0

Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

11 7 0
  • Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 04:58

II- NỘI DUNG - Tiết 2: Học hát bài Tiếng chuông và ngọn cờ Bài đọc thêm: Âm nhạc ở quanh ta - Tiết 3: Ôn tập bài hát: Tiếng chuông và ngọn cờ Nhạc lý: Những thuộc tính của âm thanh, các [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

Hình ảnh liên quan

Gv treo bảng phụ - Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

v.

treo bảng phụ Xem tại trang 3 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới. - Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 5 của tài liệu.
B. Hoạt động hình thành kiến thức mới. - Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

o.

ạt động hình thành kiến thức mới Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Gv yêu cầu hs tập viết các hình nốt trên khuông, các kí hiệu dấu lặng, vẽ lại sơ đồ sự tương quan trường  độ giữa các hình nốt. - Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

v.

yêu cầu hs tập viết các hình nốt trên khuông, các kí hiệu dấu lặng, vẽ lại sơ đồ sự tương quan trường độ giữa các hình nốt Xem tại trang 9 của tài liệu.
bảng phụ Gv giới - Giáo án Âm nhạc 6. Chủ đề Trái đất thân yêu

bảng ph.

ụ Gv giới Xem tại trang 10 của tài liệu.