0

De KIEM TRA HOC KI 1 TOAN 7

5 3 0
  • De KIEM TRA HOC KI 1 TOAN 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 00:00

TNKQ TL HS thực hiện thành thạo các phép tính trong Q, vận dụng quy tắc trong Q làm bài tập.. HS nắm được công thức tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: De KIEM TRA HOC KI 1 TOAN 7