0

so sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp gắn với thiên 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10: Giống nhau:o Xác định tính chất của cách mạng vn là CMTS dân quyền CMXHCN. Đây là 2 nhiệm vụ CM nối tiếp nhau ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2 Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ...
 • 8
 • 103,088
 • 1,253
So sánh cương lĩnh tháng 2 và luận cương tháng 10

So sánh cương lĩnh tháng 2 luận cương tháng 10

Khoa học xã hội

... xuất xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; xây dựng nông thôn dân chủ, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất văn hóa của nông dân nông thôn. 1/ So sánh cương lĩnh tháng 2 luận ... phải đoàn kết với VSTG nhất là VS phápo Xác hịnh vai trò sưc mạnh giai cấp công nhânKhác nhau: Cương lĩnh tháng 2 Kẻ thù: đánh đổ ĐQ bọn PKTS, tay sai phản CMNhiệm vụ: nv độc lập là nv ... công nhân nông dân, bên cạnh đó phải lien minh đoàn kết với tiểu tư sản lợi dung hoặc trung lập phú nông trung tiểu dịa chủ Luận cương tháng 10 Đánh đổ PK ĐQNhiệm vụ dân tộc dân chủ...
 • 8
 • 2,328
 • 9
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 2 pot

Báo cáo khoa học

... con (năm 20 04) thực hiện kế hoạch đạt tổng đàn 62. 600 con vào năm 20 05; trong đó, bò sữa từ 161 con vào năm 20 01 tăng lên 700 con trong năm 20 04 730 con theo kế hoạch vào năm 20 05 (Phạm ... giống 10 0C 180C 180CĐộ sâu gieo hạt giống 5cm 2, 5-4cm 2, 5-5cmTổng lượng phân đạm 100 -20 0 40-60 50 -100 Phân P lb/ac (kg/ha) 40-45 40-45 40-45Phân K lb/ac (kg/ha) 26 0-300 26 0-300 26 0-300Thời ... đến đầu tháng 9 /20 04, toàn tỉnh An Giang đã phát triển được 120 trang trại hợp tác xã (HTX) chăn nuôi gần 10. 000 con bò thịt, bò sữa, bò cái sinh sản , tăng 29 trang trại HTX so với cuối...
 • 10
 • 458
 • 1
Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam và tục ngữ Lào

Luận án Tiến sỹ Văn học - So sánh tục ngữ Việt Nam tục ngữ Lào

Tiến sĩ

... 181 .2. 1. Về địa lý tự nhiên 191 .2. 2. Văn hoá - tộc người 24 1 .2. 2.1. Mối quan hệ giữa các tộc người 24 1 .2. 2 .2. Mối quan hệ văn hoá Việt Nam - Lào trong bối cảnh Đông Nam Á 29 1 .2. 2.3. Về ... ngôn ngữ 311 .2. 2.4. Về chữ viết 32 1 .2. 2.5. Phật giáo ở Việt Nam Lào 33Chương 2: So sánh nội dung tục ngữ Việt tục ngữ Lào 39 2. 1. Trình bày sự giống nhau khác nhau 39 2. 1.1. Tục ngữ ... Hiện tượng trái nghĩa trong tục ngữ Việt 100 2. 2. Giải thích sự giống nhau khác nhau 107 2. 2.1. Sự giống nhau 107 2. 2 .2. Sự khác nhau 1 12 Nhưng dựa vào địa dư cư trú, 49 bộ tộc Lào nói trên...
 • 222
 • 3,048
 • 11
SO SÁNH CÔNG TY cổ PHẦN và CÔNG TYO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TNHH 2 THÀNH VIÊN

SO SÁNH CÔNG TY cổ PHẦN CÔNG TYO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TNHH 2 THÀNH VIÊN

Quản trị kinh doanh

... SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊNA.Khái niệm- Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ... phần mà họ sở hữu.- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản ... góp vốn thành lập công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình.B .So sánh GIỐNG NHAU- Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.- Đều chịu sự điều chỉnh...
 • 2
 • 4,078
 • 69
LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. Và một số giải pháp nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

LUẬN VĂN: Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế. một số giải pháp nhằm đổi mới tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước. Đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta pptx

Kinh tế - Thương mại

... sách tiền tệ chủ yếu nhằm vào đầu tư tư nhân, hướng nền kinh tế vào mức sản lượng việc làm mong muốn. Chính sách tiền tệ có 2 công cụ chủ yếu là lượng cung tiền lãi xuất chính sách tiền ... cho nhà tư bản chủ nghĩa quan hệ giữa tư bản lao động cho nhà tư sản họ bị bóc lột giá trị thặng dư. Chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa quan hệ giữa tư bản lao động như vậy làm cho ... 19 2 - Tăng cường khả năng kiểm kê, kiểm so t của nhà nước đối với sự hoạt động của các doanh nghiệp như 19 3 - Hoàn thiện đổi mới quản lý nhà nước về tiền tệ - tín dụng Ngân hàng. 20 ...
 • 25
 • 789
 • 1
TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp và Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

TIỂU LUẬN: So sánh giáo đại học Pháp Việt Nam.Hướng phát triển giáo dục Việt Nam ppt

Khoa học xã hội

... chuyên biệt, ñạt tỷ lệ 50% vào năm 20 05 70% vào năm 20 10. Quy mô phát triển của nền giáo dục Việt Nam ñến năm 20 10 1 Chỉ số 20 00 20 05 20 10 Tỉ lệ biết chữ trong dân cư (%) 94 96 97 ... dục thế giới ñi vào thế kỷ XXI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 20 02. 5. PGS.TS Phạm Lan Hương, Giáo dục quốc tế - Một vài tư liệu so sánh, Nxb. ðại học Quốc gia, Tp.HCM ,20 06. 6. GS Hoàng ... http://vietnamgateway.com.vn/education/vn_inde.php 2 Vài nét tổng quan về Giáo dục-ðào tạo Việt Nam. http://vietnamgateway.com.vn/education/vn_inde.php Tiểu luận: Giáo dục so sánh 12 - Năm học 95-96 Pháp có 2, 2 triệu sinh...
 • 29
 • 1,395
 • 9
Tiểu luận đề tài: Tìm hiểu đôi nét về đồng chí Trần Phú và luận cương tháng 10 của ông doc

Tiểu luận đề tài: Tìm hiểu đôi nét về đồng chí Trần Phú luận cương tháng 10 của ông doc

Khoa học xã hội

... Phú.Chương 2. Đôi nét về Bản Luận cương tháng 10/ 1930 của Đồng chí Trần Phú. 2. 1. Hoàn cảnh ra đời. 2. 2 Nội dung của Luận cương Tháng 10/ 1930. 2. 3. Một vài so sánh giữa luận cương Tháng 10 của Trần ... Trần Phú là Tổng bí thư. 2. 3. MỘT VÀI SO SÁNH GIỮA LUẬN CƯƠNG THÁNG 10 CỦA TRẦNPHÚ CƯƠNG LĨNH THÁNG 2 CỦA HỒ CHÍ MINH. Cương lĩnh chính trị luận cương chính trị là những văn kiện thể hiệnđường ... nhận xét giữa luận cương chính trị tháng 10 của ông cương lĩnh chính trị tháng 2 của Chủtịch Hồ Chí Minh, cũng qua đó chúng ta sẽ biết được những mặt còn hạnchế của luận cương 3. NỘI DUNGBài...
 • 23
 • 1,180
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 7 doc

Báo cáo khoa học

... 12a 3 15a 11Purdue 8 122 0 3 9a 3 10a 3 15a 11EC 21 349 3 1b 3 4b 2 6b 3Kawanda L31 2 0b 2 4b 2 2b 2 Kep 389 3 0b 3 2b 3 3b 2 Kraspje 3 0b 3 2b 3 3b 2 A 157 2 1b 2 3b 2 4b 2 Địa phương 3 1b 2 ... 164.3Purdue 811 12- 1 3 26 9.3 a 3 20 2.0 bc 3 146.0 cd 20 5.8Purdue 8 122 0 3 26 2.8 a 3 22 3.3 ab 3 177.0 b 22 1.1EC 21 349 3 159.5 e 3 179.3 cd 2 114.5 e 155.7Kawanda L31 2 1 92. 8 cd 2 180.0 cd 2 148.5 cd ... 389 3 24 0.5 b 3 22 7.0 a 3 22 7.0 a 23 1.5Kraspje 3 196.7 c 3 21 2.3 ab 3 144.0 cd 184.3A 157 2 2 12. 0 c 2 171.5 d 2 163.5 bc 1 82. 3Địa phương 3 170.0 de 2 177.0 cd 2 125 .0 de 159.1Trung bình 20 8.9...
 • 6
 • 353
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 6 ppt

Báo cáo khoa học

... dòng/giốngSố chồi 30 45 60GLSG 25 b 19 b 12 bcPurdue 811 12- 1 35a 26 a 20 aPurdue 8 122 0 28 ab 21 ab 17abEC 21 349 9 c 8 c 7 cdKawandan L31 9 c 3 cd 3 dKep 389 2 c 2 d 2 dKraspje 10 c 4 cd 4 dA 157 9 ... 148bc 80 22 8abcPurdue 811 12- 1 25 1ab 86 337abPurdue 8 122 0 24 1ab 68 309abEC 21 349 187abc 72 259abcKawandan L31 116c 43 158 cKep 389 29 0a 65 356aKraspje 198abc 65 26 3abcA 157 166bc 41 20 7 bcTrung ... cd 3 104 .0 c 72. 8 - 62. 4 **Purdue 811 12- 1 3 56.3 a 3 106 .3 bc 81.3 -50.0 **Purdue 8 122 0 3 55.4 a 3 143.7 a 99.6 -88 .2 **EC 21 349 3 46.3 bc 3 105 .0 c 75.6 -58.7 **Kawanda L31 2 49.9 ab 2 109 .5...
 • 10
 • 362
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 5 pptx

Báo cáo khoa học

... b 20 6,9 bc170,0 d167,3 c 20 8,8 b 21 6,4 b 22 4,3 b 23 2,8 b 29 1,6a 21 4,0 b 20 6,9 b170,0 c167,3 c 20 8,8 b 21 6,4 b 22 4,5 b 23 2,8 b 29 7,9a 21 4,0 b 20 6,9 b170,0 cTrung bình 20 4 20 9,1 21 3,3 21 6 21 6,7Mức ... c 20 8,8 b 21 6,4 b176,3 c 21 6,8 b 25 5,1a 21 4,0 b 20 6,9 b170,0 c167,3 e 20 8,8 bc 21 6,4 bc194,9 cd 22 1,5 b 27 0,0a 21 4,0 bc 20 6,9 bc170,0 e167,3 d 20 8,8 bc 21 6,4 b 21 5,3 b 23 1,8 b 27 7,9a 21 4,0 ... 811 12- 1Purdue 8 122 0EC 21 349Kawada L31Kep 389Kraspje A 157Đối chứngTơ167ab 20 4a 22 1ab 146 b 158ab 21 1a 159 b 180a 157abTs1182a 196ab 22 7a 171a 179a 22 6a 20 2a 170ab 173aTs2 125 c...
 • 10
 • 400
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 4 docx

Báo cáo khoa học

... 0|I2I86mI60NSX62GF8G;G2In 62 P 62$ d&G"@B&FG5&-&"&!&(nN0_Ni ^6uf62B2In 62 0|I2I86mI60NSX 62 2n 887 e*"0*|N7~ 88L e*"0*|N778 88h ã7LhP PH GG0G2L ... *-]^=A=AO='39I5"^00@r&'"%&@Q&-&;3b&()@A&("&'_t3P7(&O88&3Đ*Q'351E*- ~3G~3e0@Q&-GI>?&PK6E\ã[D; !2 l1=1#1H62N0;INd62NSX62G0I\3G8kGF8G;G2In62G;GZ]ã 0I\3G8kG:4N0|IJI}Q#&62O4 "&-&]^G@Q&3e*"0*|N7783e*"0*|N7~3 ... GG0G2L3TH{6&G1FGvQ5&-&@G,&"@B&(==*G6P 62# " n,&"@B&=*G&ĐG5&-&|5v5Bdg(H&1"c=NN ^6uf62B2In 62 0I\3G8kG:4]NR ;ImI60# 0;GeIbN 2n...
 • 10
 • 325
 • 0
Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx

Luận văn : SO SÁNH KHẢ NĂNG TÁI SINH NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNG/DÒNG CAO LƯƠNG TRỒNG TRONG CHẬU part 3 pptx

Báo cáo khoa học

... nhỏTrổ bông hoàn chỉnh 20 151788,58 29 37 29 42 30 28 4050556853511, 42 1 ,23 1,61,31,41,61,411,141,631,181,381,630,830,581,030, 62 0,81,033506 2 0 2 Sorghum-almum, còn ... 55 29 Tươi, giữa giai đoạn trổ bông 23 63 1,41 0,83 8,8 1,8 0,43 0,36 0,14 65 40 Cỏ khô (phơi nắng) 91 65 1,18 0,61 8,0 1,8 0,55 0,30 0,87 68 42 Ủ tươi 28 55 1,14 0,58 10, 8 2, 8 0,46 0 ,21 0 ,25 ... cây 100 % vật chất khô cơ bảnDM TDN NEg NEm CP EE Ca P K NDF ADFCao lương hạt Ủ tươi 30 60 1,31 0,74 7,5 3,0 0,35 0 ,21 0,37 n/a 38Cao lương cỏ Sorgo 27 58 1 ,24 0,68 6 ,2 2,6 0,34 0,17 0, 12 n/a...
 • 10
 • 664
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008