0

BÁO cáo THU HOẠCH học PHẦN THỰC tập điện, điện tử 1 vẽ và mô PHỎNG MẠCH CHỈNH lưu cấu tạo điện áp đối XỨNG ± 12 VDC

18 153 0
  • BÁO cáo THU HOẠCH học PHẦN THỰC tập điện, điện tử 1 vẽ và mô PHỎNG MẠCH CHỈNH lưu cấu tạo điện áp đối XỨNG ± 12 VDC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:30

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG BÁO CÁO THU HOẠCH HỌC PHẦN THỰC TẬP ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Trung Lớp: 62CĐT3 Khoa: Cơ khí Hà Nội, năm 2021 NỘI DUNG BÁO CÁO 1.VẼ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH CHỈNH LƯU CẤU TẠO ĐIỆN ÁP ĐỐI XỨNG ± 12 VDC 1.1 Trình tự thực vẽ mạch nguyên lý (dung phần mềm proteus professional 8.6 ) B1: Vào thư viện lấy linh kiện B2: Đặt linh kiện vào mạch B3: Cài đặt thông số linh kiện B4: Nối dây cho linh kiện B5:Cho mạch chạy tìm sửa lỗi (nếu có) 1.2 Các linh kiện cách lấy linh kiện phần mềm từ thư viện phần mềm *Các linh kiện cần dùng: + IC ổn áp +12VDC: 7812 + IC ổn áp -12VDC: 7912 +BRIDGE diode cầu +Cap tụ không phân cực + Tụ phân cực: CAP-POL +LED diode phát sáng +Điện trở: RES +Biến áp đầu ra: TRANP-2P3S *Cách lấy linh kiện B1: Mở mạch ngun lí nhìn lên góc trái hình nhấn đúp chuột trái vào component Mode B2: Ấn nút P bàn phím để mở thư viện B3: Sau cửa sổ thư viện mở gõ tên linh kiện cần tìm vào ô keywords B4: Nháy đúp chuột vào linh kiện cần tìm nhấn ok để dóng cửa sổ thư viện 1.3 Cách thiết lập điện áp đầu vào thông số biến áp Nguồn : 220* căn2 =311.12 Tần số: 50Hz Thơng số biến áp: +(Điện cảm / tổng điện cảm thứ cấp)^2*2=2* (220/24)^2=168 1.4 Mạch nguyên lí 1.5 Nguyên lí hoạt động -Biến áp hạ áp từ 220v xuống 12VAC Cầu diode chỉnh lưu dùng để nắn 12vAC thành 12vDC.Áp gợn, nhấp nhô lên C1 C3 san phẳng áp nhấp nhô đó, điện dung cao áp phẳng.7812 7912 dùng để tạo áp12vDC ổn định định.C3 C4 để lọc nhiễu cao tần tần.C5 C6 để lọc áp VẼ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH DÙNG TRANSISTOR 2.1 Các linh kiện thường dùng +Diode bán dẫn : 1N4007 +Tụ phân cực Cap-POL + Transistor ngược: NPN + Transistor thuận: PNP +Biến trở 100k: POT-HG +Điện trở: RES +Loa SOUNDER +NGUỒN 2.2 Cách đặt thông số tín hiệu đầu vào + Đặt thơng số đầu vào 12VDC tín hiệu âm đổi sang wav 2.3 Mạch ngun lí 2.4 Phân tích ngun lí hoạt động * Ở chế độ cấp nguồn (chế độ chiều) * Ở chế độ tín hiệu (chế độ xoay chiều) VẼ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH DÙNG IC LM386 3.1 Các linh kiện cần dùng +Jug cắm nguồn: 66226-002LF + Nút bấm nguồn: BUTTON +Tụ phân cự:CAP-POL +Tụ không phân cực : CERAMI12P +Led màu đỏ: LED-RED +IC KĐ LM386: LM386 +Biến trở 100k POT-HG +Điện trở: RES +jug cắm Audio: SIL-100-02 +Loa : SPEAKER 3.2 CẤU TRÚC CỦA IC LM386 *Gồm chân: + Chân 1,8 sử dụng để điều chỉnh độ lợi từ 20 đến 200 + Chân đầu đảo ngược IC nối với đất + Chân khơng đảo ngược sử dụng để tín hiệu đưa âm vào mạch IC + Chân chân nối đất, nối đất toàn mạch IC + Chân chân đầu , cung cấp đầu khuyếch đại tín hiệu đầu vào + Chân nguồn dương IC + Chân sử dụng để nối tụ điện tách rời với đất 3.3 Mạch nguyên lí 3.4 Phân tích nguyên lí hoạt động *Ở chế độ cấp nguồn (chế độ chiều) *Ở chế độ tín hiệu (chế độ xoay chiều) VẼ MẠCH IN 4.1 Các bước thực mạch in Trước vẽ mạch in cần kiểm tra xem linh kiện có PCB chưa? Chú ý: Cách tạo LK có PCB lưu thư viện để vẽ mạch in B1: Xác định hình dáng, kích thước chân LK cần tạo B2: Vẽ PCB LK cửa sổ PCB layout B3: Bơi đen (chọn) toàn phần vừa tạo => click chuột phải => Make Package => Đặt tên LK,…=> ok Trường hợp muốn thay LK chưa có PCB LK vừa tạo thì: B4: Click chuột phải vào LK chưa có PCB => Make Device => add/edit => Tìm LK tạo có PCB => Đặt chân cho LK (cột A) => Assign Package => ok => next => đặt tên => next => ok Click vào ARES => Component Mode => Click biểu tượng chữ m (để chuyển inch mm) => View => Snap 0.5mm (Chọn lưới) Box Mode (Tạo khung mạch in)=> Board Edge (phía dưới) => Componant Mode (biểu tượng lấy linh kiện) => lấy linh kiện xếp vào khung vừa tạo => Technology => Design rule manager (hoặc biểu tượng bên phải cùng) => Net classes => chọn thông số cho Power Signal (Phần chọn độ rộng mạch in) Để update lại linh kiện vào => biểu tượng Terminal Mode (trong ISIS) =>Lúc vẽ thêm nguồn cấp, nối đất (trong ISIS) => Save => ARES (để load thay đổi sang) Khai báo cho dây Power Khai báo cho dây Signal Tiếp theo chọn: Đi dây tự động tay => Đi dây tự động: => Tools => Autor Router (hoặc biểu tượng) Muốn xóa dây vừa thực => Click Biểu tượng Track Mode => chọn tồn => xóa => Có thể chọn lại lưới (snap 0.5 mm) => Đi dây tay: => Click vào Track Mode => vẽ lại Tiếp tục chỉnh lại khung cho vừa với linh kiện xếp => Phủ mát cho mạch: Vào Zone Mode (chữ T ) => Giữ kéo để tạo hình chữ nhật phủ tồn mạch linh kiện bên => VD chọn sau: Clearence: Tạo khoảng trống quanh đường mạch Các tích phía để chọn phủ vào khu (nếu tích hết phủ tồn trừ đường tín hiệu) 4.2 Mạch in hình ảnh 3D mạch chỉnh lưu cầu tạo nguồn đối xứng ±12VDC 4.3 Mạch in hình ảnh 3D mạch khuyếch đại âm dùng Transistor 4.4 Mạch in hình ảnh 3D mạch khuyếch đại âm dùng IC LM386 Sinh viên thực Nguyễn Văn Trung ...NỘI DUNG BÁO CÁO 1. VẼ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH CHỈNH LƯU CẤU TẠO ĐIỆN ÁP ĐỐI XỨNG ± 12 VDC 1. 1 Trình tự thực vẽ mạch nguyên lý (dung phần mềm proteus professional 8.6 ) B1: Vào thư viện lấy linh... (220/24)^2 =16 8 1. 4 Mạch nguyên lí 1. 5 Nguyên lí hoạt động -Biến áp hạ áp từ 220v xuống 12 VAC Cầu diode chỉnh lưu dùng để nắn 12 vAC thành 12 vDC. Áp cịn gợn, nhấp nhơ lên C1 C3 san phẳng áp nhấp... nhấp nhơ đó, điện dung cao áp phẳng.7 812 7 912 dùng để tạo áp1 2vDC ổn định định.C3 C4 để lọc nhiễu cao tần tần.C5 C6 để lọc áp VẼ VÀ MÔ PHỎNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH DÙNG TRANSISTOR 2 .1 Các linh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THU HOẠCH học PHẦN THỰC tập điện, điện tử 1 vẽ và mô PHỎNG MẠCH CHỈNH lưu cấu tạo điện áp đối XỨNG ± 12 VDC , BÁO cáo THU HOẠCH học PHẦN THỰC tập điện, điện tử 1 vẽ và mô PHỎNG MẠCH CHỈNH lưu cấu tạo điện áp đối XỨNG ± 12 VDC

Từ khóa liên quan