0

Giáo án Âm nhạc 8 Tiết 15

3 2 0
  • Giáo án Âm nhạc 8 Tiết 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 05:11

- Luyện thanh B.Hoạt động thực hành - Trình bày hoàn chỉnh 2 bài hát kết hợp gõ phách, đánh nhịp theo nhạc đệm của đàn.. - Gv nghe và sửa những từ chưa chính xác, nhắc Hs hát thể hiện rõ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 8 Tiết 15

Hình ảnh liên quan

- Luyện gõ hình tiết tấu của bài TĐN số 3, 4. - Luyện gam Cdur, amoll, trụ âm.                 - Giáo án Âm nhạc 8 Tiết 15

uy.

ện gõ hình tiết tấu của bài TĐN số 3, 4. - Luyện gam Cdur, amoll, trụ âm. Xem tại trang 2 của tài liệu.