0

bài 21 đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

bài 21: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... dạng thân mềm đặc điểm chung thân mềm - Hoàn thiện kiến thức Hoạt động hs - Đọc thông tin , quan sát tranh để ghi nhớ kiến thức cấu tạo vỏ, áo , thân, chân Thảo luạn nhóm thống ý kiến ghi vào ... nhanh) 2 .Đặc điểm chung -Thân mềm, không phân đốt -Có vỏ đá vôi -Có khoang áo phát triển -Hệ tiêu hóa phân hóa -Cơ quan di chuyển thường đơn giản( trừ mực bạch tuộc) Hoạt động 2: VAi trò thân mềm ... thảo luận : +Ngành thân mềmvai trò gì? +Nêu ý nghĩa vỏ thân mềm -Áp dụng kiến thức học chương qua thực tế để hoàn thành phiếu tập số -!hs làm tập, lớp nhận xét bổ sung II /Vai trò -Thảo luận...
 • 4
 • 8,040
 • 9
[Tiết 22] Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

[Tiết 22] Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm

Sinh học

... mực! Tua ngắn Tua dài Đầu Mắt Vây bơi Thân Giác bám TiẾT 22 : ĐẶC ĐiỂM CHUNG VAI TRỊ CỦA NGÀNH THÂN MỀM I Đặc điểm chung : I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: I-ĐẶC ĐIỂM CHUNG: • : Ốc sên Ốc sên Trai nước Hến ... trả lời câu hỏi : 1/ Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm? 2/Nêu vai trò ngành thân mềm? Xem trước bai tơm sơng Đọc mục em có biết Thân mềm gây hại Ốc sên Ốc bươu vàng Thân mềm làm mơi trường nước ... gi¶m) Bµi 21: §ỈC §IĨM CHUNGVAI TRß CđA NGµNH TH¢N MỊM Đặc điểm chung: Thân mềm đa dạng số lượng lồi ,kích thước ,lối sống mơi trường sống Nhưng chúngđặc điểm chung : -Thân mềm ,khơng...
 • 43
 • 2,008
 • 6
tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

tiet 22 dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Sinh học

... phần thể thân mềm dùng dược liệu như: a Vỏ trai b Vỏ bào ngư, vỏ mực c Túi mực d Vỏ sò Câu thân mềm có số loài gây hại như: a Hà biển, hà sông đục phá phần gỗ thuyền bè b ốc sên, ốc bươu vàng phá ... Sũ c c anh v Vm Nghờu Hn Bo ng c bu vng Tit 22: C IM CHUNG V VAI TRề CA NGNH THN MM c im chung Hon thnh chỳ thớch cu to chung ca cỏc i din thõn mm sau? 2 1 Trai Chân Vỏ(hay mai)đá vôi ... vàng phá hại trồng c ốc tai vật chủ trung gian truyền bệnh sán gan d Cả a, b, c Câu Nguồn lợi thân mềm cho người là: a Khai thác lấy thịt b Dùng làm đồ trang trí, trang sức c Dùng làm dược liệu...
 • 29
 • 1,569
 • 7
dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

dac diem chung va vai tro cua nganh than mem

Sinh học

... tiết Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Đặc điểm chung thân ... nhanh Đặc điểm thể Phân đốt Khoang áo phát triển Thân Mềm Không p.đốt Mai (vỏ tiêu giảm) Bài 21: ĐặC ĐIểM CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Sự khác loài ngành thân ... CHUNG VAI TRò CủA NGàNH THÂN MềM Đặc điểm chung * Cấu tạo chung đại diện Thân mềm: Chân Vỏ ống tiêu hoá Khoang áo Đầu * Đặc điểm chung ngành Thân mềm: - Sự đa dạng thân mềm: thân mềm đa dạng kích...
 • 26
 • 983
 • 0
Tiết 22: đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Tiết 22: đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm Sinh học lớp 7 tập huấn đổi mới phương pháp

Sinh học

... sát hình 21 suy nghĩ trả lời: + Cho biết cấu tạo đại diện Thân mềm gồm thành phần nào? - GV yêu cầu HS : + Điền bảng + Thảo luận rút đặc điểm chung ngành Thân mềm ? + Vì xếp mực bơi nhanh ngành ... nghiệm theo KT khăn trải đại diện Thân mềm để ghi vào bàn bảng 2? ( Chia theo nhóm, trải nghiệm theo kĩ thuật khăn trải bàn) + Vai trò ngành Thân + Yêu cầu nêu đợc: mềm? ++ Lợi ích:+Làm thực phẩm ... Là vật trung gian Thân mềm Nêu biện Khai thác có vai trò pháp để kết hợp với truyền bệnh, ăn hại trồng nhiều mặt tận dụng bảo vệ đời vai trò nuôi trồng sống ngời loài sống Thân mềm ngày? có lợi...
 • 3
 • 1,811
 • 5
Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM docx

Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM docx

Điện - Điện tử

... kích thước, ctạo + Hệ tiêu hoá phân hoá thể, môi trường sống, tập tính) II Vai trò thân mềm ? Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm - Lợi ích: HĐ 2: ( 13’) + Làm thực phẩm cho người - GV y/c hs làm BT ... BT - GV chốt lại bảng chuẩn kiến - Đặc điểm chung thân mềm: thức + Thân mềm không phân đốt, có vỏ - Từ bảng gv y/c hs thảo luận: đá vôi ? Nhận xét đa dạng thân mềm + Có khoang áo phát triển (hs: ... 2 Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: ( 20’) Nội dung kiến thức I Đặc điểm chung - GV y/c hs đọc thông tin, qs hình 21 19 sgk thảo luận: ? Nêu cấu tạo chung thân mềm ? Lựa chọn cụm...
 • 4
 • 1,220
 • 1
Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM pptx

Giáo án Sinh 7 - ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM pptx

Điện - Điện tử

... kích thước, ctạo + Hệ tiêu hoá phân hoá thể, môi trường sống, tập tính) II Vai trò thân mềm ? Nêu đặc điểm chung ngành thân mềm - Lợi ích: HĐ 2: ( 13’) + Làm thực phẩm cho người - GV y/c hs làm BT ... BT - GV chốt lại bảng chuẩn kiến - Đặc điểm chung thân mềm: thức + Thân mềm không phân đốt, có vỏ - Từ bảng gv y/c hs thảo luận: đá vôi ? Nhận xét đa dạng thân mềm + Có khoang áo phát triển (hs: ... luận: + Làm đồ trang trí, trang sức ? Ngành thân mềmvai trò Nêu - Tác hại: ý nghĩa vỏ thân mềm + Là động vật trung gian truyền bệnh + Ăn hại trồng Kết luận chung, tóm tắt: (1’) Gọi hs đọc kết...
 • 4
 • 1,652
 • 2
Sinh học 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm pptx

Sinh học 7 - Tiết 22: Đặc điểm chung vai trò của ngành thân mềm pptx

Điện - Điện tử

... được: ? Nhận xét đa dạng thân + Đa dạng: kích thước, cấu tạo mềm? thể, môi trường sống, tập tính ? Nêu đặc điểm chung thân * Kết luận: Đặc điểm chung mềm? thân mềm: + Thân mềm không phân đốt, có ... 2: Vai trò thân mềm: - GV yêu cầu hs làm tập bảng - HS dựa vào kiến thức thực tế để T.72 sgk hoàn thành bảng - Gọi hs hoàn thành bảng *Kết luận: Vai trò thân mềm: ? Ngành thân mềmvai trò ... thuộc ngành thân mềm vì: a- Thân mềm không phân biệt đầu, đuôi b- Có khoang áo phát triển C- Cả a b 2- Những thân mềm có hại: a- ốc sên, trai, sò b- Mực, hà biển, hến c- ốc sên, ốc đĩa, ốc bươu vàng...
 • 4
 • 1,078
 • 2
Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 22 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM potx

Giáo án sinh học lớp 7 - Tiết 22 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH THÂN MỀM potx

Điện - Điện tử

... dạng - Kích thước Thân mềm? - Cấu tạo thể - Môi trường sống - Tập tính + Đặc điểm chung: cấu - Nêu đặc điểm chung tạo thể Thân mềm? Kết luận: Đặc điểm chung Thân mềm: - Thân mềm không phân đốt, ... TRÌNH BÀI GIẢNG Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Bài học Ngành Thân mềm có số loài lớn, chúng có cấu tạo lối sống phong phú Bài học hôm tìm hiểu đặc điểm vai trò Thân mềm Hoạt động 1: Đặc điểm chung ... lớp bổ sung sau cho HS thảo luận: - Ngành thân mềmvai trò gì? - HS thảo luận rút lợi - Nêu ý nghĩa vỏ thân ích tác hại thân mềm? mềm Kết luận: Vai trò Thân mềm - Lợi ích: + Làm thực phẩm cho...
 • 10
 • 2,124
 • 1
Bài 10-Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang .

Bài 10-Đặc điểm chung vai trò của ngành ruột khoang .

Sinh học

... CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH RUỘT KHOANG Khoang ruột Jerry có hình , anh chò quankeo t để Tầng sá chọn Lớpm từ thích cụ hợp vào Lớpng ởi trang bả ngoà 37 SGK Tua miệng đặc , rút điểm chung Bảng: Đặc ... túi Đơn độc San hơ Tỏa tròn Không di chuyển Dò dưỡng Tế bào gai Hình túi Tập đoàn I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG : Tuy khác kích thước , hình dạng lối sống loài ruột khoang có chung đặc điểm : Jerryilậpglạiaxem ... thuộc ngành loạitcủa mình? Vì từ ruộ khoang Chúng Chào ng anh chò thắc mắc cùcácgiải tỏa anh chò cho hôm cán em c Cá qua : c anh chò nhậ gia tìm Jerry ? khôngtham hiểu với ??? Bµi 10 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG...
 • 10
 • 11,103
 • 22

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25