông nghiệp ... nói : "Tục ngữ diễn đạt hoàn hảo toàn kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử nhân dân lao động" Tục ngữ thể phần quan trọng tư liệu khoa học dân gian triết lý dân gian Gắn với lao động, ... chứng báo trước thiên nhiên, qua việc quan sát động thực vật để từ ứng dụng ứng phó với tự thay đổi thiên nhiên để canh tác nông nghiệp, phát triển sản xuất Mưa nắng chuyện trời, tượng thiên nhiên...
 • 5
 • 13,901
 • 52
nguoi dan và lao dong san xuat

nguoi dan lao dong san xuat

Tiểu học

... biến thuỷ sản BÀI TẬP CỦNG CỐ Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống bảng sau: Tên hoạt động sản xuất Một số điều kiện cần thiết để sản xuất Làm muối Biển, đầm phá, sông, người dân có ... cầu: Hoạt động nhóm - Thời gian phút Trồng trọt Chăn nuôi Nuôi trồng, đánh Ngành khác bắt thuỷ sản Đọc bảng Tên hoạt động sản xuất Trồng lúa Trồng mía, lạc Làm muối Nuôi, đánh bắt thuỷ sản Một ... Trang phục phụ nữ Chăm Trang phục phụ nữ Kinh Hoạt động sản xuất người dân Quan sát hình ảnh từ hình – hình SGK – T139 xếp hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp H 3: Đầm nuôi tôm CN H 4: Cánh...
 • 19
 • 575
 • 0
Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Ngữ văn

... Bài TụC NGữ Về THIÊN NHIÊN LAO Động sản Xuất A Kết cần đạt Hiểu tục ngữ Hiểu nội dung, ý nghĩa số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) câu tục ngữ học Học thuộc câu tục ... CÂU TụC NGữ THứ Tấc đất, tấc vàng Đất coi vàng, quý vàng - Đất quý giá vì: + Đất nuôi sống người + Đất người + Người phải nhờ lao động đổ mồ hôi, chí xương máu có đất bảo vệ đất - Câu tục ngữ ... nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất ,.) nhân dân vận dụng vào đời sống ngày - Đây thể loại văn học dân gian II TìM HIểU CHI TIếT Đêm Ngày - - CÂU TụC NGữ 1: tháng năm chưa nằm sáng,...
 • 17
 • 2,334
 • 6
Tuc ngữ về thiên nhiên, con người và xã hội

Tuc ngữ về thiên nhiên, con người xã hội

Ngữ văn

... dung nghệ thuật câu tục ngữ “Tấc đất tấc vàng”? BÀI 19 Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc- hiểu ... vô đòch Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc – hiểu văn 7/ Câu 8: Ăn nhớ kẻ trồng Ý nghóa câu tục ngữ ? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu ... câu tục ngữ này? Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI XÃ HỘI I/ Đọc – hiểu thích II/ Đọc- hiểu văn Câu 2: Cái răng, tóc góc người  Hình thức người thể nhân cách người Tiết 81 Văn TỤC NGỮ VỀ CON...
 • 33
 • 2,192
 • 8
Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI

Gián án TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN CON NGƯỜI XÃ HỘI

Ngữ văn

... BÀI CŨ Câu 1: Thế tục ngữ? Câu 2: Đọc thuộc lòng câu tục ngữ nói thiên nhiên lao động sản xuất? Câu 3: Chon câu tục ngữ mà em thích sau phân tích nội dung nghệ thuật câu tục ngữ đó? BÀI 19-Tiết...
 • 4
 • 923
 • 1
Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa qua ca dao tục ngữ về lao động sản xuất

Bức tranh ngôn ngữ - văn hóa qua ca dao tục ngữ về lao động sản xuất

Văn học - Ngôn ngữ học

... hoạt động cụ thể quá trình lao động sản xuất Vì nội dung ca dao , tục ngữ lao động sản xuất chia thành chủ đề sau: 1) Tục ngữ, ca dao về thời tiế t 2) Tục ngữ, ca dao về trồ ng tro ̣t 3) Tục ... ngôn ngữ văn hóa ngƣời Việt lao động sản xuất Cụ thể vấn đề sau: Khái niệm tục ngữ ca dao Việt Nam 11 Cơ sở ngôn ngữ học văn hóa học Chương 2: Đặc điểm ngôn ngữ thể tục ngữ ca dao lao động sản xuất ... nhiên đến hoạt động lao động, sản xuất, đến kết lao động sản xuất nông nghiệp Những dấu ấn văn hóa nông nghiệp thể đậm nét qua hệ thống câu tục ngữ, ca dao nói kinh nghiệm lao động sản xuất ngƣời...
 • 88
 • 797
 • 1
Đặc điểm ngôn ngữ của ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất

Đặc điểm ngôn ngữ của ca dao tục ngữ nói về kinh nghiệm lao động sản xuất

Văn học - Ngôn ngữ học

... tham khảo hai phụ lục 11 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CA DAO, TỤC NGỮ NÓI VỀ KINH NGHIỆM SẢN XUẤT QUAN NIỆM VỀ CA DAO, TỤC NGỮ TỤC NGỮ 1.1.Quan niệm tục ngữ T ục ngữ cách nói đúc kết kinh nghiệm, tri thức ... Tổng quan ca dao, tục ngữ nói kinh nghiệm sản xuất Chƣơng 2: Đặc điểm ngữ âm ca dao, tục ngữ nói kinh nghiệm sản xuất Chƣơng 3: Đặc điểm từ vựng ca dao, tục ngữ nói kinh nghiệm sản xuất Ngoài ra, ... ca dao tục ngữ đƣợc sáng tác theo đề tài lao động sản xuất nông nghiệp cách có hệ thống Đó chủ yếu ca dao, câu tục ngữ nói kinh nghiệm lao động sản xuất nông nghiệp - Tìm hiểu đặc trƣng ngữ âm,...
 • 128
 • 5,762
 • 2
Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại  so sánh với tiế

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiế

Thạc sĩ - Cao học

... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC  VŨ THANH THU 现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ NỘI HÀM VĂN HÓA CỦA TỤC NGỮ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ... SẢN XUẤT TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI – SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hán Mã số chuyên ngành : 60.22.10 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội, 2014 声明...
 • 229
 • 1,657
 • 2
Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi

Tiet 77 - Tuc ngu ve con nguoi va xã hoi

Ngữ văn

... hiểu tục ngữ? Em đọc thuộc lòng tám câu tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất Nêu cảm nhận em hình thức nội dung số câu tục ngữ mà em thích? Ngày 15 tháng năm 2009 Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người ... đẹp người - Câu tục ngữ thể cách nhìn nhận, đánh giá nhân dân ta người - Những chi tiết nhỏ tạo nên vẻ đẹp người (hình thức, nhân cách) Ngày 15 tháng năm 2009 Tiết 77 Văn bản: Tục ngữ người xã ... bản: Tục ngữ người xã hội I/ Đọc tìm hiểu thích II/ Đọc tìm hiểu văn Câu 1: - Tác giả dân gian dùng nghệ thuật so sánh => Đề cao giá trị người => Con người thứ cải quý giá Câu 2: - Câu tục ngữ...
 • 16
 • 2,772
 • 10

Xem thêm