đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 lương thế vinh lần 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Toán học

... 1 MÔN TOÁN Đề số 1: Câu (2, 0 điểm) Cho hàm số y = -2x3+ 6x2 + (C ) a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C ) b Tìm giá trị tham số m để đường ... đỉnh A(1; -2; 3), B (2; 1;0) C (0;-1; -2) Viết phương trình đường cao xuất phát từ đỉnh A tam giác ABC Câu (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thoi cạnh a, SA = SB = a ; SD = 2 mặt phẳng ... Câu (1,0 điểm) Giải phương trình (2cos x + sin x - cos 2x )cos x = + sin x Câu (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường cong y= 1/x đường thẳng y = -2x + Câu (1,0 điểm) a Giải phương...
 • 9
 • 1,123
 • 22
Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán

Toán học

... Tuyn cỏc thi th THPT Quc Gia nm 20 15 mụn Toỏn S 13 K THI KIM TRA CHT LNG BI DNG Nm hc 20 14- 20 15 Mụn thi: Toỏn Lp: 12 THPT Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) chớnh thc Cõu (2, 0 im) ... cỏc thi th THPT Quc Gia nm 20 15 mụn Toỏn TRNG THPT CHUYấN HNG YấN BAN CHUYấN MễN S 14 THI TH K THI THPT QUC GIA 20 15 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu (2, 0 im) ... + 2b c) HT - S 10 Cõu (2, 0 im) Cho hm s y = THI TH THPT QUC GIA S NM HC 20 14 -20 15 Mụn thi: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) 2x 2x +1 ( C) a) Kho sỏt s bin thi n...
 • 208
 • 16,846
 • 26
Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Tuyển tập các đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn tiếng anh

Ngoại ngữ

... 20 D Question 21 21 C 21 B Question 22 22 B 22 D Question 23 23 B 23 C Question 24 24 C 24 C Question 25 25 D 25 C Question 26 26 B 26 D Question 27 27 B 27 D Question 28 28 A 28 D Liên hệ môn: ... Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 20 15 môn Anh ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN SỐ 04 (THPT NÔNG CỐNG 1) TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC: 20 14 -20 15 MÔN THI: TIẾNG ... C 20 D 21 C 22 A 23 B 24 A 25 B 26 B 27 C 28 D Cung cấp All-lovebooks SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA 33 All-lovebooks – Tuyển tập đề thi thử THPT Quốc Gia năm 20 15 môn Anh 29 C 30 B 31 B 32...
 • 131
 • 6,635
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn

Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia môn Ngữ Văn

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... - Gia: 120 .000 VND (Tu 03/05 - 06/05 /20 15) - Thanh toan: Qua ngan hang (ATM), Qua the cao dien thoai va Qua baokim.vn - Dinh dang file: Word/PDF * Ghi chu: - Khong ap dung gia tren sau thoi gian ... gian tu 03/05 - 06/05 /20 15 - Rieng toan qua the cao dien thoai: 150.000 VND - Cach thuc gui: Gui qua đia chi email Liên he: 016 32. 140.176 | 0944.099.176 de dat mua tai lieu (gia thuc: 100.000 VND)...
 • 15
 • 891
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Sinh học

... C 11 D 21 B 31 A 41 A C 12 C 22 D 32 B 42 C A 13 A 23 D 33 D 43 A A 14 A 24 D 34 A 44 A A 15 B 25 C 35 B 45 A D 16 C 26 B 36 B 46 A C 17 B 27 D 37 C 47 A B 18 C 28 B 38 B 48 A C 19 C 29 A 39 ... aa =   2 2 2 2 Câu 30: Một quần thể có tỉ lệ loại kiểu gen tương ứng AA: Aa: aa = 1: 6: Tần số tương đối alen quần thể bao nhiêu? A A = 0 ,25 ; a = 0,75 B A = 0,75; a = 0 ,25 C A = 0,4375; ... thể người nói là: A 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd =1 B 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 C 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd =1 D 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd =1 Câu 32: Một quần thể cân Hacđi-Vanbec...
 • 5
 • 724
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THPT bạch đằng, hải phòng

Toán học

... 1   z  3   2 x  y  3z  18  0 .25 0 .25 Vì B  d nên B  1  2t ;1  t ; 3  3t  2 AB  27  AB  27    2t   t   6  3t   27  7t  24 t   t   13 10 12    Vậy B  7;4; ... nữ  165 11 0 .25 (1,0 điểm) 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25   Đường thẳng d có VTCP ud   2; 1;3   Vì  P   d nên  P  nhận ud   2; 1;3 làm VTPT 0 .25 Vậy PT mặt phẳng  P  : 2  x     ...  sin x  0 25  2sin x  cos x   sin x   sin x   sin x  cos x  3(Vn) 25  x  k Vậy nghiệm PT x  k , k  Z 0 .25 (1,0 điểm) 2 2 ln x x2 ln x ln x I   xdx   dx  2  dx  ...
 • 6
 • 896
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT nguyễn thái học, khánh hòa

Hóa học

... CO2, H2O N2 tổng khối lượng CO2 H2O 46.5 gam Giá trị gần m là: A 32 B 24 C 21 D 26 - HẾT - Trang /Đề 461 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 – MƠN HĨA HỌC Đề ... 11 A 12 D 13 B 14 B 15 A 16 B 17 A 18 D 19 A 20 C 21 D 22 D 23 C 24 D 25 B Đề 25 6 B D A D A D A D A 10 B 11 D 12 D 13 A 14 C 15 C 16 B 17 A 18 B 19 B 20 C 21 D 22 C 23 C 24 D 25 C Đề 327 B B ... D 12 C 13 D 14 A 15 C 16 D 17 C 18 C 19 B 20 B 21 C 22 D 23 C 24 D 25 B Đề 461 C C D A C A D A C 10 D 11 B 12 D 13 C 14 D 15 B 16 D 17 B 18 C 19 A 20 D 21 B 22 B 23 B 24 A 25 D Đề 103 26 C 27 ...
 • 17
 • 938
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn Hóa học trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... khí thoát ra) Cho chất A, B, C H2SO4, BaCl2, Na2CO3 (NH4)2CO3, Ba(NO3 )2, H2SO4 Ba(HCO3 )2, Ba(OH )2, H2SO4 HCl, AgNO3, Fe(NO3 )2 (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH )2 BaS, FeCl2, H2SO4 loãng Số dãy chất thỏa mãn ... D C C A D D B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D C C B A A B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D B A A A D C A B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B A B A D B D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... C2H5OH, C2H4, C2H2 C C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5 D HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH Câu 46: Trong phòng thí nghiệm khí CO2 điều chế có lẫn khí HCl, nước Để thu CO2 tinh khiết người ta cho qua A NaOH, H2SO4 đặc...
 • 6
 • 671
 • 3
Tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 các trường

Tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 các trường

Toán học

... a b c , 2( a b) 2( c a) 2( b c) 2 ng thc xy v ch a = b = c = Vy max P = 0 ,25 0 ,25 0 ,25 a = b = c = 0 ,25 TRNGIHCVINH TRNGTHPTCHUYấN PNTHITHTHPTQUCGIANM2015 LN2 Mụn:TON Thigianlmbi180phỳt ... TRNG THPT LNG NGC QUYN đề thi thử kỳ thi thpt quốc gia năm 20 15 Môn: Toán Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề x m Cõu (2, 0 im) Cho hm s y (Cm) x2 a) Kho sỏt s bin thi n ... (tha iu kin) Vy: x =2 b) K: sin 2x x 0 ,25 k (k ) 0 ,25 (2) 3sin2x -2sinx = 2sin2x.cosx 2( 1- cosx)(sin2x- sinx) =0 0 ,25 x k2 cos x x k2 sin 2x sin x 3 0 ,25 i chiu vi iu kin...
 • 148
 • 526
 • 2
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN 2 Môn: TOÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 LẦN 2 Môn: TOÁN

Toán học

... THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 - LẦN ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM Môn: TOÁN SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH Câu Câu (2, 0 điểm) Đáp án a) (1,0 điểm)  Tập ... 1 2 Ấp dụng vào toán ta có: a3 1 a2    1 3 a  b2  c2 a3   b  c  1bc bc 1  1    2 a   a  Tương tự, ta có: b3  b2 a  b2  c2 b3   c  a  Công vế với vế (1), (2) , ... I1: I1   0 ,25 e lnx ln x e dx   ln xd  lnx    x 2 1  du  x dx u  ln x   Tính I2: I  x lnxdx Đặt   dv  x dx  x3   v   0 ,25 0 ,25 e  0 ,25  I2  e 1e x3 e3 e 2e3 ln x ...
 • 5
 • 646
 • 1
đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 tt3

đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 tt3

Trung học cơ sở - phổ thông

... thông Φ1; suất điện động e2 từ thông 2 Khi tần số góc khung dây tính biểu thức A ω = 2 e1  e2 2 1   B ω = e2  e1 2 1   C ω = 2 1   2 e1  e2 D ω = 2 1   2 e2  e1 Câu 10: Trong ... Trang 2/ 6-Mã đề thi 1 32 Câu 19: Một dao động điều hòa gồm lò xo có độ cứng 20 N/m viên bi có khối lượng 0 ,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao ... AM UMB R2 = r2 = A 3/5 B 3/4 C 4/5 D 1 /2 Câu 26 : Một vật thực đồng thời dao động điều hòa phương tần số có phương trình x1, x2, x3 Biết x1 + x2 = 6cos(πt +π/6)cm; x2 + x3 = 6cos(πt + 2 /3)cm;...
 • 6
 • 544
 • 1
đè thi thử thpt quốc gia năm 2015 tt4

đè thi thử thpt quốc gia năm 2015 tt4

Trung học cơ sở - phổ thông

... Lấy 2= 10 bỏ qua sai số số pi (π) Kết gia tốc trọng trường nơi đặt lắc đơn A 9,988 (m/s2)  0 ,27 7 (m/s2) B 9,899 (m/s2)  0,1 42 (m/s2) C 9,988 (m/s2)  0,144 (m/s2) D 9,899 (m/s2)  0 ,27 5 (m/s2) ... giá trị gấp lần cảm kháng Gọi uR uL điện áp tức thời hai đầu điện trở R cuộn cảm L môt thời điểm Hệ thức là: 2 2 2 2 2 2 A 5uR  20 u L  8U B 10u R  8uL  5U C 5uR  10uL  8U D 20 uR  5uL ... 0,85 C D 1/ 2 Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân D  X  He  23 , MeV Nước thi n nhiên chứa 0,003% khối 2 lượng đồng vị D (có nước nặng D2O) Hỏi dùng toàn đơteri có nuớc thi n ĐỀ THI THỬ TT4-Giáo...
 • 6
 • 417
 • 0
Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học (có đáp án)

Sinh học

... loại giao tử tạo F1 - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 123 10 A A C C D A B B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A D D B B B C C ĐÁP ÁN 21 A 22 D 23 A 24 C 25 B 26 D 27 B 28 D 29 ... 8:4:4 :2: 2:1:1:1:1 A (2) (4) B (3) (6) C (1) (5) D (2) (5) HẾT -8/8 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 24 7 CÂU ĐA CÂU ĐA CÂU ĐA C 21 C 41 D A 22 A 42 B C 23 D 43 C B 24 A 44 A B 25 C 45 A D 26 A 46 B B 27 A ... Đáp án B Câu 27 : (2n – 1) cho giao tử : ½ n ½ (n-1) Các hợp tử tạo : ¼ (2n) : 2/ 4 (2n – 1) : ¼ (2n -2) Do (2n -2) bị chết Chia lại tỉ lệ hợp tử 1/3 (2n) : 2/ 3 (2n – 1) Đáp án A Câu 28 : P lai với...
 • 413
 • 4,970
 • 0
Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn ngữ văn (có đáp án)

Tổng hợp 45 đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn ngữ văn (có đáp án)

Ngữ Văn

... SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA TRƯỜNG THPT CÙ HUY CẬN LẦN NĂM 20 15 (Đề thi02 trang) Môn thi: Ngữ Văn (Thời gian làm 180 phút không kể thời gian giao đề) Câu I (6,0 điểm): Đọc ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 20 14 - 20 15 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Môn: Ngữ văn Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I: (2 điểm) Đọc đoạn trích ... HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 20 15 MÔN THI: NGỮ VĂN (Thời gian làm bài: 180 phút) Câu (2, 0 điểm) “…Ơi kháng chiến! Mười năm qua lửa Nghìn năm sau, đủ sức soi...
 • 267
 • 3,611
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn toán trường THCSTHPT nguyễn bình, quảng ninh

Toán

... & ĐÀO TẠO QUẢNG NINH TRƯỜNG THCS - THPT NGUYỄN BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Bản hướng dẫn chấm có trang Câu NỘI DUNG x Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số y = x ... Khi 2x 1   x  0 .25 0 .25 5 3  y  Vậy hệ phương trình có nghiệm  x; y    ;  2 2 2 Câu 5:1 điểm 2 2 ln x x2 ln x ln x I   xdx   dx    dx    dx x x x 1 1 0 .25 ln x dx x2 ...   z  3   2 x  y  z  18  Vì B  d nên B  1  2t ;1  t ; 3  3t  0 .25 0 .25 AB   AB     2t   t   6  3t    7t  24 t  20  t    10 t   0 .25  27 17  Vậy B ...
 • 8
 • 681
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn địa lý sở GD đt cần thơ

Địa lý

... rộng - Riêng thủy sản khai thác nội địa giảm nguồn lợi thủy sản giảm 0 ,25 0,5 1 ,25 0 ,25 0 ,25 0,75 1,5 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 Lưu ý: Trên ý bản, tổ chấm cần thảo luận để thống cách cho điểm ... VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ NĂM HỌC 20 15 MÔN: ĐỊA LÝ Câu Đáp án Điểm I Sự khác biệt khí hậu Đông Trường Sơn Tây Nguyên 1,5 (2, 0 đ) vì: - Về lượng mưa: 0,5 + Đông Trường ... biểu đồ Nhận xét: - Từ năm 20 00 đến 20 13, ngành khai thác thủy sản nước ta có tăng trưởng đáng kể - Tổng sản lượng thủy sản khai thác tăng liên tục, từ 1.661 nghìn tăng lên 2. 803 nghìn Trong đó:...
 • 4
 • 2,526
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn lịch sử trường THPT chuyên hoàng lê kha, tây ninh

Lịch sử

... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: Lịch sử Câu hỏi Câu Câu Nội dung Trình bày khái quát sách đối ngoại Nhật ... ta phân hóa kẻ thù, tạo thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn bị lực lượng Đến năm 1954, kí Hiệp định Giơnevơ, ta giành thắng lợi 0,5 0 ,25 0,5 3,0 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0,5 0,5 Câu định Điện Biên ... (19 52) Cùng thời gian trên, Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật kí kết, đạt tảng cho quan hệ hai nước Hiệp ước có giá trị 10 năm, sau kéo dài vĩnh viễn - Năm 1956, NB bình thường hóa quan hệ ngoại giao...
 • 4
 • 2,586
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn hóa học trường THPT triệu sơn 2, thanh hóa

Hóa

... với 20 0ml dung dịch KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Công thức X giá trị m A HO-CH2CH2COOCH2CH2COOH; 25 ,6g B HO-CH2CH2COOCH2CH2COOH; 23 ,8g C HOOCCH2CHOHCH2CH2COOH; 23 ,8g ... toàn lượng M cần dùng V lít O2 (đktc) sinh 2, 24 lít CO2 (đktc) 2, 16 gam H2O Công thức Y giá tri V A C5H8(OH )2 2,9 12 B C4H6(OH )2 3,584 C C4H6(OH )2 2,9 12 D C3H4(OH )2 3,584 Câu 16: Cho 11,5 gam ... D A D C D C C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B B C C D B D B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A A A C B D A A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D B A A C B B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49...
 • 5
 • 805
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008