0

tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh vĩnh bá

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013

Tiếng anh

... TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC, MÔN TIẾNG ANH, 2013CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌCLĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Số câuNgữ âm - Trọng ... tíchhypothesis hypotheses giả thuyết2.3 Danh từ đếm được và danh từ không đếm được* Cách thành lập danh từ số nhiều:- Thêm –s vào danh từ số ít- Thêm –es sau danh từ số ít tận cùng bằng s, ss, sh, ... + V How you’ve grown! (Con lớn nhanh quá)- What + a / an (+ adj) + danh từ đếm được số ít What an intelligent girl!- What (+ adj) + danh từ không đếm được, danh từ số nhiều What awful weather!-...
 • 11
 • 1,111
 • 3
Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh

Tài liệu ôn thi đại học môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

... cực, ấy thế mà lại trượt Tài liệu ôn thi đại học - Nguyễn Xuân Tuấn 18 ( số nhiều) lời tỏ tình; lời tán tỉnh A. estimate ['estimit  'estimeit] danh từ sự đánh giá, sự ... television ca television set dradio Tài liệu ôn thi đại học - Nguyễn Xuân Tuấn 17 3 4 5 A. how [hau] A. new [nju:] A. bush [bu∫] danh từ bụi cây, bụi rậm A. seat ... từ quá khứ là misled ( to mislead somebody about / as to something) làm cho ai có một ý niệm hoặc ấn Tài liệu ôn thi đại học - Nguyễn Xuân Tuấn 7aat bduring cin dby 8,I haven’t...
 • 116
 • 1,624
 • 8
tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

tài liệu ôn thi đại học môn tiếng anh

Anh ngữ phổ thông

... changes to the working conditions do you think we should make? b. What other changes to the working conditions you think we should make? c. If you think we should make other changes to the ... than women are self-employed ……… this type of work is also popular among mothers of young children. a. however b. although c. nevertheless d. inspite of ĐỀ THI ANH VĂN ĐỀ SỐ 1 SECTION 1: ... their pension) 20. He spent all his …………… without thinking about how hard it was for him to make this money. 2.3. Writing (20 marks) Read this invitation card and write a circular letter to...
 • 16
 • 1,037
 • 2
Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - TEST 39 pot

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh - TEST 39 pot

Cao đẳng - Đại học

... in the United States? A. Thirty-six inches B. Thirty-eight inches C. Forty inches D. Forty-two inches 5) If a state has 40 inches of snow in a year, by how much does this increase the annual ... as the job. D. I'm more interested in the job than the people. Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * TEST 39 – Multiple Choice. Nguyễn Đức Hưng** - Marie Curie School (: 031.3710743 ... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc * M«n TiÕng Anh * TEST 39 – Multiple Choice. Nguyễn Đức Hưng** - Marie Curie School (: 031.3710743...
 • 3
 • 684
 • 3
Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh doc

Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh doc

Cao đẳng - Đại học

... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People and Relationships. NguyÔn §øc Hng* - Marie Curie Private High School (: 710743 ... naughty person. I wish he was a bit more easy-going. Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People and Relationships. NguyÔn §øc Hng* - Marie Curie Private High School (: 710743 ... good employee / employer and pays her staff well. Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – People and Relationships. NguyÔn §øc Hng* - Marie Curie Private High School (: 710743...
 • 4
 • 940
 • 7
Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh: vocabulary – family and friends pptx

Tài liệu luyện thi Đại học - Môn Tiếng Anh: vocabulary – family and friends pptx

Cao đẳng - Đại học

... Tµi liÖu luyÖn thi §¹i häc - M«n TiÕng Anh* Vocab – Family. NguyÔn §øc Hng* - Marie Curie Private High School (: 710743 - 0912.883.190) ... _________________ _________________ II/ Read the short text, then complete the sentences below: This is James Thomas Brown; he has no brothers and sisters. His parents died when he was 20 and ... really recovered after his wife’s sudden 5. The number of in road accidents has increased again this year. VI/ Complete each sentence with one of the words from the list: alike children couple...
 • 2
 • 938
 • 3
Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh (Test 1) pdf

Tài liệu luyện thi Đại học Môn Tiếng Anh (Test 1) pdf

Cao đẳng - Đại học

... Tài liệu luyện thi Đại học * Môn Tiếng Anh (Test 1) Nguyễn Đức Hưng* - Marie Curie Private High School www.my.opera.com/mrduchung ... leisure time II/ Read the following passage and answer the questions below: Tài liệu luyện thi Đại học * Môn Tiếng Anh (Test 1) Nguyễn Đức Hưng* - Marie Curie Private High School www.my.opera.com/mrduchung ... line 13 to mean A. strengthening something that is weak B. feeding something that is hungry C. encouraging something that is efficient D. getting rid of something that is unwanted ...
 • 3
 • 769
 • 5
Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Tài liệu 5 đề thi trắc nghiệm - Ôn thi đại học môn tiếng Anh năm 2010 docx

Cao đẳng - Đại học

... condition caused by fried foods Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến 24. A. think B. recognize C. realize D. learn ... ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến A. My opinion was fair about the football match. B. In my opinion, I think ... Bộ 5 ðề thi trắc nghiệm - Ôn thi ðH Môn Tiếng Anh 2010 http://ebook.here.vn - Thư viện ðề thi, Tài liệu học tập trực tuyến ðc bài văn, chn ñáp án ñin vào ch trng: Many of the things we...
 • 30
 • 983
 • 7
Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Tài liệu Đề cương ôn thi đại học môn tiếng Anh (Lý thuyết + đề thi) pptx

Cao đẳng - Đại học

... trợ khi đi thi vì vậy cách tốt nhất là thí sinh nên tìm đến đề thi đại học và bộ đề thi đại học của Bộ, bộ đề thi Của thầy Vĩnh các bài đọc trong TOELF cùng với thời gian tim tòi, học hỏi ... of 12 ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) Người ra đề: Phan Ngọc Huy huycomf@gmail.com ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: ... TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn thi: TIẾNG ANH, khối D Thời gian làm bài: 90 phút. Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phiếu trả lời: Số thứ tự dưới...
 • 12
 • 3,908
 • 46
Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... nhưng bản thân nó không bị thay đổi về số lượng và bản chất hoá học sau phản ứng. c) Phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng hoá học. − Phản ứng một chiều (không thuận nghịch) là...
 • 282
 • 1,998
 • 58

Xem thêm