0

video giai de thi thu thpt quoc gia 2015

LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL

LỜI GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI KHÓ TRONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 2 BAMABEL

Vật lý

... 1,25 Câu 26 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel L i gi i:(GS.Xoăn) Từ giả thi t: Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân khoảng a với khoảng thời gian ngắn hai lần ... AMBN là? A 30 B 32 C 15 D 16 Câu 23 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel L i gi i:(Huyền Nguyễn) √ Dễ tính bán kính hình tròn R = Gọi P, Q giao điểm đường tròn AB Khi dễ tính số điểm ... thời điểm t, khoảng thời gian ngắn để li độ B với biên độ A C 0,01 s 0,02s Bước sóng lan truyền dây là? A 18 cm B 12 cm C 15 cm D cm Câu 29 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 lần 2- Bamabel L i gi...
 • 7
 • 2,567
 • 50
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN GIẢI THÍCH CHI TIẾT

Ngoại ngữ

... Câu 60: A work on B dealing with Câu 61: A beside B upper Câu 62: A moving B moved C movement D move Câu 63: A nothing B something C anything D everything Câu 64: A deniably B definitely C with ... movement: tiến triển quyền công dân Câu 63: A nothing B something Câu 64: A deniably B definitely C anything C positively D everything D categorically Definitely: dứt khoát PART II WRITING (2.0 POINTS) ... contained in Winterthur B HowWinterthur compares to English country houses C Elements that make Winterthur an unusual museum D The reason thatWinterthur was redesigned Đáp án: C (The WinterthurMuseumis...
 • 21
 • 11,002
 • 17
Lời giải đề thi thử THPT quốc gia hồng lĩnh

Lời giải đề thi thử THPT quốc gia hồng lĩnh

Hóa học

... amoniac ; (7) Cao su buna-N thu c loại cao su thi n nhiên ; (8) Thủy phân este môi trường axit thu sản phẩm axit ancol Số phát biểu A B C D Giải: Đáp án D (1) Đúng Aldehyd bị khử thành ancol hay ... base anilin yếu amoniac (7) Sai Cao su buna-N thu c loại cao su nhân tạo Trang 3/4 - Mã đề thi 132 (8) Sai Tùy thu c vào cấu trúc ester mà sản phẩm thu khác Ví dụ thủy phân CH3COOCH=CH2 CH3COOH ... 108 gam Giải: Đáp án A Đốt cháy a mol aldehyd X đơn chức → 3a mol CO2 ⇒ X chứa C 0,5 mol X + dung dịch AgNO3 NH3 dư → kết tủa Lượng kết tủa thu lớn X aldehyd không no, có nối ba đầu mạch ⇔ X CH...
 • 18
 • 1,169
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 hóa học có giải chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 hóa học có giải chi tiết

Hóa học

... dựng thuc th l A dung dch brom B dung dch thuc tớm C dung dch AgNO3 D Cu(OH)2 THI TH THPT QUC GIA NM HC: 2014 2015 MễN: HểA HC S GD & T Thanh Hoỏ Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt ... 3,5 gam B.2 gam C 17,02 gam D 6,6 gam THI TH THPT QUC GIA NM HC: 2014 2015 MễN: HểA HC S GD & T Thanh Hoỏ Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt ( thi cú 04 trang; 50 cõu trc nghim) H, ... KHSO4 D HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2 THI TH THPT QUC GIA NM HC: 2014 2015 MễN: HểA HC S GD & T Thanh Hoỏ Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian phỏt ( thi cú 04 trang; 50 cõu trc nghim) H,...
 • 22
 • 2,613
 • 31
CHIẾN THUẬT GIẢI NHANH VÀ 99 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015

CHIẾN THUẬT GIẢI NHANH VÀ 99 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015

Hóa

... Sau môt thơi gian, thu đươc dung dich X; 2,24 lít H2 (ở đktc) săt lây co khối lương thay đôi 5,2 gam so vơi ban đâu Thêm tiêp 2,125 gam NaNO3 vào dung dich X, kêt thuc phan ưng thu đươc khí NO ... vơi điên cực trơ, sau môt thơi gian thu đươc dung dich X khối lương dung dich giam 21,5 gam Cho săt vào dung dich X đên phan ưng xay hoàn toàn thây khối lương săt giam 1,8 gam thây thoát khí NO ... dư thu V lít khí đktc dung dịch X Cô cạn X thu 40 gam muối Giá trị V là: A 23,64 B 30,24 C 33,6 D 26,88 Câu 12: Hòa tan hết 31,2 gam hỗn hợp Fe, FeO, Fe2O3 vào 800 ml dung dịch HNO3 2M vừa đủ thu...
 • 482
 • 632
 • 0
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên Huế

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên Huế

Ngoại ngữ

... HẾT -11 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU Môn: Anh Văn Thời gian làm bài: 90 phút; (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 210 Họ, tên học sinh: ... HẾT 22 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU Môn: Anh Văn Thời gian làm bài: 90 phút; (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên học sinh: ... 33 SỞ GD&ĐT THỪA THI N HUẾ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 90 phút; (80 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 482 Họ, tên học sinh: ...
 • 46
 • 1,736
 • 4
23 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn toán (có đáp án chi tiết)

23 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn toán (có đáp án chi tiết)

Toán

... hiT T De Like fanpage để cập nhật đề thi nhiều : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi ... nhật đề thi nhiều : http://facebook.com/dethithu.net et N hu hiT T De Like fanpage để cập nhật đề thi nhiều : http://facebook.com/dethithu.net DeThiThu.Net - Đ Thi Th Đ i H c - THPT Qu c Gia - ... De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! et N hu hiT T De DeThiThu.Net...
 • 80
 • 4,006
 • 3
20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, hà tĩnh (kèm đáp án và hướng dẫn chấm)

20 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT trần phú, hà tĩnh (kèm đáp án và hướng dẫn chấm)

Ngoại Ngữ

... the students since last week 22 SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 04 ... -THE END SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 03 Họ, tên thí sinh: ... Tổng 1.5 SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ THQG - NĂM HỌC 2014 - 2015 TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề thi 02 Họ, tên thí sinh: ...
 • 158
 • 10,539
 • 14
tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh có đáp án

tổng hợp đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng Anh có đáp án

Ngoại ngữ

... team leader told us A The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission B The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission C The team leader asked ... the US THE END SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TRƯỜNG THPT LÊ THÀNH PHƯƠNG THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TIẾNG ANH I Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet ... team leader told us A The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission B The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission C The team leader asked...
 • 23
 • 1,077
 • 2
9 đề thi thử thpt quốc gia 2015

9 đề thi thử thpt quốc gia 2015

Toán học

... ⇔ −2b = b = −  Câu 3: a) Tập nghiệm S = [ 2; +∞ ) M (−2; − ) b) Số phần tử không gian mẫu 1680, Số kết thu n lợi cho biến cố A 540 Xác suất cần tìm Vậy điểm biểu diễn số phức z P ( A) = ...
 • 2
 • 445
 • 1
Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 2)

Ngoại ngữ

... makes Delhi and Mumbai worthy contenders in the race to global cheapness When crime goes unchecked, even after being widely reported and condemned, and criminals run rampant, life gets degraded, deformed, ... other words,gets cheap.Call it the lighter side of death Question 6: A participated Question 7: A reckoner Question 8: A style Question 9: A conclude Question 10: A rejected Question 11: A doubt ... A significance Question 14: A dependency Question 15: A miss B sought B shock B pretend B protest B manipulated B city B Whether B threat B mystery B unreported C designed C mistake C believe...
 • 5
 • 1,194
 • 4
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh trường THPT lam kinh, thanh hóa (lần 1)

Ngoại ngữ

... The teacher realized that his students always made terrible mistakes C The teacher complained about his student making terrible mistakes D The teacher made his students not always make terrible ... But very few students bother (72) _ it This basic is the skill ability to organize and express ideas in writing and in speaking This means that your success as an employee will depend on your ... bad? The decay begins in a little crack in the ename l (men răng) covering of the tooth This happens after germs and bits of food have collected there then the decay slowly spreads inside the tooth...
 • 8
 • 1,125
 • 6
Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Long An

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... during the Depression Although art deco in its many forms was largely perceived as thoroughly modern, it was strongly influenced by the decorative arts movements that immediately preceded it For ... influence of art deco on the design of furniture and household accessories B Ways in which government programs encouraged the development of art deco C Architectural manifestations of art deco during ... have been designed in the style of ………… A zigzag modern C streamlined moderne B classical modern D the Arts and Crafts Movement 63 According to the passage, which of the following design trends...
 • 6
 • 1,911
 • 12
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... topic: WHY DO YOU LEARN ENGLISH? THE END 7|Page CODE 621 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ- KỲ THI THPT QG 2015 Môn Tiếng Anh - CODE 621 Phần trắc nghiệm: (8 điểm= 0.125 x 64 ... when the bomb exploded A showed off NGUYỄN BỈNH KHIÊM B went off C took off D turned up They decided to postpone their journey till the end of the month because of the epidemic A put off B take ... Games took place A organized B impressed C participated D defended Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction 11 When I entered (A) the...
 • 8
 • 1,563
 • 13
đề thi thử thpt quốc gia 2015 các trường

đề thi thử thpt quốc gia 2015 các trường

Toán học

... AT H M om THITH THPTQUCGIA NMHC2014 2015 MễN:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigiangiao SGDVTHNI TRNGTHPTANPHNG Cõu 1(2.0im) 1)Khosỏtsbinthiờn vv th (C)cahms y= x+ x -2 2) Tỡm im M thuc th (C) ... chm im ti a cõu ú ỏp ỏn thi th ln ngy 17/05 /2015 gm trang Trng THPT Trn Quc Tun thi th THPT Quc gia nm 2015 T Toỏn Mụn Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0 im) Cho ... S GD & T NG THP THI TH THPT QUC GIA NM 2015 - LN THPT Chuyờn Nguyn Quang Diờu MễN: TON chớnh thc ( thi gm 01 trang) Thi gian lm bi: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (2,0 im) Cho...
 • 144
 • 395
 • 0
Tuyển chọn 30 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Ngữ văn (có đáp án chi tiết kèm theo)

Tuyển chọn 30 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Ngữ văn (có đáp án chi tiết kèm theo)

Văn

... ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 (I) TRƯỜNG THPT TÂY NINH MÔN: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2.0 điểm): Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi “Tiếng trống thu ... “Những đứa gia đình” Nguyễn Thi (phần trích SGK Ngữ văn 12, tập 2, NXBGD), anh/ chị liên hệ đến lí tưởng sống niên giai đoạn HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 ... đáng lí lẽ thuyết phục Không cho điểm cao nêu chung chung, sáo rỗng Cần trừ điểm lỗi hành văn, ngữ pháp tả SỞ GD& ĐT TÂY NINH ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 (II) TRƯỜNG THPT TÂY NINH...
 • 191
 • 3,243
 • 6
Tuyển chọn 30 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán (có đáp án chi tiết kèm theo)

Tuyển chọn 30 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn Toán (có đáp án chi tiết kèm theo)

Toán

... - T TP NNG TRNG THPT NGUYN HIN THI TH - K THI THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON - (Ngy thi: 12/5 /2015) Thi gian lm bi: 180 phỳt ( khụng tớnh thi gian phỏt ) Cõu ... GD&T NGH AN TRNG THPT THANH CHNG III THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt ,khụng k thi gian giao Cõu (2,0 im) Cho hm s y x 3mx (1) a) Kho sỏt s bin thi n v v th ca ... b = c = 0,25 SGD&THCHMINH THITHTHPTQUCGIANM2015 TRNGTHPTTHC Mụn:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigiangiao Cõu1(2im).Chohms y = f ( x ) = -2 x + x +1 ( C ) a)Khosỏtsbinthiờnvv th (C)cahms. b)Vitphngtrỡnhtiptuynca(C),bithonhtipimlnghimcaphngtrỡnh...
 • 151
 • 2,127
 • 1
đề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toán

đề thi thử thpt quốc gia 2015 môn toán

Toán học

... 0,25 0,25 S GD V T THANH HểA TRNG THPT TRN PH KIM TRA CHT LNG CC MễN THI THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 THI MễN: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (4,0 im).Cho hm s y 2x ... HểA TRNG THPT TRN PH K THI TH THPT QUC GIA NM HC 2014 2015 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Mụn: TON HNG DN CHM (Gm 04 trang) Cõu (4 im) Ni dung im 1) Kho sỏt s bin thi n v v ... ) www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net www.giaoducviet.net...
 • 117
 • 620
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia 2015 hóa học Chuyên Hà Nam

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 hóa học Chuyên Hà Nam

Hóa học

... tối thi u cần dùng là: A 300 ml B 400 ml C 150 ml D 200 ml Câu 19: Hòa tan 19,2 gam bột Cu 400 ml dung dịch HNO 0,5 M H2SO4 1,0 M Sau phản ứng hoàn toàn thu khí NO dung dịch X Khối lượng muối thu ... ứng thu n A tăng lên 27 lần B tăng lên lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS lượng O2 vừa đủ thu khí X Hấp thụ hết X vào lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M KOH 0,2M thu ... 5,7 gam hỗn hợp bột P gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu hỗn hợp rắn Q có khối lượng 8,1 gam Thể tích tối thi u dung dịch HCl 1M cần dùng để hoà tan hoàn toàn Q A 300 ml B 270...
 • 4
 • 350
 • 5

Xem thêm