0

Giáo án công nghệ 6 tuần 12

6 5 0
  • Giáo án công nghệ 6 tuần 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:27

Trình tự thực hành: bằng phòng ở và kiểm tra lại một số mô - Kẻ giấy hình đồ đạc đã được hướng dẫn chuẩn - Gấp các đồ đạc trong nhà.. HS: Kiểm tra lại phần chuẩn bị của mình.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 6 tuần 12