0

BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

5 1,138 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:27

Lập công thức hợp chất Bài tập 1 : Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất A của Nitơ cần 5a/68 mol O 2 chỉ thu được NO và 6a/68 mol H 2 O . Xác đònh công thức hóa học của A . Biết A chỉ chứa một nguyên tử nitơ . ( Đề thi HSG LỚP 9 Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải Đốt cháy : A + O 2  H 2 O + NO =>Trong A phải chứa H , có thể chứa O hoặc không . Áp dụng ĐLBTKL ta có : m NO = m A + m O2 – m H2O = a + (5a/68)32 – (6a/68)18 = 120a /68 (g) ⇒ n NO = m NO : 30 = 4a/68 (mol) Ta có : m O = m O(NO) + m O(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68 Mà : m O(O2) = 5a/68 .32 = 160a/68 (g) Bài giải ⇒ Trong A không chứa O . ⇒ Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là N x H y . ⇒ Ta có tỉ lệ : x : y = (4a/68): (12a/68) x : y = 1 : 3 ⇒ A là (NH 3 ) n . Mà A chứa 1 nguyên tử N ⇒ A là NH 3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư đi qua m gam bột sắt oxit sắt nung nóng ta thu được sắt và khí CO 2 . -Nếu cho lượng sắt ở trên vào dd HNO 3 đặc , nóng , dư thu được 13,44lít khí NO 2 ở đktc và dd chứa Fe(NO 3 ) 3 . -Nếu cho khí CO 2 hấp thụ hết vào dd Ca(OH) 2 Sau phản ứng thu được 10g kết tủa và dd B có khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu .Xác đònh CT phân tử của oxit sắt . (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Bài giải Fe + 6HNO 3  Fe(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O Theo PT : nFe = 1/3 nNO 2 = 1/3.(13,44:22,4) nFe = 0,2 mol . Theo ĐLBTKL ta có : . mCO 2 = m kết tủa + 3,2 = 10 + 3,2 = 13,2g ⇒ nCO 2 = 13,2: 44 = 0,3 mol . . n O (trong sắt oxit) = n CO = n CO2 = 0,3 mol ⇒ Ta có tỉ lệ : x : y = 0,2 : 0,3 = 2 : 3 ⇒ CT sắt oxit : Fe 2 O 3 . (5a/6 8)3 2 – (6a/6 8)1 8 = 120a /68 (g) ⇒ n NO = m NO : 30 = 4a/68 (mol) Ta có : m O = m O(NO) + m O(H2O) = (4a/6 8). 16 + (6a/6 8). 16 = 160a/68 Mà : m O(O 2) =. 160a/68 (g) Bài giải ⇒ Trong A không chứa O . ⇒ Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là N x H y . ⇒ Ta có tỉ lệ : x : y = (4a/6 8): (12a/68)
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN ), BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN ),