0

THUYẾT MINH hệ THỐNG cấp điện dự án TRUNG tâm TMDV kết hợp NHÀ ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP tại PHƯỜNG võ CƯỜNG, TP bắc NINH

17 6 0
  • THUYẾT MINH hệ THỐNG cấp điện dự án TRUNG tâm TMDV kết hợp NHÀ ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP   tại PHƯỜNG võ CƯỜNG, TP bắc NINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:30

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 THUYẾT MINH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN 1.1 Tiêu chuẩn thiết kế 1.2 Công thức tính tốn 1.3 Giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống điện: 1.4 Giải pháp cấp điện cho cơng trình: 1.5 Hệ thống điện chiếu sáng: 1.6 Hệ thống chống sét: BẢNG PHỤ LỤC TÍNH TỐN: 12 THUYẾT MINH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN 1.1 Tiêu chuẩn thiết kế - Hồ sơ TKBVTC phần điện công trình lập dựa sở sau: - Căn vào Hồ sơ thiết phần kiến trúc, kết cấu cơng trình - Hồ sơ TKCS phần điện cơng trình - Các tiêu chuẩn quy phạm thiết kế: - Căn vào Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Căn vào TCXD 16:1986 - Chiếu sáng nhân tạo cơng trình dân dụng - Căn vào TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện nhà cơng trình cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - Căn vào TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện nhà cơng trình cơng cộng – Tiêu chuẩn thiết kế - Căn vào TCVN 7447 ( gồm 14 tiêu chuẩn TCVN) - Hệ thống lắp đặt điện hạ áp - Căn vào 11 TCN - (18 đến 21):2006 - Quy phạm trang bị điện - Căn vào TCVN 4756:1989 - Quy phạm nối đất nối không thiết bị điện - Căn vào TCVN 7114:2002 - Ecgônômi - Nguyên lý Ecgônômi thị giác Chiếu sáng cho hệ thống làm việc nhà - Căn vào QCXDVN 09: 2005 - Các cơng trình sử dụng lượng có hiệu 1.2 Cơng thức tính tốn - Cơng suất tiêu thụ: Pđ (kw) - Hệ số sử dụng đồng thời: Ksd DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH - Hệ số công suất: cos = 0.85 - Cơng suất tính tốn: Ptt (kw) - Cơng suất biểu kiến: Stt = Ptt/cos (kva) - Dịng điện tính tốn: + Với thiết bị pha: I tt = Ptt ( A) U dm cos ϕ + Với thiết bị pha: I tt = Ptt U dm cosϕ ( A) a Lựa chọn dây dẫn - Tiết diện dây theo biểu thức: k1 *k2 *Icp Itt - Trong đó: - k1: Hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ, ứng với môi trường đặt dây, cáp; - k2: Hệ số hiệu chỉnh kể đến số lượng dây cáp chung rãnh - Icp: dòng điện lâu dài cho phép ứng với tiết diện dây cáp định lựa chọn - Itt : Cường độ dòng điện tính tốn - Thử lại theo điều kiện kết hợp bảo vệ áp tô mát: k1 * k * k * Icp ≥ - k1 * k * k * Icp ≥ - Trong đó: - IkddtA : Dịng điện khởi động điện từ áp tơ mát(dịng chỉnh định áp tơ mát cắt ngắn IkddtA 4.5 IkdnhA 1.25 IdmA = 1.5 1.5 mạch) - IkdnhA : Dòng điện khởi động nhiệt áp tơ mát(dịng tác động rơ le nhiệt để cắt q tải) b Lựa chọn thiết bị bảo vệ - Chọn thiết bị bảo vệ dựa theo ba điều kiện: DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH - U đmAUđm lưới - Icp cápIđmAItt - IcđmAIn - Trong đó: - U đmA : Điện áp định mức thiết bị bảo vệ - U đm lưới : Điện áp định mức lưới - Icp: Dòng điện lâu dài cho phép ứng với tiết diện dây cáp định lựa chọn - Itt: Dịng điện tính tốn - IđmA: Dịng điện định mức thiết bị bảo vệ - IcđmA: Dòng ngắn mạch định mức thiết bị bảo vệ - In: Dòng ngắn mạch tính tốn c Tính tốn chiếu sáng Cơng thức tính toán chiếu sáng sau: E= - Φ (Lux) S Trong đó: E: Độ rọi đèn(Lux) Φ: Quang thơng (Lm), (do nhà sản xuất cung cấp ) S: Diện tích sử dụng(m2) 1.3 Giải pháp kỹ thuật thiết kế hệ thống điện: Để đáp ứng yêu cầu chất lượng điện tính liên tục ổn định Cơng trình cung cấp nguồn: Nguồn điện lưới thành phố nguồn điện dự phòng máy phát điện Diesel loại pha tần số 50HZ Nguồn lưới thành phố có điện áp phía trung 22kV đấu nối theo hạ tầng quy hoạch , cáp ngầm loại chống thấm dọc cu/xlpe/pvc/dsta/pvc 3x240mm2 đấu nối vào tủ trung RMU -24kV Trạm biến áp cơng trình đặt cạnh đường dốc lối xuống hầm khối DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH CT1 Nguồn điện dự phòng máy phát điện Diesel loại pha 625kVA đặt hầm khối CT1, cấp điện cho phụ tải ưu tiên như: Hệ thống chiếu sáng hành lang tầng, quạt tăng áp cầu thang, hệ thống quạt hút gió, hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống bơm sinh hoạt, bơm nước thải Khi điện lưới dùng máy phát dự phòng Diesel pha tần số 50HZ , tự động đảo nguồn thông qua chuyển nguồn ATS Máy biến áp 01 công suất dự kiến là: 1600kVA cơng trình đặt đường dốc lối xuống hầm khối CT1 cấp điện cho phụ tải hộ chung cư cơng trình Máy biến áp 02 công suất dự kiến là: 1x2500KVA (dự kiến triển khai giai đoạn sau dự án) Máy phát điện diesel có cơng suất 625KVA đặt tầng hầm khối CT1 cung cấp điện cho phụ tải ưu tiên phụ tải điện chung (chiếu sáng hành lang, cầu thang, sảnh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng áp cầu thang) cơng trình Nguồn cung cấp điện hạ cho cơng trình lấy từ phòng hạ trạm biến áp 1600kVA đưa đến phịng kỹ thuật điện cơng trình đặt tầng hầm khối CT Tủ đóng ngắt hạ tầng hầm khối CT1 phân phối tải điện đến phụ tải hệ thống cáp dẫn điện Busway 1.4 Giải pháp cấp điện cho cơng trình: Nguồn cung cấp điện từ tủ điện tầng qua hệ thống thang, máng cáp cấp đến tủ điện khu vực công cộng tủ điện chung cư Từ điện cấp đến thiết bị điện qua hệ thống dây dẫn âm tường, âm sàn trần vị trí có trần giả Từ tủ điện hộ cấp đến phụ tải dùng điện chọn giải pháp cấp qua dây dẫn điện (kích thước dây thể vẽ) ống ghen cứng âm tường, nổi, trần giả Những khu vực có trần giả ưu tiên việc trần để đảm bảo tính an tồn giảm chi phí nhân cơng Khu vực thương mại dịch vụ tầng 1- việc bố trí gian hàng chưa xác định nên chọn giải pháp cấp điện qua tủ điện Gian Hàng sử dụng qua Cơng tơ điện Aptomat Các vị trí Gian DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH hàng sau xác định kéo dây tủ điện Máng cáp lắp đặt chờ Nguồn đến khu vực với công suất tính tốn dự phịng đảm bảo nhu cầu sử dụng Đơn vị sử dụng thứ cấp lấy điện theo mục đích sử dụng riêng Để đảm bảo tính an tồn điện xẩy cố, tồn hệ thống phụ tải bơm nước cứu hỏa, bơm chìm, quạt tăng áp, chiếu sáng hành lang cầu thang, khu vực thao tác kỹ thuật, dự phòng cấp điện từ máy phát điện 1.5 Hệ thống điện chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng nhà thiết kế theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo cơng trình dân dụng (TCVN 7114:2002) QCXDVN 09: 2005 – Các cơng trình sử dụng lượng có hiệu Chiếu sáng không gian dịch vụ thương mại tầng sử dụng đèn máng 0,6m; bóng huỳnh quang 3x18W gắn nổi(hoặc âm trần) có chóa phản quang Chiếu sáng phòng làm việc, phòng ngủ, phòng khách dùng đèn downlight led âm trần kết hợp với hệ thống đèn trang trí Chiếu sáng hành lang, cầu thang, sảnh, nhà kho khu vực WC dùng đèn downight âm trần đèn ốp trần Chiếu sáng khu vực nhà để xe không gian kỹ thuật dùng đèn huỳnh quang có ty treo chóa phản quang Các khu vực phải đảm bảo độ rọi tối thiểu khu vực sau: - Gian bán hàng, văn phòng 300 - 500 lux - Phòng kỹ thuật, phòng bơm: 100 - 200 lux - Phòng khách: 200 - 300 lux - Phòng ngủ, bếp: 150 - 200 lux - Hành lang, cầu thang, khu WC, kho, gara: 50 - 150 lux Các đèn cố, đèn báo lối (EXIT), bố trí tất lối lại lối vào như: sảnh, hành lang, cầu thang số khu vực công cộng khác Đảm bảo độ lưu điện (Phần thuộc phạm vi thiết kế mơn phịng cháy chữa cháy) Hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ aptomat riêng biệt lắp bảng điện tủ điện Hệ thống điện chiếu sáng tầng hầm, cầu thang hành lang DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH điều khiển Timer thông qua Contactor, bật tắt so le lộ đèn chiếu sáng tùy theo mục đích thời gian sử dụng 1.6 Hệ thống chống sét: a Xác định nhóm cơng trình: Cơng trình xây dựng thuộc nhóm III với lý sau đây: - Chiều cao cơng trình >35mét b Cơ sở lập thiết kế: - Căn vào số liệu thiết kế kỹ thuật cơng trình - Căn vào tài liệu khảo sát địa chất cơng trình - Căn vào tiêu chuẩn chống sét hành sau: - TCN 68-174-2006: Quy phạm chống sét tiếp đất Bộ Bưu Chính, Viễn Thơng - NF C17-102: 1995 Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp - UNE 21186: 1995 Tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Tây Ban Nha - TCVN 9385 - 2012: Chống sét cho cơng trình – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống - TCVN 4756-86: Tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hành Việt Nam c Phân tích, lựa chọng giải pháp chống sét cho cơng trình: Mơ hình hình học: Cột thu sét hay mơ hình hình học cổ điển có phạm vi bảo vệ hình nón úp, với chiều cao chiều cao đặt cực thu sét góc bảo vệ 45º lập chiều cao đường sinh Cột thu sét chống sét đánh trực tiếp có hiệu tốt cho tồ nhà, cơng trình có chiều cao từ 15-20m Vì vậy, hạn chế mơ hình chống sét áp dụng an tồn cho tồ nhà có chiều cao từ 15-20m Mơ hình điện hình học Đối với tồ nhà hay cơng trình xây dựng có chiều cao lớn 20m người ta ứng dụng mơ hình điện hình học với phương pháp cầu lăn Người ta hình dung DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH cầu có đường kính 20-45-60mét lăn theo phía ngồi tường đỉnh mái nhà để xác định vùng bảo vệ Tuy vậy, mơ hình điện hình học với phương pháp Quả cầu lăn bảo vệ tốt cho nhà cao đến 40m Khi chiều cao nhà lớn 40 m người ta áp dụng mơ hình phát xạ sớm Mơ hình phát xạ sớm Mơ hình phát xạ sớm giải pháp tổng thể tồn diện hơn, bảo vệ chống sét trực tiếp cho tồ nhà cao ốc có chiều cao lên tới 300m Vùng bảo vệ có dạng hình chng, bán kính rộng với cực thu sét nhiều Mức bảo vệ lên đến 98% tỷ lệ xác suất dòng sét đánh Kết luận Dựa vào kết phân tích kết hợp với vẽ kiến trúc cơng trình chún tơi chọn giải pháp chống sét Mơ hình phát xạ sớm bảo vệ cho cơng trình, để đảm bảo an tồn tạo thẩm mỹ cho cơng trình d Tính tốn thiết kế chống sét: Tính tốn kim thu sét Bố trí 01 thiết bị thu sét tia tiên đạo, thiết bị liên kết với ghép nối Inox & chân trụ đỡ chịu hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt đặt mái cơng trình có bán kính bảo vệ cấp 3: Rbv = 63m, h=5m Thiết bị thu sét đặt vị trí cao cơng trình bán kính bảo vệ tính theo cơng thức sau đây: Rp = h ( 2D − h ) + ∆L(2D + ∆L)  Trong : Rp: Bán kính bảo vệ mặt phẳng ngang tính từ chân đặt h : Chiều cao đầu thu sét bề mặt bảo vệ D : Chiều cao ảo tăng thêm chủ động phát xung theo tiêu chuẩn cấp (level III) bảo vệ dựa vào tiêu chuẩn NFC 17-102: 2011 DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH Thay vào công thức với: h =5m, D = 60m, ∆L= 106 ∆T (Đường dẫn chủ động), ∆T = 30µs = 30* 10 -6s Rp = √5*(2*60-5) + 10 *30*10-6 *(2*60+106 *30*10-6 ) = 63mét Chú ý: Để đảm bảo an tồn cho cơng trình thiết bị chống sét lắp đặt cần lưu ý thiết bị chống sét tia tiên đạo C/O & C/Q cịn phải có test thử nghiệm 10 lần với điện áp 30kV & 1lần dòng xung sét 100kA dạng sóng 10/350#s Hãng sản xuất trước xuất xưởng -Nhưng nhu cầu bảo vệ khu dân cư phạm vi Dự án nên Chủ đầu tư yêu cầu tăng bán kính bảo vệ Kim thu lên: Rbv=80m, h=5m Bán kính bảo vệ kim thu tăng lên đồng nghĩ với việc mức bảo vệ cơng trình an tồn đảm bảo Cáp dẫn sét Bố trí 02 đường cáp đồng bện dẫn thoát sét vị trí đặt thiết bị thu sét tia tiên đạo từ mái xuống hệ thống tiếp đất đảm bảo khả dẫn sét nhanh chóng an tồn cho cơng trình, cáp sét cáp đồng trần với diện tích cắt ngang 70mm2, luồn ống PVC D25 Cách 1.2 mét có kẹp định vị Hộp đo kiểm tra tiếp đất Hộp đo kiểm tra mở để kiểm tra thời điểm lắp đặt thử nghiệm thường xuyên để theo dõi kiểm tra định kỳ giá trị điện trở nối đất hàng tháng, hàng quý hàng năm Hộp kiểm tra đặt cốt sàn -0.3m dây thoát sét xuống để điện cực tiếp đất kiểm tra cách riêng biệt Trường hợp yếu tố xây dựng tự nhiên sử dụng cáp thoát sét sau hộp kiểm tra đặt trần tầng Hầm để đo điện trở đất Hệ thống tiếp đất chống sét & tiếp đất an tồn điện • Hệ thống tiếp đất chống sét: DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH Đóng đầu cọc có đường kính vào mặt đất tay búa điện, độ sâu tối thiểu 2.4m, chứa điện trở suất thấp đất Cọc thép mạ đồng tiếp đất, băng đồng liên kết phụ kiện đầu nối bố trí theo hệ thống nối đất gồm nhiều điện cực có tác dụng tản lượng sét xuống đất an tồn nhanh chóng Cọc nối đất thép mạ đồng ∅16 dài 2.4m chôn cách 4.0m liên kết với băng đồng trần 25x3mm Đầu cọc đóng sâu mặt đất 1.0m băng đồng trần đặt rãnh 0.5m sâu 1.10m Việc liên kết cọc đồng, băng đồng cáp đồng thoát sét kẹp đồng chuyên dụng mối hàn nhiệt tạo cho hệ thống tiếp đất có điện trở ≤ 10Ω tuân theo tiêu chuẩn TCVN 9385 - 2012 chống sét cho cơng trình xây dựng Việt Nam có tác dụng tải dịng điện hiệu khả tiếp xúc cọc, băng đồng cáp sét cao đạt độ bền tuổi thọ không cần phải bảo dưỡng định kỳ hệ thống nối đất hệ thống cũ trước • Hệ thống tiếp đất An tồn điện: Việc thi công tiếp đất tương tự hệ thống nối đất chống sét, nhiên yêu cầu hệ thống nối đất An tồn có độ nhạy cảm lớn, tản dòng xung sét nhanh hơn, yêu cầu đáp ứng cao hệ thống nối đất chống sét Rnđ ≤ 4Ω tuân theo tiêu chuẩn TCVN 4756-86 Kết nối tất phận kim loại tủ phân phối, "đấu trực tiếp", tới tiếp đất Bản nối đất phê duyệt Kết nối dây nối đất từ Busbar tủ điện phân phối đến nối đất đầu cốt đồng (ép thủy lực) mối hàn hóa nhiệt tiếp đất ống dẫn kim loại Kết nối giáp bọc thép nhôm với hệ thống nối đất Hố chất GEM TVT có tác dụng làm giảm điện trở suất đất, tăng độ liên kết phần kim loại với đất ổn định đất theo mùa, hoá chất dải điện cực tiếp đất dọc theo băng đồng tiếp đất e Tính tốn điện trở nối đất chống sét Cơng trình thuộc khu vực có địa chất đất sét pha (Điện trở suất trung bình DỰ ÁN: TRUNG TÂM TMDV KẾT HỢP NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP - TẠI PHƯỜNG VÕ CƯỜNG, TP.BẮC NINH đất là: 60 Ωm) chủ yếu Trên sở công thức tính điện trở suất đất theo TCN 68174-2006, mục C.1.2.6 (Điện trở hệ thống tiếp đất có dạng gồm ống chơn thẳng đứng đất đồng nhất) ta tính điện trở tiếp đất bình quân khu vực sau: R= (ρ/2π xℓ x n ) { ln(2ℓ/d) + 0.5 ln[(4ℓ +7t)/( ℓ + t)] +A}, Ω Trong ρ: điện trở suất đất, Ωm; ℓ: chiều dài cọc tiếp địa, m; d: đường kính cọc tiếp địa, m; t: độ sâu chơn cọc tiếp địa, m n: số lượng cọc tiếp địa A - trị số xét đến che chắn lẫn cọc tiếp đất = 3.18 ρ = 60 Ω m ℓ= 2.4 m d= 0.016 m t = 1.0 m n= cọc A= 3.18 R=(60/2x3.14x2.4x6)x{ln(2x2.4/0.016)+0.5ln[(4x2.4+7x1.0)/(2.4+1.0)]+3.18} R = 4.98 Ω ρ = 60 Ω m Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn điện R
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH hệ THỐNG cấp điện dự án TRUNG tâm TMDV kết hợp NHÀ ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP tại PHƯỜNG võ CƯỜNG, TP bắc NINH , THUYẾT MINH hệ THỐNG cấp điện dự án TRUNG tâm TMDV kết hợp NHÀ ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP tại PHƯỜNG võ CƯỜNG, TP bắc NINH