0

bài tập về 12 thì trong tiếng anh có đáp án

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... 8Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên ... ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+A. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electronC. nhận 2 mol electron D. nhường 2 mol electronCâu 4: Trong phản ứng: KClO3 + 6HBr → KCl + 3Br2 + 3H2O thì HBr A. ... B. FeI3 và FeI2.C. FeI2 và I2.D. FeI3 và I2.ĐÁP ÁN PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ1.A 2.D 3.C 4.B 5.D 6.B 7.D 8.B 9.C 10.D11.C 12. B 13.A 14.B 15.A 16.B 17.A 18.C 19.A 20.D21.B 22.A 23.B...
 • 4
 • 29,015
 • 1,454
BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... Vieát PTHH . Câu hỏi phân biệt và nhận biết Bài tập 2 : 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , moãi oáng chứa một trong 4 dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 ... đổ ống (1)vào ống (3 )thì thấy kết tủa .-Khi đổ ống (3)vào ống (4 )thì khí bay lên . Hỏi dung dịch nào được chứa trong từng ống nghiệm ? (HS Gỉoi Tỉnh BĐ 01-02) Bài giảiDẫn hỗn hợp ... ra K2CO3 do khí CO2 thóat ra .Viết PTHH Còn lại là BaCl2 . Câu hỏi trình bày , so sánh , giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng Bài tập 2: Một dung...
 • 20
 • 30,736
 • 246
chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = a + (5a/68)32 – (6a/68)18 = 120 a ... LỚP 9 Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là NxHy .⇒Ta tỉ lệ : x : y = (4a/68): (12a/68) x : y = 1 : 3 ⇒ ... được 10g kết tủa và dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu .Xác định CT phân tử của oxit sắt . (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Lập công thức hợp chất Bài tập 1 : Đốt cháy hoàn toàn...
 • 5
 • 2,441
 • 47
BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = a + (5a/68)32 – (6a/68)18 = 120 a ... 5a/68 .32 = 160a/68 (g) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là NxHy .⇒Ta tỉ lệ : x : y = (4a/68): (12a/68) x : y = 1 : 3 ⇒ ... 44 = 0,3 mol . . nO (trong saét oxit) = nCO = nCO2 = 0,3 mol⇒ Ta tỉ lệ : x : y = 0,2 : 0,3 = 2 : 3⇒ CT saét oxit : Fe2O3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư đi...
 • 5
 • 1,128
 • 16
Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Fe, FeO , Fe22OO33 chứa chứa trong hh B . trong hh B . Ta coù nTa coù nFeFe trong hhA = n trong hhA = nFeFe trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = ... Bài giải Bài giảib/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan b/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan hết trong dd HCl thì soá mol Hheát trong dd HCl thì soá mol H22 ... FeO , Fe22OO33 trong hỗn trong hỗn hợp A . Ta coù : x + y = 0,04 hợp A . Ta : x + y = 0,04 72x + 160y = 5,52 72x + 160y = 5,52 Gỉai hệ PT ta : x = 0.01 ; y = 0,03...
 • 6
 • 1,059
 • 4
Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 có đáp án

Tuyển tập các đề thi vào lớp 10 đáp án

Toán học

... hai phân biệt.b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm m để 2 21 2 1 2x x x x 7+ − =.Theo a) ta với mọi m phương trình luôn hai nghiệm phân biệt. Khi đó ta ... tham số)a) Chứng minh phương trình trên luôn 2 nghiệm phân biệt.Cách 1: Ta có: ∆' = m2 + 1 > 0 với mọi m nên phương trình trên luôn hai nghiệm phân biệt.Cách 2: Ta thấy với ... TRUNG HỌC PHỔ THÔNGNĂM HỌC 2008-2009KHÓA NGÀY 18-06-2008ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁNThời gian làm bài: 120 phút Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:a) 2x2 + 3x – 5 = 0...
 • 3
 • 3,848
 • 97
TUYEN TAP CAC DE THI HSG LOP 7 CO DAP AN

TUYEN TAP CAC DE THI HSG LOP 7 CO DAP AN

Toán học

... )( )10 12 5 6 2 10 3 5 2 12 5 12 4 10 3 46 3 12 6 12 5 9 3 9 3 39 32 4 5 12 4 10 3 12 59 3 310 3 12 4 12 5 9 32 .3 4 .9 5 .7 25 .49 2 .3 2 .3 5 .7 5 .72 .3 2 .3 5 .7 5 .2 .7 125 .7 5 .142 ... một đờng thẳng, ta có: x y = 31 (ứng với từ số 12 đến số 4 trên đông hồ) và x : y = 12 (Do kim phút quay nhanh gấp 12 lần kim giờ) Do đó: 33111:3111yx1y 12 x1 12 yx=====>= ... c. Chứng minh: MA BC Đáp án đề 3 toán 7Câu 1: Tìm tất cả các số nguyên a biết a 410 Đề số 1: đề thi học sinh giỏi huyệnMôn Toán Lớp 7 (Thời gian làm bài 120 phút) Bài 1. Tìm giá trị n...
 • 12
 • 4,401
 • 89
Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Toán học

... chúng. Bài 3: a .Có bao nhiêu phút trong: 7 12 giờ ; 415giờ.b.Tìm tỉ số của hai số a và b biết a = 35m; b = 70 cm.c.Một người mang một rổ trứng đi bán.Sau khi bán 49số trứng và 2 quả thì ... d. . Bài 2 : Tìm x biết (2đ) a. 3265 12 743−=−x b. 28205=−x c. 7:312=xd. 720 12 105<<−x Bài 3 : (1,5đ)Lớp 6A 40 học sinh . Sơ kết Học kỳ I gồm ba loại ... 73−.115 + 73−.116 + 273 Bài 2 : Tìm x biết :a/ 53x + 41 = 101b/ 32+x = 5 Bài 3 : Điểm bài kiểm tra môn Toán HKI lớp 61 14 học sinh đạt điểm giỏi chiếm 1/3 học...
 • 10
 • 8,828
 • 96
Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Toán học

... luận0.50.50.250.250.50.250.250.50.50.50.50.50.50.50.50.50.750.25 Bài 31 1 1 1 2 2 3 3 41 120 121 1 2 2 3 120 121 121 1 10A = + + ++ + +++= − + − + − += − =1 11 2 352 2 2 2 ... ∆ABC∆AEF c. · ·=BDF CDE d. H cách đều các cạnh của tam giácDEF.Hết ĐÁP ÁN Bài 1 a .9x2 - 64 - 12xy + 4y2 = (9x2 - 12xy + 4y2) – 64 = = ( 3x – 2y )2 – 82 = ( 3x – 2y - 8 ) ( 3x ... MKb)1DM DMDN DK+ = ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCâu Đáp án Thang điểm1a) 7 2 5(1)2 1(2)x y x yx y x y+ + + =+ + − =Đặt u = 7x y+, v = 2x y+ (0, 0u v≥ ≥)Ta 5(*)1u vv x...
 • 26
 • 3,301
 • 38
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Tư liệu khác

... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình ... ngày: Bài 4: ( 4đ)a. Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt: Bài giải Bài 5: ... Bài 3: (5 điểm)Tùng 18 viên bi, Toàn 15 viên bi. Nam số bi hơn Toàn và ít bihơn Tùng. Hỏi Nam bao nhiêu viên bi? Tóm tắt Bài giải Bài 4: (4 điểm)Hình vẽ bên tam...
 • 25
 • 3,561
 • 19
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Công nghệ

... 15 38 12 12 Bài 4 (3đ)Ngày 3 tháng 2 năm 2001 là thứ ba . Hỏi :Ngày 11 tháng 2 năm 2001 là thứ . Trong tháng 2 chủ nhật ? ( Biết rằng tháng 2 đó 28 ngày ) Bài 5 : (5đ)Nam và Bắc cùng ... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình ... ngày: Bài 4: ( 4đ)a. Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt: Bài giải Bài 5:...
 • 25
 • 1,932
 • 20
Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... điện không đổi thì không có dòng điện nếu mắc vào nguồnVtu ).100sin(100  thì có Ati )2100sin(5 A. Mạch R nối tiếp C B. Mạch R nối tiếp LC. Mạch chỉ C D. Mạch L nối tiếp ... Mạch tính dung kháng. B. Mạch tính cảm kháng.C. Mạch tính trở kháng. D. Mạch cộng hưởng điện. Câu 60) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì tổng trở Z phụ thuộc:A. L, ... cực đại thì điện trở R giá trịA. 60 Ω B. 50 Ω C. 40 Ω D. 30 Ω Câu 168) Cho đoạn mạch không phân nhánh RLC, R = 80Ω cuộn dây điện trở trong 20Ω độ tự cảm L thay đổiđược, tụ điện điện...
 • 30
 • 4,034
 • 74

Xem thêm