0

Đề cc01 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

542 3 0
  • Đề cc01   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:16

BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH MỤC LỤC CHƯƠNG : KIẾN TRÚC 1.1 Địa điểm xây dựng 1.2 Giải Pháp Kiến Trúc 1.2.1 Mặt phân khu chức 1.2.2 Mặt đứng 1.2.3 Giải pháp giao thông nội 1.2.4 Đặc điểm khí hậu 1.3 Giải pháp kỹ thuật 17 1.3.1 Hệ thống điện: 17 1.3.2 Hệ thống thông tin liên lạc: 17 1.3.3 Hệ thống nước 17 1.3.4 Hệ thống chiếu sáng 18 1.3.5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 18 1.3.6 Hệ thống chống sét 18 1.3.7 Hệ thống thoát rác 18 1.3.8 Hệ thống vệ sinh 18 CHƯƠNG : CƠ SỞ THIẾT KẾ 19 2.1 Nhiệm vụ tính tốn 19 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 19 2.3 Lựa chọn giải pháp 19 2.3.1 Kết cấu chịu lực theo phương đứng 19 2.3.2 Kết cấu chịu lực theo phương ngang 21 2.4 Vật liệu sử dụng 21 2.5 Chọn sơ tiết diện sàn - dầm - cột-vách 22 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 22 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 2.5.2 Chọn sơ tiết diện dầm 24 2.5.3 Chọn sơ tiết diện cột 25 2.5.4 Sơ chiều dày vách thang máy, vách hầm 32 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 33 3.1 Mặt dầm sàn tầng điển hình 33 3.1.1 Tĩnh tải 33 3.1.2 Hoạt tải 37 3.1.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 38 3.2 Sơ đồ tính sàn 38 1.1.1 Đối với ô sàn làm việc phương 39 3.2.1 Đối với ô sàn làm việc phương 40 3.2.2 Nội lực ô sàn 41 3.3 Tính tốn cốt thép 44 3.3.1 Các công thức tính tốn 44 3.3.2 Tính tốn cụ thể cho ô sàn S1 44 3.4 Bố trí thép: 49 3.5 Tính độ võng sàn theo TCVN 5574-2012: 50 3.5.1 Độ cong cấu kiện BTCT đoạn khơng có vết nứt vùng chịu kéo 50 3.5.2 Đặc Trung Hình Học, Tính Tốn Khả Năng Kháng Nứt Của Sàn 50 3.5.3 Tính tốn độ võng sàn 52 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU CẦU THANG 58 4.1 Chọn kích thước cầu thang 58 4.1.1 Phương án chịu lực 58 4.1.2 Chọn kích thước cầu thang 59 4.1.3 Chọn kích thước dầm chiếu nghỉ, kích thước thang 59 4.2 Xác định tải trọng 60 4.2.1 Các lớp cấu tạo cầu thang 60 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 4.2.2 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ 60 4.2.3 Tải trọng tác dụng lên thang 60 4.3 Sơ đồ tính 61 4.4 Xác định nội lực cầu thang 61 4.4.1 Xác định nội lực thang 62 4.4.2 Xác định nội lực dầm chiếu tới DCT 63 4.5 Tính tốn cốt thép 65 4.5.1 Tính tốn cốt thép cho vế thang 1: 65 4.5.2 Tính tốn cốt thép cho dầm chiếu tới: 66 4.5.3 Tính cốt đai 67 4.5.4 Bố trí cốt thép 69 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 70 5.1 Mơ hình cơng trình 70 1.1.2 iới thiệu, mô tả kết cấu 70 5.1.2 Phương pháp tính tốn xác định nội lực 71 5.1.3 Lưa chọn cơng cụ tính tốn 71 5.1.4 Lựa chọn kết cấu 72 5.1.5 Chọn vật liệu 73 5.1.6 Mơ hình cơng trình 73 5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 77 5.2.1 Tĩnh tải lớp hoàn thiện tường xây 77 5.2.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 82 5.2.3 Tải trọng thành phần tĩnh gió 83 5.2.4 Tải trọng thành phần động gió 87 5.2.5 Tổ hợp tải trọng sau nhập có gió động: 108 5.3 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục By4 114 5.3.1 Nội lực dầm 114 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 5.4 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột khung trục 139 5.4.1 Nội lực cột 139 5.4.2 Tính tốn bố trí cốt thép 140 5.5 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách cứng 155 5.5.1 Nội lực vách thuộc khung trục By4 155 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép 155 5.6 Kiểm tra kết cấu 161 5.6.1 Kiểm tra độ võng dầm: 161 5.6.2 Kiểm tra ổn định chống lật: 161 5.6.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 162 CHƯƠNG : THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 163 6.1 Cấu tạo địa chất: 163 6.2 Lý thuyết thống kê 164 6.2.1 Phân chia đơn nguyên địa chất 164 6.2.2 Đặc trưng tiêu chuẩn: 165 6.2.3 Đặc trưng tính tốn 165 6.3 Kết tính tốn 168 6.3.1 Trọng lượng riêng: 168 6.3.2 Thống kê lực cắt góc ma sát 178 6.4 Bảng tổng hợp thống kê địa chất: 190 6.4.1 Thống kê dung trọng đất 190 6.4.2 Thống kê lực cắt góc ma sát 190 CHƯƠNG THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 192 7.1 Cơ sở lý thuyết: 192 7.1.1 Móng cọc bê tông cốt thép: 192 7.1.2 Móng cọc khoan nhồi: 193 7.1.3 Móng cọc ly tâm ứng suất trước: 193 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 7.1.4 Cấu trúc địa chất: 194 7.2 Thông số ban đầu: 194 7.3 Tính tốn sức chịu tải cọc nhồi 195 7.3.1 Sơ chung kích thước sau: 195 7.3.2 Tính sức chịu tải cọc đơn theo vật liệu 196 7.3.3 Sức chịu tải cọc theo tiêu theo cường độ đất 198 7.3.4 Theo thí nghiệm SPT 202 7.4 Tính tốn đài cọc 205 7.4.1 Phân loại đài cọc: 205 7.4.2 Xác định sơ số lượng cọc 205 7.4.3 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 208 7.4.4 Tính tốn thiết kế móng M1 209 7.4.5 Tính tốn thiết kế móng M2 222 7.4.6 Tính tốn thiết kế móng vách lõi thang máy M3 232 7.4.7 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 237 CHƯƠNG THIẾT KẾ MÓNG CỌC LY TÂM BTCT 247 8.1 Tính tốn sức chịu tải theo cọc đơn 247 8.1.1 Sơ chung kích thước sau: 247 8.1.2 Tính sức chịu tải cọc đơn theo vật liệu: 248 8.1.3 Sức chịu tải cọc theo tiêu theo cường độ đất 248 8.1.4 Theo thí nghiệm SPT 252 8.2 Tính tốn đài cọc 255 8.2.1 Phân loại đài cọc: 255 8.2.2 Xác định sơ số lượng cọc 256 8.2.3 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 258 8.2.4 Tính tốn thiết kế móng M1 259 8.2.5 Tính tốn thiết kế móng M3 272 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 8.2.6 Tính tốn thiết kế móng vách lõi thang máy M4 283 CHƯƠNG SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 297 9.1 So sánh phương án móng cọc ép cọc khoan nhồi 297 9.1.1 So sánh phương án móng cọc 297 9.2 Lựa chọn phương án móng cọc 300 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC CHƯƠNG : KIẾN TRÚC 1.1 Địa điểm xây dựng Cơng trình chung cư cao cấp xây dựng Tp Hồ Chí Minh, nằm trục đường giao thơng nên thuận tiện cho việc vận chuyển máy móc thiết bị, xe chở vật liệu xây dựng vào cơng trình cách dễ dàng Hệ thống sở hạ tầng khu vực xây dựng: cấp điện, cấp nước hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thi công 1.2 Giải Pháp Kiến Trúc 1.2.1 Mặt phân khu chức Mặt cơng trình tương đối phức tạp bố trí diện tích 35.8 x 32.2 m2  Phân khu chức năng: - tầng hầm: sử dụng cho việc đỗ xe - Từ tầng đến tầng 17: sử dụng làm khu hộ cao cấp Trong đó: tầng gồm thêm tầng lửng Từ tầng đến tầng 15 tầng điển hình chung cư - tầng kỹ thuật tầng mái: sử dụng để bố trí kỹ thuật sân thượng  Cao độ hoàn thiện: - Cao độ 0.000 chọn cao độ mặt sàn tầng - Cao độ đường: -1.500 m - Cao độ sàn mái: +63.400 m - Cao độ đỉnh cơng trình: +66.100 m 1.2.2 Mặt đứng - Cơng trình có dạng hình khối thẳng đứng Chiều cao đỉnh cơng trình 66.1 m - Mặt đứng cơng trình có hình dáng cao vút, hài hịa với cảnh quan xung quanh, có dạng hình chữ thập, thể mạnh mẽ, đại không phần mềm mại, thể quy mô, tầm vóc cơng trình tương xứng với chiến lượt phát triển đất nước - Cơng trình sử dụng vật liệu đá Granit đỏ, ốp gạch chịu lửa, tường phun giả gai, sơn nước để hồn thiện ngoại thất tạo nên hài hịa, tao nhã cho tịa nhà 1.2.3 Giải pháp giao thơng nội 1.2.3.1 Giao thơng theo phương đứng: Tồn cơng trình thiết kế gồm thang máy, thang theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy xuyên suốt tồn chiều cao cơng trình SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 Trang BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC Ngồi ra, hộ thuộc tầng tầng 16 (Penthouse) có cầu thang thơng tầng riêng để lên tầng lửng tầng 17 (penthouse) 1.2.3.2 Giao thông ngang: Hành lang sử dụng phục vụ cho việc lại hộ, nhận thang máy làm trung tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận hộ cách dễ dàng 1.2.4 Đặc điểm khí hậu Cơng trình xây dựng TP Hồ Chí Minh nên có tất đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa chia thành mùa: - Mùa nắng: từ tháng 12 đến tháng Nhiệt độ cao nhất: 40oC Nhiệt độ trung bình: 32oC Nhiệt độ thấp nhất: 18oC Lượng mưa thấp nhất: 0.1 mm Lượng mưa cao nhất: 300 mm Độ ẩm tương đối trung bình: 85, 5% - Mùa mưa: Từ tháng đến tháng 11 Nhiệt độ cao nhất: 360C Nhiệt độ trung bình: 280C Nhiệt độ thấp nhất: 230C Lượng mưa trung bình: 274, mm Lượng mưa thấp nhất: 31 mm (tháng 11) Lượng mưa cao nhất: 680 mm (tháng 9) Độ ẩm tương đối trung bình: 77,67% Độ ẩm tương đối thấp nhất: 74% Độ ẩm tương đối cao nhất: 84% Lượng bốc trung bình: 28 mm/ngày Lượng bốc thấp nhất: 6,5 mm/ngày SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 Trang CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC 200 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 7300 8000 200 1300 200 5200 4700 1400 200 8000 5200 7300 200 700 950 200 i=1 % 1600 6400 1450 100 1000 700 200 200 1600 1500 1900 1700 500 800 1100 100 400 400 1600 P SINH HOÏAT CHUNG S1 S1 1600 S1 500 1600 2300 200 200 225 1450 6400 -0.030 i=1% S1 i=1% S4 S1 1600 150 900 250 4700 5200 250 900 150 1600 2500 8000 1600 350 900 7100 7300 200 i=1% 2500 8000 i=1% i=1% 1600 i=1% 900 350 i=1% 7100 35800 i=1% By2 By3 By4 By5 By6 Hình 1.1 - Mặt tầng SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 1600 1000 Trang 32200 200 200 600 200 800 200 700 1000 100 750 Ñ4 3800 1800 1000 100 1600 S1 2550 1500 800 Ñ8 1800 200 200 200 200 200 100 200 100 900 225 7800 100 100 100 2850 Ñ3 Ñ5 S5b 100 S7 S1 100 100 AÊN 800 100 200 900 100 i=1% 1600 3000 S5a 500 400 800 200 S7 400 400 900 HOÄ D2 ( 98.90m²) ±0.000 900 225 i=1% 1600 650 200 1600 1400 200 200 1400 Ñ1 3950 100 100 100 100 1600 100 3000 S1 S1 200 200 Đ1 PHÒNG KHÁCH 600 7800 200 1900 650 200 PHÒNG KHÁCH 2550 200 200 1565 900 1200 3950 100 BẾP 100 600 200 600 S5a 600 PHÒNG KHÁCH S1 -0.030 2550 ±0.000 BẾP 1200 600 100 ĂN HỘ D1 ( 98.90m²) 100 S5a 200 200 225 SÂN SINH HOÏAT CHUNG 7300 By1 2850 1600 S1 2300 S1 Đ3 SÂN SINH HỌAT CHUNG 200 1900 850 100 750 100 1000 1900 100 Đ5 2550 1900 250 BẾP 2900 1600 S1 800 200 900 100 100 500 400 635 100 100 800 100 635 1565 100 1550 AÊN 500 S1 200 950 100 100 S5b 1900 1750 Ñ5 1600 100 500 200 250 Đ2 S4 P SINH HỌAT CHUNG WC D1-1 900 S5b Ñ8 100 850 WC C2-2 450 1850 200 1900 S2 Ñ2 1400 200 100 1400 150 100 600 200 100 1100 200 800 100 250 250 100 Ñ8'' 1300 1750 S1 S1 900 100 600 1300 100 600 800 800 1400 SÂN PHƠI 200 1600 Đ6' HOÄ C2 (63.50m²) ±0.000 S1 1900 200 700 S2' 900 GAIN THÔNG HƠI P.RÁC S1 200 700 450 S1 i=1% SÂN PHƠI Đ6' ±0.000 S5a Đ8''100 100 600 900 500 200 ±0.000 4000 S1 4000 500 600 400 600 1700 300 1750 ĂN Đ2 THÙNG RÁC 1900 100 1000 100 600 700 S5b 100 1400 S3 HỘ A2 (63.50m²) PHÒNG KHÁCH 1600 100 300 300 S2 Đ5 S5 S4 Ax6 1550 GAIN TẠO ÁP WC A2-1 200 250 200 100 300 1740 GAIN NƯỚC 1750 S2' GAIN PCCC 150 300 100 100 -0.030 200 GAIN ÑT-VT 1700 100 100 850 1900 BẾP 2800 Đ6 1450 6400 i=1% 250 1900 800 Ñ4 1100 100 800 500 100 1000 750 100 S1 1600 900 2100 3250 1400 150 Ñ2 KHO 200 200 700 200 200 S1 1600 225 Đ8 ĂN 1500 S1 600 200 100 200 S5a Ñ2 1400 200 1800 250 2700 100 200 1500 800 700100 200 800 100 1900 100 100 900 100 800 Ñ7 Ñ6 ±0.000 100 200 200 700 Ñ8' 800 220 600 800 2000 100 630 100 1300 900 100 HOÄ B2 ( 90.46m²) 950 100 600 400 Ñ5 100 2400 S3 i=2% 1200 300 300 300 300 1700 S2' WC B2-1 BEÁP 100 100 1600 1700 1900 300 1800 1000 1200 750 SÂN PHƠI i=1% KHO Ñ3 100 600 400 400 1600 750 S7 1850 200 4000 % 100 500 800 Ñ4 200 i=1 S2 450 900 250 1600 1400 700 100 900 600 Ñ4 1400 Ñ6' 800 200 900 300 S1 S1 -0.030 S3 300 1000 1600 S2 1800 100 100 PHÒNG KHÁCH 600 750 150 100 200 900 100 S1 600 Ax5 SAÂN PHƠI 750 1200 PHÒNG NGỦ 900 7800 - S2' i=1% S7 600 300 600 200 900 300 600 100 3000 1600 % Ñ2 1750 Ñ6' 1800 1800 1600 i=1 S5b E 500 600 100 1000 100 1300 600 800 200 500 200 550 800 1550 i=2% 100 Ñ5 WC B2-2 100 S2 Ñ4 200 Ax4 1550 WC B1-2 100 S2 2900 BẾP THÙNG RÁC 200 - % i=2 500 D S3 KHO S1 Ñ5 200 550 800 600 3800 32200 Ax3 200 100 1200 200 1200 100 200 800 S5b PHÒNG NGỦ 900 400 Đ7 Đ8' Đ5 GAIN THÔNG HƠI P.RÁC 130 Đ6 Đ6 WC C1-1 200 GAIN TẠO ÁP 1740 GAIN ĐIỆN 200 800 220 100 WC B1-1 S5b S2 200 320 630 1750 1700 950 100 150 1400 100 3250 300 600 400 800 100 200 Ñ5 BEÁP 800 1900 Ñ2 2700 100 250 200 200 S2 100 1550 1875 3000 600 S5b 1750 800 4000 700100 1800 S1 100 200 400 2400 1600 100 600 100 900 100 800 1200 S1 800 100 2000 Ñ3 1500 900 S5a 200 S1 500 WC A1-1 150 PHOØNG KHÁCH ±0.000 300 900 100 100 200 100 S5a Đ2 1600 200 ĂN 1750 Đ5 2500 1600 ±0.000 Đ8 100 1600 HỘ C1 (63.50m²) ĂN 1550 1400 HỘ B1 ( 90.46m²) 2400 AÊN 100 250 100 100 100 600 400 400 7800 100 900 600 KHO 1900 200 1600 1500 PHÒNG KHÁCH 2800 BẾP S1 150 S1 ±0.000 300 100 750 S1 900 100 Ñ4 200 800 200 700 200 S1 S1 850 800 500 100 1000 1100 900 S1 100 900 150 S5 1600 6200 250 300 4700 150 S1 ±0.000 100 2100 150 900 100 S5a 200 200 Ax2 1600 HỘ A1 (63.50m²) PHÒNG KHÁCH 1900 1600 S1 2500 1450 6400 225 700 300 300 300 300 600 1600 S1 -0.030 S4 S4 2400 450 700 200 700 150 200 1600 % i=1 6400 BOÀN HOA 400 200 -0.030 250 200 200 S1 500 100 200 200 6600 200 400 500 S2a 500 200 1400 225 5500 225 4800 S2a 100 S2a 1875 S2' 200 1300 100 Ax1 800 200 1200 100 1200 100 1200 200 i=15% 10000 10400 -1.500 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 5200 150 150 100 100 2200 900 100 4200 150 250 8000 1150 200 1600 S1 1600 500 1600 1000 2200 200 S1 THÔNG TẦNG 200 2200 S1 2200 1950 100 1600 100 1000 200 150 8000 7300 35800 By1 By2 By3 By4 By5 By6 Hình 1.2: Mặt tầng lửng SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 1600 100 100 7800 100 1800 100 900 425 100 1600 S1 P SINH HOAÏT 100 900 600 300 600 400 400 1000 200 S1 S2 7800 600 100 P S H CHUNG 200 S1 2100 2800 900 100 100 P NGUÛ 200 S6a Ñ5 400 400 100 2200 2200 350 100 WC D2-3 800 100 100 900 Ñ3 200 100 4550 100 100 S1 1600 1000 200 P NGỦ Đ3 200 1100 3100 200 225 6400 3400 900 S1 1600 P NGUÛ 200 700 1100 100 4450 1600 3000 100 1335 P NGỦ 1565 1900 Đ3 P NGỦ 250 150 1800 200 3800 900 225 50 2200 S6 200 +3.000 Ñ3 800 100 900 100 1100 100 10050 100 5200 1600 100 800 500 100 3000 1600 850 100 1000 100 S1 1250 200 850 S1 1600 1600 350 S1 900 HOÄ D2 ( 77m² ) S6 Ñ5 200 S2 P NGUÛ 850 100 1000 100 200 S6a Ñ5 S6a 3501002200 WC D1-3 S1 250 200 +3.000 WC C2-2 S2 6400 1600 350 1250 1100 % i=1 Đ5 900 100 800 1250 900 100 HỘ C2 (64.00m²) 200 S1 THÔNG TẦNG S1 1600 Đ3 500 200 300 100 800 Ñ5 S6a 400 100 2200 200 P NGUÛ 200 1200 WC D2-2 2350 S2 350 200 200 100 150 2200 100 1100 700 200 100 100 900 100 1335 100 600 100 100 800 200 WC C2-3 100 Ñ3 100 S4a 325 900 800 900 200 200 Ñ8'' 2400 4850 3100 1950 2100 Ñ3 1100 S2 200 2650 KHO P NGUÛ S4' 1600 400 600 S1 200 200 1000 250 200 S2 425 P S H CHUNG 900 100100 4550 i=1% 1200 2500 200 1150 850 200 P NGUÛ 2200 1565 1600 2600 100 S2 S6a S1 i=1 % 100 Ñ3 100 1100 100 900 250 800 100 SÂN PHƠI 100 Đ5 1600 50 S6a 1130 300 WC A2-2 600 GAIN THÔNG HƠI P.RÁC 900 400 100 HOÄ A2 (72.72m²) +3.000 S2 S6a S1 7300 200 850 200 850 100 900 100 200 325 100 Ñ5 S2 325 900 100 3100 2600 100 2350 200 200500 800 100 900 300 300 800 300 100 600 600 100 1000 100 600 100 200 1600 S2 800 3300 300 320 100 900 150 WC A2-3 Ñ5 S6 P SINH HOẠT GAIN TẠO ÁP Đ8'' 100 S1 GAIN NƯỚC 2220 200 S2 500 S1 4850 3400 1750 100 Ñ7 1600 200 1100 200 KHO 1100 900 150 100 100 100 800 500 500 Đ3 P NGỦ 200 1150 Ax6 2450 GAIN PCCC 100 1600 1600 1600 6400 S1 100 2100 350 1250 1600 200 325 100 300 S6 900 i=1% S1 2450 600 S1 700 425 900 GAIN ÑT-VT 300 S1 1600 150 550 600 100 1000 100 600 600 350 S1 2350 100 S6 P NGUÛ S1 200 100 3400 100 800 3800 200 HỘ B2 ( 69.80m²) 1400 300 S6a +3.000 Đ3 Đ6 700 100 100 100 100 Ñ5 1000 300 900 100 850 200 850 200 S6a 100 Ñ5 WC B2-4 1500100 900 100 Ñ3 100 1000 2600 100 600 1900 S2 200 100 1600 +3.000 Đ3 S3 900 100 HỘ D1 ( 77m² ) 900 100 800 S2 550 S1 2300 100 100 100 Ñ3 1900 100 S6a 300 1600 WC B2-3 700 900 100 2400 1750 300 3300 550 300 1550 S2 P NGỦ 200 200 4450 GAIN THÔNG HƠI P.RÁC 1200 1600 200 P NGỦ S1 KHO S2 1100 WC D1-2 200 100 S1 1250 800 200 S6a 900 300 Ñ7 Ñ8'' 100 800 200 Ñ5 WC C1-3 Đ3 +3.000 S6 S2 200 P NGỦ S1 HOÄ C1 (64.00m²) S3 1550 100 600 1600 WC C1-2 400 100 3400 100 200 1600 100 Ñ6 320 1000 300 GAIN ĐIỆN 1500 800 200 900 100 1100 S1 Ñ3 Ñ5 S6a 1200 1600 % i=1 100 200 900 80010050900 100 1100 100 S2 300 400 600 GAIN TAÏO AÙP 2220 200 S2 S1 200100 200 850 1130 1750 100 KHO S6a S2 1600 S1 2700 100 2350 100 500 500 800 100 100 100 900 150 1400 700 4850 4850 2400 3100 2600 100 200 850 200 850 100 900 Ñ8'' 3800 S4a 1600 400 400 600 300 600 100 1000 S2 S6a 300 800 1500 900 100 1100 200 800 1600 WC A1-3 WC B1-3 S1 1600 3800 3800 32200 7800 Ax5 Ñ5 100 600 225 - WC A1-2 S6 200 1100 S1 P SINH HOAÏT 2700 900 200 E 1600 100 Ñ5 225 Ax4 S2 200 i=1 S1 % 200 - S6a P NGUÛ P NGỦ D Đ5 HỘ A1 72.72m²) 300 1900 100 1900 100 Ñ3 900 100 S1 300 2400 S1 3400 S6 850 200 150 900 100 200 Ñ3 900 100 200 +3.000 P NGỦ Đ3 +3.000 HỘ B1 ( 69.80m²) 3800 700 100 100 Ñ3 200 100 100 900 100 600 1500 100 100 Ñ5 WC B1-4 S2 200 800 Ax3 100 P NGUÛ S6 600 300 7800 S1 1600 100 600 400 400 1600 2300 800 200 Ax2 Ñ3 1250 200 500 100 100 1100 100 900 250 800 100 S1 S1 350 S1 3400 P NGUÛ 1100 1600 S6 100 200 1600 7300 1950 2800 1150 200 1600 2100 1600 1600 100 S1 P NGUÛ P SINH HOAÏT 350 1250 100 6400 425 900 S1 2200 100 S4' S1 Ax1 100400 100 500 8000 4700 100 500 800 100 400100 350 2200 100 100 200 1950 600 600 400 1600 100 8000 200 1250 100 7300 CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC Trang BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3362.01 -3153.92 -3331.39 -3443.03 -3630.56 -2636.48 -2682.27 -3155.96 -3443.42 -3236.55 -3380.59 -2555.9 -2745.09 -2821.27 -2881.24 -2971.18 -3244.45 -3073.31 -3167.73 -2719.13 -2957.96 -2922.65 -2989.58 -3390.18 -3674.61 -3462.71 -3618.07 -2850.12 -3046.12 -2894.39 -2962.02 -3361.92 -3647.05 -3287.53 -3398.93 -2821.86 -3018.56 -3088.95 -3168.65 -3223.87 -3495.54 -3315.79 -3426.49 -85.66 -40.82 -82.19 -42.75 -91.75 16.07 -22.94 -86.06 -129.27 -2.95 -48.93 -67.04 -103.28 19.86 -21.51 -89.85 -130.7 13.81 -30.48 -83.8 -121.73 9.23 -36.86 -82.68 -132.55 -7.89 -60.24 -65.57 -109.16 5.72 -33.74 -86.2 -129.43 3.68 -40.52 -69.08 -106.04 12.65 -35.56 -86.1 -133.84 7.2 -43.63 19.97 -22.24 16.27 -27 18.81 -50.53 -10.87 8.14 45.73 -34.85 14.13 -7.54 20.73 -50.74 -7.06 8.35 41.92 -45.11 2.55 2.72 32.31 -51.89 -5.76 0.91 45.18 -37.77 16.74 -13.2 22.68 -48.53 -9.08 4.27 41.86 -43.65 2.99 -9.84 19.36 -52.07 -2.33 1.1 41.75 -47.01 6.32 14.775 -20.212 11.598 -23.97 14.026 -25.709 7.14 -13.656 17.555 -21.456 19.674 -17.909 5.021 -25.156 11.234 -14.209 13.461 -23.843 16.083 -15.522 8.612 -28.489 9.845 -17.641 19.219 -24.661 21.126 -21.469 7.939 -25.583 6.986 -14.735 16.361 -23.903 15.035 -18.563 5.08 -27.991 13.53 -18.139 15.534 -26.809 17.894 12.122 13.744 8.274 17.944 10.079 45.933 -24.759 -19.119 45.391 28.459 1.864 -1.645 18.767 46.174 -21.894 -19.359 42.526 39.848 -11.661 -13.033 32.293 46.46 -19.626 -12.086 43.509 30.733 4.335 3.64 19.547 42.984 -23.09 -15.563 40.045 37.507 -11.301 0.164 16.084 46.677 -17.048 -12.303 40.93 40.984 -7.838 TRANG 222 -75.781 60.379 -84.391 71.976 -88.586 43.525 -49.071 71.818 -94.102 151.707 136.022 -36.364 -279.195 82.568 32.031 32.775 -175.203 129.931 109.361 -14.588 -252.534 55.377 -55.097 80.84 -95.626 152.741 111.486 -16.523 -262.209 47.377 -62.847 72.84 -103.375 125.142 79.742 -24.524 -269.958 90.515 17.894 45.702 -168.617 133.142 87.491 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 COMB39 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -2997.03 -3237.7 -3060.69 -3141.09 -3195.61 -3467.98 -3287.53 -3398.93 -2968.77 -3210.14 -2416.3 -2467.1 -2849.03 -3101.14 -2916.16 -3048.81 -2349.17 -2519.44 -2570.23 -2632.85 -2695.1 -2935.4 -2780.18 -2871.49 -2485.15 -2696.75 -3088.15 -3257.04 -2847.96 -2924.48 -3237.57 -3495.35 -3298.01 -3448.23 -2787.52 -2971.6 -2986.55 -3073.71 -3098.99 -3346.12 -3175.59 -3288.58 -2909.95 -80.65 -125.77 9.13 -32.45 -89.61 -130.72 3.68 -40.52 -84.16 -122.65 10.73 -24.9 -74.35 -113.46 -5.12 -46.54 -58.51 -91.81 13.89 -23.7 -77.51 -114.66 8.84 -31.17 -72.46 -107.19 -38.27 -82.21 0.67 -41.04 -75.92 -120.78 -13.59 -60.53 -61.66 -101.29 3.52 -39.96 -78.77 -121.86 -1.02 -46.69 -74.23 -3.97 33.11 -48.72 -5.65 4.45 38.43 -43.65 2.99 -0.61 29.79 -43.7 -7.73 5.17 39.42 -30.64 13.1 -7.89 18.59 -43.87 -4.56 5.34 36.24 -39.18 3.45 0.65 28.24 -24.1 16.99 -45.62 -4.34 -1.62 38.1 -33.86 14.41 -13.38 19.35 -45.78 -1.49 -1.47 35.25 -41.56 5.72 -5.69 -19.321 11.171 -25.085 10.671 -15.233 12.675 -23.903 15.035 -16.415 8.312 -22.911 6.886 -12.871 15.562 -19.369 17.327 -16.414 5.121 -22.451 10.296 -13.332 12.151 -21.357 14.335 -14.426 8.113 -21.463 12.622 -25.627 8.577 -16.587 16.389 -22.437 17.977 -19.777 6.988 -25.212 11.648 -17.002 13.318 -24.227 15.284 -17.987 -6.61 31.72 43.2 -20.511 -15.779 37.467 37.507 -11.301 -10.086 28.257 39.281 -19.84 -14.907 38.595 24.725 2.337 -0.351 16.417 39.481 -17.454 -15.107 36.208 34.212 -8.93 -9.838 27.684 15.966 9.18 39.984 -17.107 -8.805 35.506 26.878 2.861 4.301 15.538 40.164 -14.957 -8.985 33.357 35.42 -7.283 -4.241 TRANG 223 3.075 -238.214 82.515 10.145 37.702 -176.366 125.142 79.742 -4.925 -245.963 40.64 -46.316 64.207 -83.827 130.755 107.866 -25.908 -238.01 73.162 21.241 31.685 -151.385 112.615 85.657 -7.769 -215.801 64.339 -79.233 52.542 -60.935 73.762 -94.709 133.679 77.885 -7.375 -233.528 81.824 -0.109 44.48 -155.535 117.346 57.889 8.957 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB44 TT TT HTTC HTTC HTTL HTTL GTX GTX GTY GTY GDY GDY GDX GDX GXIEN GXIEN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3131.25 -3084.98 -3241.32 -298.85 -306.45 -284.31 -294.84 227.99 314.36 -236.42 -227.7 -158.42 -150.67 158.46 206.86 -5.9 60.66 -3383.84 -3547.77 -3369.3 -3536.16 -3668.15 -3842.61 -2698.53 -2720.1 -3471.44 -3762.55 -3479.82 -3619.69 -2690.15 -2862.95 -2932.42 -2973.79 -3237.55 -3508.85 -3249.3 -3331.33 -2920.66 -3151.32 -3006.15 -3048.03 -3701.76 -3986.23 -115.13 -35.54 -76.37 -4.48 -5.51 -3.2 -10.52 32.76 35.43 20.87 16.06 12.96 9.79 18.33 20.07 37.54 36.05 -40.02 -81.89 -38.74 -86.89 -43.22 -92.4 15.55 -20.87 -86.63 -131.88 -1.71 -50.52 -69.37 -102.23 20.33 -20.25 -91.41 -132.49 14.96 -30.54 -86.04 -122.21 6.42 -31.38 -85.55 -131.29 28.04 -23.04 16.31 -1.26 -0.63 -4.92 2.01 -16.2 -18.64 -7.89 0.26 -5.41 0.09 -9.84 -11.35 -16.87 -12.86 -24.3 15.69 -27.96 18.33 -29.22 17.7 -49.09 -13.68 3.01 46.31 -36.34 16.67 -9.74 15.96 -49.75 -7.9 3.67 40.53 -45.32 3.54 -0.76 29.09 -47.61 -11.24 -0.73 42.74 9.681 -20.546 13.699 -0.997 -0.42 -3.614 2.324 -3.477 -5.984 -1.336 5.199 -1.262 3.187 -2.028 -3.592 -3.369 -0.549 -21.543 13.279 -24.161 16.023 -25.157 15.603 -26.051 4.124 -15.041 23.274 -23.144 22.085 -17.948 5.313 -25.943 9.558 -15.149 17.839 -25.177 16.336 -15.915 11.061 -26.397 4.703 -16.489 21.938 25.683 15.437 9.09 0.445 -1.329 4.486 1.221 17.293 -22.114 8.224 -3.034 5.528 -2.027 10.47 -13.616 17.862 -17.603 15.883 7.761 19.923 10.312 20.369 8.982 43.2 -26.639 -12.326 44.82 29.189 4.029 1.685 14.151 43.769 -22.128 -12.895 40.309 38.827 -10.54 -7.953 28.721 40.825 -24.262 -9.149 40.05 TRANG 224 -213.532 54.875 -79.635 2.018 -12.41 11.583 -6.638 -9.479 7.523 78.854 152.999 58.397 101.526 -5.448 4.001 48.562 112.365 56.893 -92.045 66.457 -86.273 68.475 -98.683 39.948 -68.112 69.801 -91.159 192.126 174.89 -82.376 -334.161 97.99 36.731 11.76 -196.001 161.834 134.256 -52.085 -293.527 43.257 -80.433 70.125 -101.175 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -3709.31 -3857.66 -2998.6 -3176.6 -2993.06 -3037.57 -3688.67 -3975.78 -3488.75 -3587.68 -2985.51 -3166.15 -3216.65 -3276.35 -3491.26 -3757.9 -3501.84 -3598.13 -3206.07 -3436.12 -3203.56 -3265.9 -3478.17 -3747.45 -3488.75 -3587.68 -3192.98 -3425.67 -2482.34 -2512.18 -3126.17 -3380.54 -3133.15 -3261.54 -2475.35 -2631.18 -2677.17 -2723.51 -2931.34 -3169.21 -2941.13 -3021.34 -2667.37 -9.12 -58.07 -70.01 -104.6 7.56 -35.89 -84.4 -135.79 7.03 -44.59 -68.87 -109.11 10.72 -30.83 -89.85 -131.84 5.89 -40.08 -85.02 -122.59 11.86 -35.33 -88.7 -136.35 7.03 -44.59 -83.87 -127.09 10.25 -23.19 -74.87 -115.66 -4.13 -47.89 -60.48 -90.96 14.23 -22.68 -78.85 -116.17 9.76 -31.24 -74.37 -36.14 16.07 -12.2 15.43 -50.91 -8.87 -4.03 45.12 -47.52 6.63 -15.5 17.81 -48.21 -6.05 -0.13 37.55 -44.22 4.26 -4.12 27.25 -51.51 -3.67 -3.43 39.92 -47.52 6.63 -7.42 29.62 -42.64 -10.15 0.75 39.81 -32.02 15.12 -9.86 14.54 -43.19 -5.34 1.31 35 -39.5 4.19 -2.39 -23.781 20.868 -19.105 5.773 -28.754 7.173 -18.845 24.408 -27.967 18.164 -21.461 8.243 -26.3 9.594 -16.586 17.047 -25.611 15.694 -17.275 10.947 -28.657 12.064 -18.942 19.517 -27.967 18.164 -19.631 13.417 -23.262 4.476 -14.091 20.428 -20.84 19.438 -16.512 5.467 -23.172 9.003 -14.181 15.901 -22.534 14.649 -14.819 28.215 3.339 3.461 12.449 44.461 -21.967 -5.512 42.346 40.525 -7.478 7.098 14.745 41.337 -20.203 -9.661 35.991 36.889 -9.774 -5.213 25.561 44.973 -17.907 -6.024 38.286 40.525 -7.478 -1.576 27.857 37.159 -21.499 -9.094 38.026 25.488 4.047 2.577 12.479 37.633 -17.742 -9.568 34.268 33.516 -8.089 -5.451 TRANG 225 180.216 138.269 -66.835 -319.877 51.865 -75.238 78.733 -95.98 161.563 106.893 -58.226 -314.682 95.494 13.925 17.888 -195.534 152.954 101.698 -39.573 -283.307 104.102 19.12 26.496 -190.339 161.563 106.893 -30.964 -278.112 37.448 -62.789 62.315 -81.987 164.211 139.631 -64.449 -284.408 85.796 24.544 13.967 -169.321 138.979 105.783 -39.216 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 COMB39 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 COMB44 TT TT HTTC HTTC HTTL HTTL GTX GTX GTY GTY GDY GDY GDX GDX GXIEN GXIEN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -2871.39 -3290.03 -3447.24 -2951.79 -3006.41 -3531.47 -3788.25 -3537.76 -3681.1 -2945.5 -3113.55 -3127.2 -3196.68 -3356.05 -3597.97 -3364.87 -3464.83 -3118.39 -3329.83 -3263.25 -3394.22 -321.58 -327.87 -294.13 -301.56 317.27 396.87 -280.26 -270.67 -181.14 -173.99 205.62 248.4 25.9 88.34 -3584.83 -3722.09 -3557.38 -3695.78 -3878.96 -4023.66 -2740.36 -2748.95 -107.6 -38.7 -82.78 0.26 -39.82 -76.38 -123.07 -12.69 -62.06 -63.43 -100.84 3.84 -39.36 -79.97 -123.54 -0.19 -47.07 -75.94 -115.82 -40.52 -77.32 -3.62 -10.13 -3.58 -4.43 39.35 38.83 31.97 31.24 18.6 17.94 21.04 20.76 49.92 49.05 -44.14 -87.45 -44.11 -81.75 -47.73 -91.88 19.86 -17.73 25.47 -26.09 15.98 -45.11 -6.62 -6.04 38.36 -35.56 16.13 -15.6 15.6 -45.61 -2.3 -5.55 34.03 -42.29 6.29 -8.87 25.45 -20.26 17.32 -4.14 1.74 -0.72 1.44 -13.15 -3.26 -5.72 3.27 -3.91 2.06 -7.83 -1.93 -13.21 0.01 -24.4 19.06 -20.97 18.76 -25.11 20.5 -41.24 12.13 10.255 -22.517 14.038 -26.263 6.699 -18.006 21.062 -24.083 20.17 -20.186 7.591 -26.183 10.775 -18.087 16.986 -25.608 15.858 -18.662 11.902 -17.034 15.371 -2.931 1.894 -1.027 1.24 -6.833 1.563 -2.208 5.685 -1.739 3.496 -3.996 1.005 -6.328 5.074 -19.965 17.265 -18.061 16.611 -20.992 18.505 -27.863 17.939 24.615 18.14 8.173 38.553 -18.615 -3.091 34.979 28.045 4.386 7.417 11.978 38.98 -15.232 -3.518 31.596 35.273 -6.541 0.189 22.905 15.012 11.73 3.794 1.093 0.248 1.136 13.442 -4.39 5.91 1.96 3.974 1.225 7.967 -2.755 13.546 -1.701 18.805 12.823 15.26 12.866 19.053 13.96 36.421 4.585 TRANG 226 -250.56 61.21 -88.255 48.887 -78.032 71.276 -95.317 163.019 104.22 -42.857 -277.569 92.418 0.6 27.745 -173.949 140.301 73.744 -20.138 -247.093 61.167 -52.678 11.828 -4.447 2.41 -3.756 -7.288 22.858 98.427 190.803 69.692 121.574 -3.629 12.08 63.797 149.563 72.995 -57.124 63.576 -56.434 75.405 -60.88 50.249 -17.739 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -3786.14 -4039.49 -3724.65 -3838.88 -2801.85 -2949.56 -3031.73 -3057.48 -3494.78 -3730.96 -3418.48 -3479.87 -3108.02 -3308.57 -3082.07 -3108.56 -4023.28 -4270.05 -3967.93 -4089.5 -3137.42 -3289.11 -3057.37 -3084.88 -3998.57 -4246.37 -3667.68 -3742.71 -3112.71 -3265.43 -3344.3 -3386.24 -3761.05 -3992.37 -3692.38 -3766.39 -3412.97 -3612.22 -3319.59 -3362.56 -3736.34 -3968.69 -3667.68 -100.91 -136.91 10.04 -28.13 -91.09 -126.5 30.43 -7.51 -111.48 -147.13 28 -10.32 -109.04 -144.31 10.56 -32.81 -98.13 -140.07 1.73 -42.17 -89.29 -130.7 10.6 -27.67 -98.09 -134.93 17.92 -21.01 -89.26 -125.57 20.08 -23.61 -107.64 -149.26 17.89 -26.14 -105.45 -146.73 20.11 -18.48 -107.61 -144.13 17.92 0.72 22.52 -29.88 22.66 -10.63 11.99 -41.3 15.4 0.78 19.25 -37.37 19.39 -3.14 15.25 -42.87 14.22 -5.1 23.56 -32.65 23.69 -15.32 14.09 -39.79 13.95 -2.02 23.29 -36.3 20.48 -12.24 13.82 -42.92 17.16 -5.05 20.62 -39.39 20.75 -8.58 17.03 -39.84 16.89 -1.96 20.35 -36.3 -6.205 12.803 -20.981 24.552 -13.087 6.19 -27.358 21.449 -6.71 9.293 -25.101 23.941 -8.967 6.801 -29.417 19.387 -9.926 14.765 -23.224 25.339 -16.12 8.813 -27.704 18.798 -8.212 14.176 -25.219 24.199 -14.406 8.224 -28.963 22.546 -10.38 11.605 -26.932 24.789 -12.411 9.363 -27.25 21.957 -8.667 11.016 -25.219 -6.398 18.874 24.896 14.915 5.128 8.545 36.526 7.274 -6.502 16.186 32.533 11.254 -2.509 12.205 37.695 6.284 -0.843 19.144 27.322 15.58 9.53 9.847 34.504 6.322 -4.034 19.183 31.004 12.324 6.34 9.886 37.788 8.703 -0.936 16.724 34.195 12.286 2.657 13.142 34.597 8.742 -4.127 16.763 31.004 TRANG 227 72.084 -87.616 229.285 259.7 -106.952 -365.055 121.334 108.966 0.999 -214.321 194.656 218.46 -72.323 -323.815 61.987 -25.235 81.638 -88.124 223.119 224.46 -79.495 -337.819 53.51 -24.613 73.161 -87.503 183.476 187.965 -87.972 -337.198 125.963 88.8 17.661 -202.159 191.953 187.344 -48.328 -300.703 117.486 89.421 9.184 -201.537 183.476 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 COMB39 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 COMB44 TT TT HTTC HTTC HTTL HTTL SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3742.71 -3388.26 -3588.54 -2530.73 -2547.84 -3401.86 -3622.85 -3350.64 -3455.75 -2581.95 -2714.94 -2773.43 -2804.84 -3159.16 -3365.85 -3095.6 -3156.69 -2836.99 -3014 -3479.18 -3609.67 -3035.91 -3073.47 -3820.24 -4041.38 -3774.13 -3890.92 -3082.03 -3223.93 -3254.43 -3304.87 -3601.72 -3809.98 -3544.5 -3621.66 -3311.65 -3493.19 -3400.41 -3536.4 -330.86 -337.83 -297.88 -305.82 -21.01 -105.42 -141.6 13.46 -20.64 -87.13 -119.92 5.29 -29.31 -78.96 -111.25 22.27 -12.13 -95.94 -128.43 20.24 -14.47 -93.91 -126.09 -42.84 -82.41 3.05 -36.51 -87.52 -125.9 -4.31 -44.32 -80.16 -118.09 10.98 -28.85 -95.45 -133.56 9.15 -30.96 -93.63 -131.45 -55.84 -98.62 -8.21 -9.68 -3.2 -9.36 20.48 -5.5 16.76 -35.89 11.42 -0.94 20.07 -26.43 20.19 -10.4 11.3 -35.94 14.15 -0.89 17.35 -32.67 17.47 -4.16 14.02 -22.46 18.39 -37.79 14.24 -6.32 22.02 -29.27 22.13 -14.84 14.13 -37.84 16.69 -6.28 19.57 -34.89 19.68 -9.22 16.58 -16.07 16.08 -1.55 -0.87 -1.58 2.25 24.199 -10.698 8.774 -24.504 16.111 -6.464 11.833 -18.771 21.62 -12.196 6.324 -24.084 19.035 -6.884 8.909 -22.204 21.111 -8.764 6.833 -18.781 16.583 -26.574 18.248 -10.331 14.397 -21.412 23.208 -15.492 9.437 -26.195 20.881 -10.709 11.764 -24.503 22.75 -12.402 9.895 -11.235 12.806 -0.673 -0.276 -1.054 1.505 12.324 -0.533 13.181 31.48 4.711 -4.188 16.614 21.879 13.315 5.412 8.009 31.567 6.951 -4.275 14.374 28.24 10.266 -0.949 11.059 17.012 12.52 32.734 6.976 0.62 17.693 24.09 14.723 9.264 9.946 32.812 8.993 0.542 15.677 29.817 11.978 3.537 12.691 10.351 8.91 1.036 -1.792 0.855 1.517 TRANG 228 187.965 -56.805 -300.082 46.506 -18.78 64.695 -76.988 195.643 212.326 -84.443 -308.094 105.72 86.765 5.481 -182.533 166.797 177.973 -55.596 -273.741 67.461 -54.717 58.091 -27.832 74.467 -80.24 192.368 180.247 -59.81 -288.319 111.405 67.197 21.153 -175.269 166.396 149.317 -33.838 -257.389 38.171 -119.168 2.946 -18.08 2.649 -9.324 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 GTX GTX GTY GTY GDY GDY GDX GDX GXIEN GXIEN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top 444.29 539.76 -310.84 -306.23 -196.99 -194.64 273.31 322.92 93.42 163.47 -3731.27 -3874.23 -3698.3 -3842.21 -4029.15 -4180.04 -2682.81 -2673.72 -4118.01 -4399.07 -3908.24 -4037.27 -2892.58 -3035.52 -3033.69 -3050.01 -3767.14 -4022.79 -3503.99 -3567.57 -3296.84 -3505.22 -3052.34 -3064.04 -4344.02 -4616.85 -4155.23 -4291.23 -3241.14 -3389.66 -3022.67 -3035.22 -4314.35 43.54 48.57 36.27 33.31 18.84 16.93 22.48 25.48 55.86 57.32 -64.05 -108.3 -59.04 -107.98 -67.25 -117.65 10.17 -24.57 -121.86 -172.67 -0.74 -48.38 -110.94 -148.86 22.5 -15.82 -134.18 -181.42 18.86 -24.37 -130.54 -172.87 -3.81 -40.68 -122.64 -173.98 -13.64 -62.11 -112.82 -152.55 0.69 -40.39 -118.13 -1.26 -9.92 -2.73 3.88 -1.8 2.29 -0.53 -5.66 -2.8 -4.23 -17.61 15.2 -17.65 18.32 -19.2 17.45 -17.86 0.49 -14.27 31.66 -20.6 22.25 -11.53 9.9 -19.4 6.19 -12.74 25.97 -20.67 14.14 -11.47 18.01 -19.07 1.27 -15.84 29.31 -21.54 20.85 -13.37 9.73 -19.11 4.07 -15.88 0.716 -6.459 -1.373 4.92 -1.027 2.872 0.571 -3.679 -0.46 -1.078 -11.909 12.53 -12.289 14.311 -12.963 14.035 -9.949 2.668 -12.522 22.944 -13.635 20.598 -8.835 5.015 -11.124 8.05 -11.346 17.562 -12.722 14.6 -9.748 11.012 -10.683 3.433 -12.999 21.682 -14.001 19.57 -9.681 5.545 -11.026 5.037 -13.342 -2.653 -13.564 1.403 1.62 0.919 0.874 -1.819 -7.923 -0.875 -8.361 11.387 7.118 11.206 10.427 12.242 8.635 5.879 -12.577 14.823 30.397 12.674 11.404 8.029 6.416 7.657 -7.374 13.045 25.194 10.395 1.423 10.307 16.397 7.258 -12.041 15.308 26.636 13.373 9.542 9.193 5.053 7.096 -9.063 15.145 TRANG 229 -18.401 16.98 137.794 243.592 91.233 146.069 -9.779 8.636 83.575 182.4 41.117 -137.248 40.82 -128.492 43.766 -146.572 9.99 -93.553 66.351 -144.783 267.198 270.493 -190.856 -508.829 111.966 71.868 -35.625 -310.204 212.979 209.301 -136.637 -447.637 15.46 -112.386 66.185 -158.494 246.947 215.255 -165.302 -486.134 15.192 -104.506 65.917 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -4588.04 -3761.73 -3839.69 -3211.46 -3360.85 -3368.13 -3402.7 -4028.24 -4278.19 -3791.4 -3868.5 -3604.97 -3812.39 -3338.46 -3373.88 -3998.56 -4249.38 -3761.73 -3839.69 -3575.29 -3783.58 -2493.21 -2495.98 -3688.74 -3933.19 -3514 -3631.81 -2667.95 -2797.36 -2785.49 -2809.42 -3396.46 -3619.75 -3177.25 -3240.55 -3004.7 -3188.62 -3614.72 -3750.74 -3024.33 -3050.31 -4100.73 -4344.33 -173.69 8.51 -40.22 -108.31 -152.26 7.28 -32.81 -133.73 -181.85 -40.5 -130.46 -174.15 11.79 -32.52 -129.23 -181.56 8.51 -40.22 -125.95 -173.87 4.23 -27.96 -105.75 -151.33 -4.86 -47.79 -96.66 -131.5 14.5 -20.67 -116.02 -158.62 11.47 -27.8 -112.98 -151.49 -60.26 -105.5 -9.8 -48.38 -108.83 -159.46 32.12 -21.63 16.35 -13.41 12.54 -20.46 6.39 -14.46 24.19 -21.6 13.55 -13.32 17.03 -20.49 9.2 -14.5 27 -21.63 16.35 -13.35 19.84 -16.1 1.63 -13.11 27.59 -18.38 19.76 -10.83 9.47 -17.38 6.37 -11.83 22.85 -18.44 13 -10.77 16.23 -17.21 15.76 -18.3 3.96 -15.61 27.33 23.285 -13.522 15.775 -10.024 7.148 -11.741 8.277 -11.941 16.838 -13.18 14.172 -10.503 10.943 -12.084 9.88 -12.284 18.441 -13.522 15.775 -10.845 12.546 -9.141 3.196 -11.284 20.086 -12.212 18.131 -8.214 5.151 -10.12 7.679 -10.305 15.603 -11.452 13.135 -8.974 10.146 -11.652 12.664 -10.543 4.959 -12.473 20.166 29.614 11.16 3.537 9.03 8.031 8.859 -7.358 13.708 21.953 11.323 0.559 11.244 14.036 8.696 -4.38 13.545 24.931 11.16 3.537 11.081 17.014 5.684 -9.8 13.135 25.998 11.344 10.177 7.475 6.022 7.165 -5.465 11.653 21.664 9.446 1.863 9.372 14.336 10.984 7.87 7.473 -8.222 14.181 24.009 TRANG 230 -150.613 197.882 168.063 -165.569 -478.254 107.239 36.492 -25.593 -307.372 198.15 160.182 -116.505 -431.062 106.971 44.373 -25.861 -299.491 197.882 168.063 -116.772 -423.181 11.223 -86.986 58.172 -129.661 225.477 216.264 -156.082 -432.911 96.169 50.809 -26.774 -267.456 180.312 165.291 -110.918 -381.938 39.358 -131.151 17.758 -109.665 60.029 -148.088 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG LUNG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB39 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 COMB44 TT TT HTTC HTTC HTTL HTTL GTX GTX GTY GTY GDY GDY GDX GDX GXIEN GXIEN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -3943.4 -4072.98 -3181.66 -3321.67 -3287.49 -3332.53 -3837.57 -4062.11 -3640.21 -3720.7 -3484.85 -3673.94 -3569.32 -3788.88 -356.39 -373.31 -305.79 -320.07 575.15 587.31 -349.06 -418.77 -218.37 -263.13 339.49 341.23 158.26 117.97 -3925.71 -4162.19 -3875.11 -4108.96 -4231.5 -4482.27 -2654.68 -2860.35 -4483.96 -4717.42 -4136.75 -4470.79 -3001.89 -3106.98 -3071.57 -17.99 -66.24 -100.64 -141.6 -0.56 -41.82 -118.07 -166.02 -3.29 -48.23 -115.34 -159.61 -53.96 -78.21 -7.18 -11.1 -4.53 -6 11.58 10.53 62.4 66.23 32.15 34.35 4.74 4.17 51.79 53.73 -61.14 -89.31 -58.49 -84.21 -65.67 -95.3 -37.64 -63.52 -70.28 -92.91 40.59 22.37 -148.52 -178.79 2.56 -20.35 20.27 -13.55 11.01 -19.45 8.23 -14.45 23.06 -20.4 14.19 -13.5 17.1 -21.65 0.66 -4.38 -0.07 -1.36 0.03 -8.09 -1.33 -3.97 0.8 -2.54 0.43 -4.61 -0.45 -8.44 -0.37 -26.02 0.59 -23 0.69 -27.38 0.62 -34.34 -1.12 -8.95 2.44 -28.15 1.9 -15.14 -0.58 -34.69 -13.308 18.406 -9.708 6.719 -11.425 8.995 -11.591 16.129 -12.624 13.908 -10.393 11.217 -15.333 2.515 -2.885 0.74 -1.066 0.046 -3.946 1.174 -2.548 3.017 -1.652 1.744 -2.226 0.966 -4.546 2.933 -18.218 3.255 -16.399 2.561 -19.284 3.301 -21.505 4.655 -9.161 0.375 -19.533 7.276 -11.133 -2.246 -22.105 12.569 9.764 9.085 6.023 8.807 -4.32 12.847 20.106 10.86 2.278 10.794 13.509 14.552 -0.433 3.945 -0.201 0.68 -0.028 4.886 -5.719 3.495 0.729 2.215 0.376 2.745 -3.172 5.866 -3.493 18.497 -0.634 15.232 -0.462 19.177 -0.662 22.182 -9.323 6.921 8.457 20.262 0.672 8.842 -1.538 23.163 TRANG 231 210.664 163.369 -132.876 -421.122 94.24 14.4 -16.453 -272.153 170 117.475 -92.212 -375.228 53.998 0.502 11.95 -1.485 3.536 0.555 -15.293 8.089 190.679 455.935 119.917 265.863 -8.141 5.148 122.77 324.817 65.948 -0.983 57.534 1.056 69.484 -0.428 30.564 13.738 77.432 -12.735 364.594 722.3 -256.597 -721.297 168.627 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3329.68 -4067.07 -4248.08 -3629.43 -3934.04 -3509.21 -3643.72 -3066.9 -3289.18 -4713.24 -4960.54 -4400.75 -4738.58 -3379.38 -3511.14 -3021.36 -3241.27 -4667.71 -4912.63 -3898.63 -4207.59 -3333.85 -3463.23 -3442.09 -3711.58 -4338.05 -4538.14 -3944.17 -4255.5 -3835.97 -3994.22 -3396.56 -3663.67 -4292.51 -4490.23 -3898.63 -4207.59 -3790.44 -3946.31 -2482.62 -2670.62 -4006.4 -4217.56 -20.32 -110.49 -136.11 29.98 9.87 -137.9 -166.3 -45.74 -74.97 -75.11 -101.43 24.67 2.32 -145.52 -178.72 -43.36 -70.38 -72.73 -96.83 17.51 -4.33 -143.14 -174.13 -9.55 -36.09 -111.3 -140.31 15.12 -8.92 -135.97 -167.47 -7.17 -31.5 -108.91 -135.72 17.51 -4.33 -133.59 -162.88 -35.46 -58.85 -62.64 -83.34 -0.16 -8.6 1.48 -32.62 0.73 -10.67 0.59 -37.01 -1 -14.16 2.2 -31.44 1.71 -19.73 -0.51 -34.29 -0.91 -11.44 2.29 -32.75 0.75 -17.01 -0.43 -37.32 -0.14 -13.84 1.34 -35.46 0.66 -15.7 0.54 -34.61 -0.05 -11.12 1.43 -32.75 0.75 -12.99 0.63 -30.25 -0.88 -9.1 2.08 6.414 -8.56 -1.385 -21.531 7.193 -9.135 -2.163 -23.485 5.107 -12.375 1.255 -21.71 7.466 -14.15 -1.104 -21.847 4.482 -10.737 0.63 -21.87 6.766 -12.512 -1.729 -24.025 6.691 -11.835 -0.328 -23.508 7.391 -12.352 -1.029 -22.388 6.066 -10.197 -0.953 -21.87 6.766 -10.714 -1.654 -19.079 4.069 -8.796 0.504 -7.097 5.941 6.231 22.633 -3.55 6.47 2.684 24.97 -8.615 11.235 7.388 23.241 0.381 12.963 -1.609 22.031 -8.46 8.297 7.543 22.437 -3.264 10.025 -1.453 25.852 -6.612 10.352 5.384 25.376 -3.419 10.829 2.191 22.914 -6.457 7.414 5.539 22.437 -3.264 7.891 2.346 19.584 -7.799 6.871 7.012 TRANG 232 330.466 -60.63 -329.463 296.685 591.182 -188.689 -590.178 43.662 11.079 85.844 -12.747 344.289 648.784 -214.783 -650.453 36.09 12.914 78.272 -10.912 275.599 532.613 -222.355 -648.618 167.919 296.134 -38.413 -297.803 283.171 530.778 -153.665 -532.447 160.347 297.969 -45.985 -295.967 275.599 532.613 -161.237 -530.611 29.564 11.482 68.605 -10.57 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 COMB39 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 COMB44 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3717.18 -4012.12 -2771.84 -2876.07 -2829.88 -3061.58 -3659.14 -3826.61 -3294.58 -3565.01 -3194.44 -3323.18 -3796.11 -4021.68 -3055.17 -3267.73 -4427.12 -4660.53 -4166.72 -4475.56 -3315.58 -3452.7 -3367.83 -3619.73 -4114.46 -4308.53 -3786.23 -4073 -3696.07 -3855.26 29.71 12.69 -127.81 -154.88 -1.97 -22.87 -96.14 -119.32 20.87 2.28 -118.97 -144.47 -58.81 -85.33 -45.6 -72.89 -70.07 -94.94 13.08 -8.48 -128.75 -159.35 -15.44 -40.49 -100.23 -127.34 5.12 -17.85 -120.79 -149.98 -25.09 1.63 -14.26 -0.43 -30.54 -0.08 -8.81 1.28 -28.82 0.66 -10.53 0.54 -24.45 0.57 -33.5 -0.76 -14.45 1.91 -28.85 1.5 -19.1 -0.36 -33.76 -0.04 -14.19 1.19 -32.21 0.62 -15.74 0.52 -17.436 6.252 -10.439 -1.68 -19.579 5.534 -8.296 -0.962 -19.1 6.183 -8.775 -1.611 -17.229 2.941 -21.53 4.481 -12.272 1.271 -20.051 6.447 -13.751 -0.695 -21.981 5.8 -11.822 -0.049 -21.55 6.384 -12.253 -0.633 17.984 0.527 8.471 -1.314 20.401 -5.945 6.055 5.158 19.959 -2.99 6.496 2.203 17.081 -0.585 22.419 -7.233 10.974 6.102 20.979 0.263 12.414 -1.395 23.155 -5.564 10.238 4.433 22.758 -2.903 10.635 1.772 307.811 601.714 -209.642 -600.802 144.57 275.317 -46.401 -274.404 251.243 492.493 -153.074 -491.581 61.984 -0.319 43.123 9.686 78.275 -10.169 293.646 541.107 -172.248 -541.59 146.67 247.232 -25.273 -247.715 242.714 442.769 -121.316 -443.252 3.2 NỘI LỰC VÁCH TÍNH LÕI THANG MÁY Story TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG Pier P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Load TT TT HTTC HTTC HTTL HTTL GTX Loc Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top P V2 V3 T M2 M3 -74092.5 2.15 -291.36 24.013 4843.171 333.886 -78892.9 179.61 28.059 -1277.829 339.171 -6461.79 -0.03 -26.48 -0.241 -3456.969 21.18 -6776.94 -0.03 19.95 -0.112 -4087.601 22.117 -5685.8 0.18 -27.97 0.11 -2096.668 20.554 -5959.01 0.01 11.61 -0.223 -2693.358 22.514 287.28 -1743.93 0.003 -37702.668 -0.009 TRANG 233 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 GTX GTY GTY GDY GDY GDX GDX GXIEN GXIEN COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH -754.45 -0.01 0 142.77 -495.3 201.1 -528.12 -80554.3 -85669.8 -79778.3 -84851.9 -86240.1 -91628.9 -73662.5 -80142.6 -74522.6 -77643.2 -74092.5 -78892.9 -74092.5 -78892.9 -73748.6 -79916.3 -74436.4 -77869.5 -73891.4 -79421 -74293.6 -78364.8 -79521.1 -86116.9 -80295.2 -83867.4 -79908.1 -84992.2 -79908.1 -84992.1 -78822.7 -85380.8 -79596.8 -83131.2 1940.28 2305.07 1069.19 1271.17 0.33 0.14 1358.2 1613.55 2.12 0.97 2.32 1.01 2.3 0.98 2.48 1.14 1.82 0.86 3011.62 3577.24 -3007.32 -3575.24 1360.67 1614.69 -1356.38 -1612.69 2429.53 2885.72 -2425.24 -2883.72 2.42 1.09 1.83 0.84 2710.65 3219.59 -2706.4 -3217.65 2.6 1.13 2.01 0.88 -1944.51 0 0 -952.8 -1054.03 -1220.75 -1361.15 -317.84 199.57 -319.33 191.22 -345.81 211.18 -2988.08 -2818.92 2405.36 3178.15 -291.35 179.61 -291.36 179.61 -2464.9 -2235.57 1882.18 2594.8 -1512.1 -1181.54 929.38 1540.77 -2742.24 -2501.11 2111.86 2896.25 -315.18 197.57 -315.19 197.57 -2743.58 -2508.62 2110.52 2888.74 -0.007 -2467.37 -2116 -1504.53 -1291.94 -10.616 -10.855 -1727.15 -1481.21 23.772 27.947 24.123 27.836 23.882 27.724 13.4 17.197 34.626 38.92 -3947.89 -3379.88 3995.912 3435.997 -1713.76 -1464 1761.783 1520.119 -3207.68 -2745.08 3255.7 2801.201 14.244 18.183 33.348 37.733 -3550.91 -3039.19 3598.505 3095.102 14.56 18.083 33.664 37.634 -44133.097 -0.002 -0.042 -0.004 -0.027 -23279.609 -26816.862 -26391.869 -30893.198 1386.202 -5365.431 2746.503 -3971.187 -710.466 -8058.789 -56139.105 -72227.789 65825.448 69672.13 4843.166 -1277.899 4843.177 -1277.76 -44828.306 -58987.889 54514.649 56432.23 -21548.701 -32171.054 31235.044 29615.395 -53152.15 -68811.634 56615.948 58898.293 1731.894 -4956.733 1731.904 -4956.609 -51927.879 -67556.815 57840.219 60153.112 TRANG 234 -0.014 43187.423 51790.251 27362.226 32282.754 2.183 3.509 30231.19 36253.166 355.066 361.288 354.44 361.684 375.62 383.801 336.059 342.666 331.712 335.676 70883.535 84412.175 -70215.764 -83733.834 30567.258 36595.845 -29899.487 -35917.504 57927.302 68875.09 -57259.53 -68196.749 354.904 362.222 350.991 355.931 63847.632 76024.78 -63141.737 -75306.628 354.341 362.578 350.428 356.287 BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB20 COMB20 COMB21 COMB21 COMB22 COMB22 COMB23 COMB23 COMB24 COMB24 COMB25 COMB25 COMB26 COMB26 COMB27 COMB27 COMB29 COMB29 COMB30 COMB30 COMB31 COMB31 COMB32 COMB32 COMB33 COMB33 COMB34 COMB34 COMB35 COMB35 COMB36 COMB36 COMB28 COMB28 COMB37 COMB37 COMB38 COMB38 COMB39 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH -79028.7 -84731.3 -79209.7 -84256 -79598.6 -85913.2 -80217.6 -84071.1 -79727.1 -85467.5 -80089.1 -84516.8 -78900.2 -85177.1 -79519.2 -83334.9 -79028.7 -84731.3 -79390.7 -83780.7 -66991.9 -72754.7 -67708.3 -70672.6 -67350.1 -71713.7 -67350.1 -71713.6 -67063.6 -72566.2 -67636.5 -70861.1 -67182.6 -72153.6 -67517.6 -71273.7 -77469 -82322.7 -76138.2 -82202.9 -76783.3 -80328.3 -76460.8 2186.96 2597.26 -2706.21 -3217.61 1224.8 1453.29 -1220.55 -1451.35 2186.77 2597.22 -2182.52 -2595.28 1224.98 1453.33 -1220.36 -1451.31 2186.96 2597.26 -2182.34 -2595.24 2.23 1.03 1.68 0.79 2508.84 2979.92 -2504.93 -2978.1 1133.6 1345.11 -1129.7 -1343.29 2023.97 2403.88 -2020.06 -2402.06 2.08 0.89 2.31 1.82 0.79 2259.17 -1415.2 -1034.98 -316.54 190.06 -2271.38 -1976.09 1641 2371.23 -1413.86 -1027.47 783.48 1422.61 -2272.72 -1983.6 1639.66 2363.73 -1415.2 -1034.98 782.14 1415.1 -2511.21 -2334.51 1981.52 2661.05 -264.84 163.27 -264.85 163.27 -2075.41 -1848.58 1545.71 2175.11 -1281.73 -970.57 752.03 1297.11 -310.2 189.56 -2328.22 -2061.96 1716.86 2435.84 -305.68 -2884.41 -2467.97 3598.821 3095.002 -1540.2 -1314.9 1587.789 1370.812 -2884.72 -2467.87 2932.315 2523.786 -1539.88 -1315 1588.105 1370.712 -2884.41 -2467.97 2932.631 2523.686 12.987 16.458 30.668 34.553 -3286.76 -2813.31 3330.42 2864.318 -1425.74 -1217.38 1469.39 1268.391 -2670.17 -2284.52 2713.823 2335.533 21.719 25.226 13.77 17.108 29.689 33.4 -2957.2 -20796.515 -31505.753 2956.175 -3701.789 -42972.431 -56895.725 46436.229 46982.383 -22020.786 -32760.573 25484.584 22847.231 -41748.16 -55640.905 47660.5 48237.202 -20796.515 -31505.753 26708.855 24102.05 -46395.794 -60262.863 55200.679 57939.769 4402.438 -1161.605 4402.447 -1161.489 -36973.898 -49234.027 45778.784 46910.933 -17581.987 -26895.603 26386.873 24572.509 -223.737 -6810.086 -45499.493 -59459.736 45973.922 46965.203 237.21 TRANG 235 52186.459 62041.76 -63142.3 -75306.271 27562.983 32990.083 -26857.088 -32271.931 52187.022 62041.404 -51481.127 -61323.251 27562.42 32990.44 -26857.651 -32271.574 52186.459 62041.76 -51481.69 -61322.895 305.313 311.217 301.691 305.395 59071.36 70341.119 -58464.356 -69724.507 25487.901 30510.116 -24880.897 -29893.504 48278.818 57398.727 -47671.814 -56782.115 338.267 345.484 336.433 344.4 333.172 339.158 53247.04 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB39 COMB40 COMB40 COMB41 COMB41 COMB42 COMB42 COMB43 COMB43 COMB44 COMB44 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH -81265.6 -76460.8 -81265.6 -76202.9 -82033.2 -76718.7 -80498 -76310 -81661.7 -76611.6 -80869.5 2683.07 186.94 -2530.7 -2255.04 -305.68 3000.654 -2681.29 186.94 2581.208 1020.96 -1935.84 -1281.6 1211.16 -1624.45 -1093.79 -1016.83 1324.48 1325.057 -1209.37 1998.33 1144.299 1822.61 -1221.24 -2402.04 2164.43 -833.93 -2054.6 -1818.47 609.88 2445.495 -2162.65 1207.81 2105.111 -6247.318 237.219 -6247.215 -37016.394 -49529.811 37490.823 37035.279 -19556.69 -29417.185 20031.119 16922.652 TRANG 236 63396.533 -52577.434 -62712.974 23009.832 27534.285 -22340.227 -26850.727 43529.865 51743.719 -42860.259 -51060.16 ... 1151020009 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH 8.2.6 Tính tốn thiết kế móng vách lõi thang máy M4 283 CHƯƠNG SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 297 9.1 So sánh phương án móng cọc ép cọc khoan... khoan nhồi 297 9.1.1 So sánh phương án móng cọc 297 9.2 Lựa chọn phương án móng cọc 300 SVTH: NGUYỄN PHƯƠNG ANH - 1151020009 BÁO CÁO MƠN HỌC THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH CHƯƠNG... tháng đến tháng 11 Nhiệt độ cao nhất: 360C Nhiệt độ trung bình: 280C Nhiệt độ thấp nhất: 230C Lượng mưa trung bình: 274, mm Lượng mưa thấp nhất: 31 mm (tháng 11) Lượng mưa cao nhất: 680 mm (tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cc01 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề cc01 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học