0

giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

8 9 0
  • giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:32

1.Giới thiệu chung Trong các tiết trước các em đã học về lý thuyết và giải một số bài tập về các loại liên kết hoá học.Trong tiết học này giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học và vận dụn[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

Hình ảnh liên quan

2. 3. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức - giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

2..

3. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức Xem tại trang 3 của tài liệu.
Các nhóm trưởng chọn câu hỏi, theo dõi màng hình, đưa ra câu trả lời và theo dõi câu hỏi của nhóm khác để trả lời từ khóa. - giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

c.

nhóm trưởng chọn câu hỏi, theo dõi màng hình, đưa ra câu trả lời và theo dõi câu hỏi của nhóm khác để trả lời từ khóa Xem tại trang 3 của tài liệu.
Chia lớp thành 04 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị bảng phụ. Dựa vào BĐTD đã vẽ ở nhà, trong 5 phút mỗi nhóm vẽ BĐTD hệ thống phần kiến thức cần nắm vững  : So sánh liên kết ion, liên kết CHT  và liên kết kim loại. - giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

hia.

lớp thành 04 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị bảng phụ. Dựa vào BĐTD đã vẽ ở nhà, trong 5 phút mỗi nhóm vẽ BĐTD hệ thống phần kiến thức cần nắm vững : So sánh liên kết ion, liên kết CHT và liên kết kim loại Xem tại trang 4 của tài liệu.
*Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân - giao an bai luyen tap chuong III hoa 10

h.

ương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức hoạt động: Hoạt động cá nhân Xem tại trang 5 của tài liệu.