0

phuong phap giai bai toan vat ly lop 10

Phương Pháp Giải nhanh Toán Vật Lý 12

Phương Pháp Giải nhanh Toán Vật 12

Vật lý

... xạ của chất phóng xạ ở thời điểm t. Bội và ước của n v Bq l Ci: BqCi 10 10.7,31=; CiCi6 101 =à; 3 121 10 ;1 10mCi Ci pCi Ci− −= = b. Phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân nhân tạo). ... hạch toả ra một năng lượng 200 MeV. b. Phản ứng nhiệt hạch. - Xy ra nhit rt cao khong K87 101 0ữ. - Phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng 4 MeV.B. Phương pháp giải toán. Dạng 42: Các ... toán Vật 12 âm.  Tai ta có thể nghe được âm có cng nh nht bng 122w 10 m ữ ng với âm chuẩn có tần số 100 0 Hz (gọi là cường độ âm chuẩn, ký hiệu 0I).  Để so sánh độ to của...
 • 34
 • 689
 • 6
Phương pháp giải bài tập vật lý 11

Phương pháp giải bài tập vật 11

Vật lý

... chânkhông.A.E = 3 .10 4 (V/m), |Q|= 31 .10 7(C). B.E = 3 .10 -10 (V/m), |Q|= 3 .10 -19(C)C.E = 3 .10 4 V/m, |Q|= 3 .10 -7 (C). D.Kết quả khác.Bài 12. Một quả cầu nhỏ A mang điện tích dương Q = 10 -7 ... của lực F = 3 .10 -3N. Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là:A. 2 .10 -4V/m; B. 3 .10 4V/m; C. 4 .10 4V/m; D. 2.5 .10 4V/mBài 2. Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10 -9C đặt trong ... khoảng r = 30cm.A. . E = 10. 10-3(V/m); hướng ra xa tâm của A; B. E = 1,5 .10 -3 (V/m); hướng ra xa tâm của A; C. E = 10. 10-3 (V/m) ; hướng về tâm của A; D. E = 1,5 .10 -3 (V/m); hướng về tâm...
 • 10
 • 6,520
 • 127
TÔNG HỢP ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ NGUYỄN ANH VINH

TÔNG HỢP ĐẦY ĐỦ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT NGUYỄN ANH VINH

Vật lý

... tốc và lực căng dây cực đại và cực tiểu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Chủ đề 10. Xác định biên độ góc αmới khi gia tốc trọng trường thay đổi từ g sang g. . . . . . 22Chủ ... Tính bề rộng cực đại amaxđể hai chùm tia ló tách rời nhau? . . . . . . . . . . . . . . 55Phần 10 . PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN VỀ HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG 56Chủ đề 1. Xác định bước sóng λ khi ... vân sáng tại vân trung tâm O? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Chủ đề 10. Tìm khoảng cách a = S1S2và bề rộng miền giao thoa trên một số dụng cụ giao thoa? 58ThS Trần...
 • 68
 • 1,358
 • 38
phương pháp giaỉ bài tập vật lý 12

phương pháp giaỉ bài tập vật 12

Vật lý

... truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âmA. giảm đi 10 B. B. tăng thêm 10 B. C. tăng thêm 10 dB. D. giảm đi 10 dB.20. Một sóng cơ truyền trong ... 'PP= 10 L - L’ = 100 0. Vậy phải giảm nhỏ công suất của loa 100 0 lần.2. a) Ta có: L’ – L = lg02)(4 IDSMP−π- lg024 ISMPπ= lg22)( DSMSM−  2)(DSMSM−= 10 L’ – L = 10 0,7 ... =2112RRII = 10 -4  I2 = 10 -4I1.L2 = lg02II = lg014 10 II− = lg01II + lg10-4 = L1 – 4 = 5 – 4 = 1 (B) = 10 (dB).7. Ta có: kf – (k – 1)f =...
 • 37
 • 2,626
 • 7
Phân dạng và phuong pháp giải bài tập vật lý 12

Phân dạng và phuong pháp giải bài tập vật 12

Vật lý

... của tia X; h = 6,625 .10 -34 J.s; c = 3 .10 8 m/s là vận tốc ánhsáng trong chân không; fmax là tần số lớn nhất của tia X;minbước sóng nhỏ nhất của tia X; e =1,6 .10 -19. Bài toán 2: ... là:20maxmaxmvS2.e.ETrong đó: m = 9,1 .10 -31kg là khối lượng của e; v0max là vận tốc ban đầu cực đại của e quang điện; E(V/m) là độ lớn của cường độ điện trường; e = 1,6 .10 -19 (C) độ lớn điện tích ... trăm còn lại(000,,HHNNmmttt) .100 %- Đã phân rã ( biến đổi )tttHHHNNNmmm000-phần trăm đã biến đổi (00,,HHNNmm ) .100 % Bài toán 3: Tính khối lượng sản...
 • 28
 • 2,837
 • 11
Phương pháp giải bài tập vật lý luyện thi đại học (đầy đủ các chủ đề)

Phương pháp giải bài tập vật luyện thi đại học (đầy đủ các chủ đề)

Vật lý

... dụng công thức: λ0=hcA→ A =hcλ0Với: h = 6, 625 .10 −34J.s; c = 3 .10 8m/sĐổi ra đơn vị: eV : 1eV = 1, 6 .10 −19J → 1J =11, 6 .10 −19eVChủ đề 2.Cho biết hiệu điện thế hãm Uh. Tìm ... vật rắn chuyển động quay ? . . . . . . . . . . 10 Chủ đề 4. Xác định gia tốc chuyển động của vật treo vào sợi dây vắt qua ròng rọc có khối lượng ? 10 Chủ đề 5. Bài toán về áp dụng đị nh luật bảo ... =HλDựa vào công thức: m =NNAA (chủ đề 1 )Đơn vị độ phóng xạ: phân rã/giây = 1Bq ; 1Ci = 3, 7 .10 10BqChủ đề 4.Xác định tuổi của mẫu vật cổ có nguồn gốc là thực vật?Phương pháp:Khi sống: Thành...
 • 68
 • 1,338
 • 1
Các phương pháp giải bài tập vật lý cực hay

Các phương pháp giải bài tập vật cực hay

Vật lý

... ))(2 100 cos( 10. 54Ctqπππ−=−B. FC3 10. 5−= và))(2 100 cos( 10. 54Ctqπππ−=−C. FC3 10. 5−= và ))(2 100 cos( 10. 54Ctqπππ+=−D. FC2 10. 5−= và ) (100 cos 10. 54Ctqππ−=Câu 5: ... Cq60 10. 6−=. Biểu thức điện tích trênbản tụ điện và cường độ dòng điện là:A. ) (10. 6,6cos10.676Ctq−= và ))(2 10. 1,1cos(6,67Atiπ−=B. ) (10. 6,6cos10.676Ctq−= và ))(2 10. 6,6cos(6,397Atiπ+=C. ... ) (10. 6,6cos10.676Ctq−= và ))(2 10. 6,6cos(6,397Atiπ+=C. ) (10. 6,6cos10.666Ctq−= và ))(2 10. 1,1cos(6,66Atiπ−=D. ) (10. 6,6cos10.666Ctq−= và ))(2 10. 6,6cos(6,396Atiπ+=Câu 4: Cường độ dòng...
 • 144
 • 1,257
 • 12
Phương pháp giải bài toán giới hạn lớp 11 bằng máy tính casio 750ES

Phương pháp giải bài toán giới hạn lớp 11 bằng máy tính casio 750ES

Toán học

... đề khác tại: http://phuongphaphoctap.net Mong các bạn đón xem. Những tài liệu khác Tuyển tập những phương pháp giải nhanh Nguyễn Trọng Nhân Trang 14/15 phuongphaphoctap.net Giới ... nhấn Kết quả: 80000000 010 . Lấy kết quả là +∞ .  Chọn C Ví dụ 10: 25x10x5xlim225x là: A/ 0 B/ -∞ C/ +∞ D/ 3 Nhập nguyên biểu thức: 225 10 25xxx  vào máy ... giải nhanh Nguyễn Trọng Nhân Trang 4/15 phuongphaphoctap.net Giới hạn Nhấn nhập vào: 9999999999 . Tiếp tục nhấn Kết quả: 3.5 x 10 -10 hay 0.00000000035. Lấy kết quả là 0.  Chọn...
 • 10
 • 2,104
 • 1
Phương pháp giải bài tập vật lý 12 pps

Phương pháp giải bài tập vật 12 pps

Cao đẳng - Đại học

... dụng* Số Avôgađrô: NA = 6,022 .10 23 mol-1* Đơn vị năng lượng: 1eV = 1,6 .10 -19 J; 1MeV = 1,6 .10 -13 J* Đơn vị khối lượng nguyên tử (đơn vị Cacbon): 1u = 1,66055 .10 -27kg = 931 MeV/c2* Điện ... của đoạn mạch.Bài 10: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC có điện trở R = 50Ω, C = π−4 10. 2 (F), L = π1(H). Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng: u = 100 2cos100πt (V) .1. Viết ... duy trì một hiệu điện thế: A M N B uAB = 2002cos (100 πt) (V) R = 100 Ω, C = π−4 10 (F), biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch là P = 100 W.a. Tính tổng trở của đoạn mạch và hệ số tự cảm...
 • 32
 • 1,162
 • 3
skkn phương pháp giải bài toán hoá học lớp 8

skkn phương pháp giải bài toán hoá học lớp 8

Giáo dục học

... lần lượt làA. 0,9 .10 23 ; 1,3 .10 23 ; 0,072. 10 23 ; 1,5. 10 23B. 0,8. 10 23 ; 1,2. 10 23; 0,72. 10 23 ; 1,5. 10 23C. 0,9. 10 23 ; 1,4. 10 23; 0,72. 10 23 ; 1,5. 10 23Phân dạng và ... nhiệt độ trên ? Giải Khối lượng dd là: 0,2 + 100 =100 ,2g. Vậy C % = 100 .mddmct= 100 .2 ,100 2,0 = 0,19%CM = C%. MD10 = 0,19. M014,01361 .10 = CÁC BÀI TẬP MINH HOẠBài 1: a, Tính ... NH2O= 6 .10 23n = 3,0 10. 6 10. 8,12323==NA molCó 0,3 mol H2O trong 1,8 .10 23 phântử H2OV. Tìm số mol có trong A nguyên tử hoặc phân tửVí dụ: Tính khối lượng của 9 .10 23 nguyên...
 • 21
 • 746
 • 0

Xem thêm