0

Giáo án Công nghệ 7 tiết 5

4 5 0
  • Giáo án Công nghệ 7 tiết 5

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:35

Cách sử dụng các loại phân bón thông thường: - Phân hữu cơ thường dùng để bón lót - Phân đạm, kali, phân hỗn hợp thường dùng để bón thúc.. Nếu bón lót thì chỉ bón lượng nhỏ.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ 7 tiết 5