0

giáo án chính tả lớp 5 tuần 12

Giáo án chính tả - Lớp 2

Giáo án chính tả - Lớp 2

Mầm non - Tiểu học

... KT vở chính tả - Lớp làm bảng con 3. Bài mới Rút kinh nghiệm: Ngày… tháng… năm……… TIẾT 9 : TẬP CHÉPCHIẾC BÚT MỰCI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - ... Ngaøy… tháng… năm………TIẾT NGHE VIẾTI. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ- Củng cố qui ... Ngày… tháng… năm……….TIẾT 2: NGHE VIẾTNGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: * Rèn kỹ năng viết chính tả: - Nghe, chép lại chính xác khổ thơ trong bài- Hiểu cách trình bày bài thơ 5 chữ-...
 • 71
 • 6,153
 • 7
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – AI NGOAN SẼ ĐƯC THƯỞNG. Tuần : 30Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác trình bày đúng nội dung đoạn văn trong ... Ghi đề. 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe – Viết.Mục tiêu : HS viết đúng 1 đoạn trong bài “Ai ngoan sẽ được thưởng”.Cách tiến hành : + Hướng dẫn HS chuẩn bị.GV đọc bài chính tả 1 lần.- ... viết các tên riêng trong bài chính trị.- GV đọc bài.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập.Mục tiêu : Củng cố cho các HS các kó năng chính tả. Cách tiến hành : - HS nhắc...
 • 2
 • 8,582
 • 30
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bẻ hoa

Mầm non - Tiểu học

... cầu.- Treo bảng phụ.- Kết luận và đáp án đúng.3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.- Nhận xét tiết học- HS làm bài vào bảng con.- HS đọc.- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.IV./ RÚT KINH...
 • 2
 • 1,471
 • 4
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Bé nhìn biển

Mầm non - Tiểu học

... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – BÉ NHÌN BIỂN. Tuần : 25 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển”.- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ ... các từ khó viết.- Viết chính tả. GV đọc bài cho HS viết.- Soát lỗi.- Chấm bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với ch/ tr, thanh ... :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : HS viết đúng 3 khổ thơ đầu của bài.Cách tiến hành : + Ghi...
 • 2
 • 5,905
 • 26
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

Mầm non - Tiểu học

... – Ghi đề 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn nghe - ViếtMục tiêu : Viết đúng 1 đoạn chính tả trong bài “Câu chuyện bó đũa”.Cách tiến hành :* Hướng dẫn HS chuẩn bị :- GV đọc bài chính tả một lượt. ... ăc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung đoạn chính tả, bài tập 2, 3.III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- 2 HS lên bảng viết lớp viết bảng con : Câu ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC - CÂU CHUỆN BÓ ĐŨA Tuần : 14Ngày dạy : .I./ MỤC TIÊU:1. Nghe – Viết chính xác, trình bày đúng 1 đoạn trong bài “ Câu chuyện...
 • 3
 • 4,169
 • 12
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chim sơn ca và bông cúc trắng

Mầm non - Tiểu học

... Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài. 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. Mục tiêu : Giúp HS viết đúng đoạn chính tả. Cách tiến hành : a. Ghi nhớ nội dung đoạn chép. ... vui trong bài tập 3 và làm các bài tập chính tả chưa hoàn thành.1 HS đọc bài.- Các đội tìm từ và ghi vào bảng từ.- Các đội dán lên bảng đọc cho cả lớp. IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . ... trời xanh thẳm. - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ch/ tr, uôt/ uôc.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Bảng ghi sẵn nội dung đoạn chép và các bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi...
 • 3
 • 4,829
 • 15
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Chuyện bốn mùa

Mầm non - Tiểu học

... Chính tả Bài : TC – CHUYỆN BỐN MÙA. Tuần : 19Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU:1. Chép đúng không mắc lỗi đoạn (Xuân làm cho … đâm chồi nảy lộc) trong bài “Chuyện bốn mùa”.2. Làm đúng các bài tập chính ... HS.d. Viết chính tả : - Treo bảng phụ và yêu cầu HS chép. e. Chấm, chữa bài.- GV đọc bài dừng lại phân tích các từ khó cho HS soát lỗi.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. + ... động của thầy Hoạt động của trò2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài – Ghi đề 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả. a. Ghi nhớ nội dung đoạn chép.- GV treo bảng phụ đọc đoạn văn cần chép...
 • 2
 • 2,962
 • 5
Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Giáo án chính tả - Lớp 2 - Chuyện quả bầu

Mầm non - Tiểu học

... Tìm những tên riêng trong bài chính tả. - Chép bài vào vở.+ Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu: Củng cố các quy tắc chính tả với l/ n, v/ d.Cách tiến ... thiệu bài- Ghi đề. 15 2. Họat động 2 : Hướng dẫn tập chép.Mục tiêu: Chép đúng tên các dân tộc trong đoạn chép.Cách tiến hành:GV đọc đoạn chép trên bảng.- Bài chính tả này nói lên điều gì ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : TC – CHUYỆN QUẢ BẦU. Tuần : 32Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Chép lại đoạn trích trong bài Chuyện quả...
 • 2
 • 3,906
 • 4
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Cò và Cuốc

Mầm non - Tiểu học

... tiêu : Giúp HS nghe viết chính xác đoạn văn Cò và Cuốc.Cách tiến Hành : - Hướng dẫn HS chuẩn bị.GV đọc bài chính tả 1 lần. - Đoạn văn kể lại chuyện gì ?- Bài chính tả có 1 câu hỏi của Cuốc, ... dấu câu nào ?- Cuối các câu tả lời trên có dấu gì ?- GV đọc - Chấm, chữa bài.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Mục tiêu : Củng cố quy tắc chính tả r/ gi/ d, thanh hỏi/ thanh ... THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Chính tả Bài : NV – CÒ VÀ CUỐC. Tuần : 22Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Nghe và viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện Cò và...
 • 2
 • 3,679
 • 5
Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà

Giáo án Chính tả - Lớp 2 - Gà tỉ tê với gà

Mầm non - Tiểu học

... HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ chép sẵn đoạn văn cần viết.Nội dung 3 bài tập chính tả. III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Gọi 3 HS viết trên bảng lớp, cả lớp viết ... chấm.- HS viết : Thong thả, miệng, nguy hiểm lắm- HS viết bài vào vở. chính tả. Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả : au/ ao, r/ d/ gi.Cách tiến hành :+ Bài tập 2 : Điền vào chỗ trống ... Hướng dẫn viết từ khó :- Yêu cầu HS phát hiện từ khó ghi vào bảng con và bảng lớp. - GV theo dõi uốn nắn.* Viết chính tả : - Chấm, chữa bài 10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập - HS nhắc...
 • 3
 • 1,321
 • 3

Xem thêm