0

đề ôn luyện đại học môn toán

Đề ôn thi đại học môn Toán

Đề ôn thi đại học môn Toán

Trung học cơ sở - phổ thông

... chính là khoảng cách giữa AA1 và B1C1. Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 34 2) Trong không gian với hệ toạ Oxyz, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng (d) : 121 2 2x y z và ... 125;0 ; 5;0FF. Hình chữ nhật cơ sở của (H) có một đỉnh là M( 4; 3), Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 36 Đề số 17 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) ... là: 3 2 2 4 0 08 3 8 4( 1) ( 1) 238a C C C C. Đề số 11 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 48 PT 2sin cos 0sin cos 2sin2(sin...
 • 93
 • 1,347
 • 23
60 đề ôn thi đại học môn toán 2007 2008

60 đề ôn thi đại học môn toán 2007 2008

Cao đẳng - Đại học

... quả đề 18 Câu I Câu II Caâu III Caâu IV Caâu V 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. (3;0) 2. (3;0) 2. 2 3. 3. 60 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC ... ĐỀ SỐ 2 Câu I. 1. Xác định m để hàm số 42422 mmmxxy ++−= có cực đại, cực tiểu lập thành một tam giác đều 2. Tìm GTLN và GTNN của hàm số : 1sinsin1sin2+++=xxxy ... phẳng (P): x+y+z-2 = 0 và vuông góc với đường thẳng xy10(d) :4y z 1 0+ −=⎧⎨+ +=⎩ 3. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , tâm O , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD)...
 • 90
 • 482
 • 4
Chuyên đề ôn thi đại học môn toán  lượng giác

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán lượng giác

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 4cos33coscos3ααα+= 43sinsin3sin3ααα−= 27Chuyên đề 7 LƯNG GIÁC TRỌNG TÂM KIẾN THỨC A. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC I. ôn vò đo góc và cung: 1. Đoä: bẹtgóc 01 Goùc1801= ... cos4π⎛⎞⎟⎜α⎟⎜⎟⎝⎠π⎛⎞⎟⎜=α+⎟⎜⎟⎝⎠ 3. Công thức nhân đôi: 2222442cos2 cos sin 2cos 1 1 2sin cos sinsin 2 2sin .cos2tantan2 1tanα ααααα ααααααα=−=−=−=−==− 4 Công thức nhân ba: ... π⎡⇔⇔⎢−⎣ * Gpt: tanx = m (3) ( pt luôn có nghiệm Rm∈∀) ã ẹaởt m = tan thỡ (3) tanx = tan x = +kγ γπ⇔⇔ * Gpt: cotx = m (4) ( pt luôn có nghiệm Rm∈∀) ã ẹaởt m =...
 • 23
 • 1,237
 • 14
Chuyên đề ôn thi đại học môn toán  phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Chuyên đề ôn thi đại học môn toán phương trình, bất phương trình chứa căn thức

Cao đẳng - Đại học

... Chuyên đề 3: PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN THỨC TÓM TẮT GIÁO KHOA I. Các điều kiện ... 2A0B0ABB0AB⎡≥⎧⎨⎢<⎩⎢>⇔⎢≥⎧⎪⎢⎨⎢>⎪⎩⎣ 2) x11 2x1 x4+− −≥ − * Phương pháp 3 : Đặt ẩn phụ chuyển về bất phương trình đại số Ví dụ : Giải phương trình sau : 1) 34245222++≤++ xxxx 2) 12334222>−−++...
 • 3
 • 1,097
 • 26
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 1

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 12 biệt M, N, P sao cho tiếp tuyến với đồ thị (C) tại N và P vuông góc với nhau. Câu 2 (2 điểm): 1) Giải ... đổi, đường thẳng (d): y = m(x +1) + 2 luôn cắt đồ thị (C) tại một điểm M cố định và xác định các giá trị của m để (d) cắt (C) tại 3 điểm phân Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 10 trình: ... Câu II (2.0 điểm). 1. Giải phương trình: x x xxx11sin2 sin 2cot 22sin sin 2 (1) Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 14 Câu I (2 điểm): Cho hàm số322 ( 3) 4y x mx m x có đồ thị...
 • 15
 • 589
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 2

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 2

Trung học cơ sở - phổ thông

... Parabol (P). 2) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P): 10x y z đồng thời cắt cả hai đường thẳng Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang ... (2). KL: 1xy là nghiệm duy nhất của hệ PT. Đề số 12 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 20 Nếu y = 0 thì B = 2x 0 B 3 ... 2015log2xx Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 18 Vậy 10 2 2max ; 2;3 2 4P a b c Câu VI.a: 1) 25;33C, AB: 2 2 0xy, AC: 6 3 1 0xy 2) Phương trình mp(P) đi qua M và vuông góc...
 • 11
 • 645
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 3

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 3

Trung học cơ sở - phổ thông

... 13027160. Đáp số: d:129 13027160 160yx Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 34 2) Trong không gian với hệ toạ Oxyz, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng (d) : 121 2 2x y z và ... t. I là trung điểm của AC và BD nên: (2 1;2 ), (2 ;2 2)C t t D t t Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 36 Đề số 17 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I: (2 điểm) ...   ln   , f ( x ) luôn luôn đồng biến. Vì f (x) liên tục và 2007xxf x f xlim ( ) ; lim ( ) x0 để f ' ( x0 ) = 0 Từ BBT của f(x) f(x) = 0 không có quá 2 nghiệm. Vậy...
 • 12
 • 607
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 4

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 4

Trung học cơ sở - phổ thông

... 'A O HMAO AH . 3 3 4'3 4 3 3AO HM a a aAOAH a Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 40 2) Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho : 2 5 0P x y z và đường thẳng ... là 2721 2124C Câu VI.b: 1) Do B d1 nên B(m; – m – 5), C d2 nên C(7 – 2n; n) Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 44 3 2 2233 4 ( 3) 4 ( 3)( ) 00xx x m x x x mxm Theo ... Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 46 Do G là trọng tâm ABC nên 2 7 2 3.23 5 3.0mnmn 11mn...
 • 11
 • 662
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 5

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... (2 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là ABC vuông cân tại A, AB = AC = a. Mặt bên qua cạnh huyền BC vuông góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại đều hợp với mặt đáy các góc 600. Tính thể tích ... 5. + Trong các bộ số trên có 4 bộ số có đúng một trong hai số 0 hoặc 5 4.P4 = 96 số Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 52 4 2 3 22 3 2 2 3 2 2 3 23 4 ( 3 4) ( 1)( 4)( ) ( ) 0 ( ... t t t 118 56 118 264011 11 11 11uuur rHK u t t t t 1(44; 30; 7).11uuurHK Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 58 Câu V: P = cos cos cos2 2 2cos cos cos cos cos cos2 2 2...
 • 15
 • 522
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 6

Trung học cơ sở - phổ thông

... (H), kẻ FM (d). Chứng minh rằng M luôn nằm trên một đường tròn cố định, viết phương trình đường tròn đó Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 78 Theo đề: d(M;(P)) = 22 2 2 22 2 222 ... ;2t t t. Theo đề: 2 2 21|1 2 2(3 3 ) 4 1| |12 6|( ;( )) 2 2031 ( 2) 2tt t t td M Pt + Với t = 1 ta được 13;0;2M; + Với t = 0 ta được 21;3;0M Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng ... Ox tại 4 điểm phân biệt cách đều nhau. Câu II (2 điểm). 1) Giải phương trình : 221 8 21 12cos os 3 sin2( ) 3cos sin x3 3 2 3x c x x x. Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 72 ...
 • 14
 • 412
 • 0
Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7

Đề ôn thi đại học môn Toán Phần 7

Trung học cơ sở - phổ thông

... điểm B , M, N, D đồng phẳng. Hãy tính độ dài cạnh AA theo a để tứ giác B MDN là hình vuông. Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 90 Câu V: Áp dụng BĐT Bunhiacopxki và giả thiết ta có: 2 ... . Điểm P thuộc cạnh DD’ sao cho PD = 2PD. Chứng tỏ (MNP) vuông góc với (A AM) và tính thể tích của khối tứ diện A AMP. Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 80 x3 + 3x2 + mx + 1 = 1 x(x2 ... nghịch biến và (3) 0f nên (*) có nghiệm t = 3. Vậy phương trình có nghiệm x = 343. Ôn thi Đại học Trần Sĩ Tùng Trang 82 00000000545811max 2 3 922652 3 9xyxyxyxyxy008353xy...
 • 15
 • 464
 • 0
Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt

Tài liệu Đề ôn thi đại học môn Toán khối A 2009 - Đề 1 (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... C' O A D C B ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2009 ĐỀ SỐ 1 Môn : TOÁN Khối : A Thời gian làm bài : 180 phút không kể thời gian phát đề −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ... 0 1 I - 1 4 - 3 - 4 x y ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ SỐ 1 Môn : TOÁN Khối : A ( Đáp án – Thang điểm gồm 5 trang ) Câu Ý Nội dung Điểm ... →''CB= →BC=(–2;2;0). Gọi (α) là mặt phẳng chứa B’C’ và vuông góc với mặt phẳng (ABC’) thì hình chiếu vuông góc của B’C’ trên (ABC’) là giao tuyến của (α) và (ABC’) 0,25...
 • 5
 • 534
 • 1
Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn toán 2007-2008 pptx

Tài liệu 60 đề ôn thi đại học môn toán 2007-2008 pptx

Cao đẳng - Đại học

... 60 ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC 2007-2008 ĐỀ SỐ 1 Câu I. 1. Viết phương trình đường thẳng vuông góc với đường thẳng 0453:)( =−−Δ yx và tiếp xúc với ... S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D, AB = AD = a , CD = 2a. Cạnh bên SD vuông góc với mặt phẳng (ABCD) , SD = a a. Chứng minh tam giác SBC vuông . Tính diện tích tam giác SBC. ... A(-1;2;-3), vuông góc với véc tơ )3;2;6(−−=avà cắt đường thẳng (d):532131−−=+=−zyx 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, BC = b, cạnh SA vuông góc...
 • 90
 • 639
 • 0

Xem thêm