0

hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập địa lý 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Địa lý 11

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập Địa 11

Địa lý

... ——————————————————————————— Bài 9: NHẬT BẢN Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể thay đổi cấu giá trị xuất, nhập Nhật Bản giai đoạn 199 0 – 2004 + Xử lí số liệu (tính %): Năm 199 0 199 5 2000 2001 2004 Xuất 55 ... từ năm 198 5 đến năm 199 5, sau lại giảm vào năm 2004 Nhưng nhìn chung từ năm 198 5 đến năm 2004 tỉ trọng xuất Trung Quốc tăng - Tỉ trọng nhập giảm từ năm 198 5 đến năm 199 5, sau lại tăng vào năm ... ——————————————————————————– Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) Bài tập 1: Tính tỉ trọng GDP Trung Quốc so với giới nhận xét GDP Trung Quốc so với giới (đơn vị %) 198 5 199 5 2004 1 ,93 2,37 4,03...
 • 10
 • 33,815
 • 281
HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi và bài tập địa lí 11

HƯỚNG dẫn TRẢ lời câu hỏi bài tập địa lí 11

Địa lý

... Bài 9: NHẬT BẢN Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể thay đổi cấu giá trị xuất, nhập Nhật Bản giai đoạn 199 0 - 2004 + Xử lí số liệu (tính %): Năm 199 0 199 5 2000 2001 2004 Xuất 55 ... từ năm 198 5 đến năm 199 5, sau lại giảm vào năm 2004 Nhưng nhìn chung từ năm 198 5 đến năm 2004 tỉ trọng xuất Trung Quốc tăng - Tỉ trọng nhập giảm từ năm 198 5 đến năm 199 5, sau lại tăng vào năm ... -Bài 10: CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) Bài tập 1: Tính tỉ trọng GDP Trung Quốc so với giới nhận xét GDP Trung Quốc so với giới (đơn vị %) 198 5 199 5 2004 1 ,93 2,37 4,03...
 • 9
 • 138,038
 • 1,379
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập địa lí 10

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập địa lí 10

Tài liệu khác

... với 500000 người Bài 3: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP ĐỜI SỐNG ỨNG DỤNG CỦA VIỄN THÁM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA Bài tập 1: Trong học tập, đời sống BĐ có vai trò * Trong học tập: BĐ phương ... tạo nên thay đổi th]cj vật đất theo độ cao BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÝ, QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA Bài tập Nêu khái niệm lớp vỏ địa Phạm vi - Là lớp vỏ trái đất, có phận (khí ... kiện địa lãnh thổ trớc sử dụng chúng BÀI 21: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI QUY LUẬT PHI ĐỊA ĐỚI Bài tập 1: Khái niệm, Nguyên nhân, Biểu quy luật địa đới * Là thay đổi có tính quy luật tất thành phần địa...
 • 18
 • 31,401
 • 12
Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập lịch sử 11  bài 33

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 11 bài 33

Lịch sử

... ước Thiên Tân (27­6­1858), chiều 31­8­1858 liên quân Pháp ­ Tây Ban Nha kéo tới cửa biển Đà  Nẵng, chuẩn bị nổ súng xâm lược VN II. Câu hỏi bài tập bổ sung Câu 1: Hãy ghi sự kiện lịch sử vào bảng thống kê sau đây: Thời gian 3­1847 4­1847 9 1856 1­1857 7­1857 27­6­1858 31­8­1858 ... ­ Năm 1857, Na­pô­lê­ông III lập ra Hội đồng Nam Kì để bàn cách can thiệp vào nước ta; tiếp đó  cho sứ thần tớ Huế đòi được ‘’tự do buôn bán truyền đạo”. Cùng lúc. Bộ trưởng Bộ Hải quân  thuộc địa Pháp tăng viện cho hạm đội Pháp ở Thái Bình Dương để cùng Anh­Mĩ xâm lược Trung  ... sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa cuộc chạy đưa giành giật thị trường ở phương Đông, nhất  là VN trở nên gay gắt quyết liệt Duyên cớ: + Lấy cớ triều đình Huế không nhận quốc thư,làm nhục quốc thể nước Pháp bênh vực đạo ...
 • 2
 • 5,886
 • 16
Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK, VBT & TBD Địa lý 9

Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGK, VBT & TBD Địa 9

Địa lý

... nam ( 197 9: 51,5/48,5 ; 198 9: 51,3/48,7 ; 199 9: 50,8/ 49, 2 ) - Đang có thay đổi theo hớng: + Tỉ lệ nam tăng lên tổng dân số : 197 9 48,5% -> 198 9 48,7% -> 199 9 49, 2% + Tỉ lệ nữ giảm : ( dẫn chứng ... Kết quả: Năm 197 9 2,53% ; Năm 199 9 1,43% b/ Nhận xét: - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số nớc ta giảm mạnh giai đoạn 197 9 199 9 c/ Vẽ biểu đồ hình cột B .Câu hỏi tập tập đồ Địa lý: Câu 1: Tính đến ... động ( 15 59) chiếm tỉ trọng cao 1/2 tổng dân số ; năm 197 9 50,4% , 198 9 53,8% , 199 9 58,4% + Tiếp đến nhóm tuổi dới độ tuổi lao động ( 14 ) ; năm 197 9-42,5% , 198 9 39, 0%, 199 9 33,5% +...
 • 15
 • 169,681
 • 1,426
PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH HưỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÁC ĐỀ THI TN THPT, CĐ, ĐH 2007 ĐẾN 2012

PHÂN LOẠI ĐỊNH HưỚNG TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CÁC ĐỀ THI TN THPT, CĐ, ĐH 2007 ĐẾN 2012

Vật lý

... tính lắc trục quay A 4 ,9 kg.m2 B 6,8 kg.m2 C 9, 8 kg.m2 D 2,5 kg.m2 Hướng dẫn giải: Ta có tần số góc lắc vật lí xác định  mgd mgd 2 .9, 8.1 = 4 ,9 kg.m2 Chọn A I   I  Câu 22 Một vật rắn quay ... nhanh dần D quay chậm dần Hướng dẫn giải: Ta có: M = I = =>  = => vật quay Chọn B Câu 18 Đơn vị gia tốc góc A kg.m/s B rad/s2 C kg.rad/s2 D rad/s Hướng dẫn giải: Dựa vào lí thuyết gia tốc góc ... J C 225 J D 30 J Hướng dẫn giải: Động quay bánh xe Wđ = ½ I2 = ½ 2.152 = 225J Chọn C Câu 12 Momen động lượng có đơn vị A kg.m2 B N.m C kg.m2/s D kg.m/s Hướng dẫn giải: Dựa vào lí thuyết momen...
 • 35
 • 587
 • 0
Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập Địa lý THCS

Tập huấn về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi bài tập Địa THCS

Địa lý

... hậu ảnh hởng đến cảnh quan nh nào? Câu 3: (2,0đ) Vẽ biểu đồ nhận xét gia tăng dân số châu theo số liệu dới đây: (Đơn vị: triệu ngời) Năm 1800 190 0 195 0 197 0 199 0 2002 Số dân 600 880 1402 2100 3110 ... viên biên soạn đề kiểm tra, xây dựng th viện câu hỏi tập Môn: Địa lí Cấp Trung học sở Việt Trì, ngày 28 tháng năm 2011 Phần I: nội dung thời gian tập huấn Ngy 28/2/ 2011 Bui Ni dung hun Ngi ph ... núi nối tiếp dãy Hi-ma-lay-a B Tự luận: (7,0 đ) Câu 1: (2,0đ) Nam có miền địa hình? Các miền địa hình có ảnh hởng tới phân bố dân c không khu vực? Câu 2: (3,0đ) Phân biệt khác khí hậu phần khu...
 • 25
 • 686
 • 0
CÂU hỏi và bài tập địa lý lớp 12

CÂU hỏi bài tập địa lớp 12

Địa lý

... nghiệp CÂU 1/ Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 199 0-2005 Đơn vị: tỉ USD Nă 199 199 199 199 199 200 200 200 m Giá trị Xuất Nhập 2,4 2,8 2,6 2,5 4,1 5,8 7, 11, 9, 14, ... Đường Đường biển sông 199 0 2341 54.640 27071 43 59 199 8 497 8 123 .91 1 38034 11 793 2000 6258 141.1 39 43015 15553 2003 8385 172. 799 552 59 274 49 2005 8838 212.263 6 298 4 33118 2007 90 50 303.361 74184 41012 ... thác 199 6 199 9 2000 2004 2005 20.688 36.2 19 53.035 103.815 110 .94 9 nghiệp sản Tổng số chế biến xuất phân phối điện, 1 19. 438 195 .5 79 264.4 59 657.115 824.718 khí đốt, nước 9. 306 14.030...
 • 40
 • 2,312
 • 0
skkn hướng dẫn ôn tập và trả lời câu hỏi trong chủ đề địa lý các vùng kinh tế trung tâm giáo dục thuowg xuyên vĩnh phúc

skkn hướng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi trong chủ đề địa các vùng kinh tế trung tâm giáo dục thuowg xuyên vĩnh phúc

Giáo dục học

... môn Địa có chất lợng tốt hơn, chọn chuyên đề Hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi chủ đề Địa lí vùng kinh tế, sơ tổng kết dạng câu hỏi thuyết chủ yếu quy trình xử lí dạng câu hỏi chuyên đề Địa ... triển nớc ta nay? Các câu hỏi thuộc dạng giải câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi Tại sao? Đây dạng câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh không nắm vững kiến thức phần Địa vùng kinh tế, mà phải ... đằng (Ví dụ hỏi dạng giải thích), trả lời nẻo (Trả lời theo dạng trình bày) dù thuộc kết thấp điều chứng tỏ thí sinh không hiểu câu hỏi IV Hớng dẫn ôn tập trả lời câu hỏi chủ đề Địa lí vùng kinh...
 • 37
 • 583
 • 0
Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập marketing căn bản

Hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn tập marketing căn bản

Quản trị kinh doanh

... hỏicâu hỏi không hạn chế cách trả lời người hỏicâu hỏi có hạn chế cách trả lời người hỏi Đặc điểm câu hỏi Không có phương án trả lời đònh sẵn, Có phương án trả lời sẵn Marketing câu hỏi ... Quản giám sát Phức tạp Đơn giản Đơn giản CH 2-6 Phân biệt câu hỏi đóng câu hỏi mở Loại câu hỏi nên sử dụng nhiều nghiên cứu marketing? Các so sánh thể bảng Câu hỏi mở Câu hỏi đóng Đònh nghóa câu ... có-không dạng câu hỏi có-không Ưu điểm Cho phép người hỏi tìm hiểu sâu trả lời, lấy ý tưởng đề xuất người hỏi Cho phép người hỏi thống kê số lượng trả lời theo phương án trả lời cách thuận...
 • 39
 • 3,659
 • 16
hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn thi chính sách bảo hiểm y tế

hướng dẫn trả lời câu hỏi ôn thi chính sách bảo hiểm y tế

Cao đẳng - Đại học

... chi trả  Quỹ bảo hiểm y tế quản tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi Nhà nước bảo hộ Câu 4: Luật BHYT Việt Nam ban hành nào? Cơ quan thực chức quản nhà ... chi trả chi phí phần Quỹ BHYT chi trả)  (5) 80% chi phí đối tượng khác không vượt 40 tháng lương tối thiểu cho lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật (người bệnh chi trả chi phí phần Quỹ BHYT chi trả) Câu ... quản bảo hiểm y tế, xây dựng hệ sở liệu quốc gia bảo hiểm y tế  11 Tổ chức thực công tác thống kê, báo cáo, hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm y tế; báo cáo định kỳ đột xuất có yêu cầu quản lý, ...
 • 67
 • 2,485
 • 0
Softskill hướng dẫn trả lời câu hỏi xin việc ms luuha

Softskill hướng dẫn trả lời câu hỏi xin việc ms luuha

Kỹ năng phỏng vấn

... position we have to offer? Câu hỏi nh ằm tìm hi ểu li ệu b ạn tìm hi ểu k ỹ công vi ệc b ạn xin vào không li ệu b ạn có bi ết làm công việc không? Bất kể vị trí gì, câu trả l ời c bạn ph ải gây ... cách trả lời thông minh, hi ểu đặc thù công việc có chuẩn bị sẵn sàng cho công việc duyệt 10 What aspect of the position are you most / least interested in? Bạn đừng nhầm lẫn câu hỏi với câu ... after that Đánh giá nhà tuyển d ụng: Ứng viên làm việc d ưới áp l ực tốt > ểm mạnh sáng giá Câu hỏicâu hỏi ph ỏng vấn làm cho b ạn Các b ạn có th ể h ỏi thêm để bổ xung My weakness is I can't...
 • 8
 • 535
 • 0

Xem thêm