0

Giáo án công nghệ 8 tuần 32

8 7 0
  • Giáo án công nghệ 8 tuần 32

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:43

Sử dụng hợp lí và tiết kiệm HS: Giảm bớt tiêu thụ điện năng điện năng: trong giờ cao điểm, sử dụng đồ dùng điện hiệu suất cao để tiết kiệm điện năng, không sử dụng lãng phí điện năng.. G[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 8 tuần 32