0

GDCD 7 TUẦN 13

4 2 0
  • GDCD 7 TUẦN 13

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 03:29

Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần truyện đọc HS tự đọc Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học - Thời gian: 12p - Mụ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: GDCD 7 TUẦN 13

Hình ảnh liên quan

- Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới. - Thời gian: 2 phút. - GDCD 7 TUẦN 13

h.

ương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới. - Thời gian: 2 phút Xem tại trang 3 của tài liệu.