đề thi thử đại học 2013 môn hóa

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết

Bộ đề thi thử đại học 2013 môn Hóa Học có đáp án chi tiết

Hóa học

... 48A49A 49C 49A 49C50D 50D 50D 50B SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM HỌC 2012- 2013. Trường THPT Hà Huy Tập. Môn thi: HOÁ HỌC ( Thời gian làm bài: 90 phút). Cho biết nguyên tử ... gam. B. 13 gam. C. 10 gam. D. 15 gam.Câu 15: Cho các cặp oxi hóa – khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu ... 4: Mệnh đề nào sau đây là không đúng?A. Nước cứng tạm thời là nước cứng có chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+ với HCO3-B. Để làm mềm nước cứng vĩnh cữu có thể dùng dd K2CO310Mã đề thi 10210cô...
 • 42
 • 1,083
 • 0
Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa

Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa

Cao đẳng - Đại học

... B.các thi t bị máy móc bằng kim loại khi tiếp xúc với hơi nớc ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học. C. để đồ vật bằng thép ngoi không khí ẩm thì đồ vật sẽ bị ăn mòn điện hóa. D.một ... metylic. Giả thi t phản ứng hóa este đạt hiệu suất 60%. A. 150 gam B. 200 gam. C. 125 gam D. 175 gam Câu 19 : Cho hỗn hợp 2 kim loại Mg v Fe tác dụng với dung dịch CuCl2. Khuấy đều hỗn hợp ... mòn điện hóa. D.một miếng vỏ đồ hộp lm bằng sắt tây (sắt tráng thi c) bị xây sát tận bên trong, để trong không khí ẩm thì thi c bị ăn mòn trớc. Câu 39 : X: CH3 - COOH; Y: CH2 CHO Z:...
 • 5
 • 428
 • 0
Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2009 môn Hóa khối A THPT chuyên Hưng Yên (Mã đề 091) docx

Cao đẳng - Đại học

... Mó thi 091 Trng THPT Chuyờn Hng Yờn THI TH H & C THNG 4 NM 2009 Mụn: HểA HC- KHI A Thi gian lm bi: 90 phỳt ( Khụng k thi gian giao ) ( thi cú 4 trang ) I.PHN CHUNG CHO TT C ... để oxi hóa hồn hồn 0,01 mol Cr 2O3 thành Na2CrO4 là: A. 0,015 mol và 0,08 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol C. 0,03 mol và 0,10 mol * D. 0,030 mol và 0,14 mol Trang 1/4 - Mó thi 091 ... kh duy nht). Tng khi lng mui to thnh l: A. 29,7g. B. 37,3g C. 39,7g* D.27,3g Trang 4/4 - Mã đề thi 091 47.Trong nước ngầm thường tồn tại ở dạng ion trong sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II)...
 • 4
 • 397
 • 1
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 Môn: Hóa học Đề 2 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 Môn: Hóa học Đề 2 pdf

Hóa học - Dầu khí

... 1 M đ WDH 002 THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 Môn: Hóa học Thời gian làm bài 90 phút; 50 câu trắc nghiệm Câu 1: Hỗn hợp X chứa K2O,...
 • 7
 • 300
 • 0
Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 Môn Hóa Học đề 1 pdf

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2010 Môn Hóa Học đề 1 pdf

Hóa học - Dầu khí

... đựng dung dịch Na2CO3. Chỉ dùng 1 hóa chất trong số các hóa chất sau: dung dịch HCl, dung dịch NaHSO4, dung dịch NaHSO3, dung dịch AlCl3 thì số hóa chất có thể phân biệt hai dung dịch ... CH3COOH B. C6H5OH C. H2CO3 D. C2H5OH Câu 49: Người ta điều chế anilin bằng cách nitro hóa 1 kg benzen rồi khử hợp chất nitro sinh ra. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 78%. Khối lượng ... = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag = 108; Ba = 137. Mã đề WDH 001 Trang 2/4 Câu 18: Cho 4 axit CH3COOH (X), Cl2CHCOOH (Y), ClCH2COOH (Z) và BrCH2COOH...
 • 4
 • 337
 • 0
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 35 ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 35 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 35 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y =x22x 3 (1). 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ...
 • 3
 • 518
 • 2
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 36 pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 36 pptx

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 36 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số y x m m x m4 2 22( 1) 1 (1) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ...
 • 3
 • 394
 • 2
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 37 pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 37 pptx

Cao đẳng - Đại học

... V.122 DPQCNB S ABCDVV.512 SABNPQ S ABCDVV.712 SABNPQDPQCNBVV75. Câu V: Từ giả thi t x y z2 2 21 x y z0 , , 1. Áp dụng BĐT Cô–si cho 3 số dương: x x x2 2 22 ,1 .1...
 • 5
 • 397
 • 2
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 39 pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 39 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 39 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số xyx211. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C)...
 • 3
 • 401
 • 2
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 40 doc

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 40 doc

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 40 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số y x mx m x322 ( 3) 4 (Cm). 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ...
 • 4
 • 472
 • 1
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 41 pptx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 41 pptx

Cao đẳng - Đại học

... ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 41 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số y x x mx32 3 1 có đồ thị (Cm) (m là tham số). 1) Khảo sát sự biến thi n ... .2x x dx Câu IV (1 điểm): Tính thể tích của khối chóp S.ABC, biết đáy ABC là một tam giác đều cạnh a, mặt bên (SAB) vuông góc với đáy, hai mặt bên còn lại cùng tạo với đáy góc . Câu V ... trùng với gốc tọa độ O. 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, tìm trên trục Ox điểm A cách đều đường thẳng (d) : x y z121 2 2 và mặt phẳng (P): x y z2 – –2 0. Câu VII.a (1 điểm): Cho...
 • 3
 • 468
 • 1
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 42 ppt

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 42 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 42 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số xyx241. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C)...
 • 4
 • 469
 • 2
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 43 pdf

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 43 pdf

Cao đẳng - Đại học

... Trang 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2013 Môn thi: TOÁN ĐỀ 43 I. PHẦN CHUNG (7 điểm) Câu I (2 điểm): Cho hàm số xyx211. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) ... toạ độ điểm A đối xứng với A qua mặt phẳng (P). Câu VII.a (1 điểm): Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 thi t lập tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau. Hỏi trong các số đó có bao nhiêu số mà...
 • 5
 • 439
 • 1
Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 44 docx

Tài liệu Đề thi thử đại học 2013 Môn Toán khối B Đề 44 docx

Cao đẳng - Đại học

... (2;1) (1; 1), (1; –1) nên d không cùng phương với các trục toạ độ VTCP của d có hai thành phần đều khác 0. Gọi ua(1; ) là VTCP của d. Ta có: aaIA uaa2 2 22 2 2cos ,21 2 1 5 1 ... , ;2 2 2 2 2) Gọi H là hình chiếu của M trên d. Ta có: MH = d M d( , ) 2. Tam giác ABM đều, nhận MH làm đường cao nên: MA = MB = AB = MH2 2 633 Do đó, toạ độ của A, B là nghiệm ... điểm M(2; 1; 2) và đường thẳng d: x y z131 1 1. Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều. Câu VII.b (1 điểm): Giải hệ phương trình: yxyxxyxyxy201033222log 2 HƯỚNG DẪN...
 • 4
 • 416
 • 1

Xem thêm