0

bài tập về các thì trong tiếng anh có đáp án

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... 8Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên ... D. 4,5Câu 3: Trong phản ứng: Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu thì 1 mol Cu2+A. nhận 1 mol electron B. nhường 1 mol electronC. nhận 2 mol electron D. nhường 2 mol electronCâu 4: Trong phản ứng: ... là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y làA. Fe và I2. B. FeI3 và FeI2.C. FeI2 và I2.D. FeI3 và I2.ĐÁP ÁN PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ1.A 2.D 3.C 4.B 5.D 6.B...
 • 4
 • 29,015
 • 1,454
bai tap ve cac thi co ban

bai tap ve cac thi co ban

Tiếng anh

...
 • 2
 • 3,821
 • 92
Bài tập về các thì

Bài tập về các thì

Tiếng anh

...
 • 11
 • 3,210
 • 207
BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... biết Bài tập 2 : 4 ống nghiệm được đánh số thứ tự (1) , (2) , (3) , (4) , mỗi ống chứa một trong 4 dd sau : Na2CO3 , MgCl2 , HCl , KHCO3 .Biết rằng : -Khi đổ ống (1)vào ống (3 )thì ... chất rắn là các chất trong số các chất sau : MnO2 , kim lọai đứng trước H2 , CaC2 , KClO3 , Na2SO3 , FeS , Muối Amoni … Bài giải a/ Theo tính tan của các muối thì 4 dd muối ... ống cho tác dụng với CO2 , dd HCl , dd AgNO3 . Viết các PTHH của các phản ứng . Bài giải Lưu ý khi giải : 6 chất khí đó thể là các chất khí sau đây : Cl2 , H2 , C2H2 , O2...
 • 20
 • 30,736
 • 246
chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... A chứa 1 nguyên tử N⇒ A là NH3 Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = ... . ( Đề thi HSG LỚP 9 Tỉnh BĐ 02-03 ) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là NxHy .⇒Ta tỉ lệ : x : y = (4a/68): (12a/68) ... được 10g kết tủa và dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu .Xác định CT phân tử của oxit sắt . (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Lập công thức hợp chất Bài tập 1 : Đốt cháy hoàn toàn...
 • 5
 • 2,441
 • 47
BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... Bài giảiĐốt cháy : A + O2 H2O + NO => ;Trong A phải chứa H , thể chứa O hoặc không .Áp dụng ĐLBTKL ta : mNO = mA + mO2 – mH2O = ... (g)⇒nNO = mNO : 30 = 4a/68 (mol) Ta : mO = mO(NO) + mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68Mà : mO(O2) = 5a/68 .32 = 160a/68 (g) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là ... 0,2 mol . Theo ĐLBTKL ta : . mCO2 = mkết tủa + 3,2 = 10 + 3,2 = 13,2g⇒nCO2 = 13,2: 44 = 0,3 mol . . nO (trong sắt oxit) = nCO = nCO2 = 0,3 mol⇒ Ta tỉ lệ : x : y = 0,2...
 • 5
 • 1,128
 • 16
Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... , Fe, FeO , Fe22OO33 chứa chứa trong hh B . trong hh B . Ta nTa nFeFe trong hhA = n trong hhA = nFeFe trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = trong hh B = 0,01+ 2.0,03 = 0,07 ... Fe22OO33 trong hỗn trong hỗn hợp A . Ta : x + y = 0,04 hợp A . Ta : x + y = 0,04 72x + 160y = 5,52 72x + 160y = 5,52 Gỉai hệ PT ta : x = 0.01 ; y = 0,03 Gỉai hệ PT ta ... Bài giải Bài giảib/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan b/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan hết trong dd HCl thì số mol Hhết trong dd HCl thì số mol H22...
 • 6
 • 1,059
 • 4
Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Toán học

... chúng. Bài 3: a .Có bao nhiêu phút trong: 712giờ ; 415giờ.b.Tìm tỉ số của hai số a và b biết a = 35m; b = 70 cm.c.Một người mang một rổ trứng đi bán.Sau khi bán 49số trứng và 2 quả thì ... 73−.115 + 73−.116 + 273 Bài 2 : Tìm x biết :a/ 53x + 41 = 101b/ 32+x = 5 Bài 3 : Điểm bài kiểm tra môn Toán HKI lớp 61 14 học sinh đạt điểm giỏi chiếm 1/3 học ... PHÚT Bài 1(2đ): a.Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 3 . 4 = 6 . 2b.Rút gọn các phân số sau : 3.2114.15 ; 49 7.4949−.c.Qui đồng mẫu các phân số sau: 1732 và 980−Bài...
 • 10
 • 8,828
 • 96
Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Toán học

... điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm Bài 6 : ( gợi ý đáp án ) a.Ta ⊥ ⊥BG AB,CH AB nên BG // CH. Tương tự : ⊥ ⊥BH AC,CG AC nên BH // CG. Vì vậy tứ giác BGCH các cặp cạnh đối song song là ... GH đi qua trung điểm M của BC. b. ∆ABC∆AEF c. · ·=BDF CDE d. H cách đều các cạnh của tam giácDEF.Hết ĐÁP ÁN Bài 1 a .9x2 - 64 - 12xy + 4y2 = (9x2 - 12xy + 4y2) – 64 = = ( ... qua đỉnh D kẻ một đường thẳng cắt các đường thẳng AC, AB, BC tại M, N, K. chứng minh rằng:a) DM 2 = MN . MKb)1DM DMDN DK+ = ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMCâu Đáp án Thang điểm1a) 7 2 5(1)2...
 • 26
 • 3,301
 • 38
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Tư liệu khác

... 2006 2007Môn Toán lớp 2Thời gian làm bài : 40 phút Bài 1: Cho các số 1, 0, 4- Viết các số 2 chữ số từ các chữ số trên. - Xếp các số vừa viết đợc theo thứ tự bé dần. Bài 2:Điền dấu +, ... )(Thời gian học sinh làm bài 40 phút)Đề bài Bài 1 : Cho các số: 0, 1, 3, 5 a. Lập các số 2 chữ số khác nhau từ các số đà cho. b. Tính tổng các số chẵn lập đợc ở trên. Bài 2 : Viết số thích ... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình...
 • 25
 • 3,561
 • 19
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Công nghệ

... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình ... (3 điểm) Cho các chữ số: 0,2,3,5.a) Viết các số chẵn hai chữ số khác nhau từ các chữ số trên.b) Viết các số lẻ hai chữ số từ các chữ số trên. Bài 2: (5 điểm)1) Hai số tổng là 73. ... 2006 2007Môn Toán lớp 2Thời gian làm bài : 40 phút Bài 1: Cho các số 1, 0, 4- Viết các số 2 chữ số từ các chữ số trên. - Xếp các số vừa viết đợc theo thứ tự bé dần. Bài 2:Điền dấu +,...
 • 25
 • 1,932
 • 20

Xem thêm