0

adobe acrobat 6 pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf

Điện - Điện tử

... 10MVA là 13950A ở điện áp 415V và 876A ở điện áp 6, 6KV. Dòng sự cố lớn nhất ở điện áp 6, 6KV=876A, dòng đặt của rơle là 75A ở điện áp 6, 6KV, PSM rơle=8 76/ 75=11,5. Thời gian hoạt động tai1,5 ... điện ở 6, 6KV(A) Thời gian 2 400 3 3 60 0 1 ,68 5 1000 1,29 10 2000 0,9 20 4000 0 ,66 Đặc tính quá tải của rơle K: Bảng 7.10. đặc tính quá tải của rơle K. PSM Dòng điện ở 6, 6KV (A) ... hoạt động (s) 415V 6, 6KV 795 50 40 955 60 13 1 160 70 6 1270 80 3 1590 100 0,9 2700 170 0,1 Phần tính toán : Đặc tính sự cố 1000 100 H IN(A) cấp 6, 6KV Cầu chì 300A Đặc...
 • 22
 • 896
 • 3
Cơ học kết cấu tập 1 chương 6.pdf

Cơ học kết cấu tập 1 chương 6.pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... cơ bản (H .6. 2.10c) H .6. 2.9g r22 N Q H .6. 2.9hQ = 0 R2PN P = 2 M = 4 4m A C 3m2/33 10°C j 10°C 30°C20°C B H .6. 2.10aH .6. 2.9kH .6. 2.9lH .6. 2.9m21, 066 1, 066 25 ,6 3,22,43,2(T.m)M(T)QN(T) ... trên hình (H .6. 2.4a) và hệ cơ bản của nó (H .6. 2.4b). H .6. 2.3b®®H .6. 2.3a®H .6. 2.3cH .6. 2.1a)b)RR b) a) H .6. 2.2 CƠ HỌC KẾT CẤU II Page 65 a b c3211'dH .6. 2.6a ... H .6. 2.11a B 30°j 2/33 3mC A 4m D1 D2 j H .6. 2.11b52=jABlEJ 104=jABlEJ )(oMj )(oMD 98,40 6 2=DABABlEJ 40,98 H .6. 2.11dj 66 6, 26 32=DBCBClEJ...
 • 24
 • 1,465
 • 10
Chuong 6.pdf

Chuong 6.pdf

Nông nghiệp

... 0,79.10 6 - 1,72.10 6 J/h. Lao động gia súc: 10,47.10 6 J/h. Phân bón hoá học nguyên chất: đạm 80.10 6 J/kg; lân 14.10 6 J/kg; kali 9.10 6 J/kg. Thuốc trừ sâu, bệnh cỏ 100.10 6 J/kg ... 187 1229 368 127 475 Phân chuồng 800 209 807 121 71 302 Phân xanh - - - 6 2 4 Phân hoá học 874 205 415 214 60 21 Tổng cộng 167 9 414 1222 341 133 327 Cân bằng +1 46 +227 -7 -27 +6 -148 ở ... 107 69 24 82 ,6 17,4 49,4 7,5ĐÃ phát triển 3380 132 98 54 68 ,4 31 ,6 30,7 13,4Đang phát triển 2340 103 57 12 91,4 8,5 61 ,0 3,9Bắc Mĩ 3530 134 104 71 57,8 42,2 17,4 20,7Tây Âu 3390 132 93 52 68 ,2...
 • 78
 • 1,620
 • 2
Xác suất chương 6.PDF

Xác suất chương 6.PDF

Toán học

... 16 16 13 20 24Y 145 228 150 130 160 114 142 265 Gi’aiTa lˆa.p b’ang sauxiyix2ixiyi15 145 225 317538 228 1444 866 423 150 529 3450 16 130 2 56 2080 16 160 2 56 2 560 13 114 169 ... 284024 265 5 76 6 360 x = 165 y = 1334x2= 3855xy = 2 961 1Ta c´oa =n(xy) − (x)(y)n(x2) − (x)2=8(1 961 1) − ( 165 )(1334)8(3855)( 165 )2= 167 78 361 5= 4, 64 b = y ... −0, 30 96. 3. yx= 0, 67 x + 7, 18, σ2= 1, 1 26, (0, 62 80 ; 0, 71 76) .4. a) yx= 0, 7018x − 61 , 5537, b) xy= 0, 91y + 112, 96. 5. r = 0, 8 165 ; yx= 0, 017x + 0, 562 2. 6. a) r = 0, 69 , b)...
 • 14
 • 682
 • 0
Dich tu ban nghia 6.pdf

Dich tu ban nghia 6.pdf

Tài liệu khác

... bắp đùi). Hào 4: Hàm kỳ tâm (Bị thương ở tim). Hào 5: Hàm kỳ mỗi (Bị thương ở thăn lưng). Hào 6: Hàm kỳ phụ (Bị thương vùng mặt). Ghi chú: hào 4 “Hàm kỳ tâm, trinh cát, hối vong, đồng đồng ... sẽ tiêu vong. Hãy suy xét cho kỹ, chỉ nên để tâm đễnnhưng người đi theo phò tá cho mình thôi). 61 . THUỶ SƠN KIỂN: a) C„ch: “Vũ tuyết đại đô” (Mưa tuyết ngang đường). b) T½↔ng: “Sơn ... Bắc (lợi nữ không lợi nam, lợi kiến đại nhân bất lợi gặp tiểu nhân, lợi tĩnh không lợi động). 62 . ĐỊA SƠN KHIÊM: a) C„ch: “Nhị nhân phân kim” (Hai người chia nhau vàng) b) T½↔ng: “Địa...
 • 6
 • 1,763
 • 13
Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf

Bài giảng sinh lý người và động vật 6.pdf

Sinh học

... Ví dụ: Thương số hô hấp trong trường hợp oxy hoá glucid: C 6 H12O 6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6H2O + 67 5 kcal (1) TSHH = 226O6CO = 1 hay = 1 (Theo định luật Avogadro: mọi phân tử khí ... nhiệt độ 0OC và áp suất 760 mmHg). 22,4 l x 6 224lx 6 Qua (1) thấy: cứ 6 phân tử O2 tức 134,4 l O2 bị thiêu đốt thì có 67 5 kcal, hay 1 lít O2 cháy cho 5kcal ( 67 5kcal/134,4l ); 5kcal ... (bảng 6. 1) Bảng 6. 1. Mối tương quan giữa thương số hô hấp và giá trị nhiệt lượng Thương số hô hấp 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,0 Giá trị nhiệt lượng của oxy 4 ,68 6 4,739 4,801 4, 862 4,954...
 • 22
 • 920
 • 15
Tài liệu nghiệp vụ văn thư chương 6.pdf

Tài liệu nghiệp vụ văn thư chương 6.pdf

Quản lý nhà nước

... Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; Thông tư liên tịch số: 07/2002/TTLT-BCA-TCCP, ngày 06 – 5 năm 2002 của liên bộ Công an và ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ). I. Khái niệm và tầm...
 • 6
 • 677
 • 25
Thu thập nguồn gene và tổ chức dữ liệu gene 6.pdf

Thu thập nguồn gene và tổ chức dữ liệu gene 6.pdf

Sinh học

... trƣờng nhƣ sau: PLN: 3129 trình tự. BCT: 4 76 trình tự. VRL: 66 2 trình tự. PAT: 228 trình tự. SYN: 210 trình tự. EST: 874 trình tự. INV: 36 trình tự. STS: 1 trình tự. GSS: 10 trình ... Biểu diễn trình tự dƣới dạng FASTA Hình 6. 5: Trang biểu diễn kết quả dạng FASTA Biểu diễn vùng trình tự mã hóa (CDS) dạng FASTA Hình 6. 6: Trang biểu diễn vùng trình tự mã hóa (CDS) ... KỲ TRUNG – LÊ THÀNH TRUNG 1 16 Bất kỳ kết quả biểu diễn nào cũng có thể chọn lựa định dạng HTML hoặc text. Sau đây là biểu diễn genbank thể hiện dạng text Hình 6. 8: Trang biểu diễn kết quả...
 • 22
 • 319
 • 0
Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 6.pdf

Hoạt động của doanh nghiệp sau khi đạt chuẩn ISO 9000 - Chương 6.pdf

Thạc sĩ - Cao học

... dụng 6 Sigma, 3.3% dự định áp dụng Benchmarking, 3.3% dự định áp dụng QCC, 6. 6% dự định áp dụng ISO 14000, 1 .6% dự định áp dụng SA 8000, 1 .6% dự định áp dụngTPM, 1 .6% dự định áp dụng TQM, 1 .6% ... họp: chiếm 13.1%. * Các khó khăn xuất phát từ mặt lý thuyết và thực hành của các tiêu chuẩn: 6/ Khó khăn do chúng khơng rõ ràng, khó thực hiện: chiếm 45.9%. 7/ Khó khăn do áp dụng chúng nhưng ... tổ chức về các chương trình, kỹ thuật, cơng cụ cải tiến chất lượng khác như: 5S, Kaizen, SPC, 6 Sigma, Benchmarking, QCC, ISO 14000, SA 8000, TQM, TPM là chưa tốt. Sau khi được chứng nhận...
 • 9
 • 274
 • 0
Tài liệu Lưu hương đảo soái - tập 6 pdf

Tài liệu Lưu hương đảo soái - tập 6 pdf

Kinh tế

... Soái Nguyên tác : Cổ Long Dịch thuật: Thương Lan http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai-1 36- Người đấu giá thốt:- ở trên mặt biển, về hướng Đông Nam. Nói là lò, chứ thực ra nó ... Soái Nguyên tác : Cổ Long Dịch thuật: Thương Lan http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai-1 26- - Hoa Điêu ngọt như mật, mỹ nhân mặt như ngọc, dù có phải tức, cái tức đócũng làm khoái ... Hương Đạo Soái Nguyên tác : Cổ Long Dịch thuật: Thương Lan http://www.vietkiem.com Converted to pdf by BacQuai-133-- Đinh công tử xem, bao nhiêu đây có đủ chăng?Đinh Phong nhìn tập ngân phiếu,...
 • 20
 • 424
 • 0

Xem thêm