0

bài tập các phép toán đại số quan hệ

Dùng các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn câu hỏi

Dùng các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn câu hỏi

Kỹ thuật lập trình

... HàChương 320Ngôn ngữ tân từ (Các phép tính quan hệ) Cơ sở quan trọng của phần thao tác trong mô hình cơ sở dữliệu quan hệ. Cơ sở toán học của phép tính quan hệ là logic tân từ cấp một. Có ... t.MA_DA))}.Hồ Cẩm HàChương 318Dùng các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn câu hỏiCâu hỏi 4 Tìm tên những nhân viên làm việc cho tất cả các dự án do phòng có mã số P4 quản lý.ΠHO-TEN((ΠMANV,MA-DA(CHAM_CONG)÷ΠMA-DA(σ(MA-DV=P4)(DU_AN)))*NHAN_VIEN).Hồ ... của dự án có mã số D4{t.TEN_DA⏐ (DU_AN(t) AND t.MA_DA=”D4”}Hồ Cẩm HàChương 316Dùng các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn câu hỏiCâu hỏi 1Tìm tên của dự án có mã số D4ΠTEN_DA(σ(MA_DA=”D4”...
 • 15
 • 2,555
 • 42
Bai 3- Cac phep toan tap hop.ppt

Bai 3- Cac phep toan tap hop.ppt

Toán học

... C¸c phÐp to¸n trªn tËp hîp CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢPI. Phép giao:Cho hai tập hợp A và B, A giao B là một tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.Ký hiệu: A ∩ ... B ∩ AII. II. Phép hợp: Phép hợp:1. Định nghĩa1. Định nghĩa: Cho hai tập hợp A : Cho hai tập hợp A và B, A hợp B là một tập hợp gồm và B, A hợp B là một tập hợp gồm các phần tử thuộc ... ∅ = AA \\ B ≠ B \\ A Bài tập: Bài 1: Cho hai tập hợp: A = {x ∈ N/ (x – 2)(2x2 – 3x + 1) = 0}B = {x ∈ Z/ x2 < 3}a.Hãy viết các tập hợp trên bằng cách liệt kê.b.Tìm A ∩ B, A...
 • 16
 • 1,040
 • 9
bai 3 CAc phep toan tren tap hop

bai 3 CAc phep toan tren tap hop

Toán học

... TRA BÀI CỦ: ?1. Có bao nhiêu cách xác định một tập hợp . Cho vdụ ??2. Thế nào là tập rỗng. Cho vdụ ??3. Tập A là con của tập B khi nào ??4. Tập A = B khi nào ?Trong các tập hợp sau tập nào ... B là tập hợp gồm các phần tử chung của chúng.?2. Hs làm bài theo y/c của Gv.I. GIAO CỦA HAI TẬP HỢP:* ĐN: Giao của hai tập hợp A và B là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp ... CŨNG CỐ:?1. Cho hai tập hợp:{ }{ } các ước nguyên dương của 18 các ước nguyên dương của 12AB==Tìm , , \ , \A B A B A B B A∩ ∪* BÀI TẬP: Bài 1: + Phát phiếu học tập số 1 cho hs.Hoạt Động...
 • 4
 • 1,651
 • 8
bài 3; Các phép toán tap hop

bài 3; Các phép toán tap hop

Toán học

... 5}Tìm các giá trị của cặp số (x ; y) để tập hợp A = B = C II. II. Phép hợp: Phép hợp:1. 1. Định nghĩaĐịnh nghĩa: Cho hai tập hợp A : Cho hai tập hợp A và B, A hợp B là một tập hợp ... Slide 11TËp E ®­ỵc gäi hiƯu cđa 2 tËp hỵp A vµ B §4 CÁC PHÉP TOÁN TẬP HỢPI. Phép giao:Cho hai tập hợp A và B, A giao B là một tập hợp gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B.Ký hiệu: A ∩ ... Bµi tËp vỊ nhµ• Bài 2: Cho tập hợp A = {x∈ N / x2 – 10 x +21 = 0 hay x3 – x = 0}•Hãy liệt kê tất cả các tập con của A chỉ chứa đúng 2 phần tử• Bài 3: Cho A = {x ∈R/ x2 +x...
 • 16
 • 557
 • 0
ôn tập về các phép toán với số tự nhiên

ôn tập về các phép toán với số tự nhiên

Tiểu học

... 469Dãy 3: 87 + 94 + 13 + 6 Toán Ơn t p v các phép tính v i s t ậ ề ớ ố ựnhiên Bài gi iả Số vở trường Tiểu học Thắng Lợi qun góp được là:1 475 – 184 = 1 291 ( quyển ) Số vở cả hai trường qun góp ... 1010101010 Toán Ơn t p v các phép tính v i s t ậ ề ớ ố ựnhiênTrị chơi “ Tiếp sức ”. (Mỗi đội chọn ra 5 em để tham gia trị chơi) Các em lần lượt nối tiếp nhau lên điền vào chỗ chấm chữ hoặc số thích ... 19 tháng 4 năm 2010hứ hai, ngày 19 tháng 4 năm 2010 Toán Ơn t p v các phép tính v i s t ậ ề ớ ố ựnhiên Bài 3. Tính b ng cách thu n ti n nh tằ ậ ệ ấTuần 32Tuần 32:: Chủ đề :Chủ...
 • 13
 • 1,597
 • 5
2-9 Cac phep tinh dai so.doc

2-9 Cac phep tinh dai so.doc

Công nghệ thông tin

... 4Vietebooks Nguyễn Hồng CươngIX. CÁC PHÉP TÍNH ĐẠI SỐ1. Lệnh CONVa) Công dụng:Nhân hai đa thức.b) Cú pháp:c = conv(a,b)c) Giải thích:a,b: đa thứcc: tích số của a,bCách khai báo: sắp xếp biến ... tên hàm số. c) Ví dụ:Tìm giá trị 0 của hàm số: x2-5x+3.Trước tiên ta khai báo hàm số f trong tập tin f.m: (xem thêm lệnh function)function y = f(x);y = x.^2-5*x+3;Sau đó, tạo tập tin gt0.m:x ... FZEROa) Công dụng:Tìm điểm 0 của hàm số. b) Cú pháp:fzero(‘fun’,x0)c) Giải thích:Điểm 0 của hàm số là điểm (0,x), đây cũng chính là nghiệm của hàm số. Nếu hàm số có nhiều nghiệm thì sẽ tìm được...
 • 11
 • 606
 • 0
Bài giảng ngôn ngữ đại số quan hệ

Bài giảng ngôn ngữ đại số quan hệ

Kỹ thuật lập trình

... dữ liệu quan hệ. Chức năng:Cho phép mô tả các phép toán rút trích dữ liệu từ các quan hệ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Cho phép tối ưu quá trình rút trích bằng các phép toán có sẵn của ... ) Phép gán ( ← )Kết quả sau khi thực hiện các phép toáncác quan hệ, do đó có thể kết hợp giữa các phép toán để tạo nên phép toán mới.∩÷ρ¬Khoa HTTT -Đại học CNTT 203.5.5 Phép ... điểm số của các môn học mà học viên đó thi (nếu có)Khoa HTTT -Đại học CNTT 53. Các phép toán 3.1 Giới thiệu3.2 Phép chọn3.3 Phép chiếu3.4 Phép gán3.5 Các phép toán trên tập hợp3.6 Phép...
 • 40
 • 3,017
 • 12
Các phép tính đại số

Các phép tính đại số

Kỹ thuật lập trình

... 8Vietebooks Nguyễn Hồng CươngIX. CÁC PHÉP TÍNH ĐẠI SỐ1. Lệnh CONVa) Công dụng:Nhân hai đa thức.b) Cú pháp:c = conv(a,b)c) Giải thích:a,b: đa thứcc: tích số của a,bCách khai báo: sắp xếp biến ... tên hàm số. c) Ví dụ:Tìm giá trị 0 của hàm số: x2-5x+3.Trước tiên ta khai báo hàm số f trong tập tin f.m: (xem thêm lệnh function)function y = f(x);y = x.^2-5*x+3;Sau đó, tạo tập tin gt0.m:x ... FZEROa) Công dụng:Tìm điểm 0 của hàm số. b) Cú pháp:fzero(‘fun’,x0)c) Giải thích:Điểm 0 của hàm số là điểm (0,x), đây cũng chính là nghiệm của hàm số. Nếu hàm số có nhiều nghiệm thì sẽ tìm được...
 • 11
 • 499
 • 0
Bài tập về phép toán 2 ngôi

Bài tập về phép toán 2 ngôi

Toán học

... 0,0a Bài 2: Biễu diễn các phân số , thành tổng các phân số có tử là 1, mẫu số khác nhau. Bài 3: Cho các số hữu tỷ sau: , , , , a) Trong các phân số trên, số nào là số thập phân? Hãy biểu diễn các ... 4,848 = 0,048Đáp số: a = 4, b = 8 Bài 2: Biểu diễn phân số , thành các phân số có tử số bằng 1, mẫu số khác nhau. Ta có: = = + + = + + = = + + = + + = = + Bài 3: Cho các số hữu tỷ sau , ... = x ∈ ℤ/ a = 1 = x ∈ ℤ/ x = 0 = 0CÁC BÀI TẬP VÀNH VÀ TRƯỜNG Bài 1: Tìm các ước của 0 trong các vành Z , Z , Z , Z Bài 2: Cho R là một vành. Chứng minh rằng tập Z(R) = a ∈ R \ ax = xa ∀...
 • 13
 • 19,360
 • 37
Xử lý câu truy vấn bằng phép toán đại số kết hợp thời gian

Xử lý câu truy vấn bằng phép toán đại số kết hợp thời gian

Toán học

... từng thuộc tính của đối tượng này (với các loại đối tượng khác) cũng được tạo ra chuẩn bị cho việc xác lập các mối quan hệ cụ thể. Khi sự xác lập mối quan hệ từ đối tượng này (thông qua thuộc ... khác thì đồng thời cũng tạo ra mối quan hệ từ đối tượng khác đó (thông qua thuộc tính cụ thể của chúng) đến đối tượng này. Do đó, để quảncác quan hệ giữa các đối tượng động theo thời gian ... NGHIEÄP Trang 51 các nút Top, Bottom, Next, Previous để đến đúng đối tượng và khi này các nút InDepartment và InProject mới có tác dụng, cho phép ta nhập dữ liệu quan hệ đến đối tượng Department...
 • 17
 • 483
 • 0
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 4 (ĐẠI SỐ 10 BAN A)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 4 (ĐẠI SỐ 10 BAN A)

Trung học cơ sở - phổ thông

... DẶN DÒ1) Các em hoàn thành nốt các câu còn lại trong SGK.2) Các em làm các bài tập 4.85; 4.86 ; 4.90; 4.92; 4.94; 4.103 trang 116, 117, 118, 119 SBT.3) Các em về nhà chuẩn bị bài thật tốt ... HỌC CỦA LỚP 10A1TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNGTiết 64 : CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 4(ĐẠI SỐ 10 BAN A)Giáo viên : Lê Quang Hoà ÔN TẬP LÍ THUYẾT1) Chọn mệnh đề đúng:a. Với mọi a,b thuộc IR, ... -1 2x[ ]BÀI TẬP: Bài 80 : Với các giá trị nào của m, bất phương trình (m2+1)x+m(x+3)+1 > 0 (1) nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn [-1;2]Giải: (1)  (m2+m+1)x > -3m-1  Tập nghiệm...
 • 16
 • 4,954
 • 50
Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Ôn tập: Các phép tính với số tự nhiên

Toán học

... năm 2009 Toán ToánSGK - 162SGK - 162168 + (2 080 + 32)b) 168 + 2 080 + 32 == 168 + 2 112= 2 280(168 + 32) + 2 080 = 200 + 2 080= 2 280 Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009 Toán ToánSGK - ... được số vở là :1 475 + 1 291 = 2 766 (quyển)§¸p sè: 2 766 quyểnThứ 5 ngày 16 tháng 4 năm 2009 Toán ToánSGK - 162SGK - 162 Bµi 4:Bµi 4: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt: TÝnh b»ng c¸ch thuËn ... quyển ? QuyểnThành Công:Thắng Lợi:Bµi gi¶i: Số vở trường Thắng Lợi quyên góp được là :1 475 - 184 = 1 291 (quyển)Cả hai trường quyên góp được số vở là :1 475 + 1 291 = 2 766 (quyển)§¸p sè:...
 • 8
 • 3,677
 • 13
Toán rời rạc - chương 1 - Một số khái niệm cơ bản về logic và đại số quan hệ

Toán rời rạc - chương 1 - Một số khái niệm cơ bản về logic và đại số quan hệ

Tin học

... 16BÀI TẬP Bài 1 đến bài 5 trang 40, 41. Sách Toán rời rạc, Sách dự án THCS.Lê Anh Nhật 303. Tập hợp và các phép toán 3.2. Các phép toán trên tâp hợp Phép hợpĐ/n: Giả sử A, B là hai tập ... của quan hệ này là 3.Bậc của quan hệ này là 3.Lê Anh Nhật 354. Quan hệ 4.1. Khái niệm và tính chấtĐ/n: A Đ/n: A quan hệ hai ngôi quan hệ hai ngôi từ tập từ tập A A đến tập đến tập ... 464. Quan hệ 4.4. Quan hệ n-ngôi. Cơ sở dữ liệu quan hệ Đ/n: Giả sử AĐ/n: Giả sử A11, A, A22, , A, , Ann là n tập hợp. Quan hệ n-ngôi là n tập hợp. Quan hệ n-ngôi xác định trên các...
 • 59
 • 2,657
 • 35

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25