0

Tài liệu về " biểu mẫu " 15 kết quả

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu

Kỹ thuật lập trình

Hướng dẫn sử dụng biểu mẫu . mÉu 1. Công dụng và khái quát về biểu mẫu1 . Công dụng và khái quát về biểu mẫu -Biểu mẫu (form) là phương tiện giao diện cơ bản giữa Biểu mẫu (form) là. subform/subreport: bổ sung vào một biểu 9- subform/subreport: bổ sung vào một biểu mẫu con vào một biểu mẫu chínhmẫu con vào một biểu mẫu chính10- Rectangle: tạo
 • 28
 • 1,108
 • 0
Bài giảng biểu mẫu và form trong cơ sở dữ liệu

Bài giảng biểu mẫu và form trong cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Bài giảng biểu mẫu và form trong cơ sở dữ liệu . dùng biểu mẫu để hiển thị và chỉnh sửa dữ liệu, nhập dữ liệu Tạo một biểu mẫuTạo một biểu mẫuTrên thanh đối tượng, chọn chức năng Form và: click vào. mÉuformBiÓu mÉuform Chức năng của biểu mẫuChức năng của biểu mẫuLà phương tiện giao diện cơ bản giữa người dùng và Access, thông tin trong biểu mẫu
 • 15
 • 2,122
 • 6
Biểu mẫu FORM

Biểu mẫu FORM

Kỹ thuật lập trình

Biểu mẫu FORM . nhau :Form Header: tiêu đề trên của Form. Detail: phần chính của Form. Form Footer: tiêu đề dưới của Form. Page Header: tiêu đề trên của trang khi in Form. Page. hiện các bản ghi trên Form (khung nhìn) gồm 3 kiểu sau:Single Form: hiện một bản ghi trên Form. Continuous Form: hiện nhiều bản ghi trên Form. Datasheet: hiện
 • 15
 • 1,204
 • 3
Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản- biểu mẫu-1a.8.huongdan.doc

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản- biểu mẫu-1a.8.huongdan.doc

Biểu mẫu

Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản- biểu mẫu-1a.8.huongdan. . Biều mẫu 1a -8 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠIĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TỒN THỰC PHẨM CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN KHƠI. HƯỚNG. độc cho sản phẩm. - Việc ghi nhãn sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 89 /2006/NĐ-CP ngày 30 /8/ 2006 của Thủ tư ng Chính ...
 • 10
 • 591
 • 0
Mẫu bìa báo cáo 16

Mẫu bìa báo cáo 16

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 16 123doc.vn
 • 1
 • 6,363
 • 183
Mẫu bìa báo cáo 17

Mẫu bìa báo cáo 17

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 17 123doc.vn
 • 1
 • 2,174
 • 31
Mẫu bìa báo cáo 18

Mẫu bìa báo cáo 18

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 18 123doc.vn
 • 1
 • 1,940
 • 23
Mẫu bìa báo cáo 19

Mẫu bìa báo cáo 19

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 19 . ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMKHOA TIN HỌC ------ Báo cáo: HỆ ĐIỀU HÀNH (4.3_Microkernel)
 • 1
 • 2,667
 • 27
Mẫu bìa báo cáo 20

Mẫu bìa báo cáo 20

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 20 . hiện : Phạm Thị Thuỳ Loan Lớp : 032Nhạc-Đoàn Đội Đà Nẵng, tháng 11 năm 200 4
 • 1
 • 4,336
 • 82
Mẫu bìa báo cáo 21

Mẫu bìa báo cáo 21

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 21 123doc.vn
 • 2
 • 2,506
 • 22
Mẫu bìa báo cáo 22

Mẫu bìa báo cáo 22

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 22 123doc.vn
 • 2
 • 2,927
 • 15
Mẫu bìa báo cáo 24

Mẫu bìa báo cáo 24

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 24 123doc.vn
 • 1
 • 1,696
 • 3
Mẫu bìa báo cáo 25

Mẫu bìa báo cáo 25

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 25 123doc.vn
 • 1
 • 1,436
 • 3
Mẫu bìa báo cáo 26

Mẫu bìa báo cáo 26

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 26 123doc.vn
 • 1
 • 1,416
 • 12
Mẫu bìa báo cáo 27

Mẫu bìa báo cáo 27

Biểu mẫu

Mẫu bìa báo cáo 27 123doc.vn
 • 1
 • 1,609
 • 60
1 2 3 >