0

bài tập về các thì trong tiếng anh co dap an

Bài tập về các thì trong tiếng anh pot

Bài tập về các thì trong tiếng anh pot

Kỹ năng nói tiếng Anh

... ten years. (know)34. My grandfather all those trees before the war. (plant)35. As I dishes (wash), the phone (ring)36. Be quiet, I to concentrate. (try)37. Jane many books about Chinese culture. ... already your car? (wash)28. He just back. (come)29. She not yet doing her homework. (finish)30. I (love) her since I (see) her for the first time.31. A strange thing (happen) while I a letter. ... (go)43. Last night he back at 2 o'clock. (come)44. It all night. (rain)45. When I (enter) the classroom, everybody (write) the test.46. I (not, hear) anything he said, because I about something...
 • 2
 • 23,456
 • 1,616
Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử (có đáp án))

Hóa học

... 8Câu 9: Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hoá của 2 nguyên tử nitơ làA. +1 và +1 B. – 4 và +6 C. -3 và +5 D. -3 và +6Câu 10: Trong phản ứng: 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O thì nguyên ... d, e, gCâu 28(B-07): Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3 thì vai trò của NaNO3 trong phản ứng làA. chất xúc tác B. môi trường C. chất oxi hóaD. chất khử2 ... lít khí H2 (đktc). Coi thểtích dung dịch không đổi.Câu 23: Nồng độ mol/l của Cu(NO3)2 trong Y làA. 0,6 B. 0,5 C. 0,4 D. 0,3Câu 24: Tổng nồng độ mol/l của muối trong dung dịch B làA....
 • 4
 • 29,015
 • 1,454
bai tap ve cac thi co ban

bai tap ve cac thi co ban

Tiếng anh

... The train Ann caught was the 12:30.3. The paper, are on the table, are very important.4. The new stadium, holds 90,000 people, will be opened next month.5. People like art can take a course in ... left at home today.9. I was talking to a businessman works with my father.10. They sold the cat is afraid of mice.11. She wants to work for companies . produce baby toys.12. I went to see the ... largest planet in the solar system, is the third planet from the sun.18. My office, is on the second floor of the building, is very small.19. Is this the ring you were looking for?20. The Titanic,...
 • 2
 • 3,821
 • 92
Bài tập về các thì

Bài tập về các thì

Tiếng anh

... couldn’t sleep because he was worried. He couldn’t sleep because of 5. I couldn’t understand what he said because he said too fast. I couldn’t understand what he said because of 6. They haven’t ... news.21. She (play) the piano when our guests (arrive) last night.22. He (come) and (see) you soon.23. I (come) as soon as I have finished my work. You (be) ready?24. My mother (come) to stay with ... news.21. She (play) the piano when our guests (arrive) last night.22. He (come) and (see) you soon.23. I (come) as soon as I have finished my work. You (be) ready?24. My mother (come) to stay with...
 • 11
 • 3,210
 • 207
BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC NÂNG CAO LỚP 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... khan , sau đó cho tác dụng với H2SO4 đậm đặc , đun nóng thu khí HCl . Cho taùc duïng vôùi CO 2 CaO + CO 2  CaCO3 Cu + CO 2 Al2O3 + CO 2 Fe + CO 2 2NaOH + CO 2 ... chất rắn là các chất trong số các chất sau : MnO2 , kim lọai đứng trước H2 , CaC2 , KClO3 , Na2SO3 , FeS , Muối Amoni … Bài giải a/ Theo tính tan của các muối thì 4 dd muối ... Na2 CO 2 CaCO3 + 2NaCl b b b CaCl2 + NaHCO3 khoõng phaỷn ửựng . m1= 100bTheõm (a+b)mol Ca(OH)2 Ca(OH)2 + Na2 CO 3 CaCO3 + 2NaOH b b b Ca(OH)2 + NaHCO3 CaCO3...
 • 20
 • 30,736
 • 246
chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

chuyên đề bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn khí CO dư đi qua m gam bột sắt oxit sắt nung nóng ta thu được sắt và khí CO 2 .-Nếu cho lượng sắt ở trên vào dd HNO3 đặc ... và dd chứa Fe(NO3)3 .-Nếu cho khí CO 2 hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 Sau phản ứng thu được 10g kết tủa và dd B khối lượng tăng lên 3,2g so với ban đầu .Xác định CT phân tử của oxit ... đầu .Xác định CT phân tử của oxit sắt . (Đề HSGiỏi Tỉnh BĐ 04 - 05) Lập công thức hợp chất Bài tập 1 : Đốt cháy hoàn toàn a gam một hợp chất A của Nitơ cần 5a/68 mol O2 chỉ thu được NO...
 • 5
 • 2,441
 • 47
BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

BÀI TẬP HÓA HỌC HỌC SINH GIỎI 9 (CÓ ĐÁP ÁN )

Hóa học

... 13,2g⇒nCO2 = 13,2: 44 = 0,3 mol . . nO (trong sắt oxit) = n CO = n CO2 = 0,3 mol⇒ Ta tỉ lệ : x : y = 0,2 : 0,3 = 2 : 3⇒ CT sắt oxit : Fe2O3 Lập công thức hợp chất Bài tập 2:Dẫn ... mO(H2O) = (4a/68).16 + (6a/68).16 = 160a/68Mà : mO(O2) = 5a/68 .32 = 160a/68 (g) Bài giải⇒ Trong A không chứa O .⇒Vậy A là hợp chất của N và H . Gọi công thức hóa học của A là NxHy ... nguyên tử N⇒ A là NH3 Bài giải Fe + 6HNO3  Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2OTheo PT : nFe = 1/3 nNO2 = 1/3.(13,44:22,4) nFe = 0,2 mol . Theo ĐLBTKL ta : . mCO2 = mkết tủa +...
 • 5
 • 1,128
 • 16
Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 có đáp án

Bài tập bồi dưỡng HS giỏi HÓA 9 đáp án

Hóa học

... H + H2 2 0,028 0,0280,028 0,028 Bài t an hỗn hợp Bài t an hỗn hợp Bài tập 2 :Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp E gồm Bài tập 2 :Hòa tan hết 11,2g hỗn hợp E gồm hai kim lọai M(hóa trị ... 02)tuyển vào chuyên Hóa Tỉnh BĐ 01- 02) Bài t an hỗn hợp Bài t an hỗn hợp Bài tập 1 : Cho một luồng khí CO đi ống sứ Bài tập 1 : Cho một luồng khí CO đi ống sứ chứa 0,04 mol hỗn hợp A gồm ... Bài giải Bài giảib/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan b/Lấy 22,4g hh E (gấp 2 lần ở trên ) nếu tan hết trong dd HCl thì số mol Hhết trong dd HCl thì số mol H22...
 • 6
 • 1,059
 • 4
Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Bài giảng Bo de thi HK2 Toan 6 co dap an(14 đề)

Toán học

... TOÁN LỚP 6THỜI GIAN : 90 PHÚT Bài 1(2đ): a.Hãy lập các cặp phân số bằng nhau từ đẳng thức: 3 . 4 = 6 . 2b.Rút gọn các phân số sau : 3.2114.15 ; 49 7.4949−.c.Qui đồng mẫu các phân số sau: ... 7ĐỀ THI HỌC KÌ IIMÔN : TOÁN LỚP 6THỜI GIAN : 90 PHÚT Bài 1 : Thực hiện các phép tính sau :ĐỀ SỐ 9ĐỀ THI HỌC KÌ IIMÔN : TOÁN LỚP 6THỜI GIAN : 90 PHÚT Bài 1 : (3điểm) Thực hiện phép tính : ... chúng. Bài 3: a.Có bao nhiêu phút trong: 712giờ ; 415giờ.b.Tìm tỉ số của hai số a và b biết a = 35m; b = 70 cm.c.Một người mang một rổ trứng đi bán.Sau khi bán 49số trứng và 2 quả thì...
 • 10
 • 8,828
 • 96
Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Bài giảng 10 de thi hsg toan 9 co dap an

Toán học

... Với giá trị nào của a thì hệ nghiệm duy nhất, vô nghiệm.Câu 4: (4 điểm)Một ô tô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhất định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì đến sớm hơn dự định ... 2]0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểm0,25 điểmKhi xe chạy nhanh hơn 10km mỗi giờ thì: Vận tốc của xe lúc này là: y + 10 (km/h)Thời gian xe đi hết quãng đường AB là: x – 3 (giờ)Ta phương trình: ... y )2 – ( y –z ) 2 - ( x–z ) 2] Bài 5 ( 1 điểm ).Giải bất phương trình : <−20082009x Bài 6 ( 6 điểm ). Tam giác ABC ba góc nhọn , các đường cao AD, BE, CF gặp nhau tại H....
 • 26
 • 3,301
 • 38
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Tư liệu khác

... vì Bài 4: An một số vở , An viết hết 7 vở, còn lại 8 vở cha viết. Hỏi An bao nhiêuquyển vở? Tóm tắt Bài giải b/ Tùng một số kẹo , Tùng cho anh 2 chiếc thì số kẹo hai anh ... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình ... ngày: Bài 4: ( 4đ)a. Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt: Bài giải Bài 5:...
 • 25
 • 3,561
 • 19
Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 CÓ ĐÁP ÁN

Bài soạn 20 ĐỀ THI HSG LỚP 2 ĐÁP ÁN

Công nghệ

... đơn vị.Vídụ: Bài 4: (5 điểm)Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt Bài giải Bài 5: (3điểm)Hình ... vì Bài 4: An một số vở , An viết hết 7 vở, còn lại 8 vở cha viết. Hỏi An bao nhiêu quyển vở? Tóm tắt Bài giải b/ Tùng một số kẹo , Tùng cho anh 2 chiếc thì số kẹo hai anh ... ngày: Bài 4: ( 4đ)a. Hà 40 viên bi gồm hai màu xanh và đỏ. Hà cho Tú 14 viên bi xanh thì Hà còn 12 viên bi xanh. Hỏi Hà bao nhiêu viên bi đỏ?Tóm tắt: Bài giải Bài 5:...
 • 25
 • 1,932
 • 20
Bài giảng đề ôn thi ĐH VL 12 ( có đáp án )

Bài giảng đề ôn thi ĐH VL 12 ( đáp án )

Vật lý

... 60 C Trang 6/6 - Mã đề thi 132ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 2Câu 48: Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh gắn ... chất là điện trường lan truyền trong không gianB. Sóng điện từ bản chất là từ trường lan truyền trong không gianC. Sóng điện từ lan truyền trong tất cả các môi trường kể cả trong chân khôngD. ... khi nói về động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện?A. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích.B. Động năng ban đầu...
 • 6
 • 632
 • 1
Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Tài liệu 260 bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều (Có đáp án) pdf

Cao đẳng - Đại học

... - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 7- Câu 61) Trong mạch điện xoay chiều không phânh nhánh RLC thì: A.Độ ... & ĐT Thừa Thiên Huế - Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều.GV: Lê Thanh Sơn, ĐT: 054.245897, DD: 0905.930406; Mail: Tson0512@yahoo.com.vn -Trang 6- Câu 51) Trong đoạn mạch điện xoay ... là2B.Lunhanh hơn pha của i một góc2C.Cunhanh hơn pha của i một góc2D.Runhanh hơn pha của i một góc2 Câu 62) Dòng điện chạy qua một đoạn mạch biểu thức)(.100sin0AtIi . Trong...
 • 30
 • 4,034
 • 74

Xem thêm