0

Đề 24 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

474 3 0
  • Đề 24   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

LỜI CẢM ƠN Sau tháng, giúp đỡ thầy Dương Hồng Thẩm Trần Quang Hộ tơi hồn thành xong luận văn tố t nghiệp Đại học ngàng Xây dựng dân dụng Công nghiệp trường Đại Học Mở TP HCM Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới thầy Dương Hồng Thẩm Trần Quang Hộ giúp đỡ thời gian qua Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo khoa Xây dựng Điện trường Đại học Mở TP HCM giúp trang bị đầy đủ kiến thức để làm tảng cho trình viết hồn thành luận văn Tơi xin cảm ơn bạn bè giúp đỡ, động viên tơi để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin kính q thầy khoa Xây dựng Điện, thầy Dương Hồng Thẩm Trần Quang Hộ dồi sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kiến thức cho hệ mai sau SVTH: Nguyễn Thế Đăng Báo cáo thiết kế cơng trình MỤC LỤC Chương KIẾN TRÚC 1.1 Giới thiệu công trình 1.2 Giải pháp kiến trúc 1.2.1 Tổng quan kiến trúc cơng trình 1.2.2 Hình dáng 1.2.3 Hệ thống giao thông 1.3 Giải pháp kỹ thuật 1.3.1 Hệ thống điện 1.3.2 Hệ thống nước 1.3.3 Hệ thống gió, chiếu sáng 1.3.4 Phịng cháy, hiểm Chương CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 2.3.1 Hệ sàn sườn 2.3.2 Hệ sàn ô cờ 2.3.3 Hệ sàn không dầm 2.3.4 Sàn không dầm ứng lực trước 10 2.3.5 Kết luận 10 2.4 Vật liệu sử dụng 10 2.5 Chọn sơ kích thước tiết diện 11 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 11 2.5.2 Chọn sơ tiết diện dầm 11 2.5.3 Chọn sơ tiết diện cột 12 2.5.4 Chọn sơ tiết diện cho vách cứng, sàn cầu thang, lõi thang máy 22 Chương THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 3.1 Mặt dầm sàn tầng điển hình 23 23 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Thế Đăng 3.2 Xác định tải trọng 24 3.2.1 Tĩnh tải 24 3.2.2 Hoạt tải 26 3.2.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 28 3.3 Sơ đồ tính sàn 29 3.3.1 Phân loại sàn 29 3.3.2 Tính tốn nội lực cho sàn 31 3.4 Tính tốn cốt thép 35 3.4.1 Các cơng thức tính tốn 35 3.4.2 Tính tốn cụ thể cho sàn 36 3.5 Tính độ võng sàn 39 3.5.1 Độ cong cấu kiện bê tông cốt thép đoạn khơng có vết nứt vùng kéo 40 3.5.2 Độ cong cấu kiện bê tông cốt thép đoạn có vết nứt vùng kéo 41 3.5.3 Xác định điều kiện xuất vết nứt 43 3.5.4 Tính toán độ cong (1/r)1 tải trọng tạm thời ngắn hạn tải trọng thường xun 44 3.5.5 Tính tốn độ võng (1/r)2 tải trọng tạm thời dài hạn tải trọng thường xuyên 45 3.5.6 Tính độ võng 46 Chương THIẾT KẾ CẦU THANG 4.1 Chọn kích thước cầu thang 47 47 4.1.1 Mặt mặt cắt cầu thang 47 4.1.2 Chọn kích thước cầu thang 47 4.1.3 Chọn kích thước dầm chiếu nghỉ thang 48 4.2 Xác định tải trọng 49 4.2.1 Xác định lớp cấu tạo bậc thang 49 4.2.2 Tải trọng lên chiếu nghỉ 50 4.2.3 Tải trọng lên thang 50 4.3 Sơ đồ tính 51 4.4 Xác định nội lực cầu thang 52 4.4.1 Xác định nội lực thang 52 4.4.2 Xác định nội lực dầm chiếu nghỉ 54 Báo cáo thiết kế cơng trình 4.5 Tính tốn cốt thép SVTH: Nguyễn Thế Đăng 55 4.5.1 Tính tốn cốt thép cho vế thang 55 4.5.2 Tính tốn cốt thép cho dầm chiếu nghỉ 56 Chương THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 5.1 Mơ hình cơng trình 58 58 5.1.1 Phân tích hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng 62 5.1.2 Một số hình ảnh Etabs 63 5.2 Xác định tải trọng lên cơng trình 65 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 65 5.2.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 67 5.2.3 Tải tường 68 5.2.4 Thành phần tĩnh gió 70 5.2.5 Thành phần động gió 72 5.3 Tổ hợp tải trọng 89 5.3.1 Các trường hợp tải trọng 89 5.3.2 Tổ hợp nội lực gió 89 5.3.3 Tổ hợp nội lực 89 5.4 Giải mơ hình 5.5 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục B 94 103 5.5.1 Nội lực dầm 103 5.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm 109 5.5.2.1 Tính cốt dọc 109 5.5.2.2 Tính cốt đai 130 5.6 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột khung trục B 132 5.6.1 Nội lực cột 133 5.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép 140 5.6.2.1 Tính cốt dọc 140 5.6.2.2 Tính cốt đai 157 5.7 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách khung trục B 158 5.7.1 Lý thuyết tính tốn vách 158 5.7.2 Tính tốn cụ thể cho vách 159 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Thế Đăng 5.7.2.1 Tính thép dọc 159 5.7.2.2 Tính thép đai 161 5.8 Kiểm tra kết cấu 161 5.8.1 Kiểm tra độ võng dầm 161 5.8.2 Kiểm tra chống lật 168 5.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 168 Chương THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 170 6.1 Cấu tạo địa chất 170 6.2 Lý thuyết thống kê 173 6.2.1 Xử lý thống kê địa chất để tính tốn móng 173 6.2.2 Phân chia đơn ngun địa chất 173 6.2.3 Đặc trưng tiêu chuẩn 174 6.2.4 Đặc trưng tính tốn 174 6.3 Kết tính tốn 175 6.3.1 Thống kê dung trọng đất 175 6.3.2 Thống kê lực cắt góc ma sát 178 6.4 Bảng tổng hợp thống kê Chương 182 MÓNG CỌC ÉP 184 7.1 Các thông số cọc ép 184 7.1.1 Vật liệu sử dụng 184 7.1.2 Chọn kích thước sơ 184 7.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 186 7.2 Tính tốn móng M1 188 7.2.1 Nội lực tính móng 188 7.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 188 7.2.2.1 Theo điều kiện vật liệu 188 7.2.2.2 Theo điều kiện đất 189 7.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc 194 7.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 195 7.2.5 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 199 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Thế Đăng 7.2.6 Kiểm tra độ lún cọc 201 7.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 203 7.2.8 Kiểm tra xun thủng 208 7.2.9 Tính tốn cốt thép cho đài móng 209 7.3 Tính tốn móng M2 211 7.3.1 Nội lực tính móng 212 7.3.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 212 7.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 213 7.3.4 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 216 7.3.5 Kiểm tra độ lún cọc 218 7.3.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 220 7.3.7 Kiểm tra xun thủng 225 7.3.8 Tính tốn cốt thép cho đài móng 226 7.4 Tính tốn móng M3, lõi thang 233 7.4.1 Nội lực tính móng 233 7.4.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 237 7.4.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 238 7.4.4 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 241 7.4.5 Kiểm tra độ lún cọc 245 7.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 256 7.4.7 Kiểm tra xuyên thủng 252 7.4.8 Tính tốn cốt thép cho đài móng 253 Chương MĨNG CỌC NHỒI 262 8.1 Các thơng số cọc khoan nhồi 262 8.1.1 Vật liệu sử dụng 262 8.1.2 Chọn kích thước sơ 262 8.2 Tính tốn móng M1 264 8.2.1 Nội lực tính móng 264 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 265 8.2.2.1 Theo điều kiện vật liệu 265 8.2.2.2 Theo điều kiện đất 265 Báo cáo thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Thế Đăng 8.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc 271 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 271 8.2.5 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 274 8.2.6 Kiểm tra độ lún cọc 276 8.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 278 8.2.8 Kiểm tra xuyên thủng 283 8.2.9 Tính tốn cốt thép cho đài móng 284 8.3 Tính tốn móng M2 286 8.3.1 Nội lực tính móng 286 8.3.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 287 8.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 288 8.3.4 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 290 8.3.5 Kiểm tra độ lún cọc 294 8.3.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 295 8.3.7 Kiểm tra xun thủng 300 8.3.8 Tính tốn cốt thép cho đài móng 301 8.4 Tính tốn móng M3, lõi thang 308 8.4.1 Nội lực tính móng 308 8.4.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 312 8.4.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 313 8.4.4 Kiểm tra ứng suất đái móng khối quy ước 315 8.4.5 Kiểm tra độ lún cọc 317 8.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang 319 8.4.7 Kiểm tra xun thủng 324 8.4.8 Tính tốn cốt thép cho đài móng 325 8.5 Chọn phương án móng 333 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Báo cáo Thiết kế cơng trình CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC: 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TRÌNH:  Hiện nay, mức độ thị hóa ngày tăng, mức sống người ngày nâng cao kéo theo nhu cầu ăn ở, nghỉ ngơi, giải trí phải nâng cao, tiện nghi trước  Mặc khác với xu hướng hội nhập, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hòa nhập với xu phát triển thời đại nên đầu tư xây dựng cơng trình nhà cao tầng để thay cho công trình nhà thấp tầng, khu dân cư xuống cấp cần thiết  Vì vậy, giải vấn để trên, việc xây chung cư cần thiết để nâng cao chất lượng sống người dân 1.2 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: 1.2.1 Tổng quan kiến trúc cơng trình: a Loại cơng trình: Chung cư b Quy mơ cơng trình:  Chiều cao cơng trình tính từ sàn tầng hầm đến sàn mái: 44.9 m  Chiều cao cơng trình tính từ sàn tang hầm đến đỉnh mái: 47.4 m  Cơng trình bao gồm 12 tầng tầng hầm: + Tầng hầm cao 3.3m bao gồm bãi để xe, phòng kỹ thuật điện, phịng giặt ủi, phịng phục vụ chung… Diện tích sàn hầm : 1067.5m2 + Tầng cao 5.3m bao gồm khu mua sắm, giải trí cho hộ gia đình nhu cầu chung khu vực + Tầng đến tầng 12 cao 3.3m bố trí hộ phục vụ nhu cầu người dân với diện tích sàn điển hình: 1032m2  Nhìn chung giải pháp mặt đơn giản, tạo khơng gian rộng để bố trí hộ bên trong, sử dụng loại vật liệu đại, tạo cảm giác thoải mái cho người dân 1.2.2 Hình dáng:  Hình dáng cao vút, đối xứng bên, vượt thẳng lên khỏi tầng kiến trúc cũ phía với kiểu dáng đại, thể quy mơ, tầm vóc với chiến lược phát triển đất nước 1.2.3 Hệ thống giao thông:  Giao thông ngang đơn nguyên hệ thống hang lang Chương 1: Kiến trúc Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Nguyễn Thế Đăng  Hệ thống giao thông đứng gồm thang thang máy Thang gồm thang, bố trí bên chung cư Thang máy gồm thang máy bố trí chung cư phục vụ nhu cầu lại người dân 1.3 GIẢI PHÁP KỸ THUẬT: 1.3.1 Hệ thống điện:  Hệ thống điện tiếp nhận điện từ hệ thống điện chung thi xã vào nhà thơng qua phịng máy điện  Điện dẫn khắp nơi cơng trình thơng qua mạng lưới điện nội  Khi điện, dung máy phát điện đặt tầng hầm để phát 1.3.2 Hệ thống nước:  Nguồn nước lấy từ hệ thống cấp nước khu vực dẫn vào chung cư bơm khắp nơi  Nước thải sau xử lý, nước thải đưa vào hệ thống thoát nước chung khu vực 1.3.3 Hệ thống thơng gió, chiếu sáng:  Bốn mặt cơng trình điều có lơ gia thơng gió, chiếu sáng cho cơng trình Ở cơng trình có lỗ thơng tầng có tổng diện tích 60m2 để thơng gió Ngồi ra, cịn bố trí máy điều hịa phịng 1.3.4 Phịng cháy, hiểm:  Cơng trình bê tơng cốt thép bố trí tường ngăn gạch rỗng vừa cách âm, cách nhiệt  Dọc hành lang bố trí hộp chống cháy bình khí CO2  Các tầng lầu có thang đủ đảm bảo người có cố cháy nổ Chương 1: Kiến trúc SVTH: Nguyễn Thế Đăng 200 Báo cáo Thiết kế cơng trình 11 LÔ GIA LÔ GIA LOÂ GIA LOÂ GIA 1400 1025 1025 1400 975 100 100 300 1100 700 1600 975 1400 800 1275 1025 1025 1400 800 P.NGỦ02 875 300 P.NGỦ01 P.KHÁ CH 4850 P.KHÁ CH 2000 500 P.NGỦ02 100 800 1275 150 800 1100 700 2000 100 1400 1025 1400 5000 900 800 2000 28000 2000 3300 950 5000 800 900 2000 800 WC 100 100 1200 800 WC 850 1900 200 400 300 1550 1100 650 1275 100 650 700 450 600 200 700 1100 1250 300 700 500 LÀ M VIỆ C 2000 700 150 300 1600 500 1600 P.NGUÛ01 P.NGUÛ02 300 975 1400 1025 1025 1400 875 100 1400 LÔ GIA WC LÔ GIA P.NGỦ01 WC BẾ P P.KHÁ CH 975 2000 LÔ GIA 1250 800 P.KHÁ CH 100 P.NGỦ02 P.KHÁ CH 3300 400 100 1050 200 200 750 200 3400 1025 1500 750 800 P.NGỦ02 3300 875 1200 250 BẾ P 2000 850 100 1388 1400 1050 850 775 775 450 700 P.KHAÙ CH 7000 1275 4150 3500 4950 900 800 P.NGUÛ01 3950 400 1400 1100 750 150 7000 1388 LOÂ GIA 100 700 725 650 1450 850 100 1200 400 300 1250 600 450 700 650 100 200 1300 4850 2000 BEÁ P 1400 850 1300 200 900 650 725 1550 WC WC 1100 1900 200 LÀ M VIỆ C 850 1200 1400 250 1200 1400 700 450 700 GIẶ T-PHƠI 100 500 700 300 1250 1925 BẾ P GIẶ T-PHƠI 950 1400 RÁ C KHOẢ NG TRỐ NG KT ĐIỆ N 1200 100 2650 WC 800 P.NGỦ01 1200 1200 250 GIẶ T-PHÔI WC WC 1400 100 1925 700 450 100 1400 WC WC 1400 650 200 1900 BEÁ P 200 725 650 WC 300 400 850 1100 1550 1300 1250 300 700 500 1000 600 600 1000 850 3050 800 1400 KHOẢ NG TRỐ NG 1100 850 900 200 200 1300 700 450 600 650 4000 700 450 1050 100 800 900 900 650 200 950 1400 3400 P.KHAÙ CH 650 725 1250 1400 850 P.NGUÛ01 2000 5000 1500 250 1200 1200 1388 775 775 950 P.KHAÙ CH 1000 600 600 1000 1925 1400 GIẶ T-PHƠI BẾ P LÔ GIA 1550 850 100 800 100 1052 BEÁ P 1388 3300 WC 1100 850 2000 900 3300 2000 200 28000 2000 BẾ P WC P.NGỦ01 800 5000 WC LÔ GIA 750 750 100 750 1500 1250 1200 600 450 700 650 200 200 500 700 300 1250 WC 700 LÀ M VIỆ C 1200 100 LÀ M VIỆ C 1925 7000 700 1600 P.NGỦ02 P.NGỦ01 7000 875 100 P.NGỦ02 P.NGỦ02 LÔ GIA LÔ GIA 7 2000 7000 1200 500 3300 3300 7000 900 1200 1600 950 7000 2100 950 1600 4000 1200 900 3300 3300 7000 500 1200 2000 7000 7000 46000 A B C D E F G H MẶ T BẰ N G TẦ N G ĐIỂ N HÌNH TL:1/100 Hình 1.1 Mặt tầng điển hình Chương 1: Kiến trúc SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG11 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -774 -701.72 -747.1 -734.96 -780.33 -677.69 -723.07 -716.73 -762.1 -719.95 -765.32 -758.98 -804.36 -948.11 -993.48 -941.95 -987.33 -994.38 -1039.75 -872.3 -917.67 -919.07 -964.44 -839.71 -885.08 -893.49 -938.87 -897.87 -943.24 -951.65 -997.03 -924.72 -970.1 -971.49 -1016.87 -892.13 -937.51 -945.92 -991.29 -950.29 -995.67 -1004.08 -1049.45 -918.57 -963.94 -53.19 -43.72 -43.72 -43.75 -43.75 -30.91 -30.91 -43.64 -43.64 -43.83 -43.83 -56.56 -56.56 -41.73 -41.73 -41.78 -41.78 -45.22 -45.22 -38.25 -38.25 -38.34 -38.34 -22.95 -22.95 -38.28 -38.28 -38.31 -38.31 -53.64 -53.64 -41.69 -41.69 -41.77 -41.77 -26.39 -26.39 -41.72 -41.72 -41.75 -41.75 -57.08 -57.08 -41.74 -41.74 53.24 50.21 50.21 63.38 63.38 56.71 56.71 54.66 54.66 58.93 58.93 56.89 56.89 51.13 51.13 51.19 51.19 54.72 54.72 40.69 40.69 54.51 54.51 47.51 47.51 45.52 45.52 49.68 49.68 47.69 47.69 44.22 44.22 58.04 58.04 51.04 51.04 49.04 49.04 53.21 53.21 51.21 51.21 44.28 44.28 83.89 -82.932 82.763 -106.298 102.861 -91.062 92.665 -94.464 89.316 -94.766 96.308 -98.168 92.959 -87.667 81.048 -81.559 87.373 -90.5 90.073 -66.558 67.716 -90.894 88.982 -75.29 78.204 -78.58 74.912 -78.872 81.785 -82.162 78.494 -75.499 70.415 -99.835 91.681 -84.231 80.903 -87.521 77.612 -87.813 84.485 -91.104 81.193 -69.391 76.74 -65.449 69.895 -74.382 70.053 -74.309 68.752 -75.072 -13.247 -115.421 153.195 -33.27 71.196 -73.62 62.99 -74.725 58.262 -79.618 65.958 -83.262 55.165 -71.071 55.423 -71.092 52.896 -73.022 -29.497 -105.646 140.085 -36.518 57.692 -69.141 62.861 -74.715 63.119 -74.736 60.592 -76.666 -21.801 -109.289 147.781 -40.161 65.388 -72.785 58.132 -79.608 120 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG10 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -965.34 -1010.71 -885.98 -931.35 -939.76 -985.14 -944.14 -989.52 -997.92 -1043.3 -970.99 -1016.37 -1017.76 -1063.14 -938.41 -983.78 -992.19 -1037.57 -996.57 -1041.94 -1050.35 -1095.73 -1197.66 -1243.03 -1209.79 -1255.17 -1265.97 -1311.34 -1110.94 -1156.31 -1172.03 -1217.4 -1069.76 -1115.13 -1138.7 -1184.07 -1144.27 -1189.64 -1213.21 -1258.59 -1167.12 -1212.49 -1228.2 -1273.58 -1125.93 -41.82 -41.82 -26.44 -26.44 -41.77 -41.77 -41.8 -41.8 -57.13 -57.13 -45.18 -45.18 -45.26 -45.26 -29.87 -29.87 -45.2 -45.2 -45.23 -45.23 -60.56 -60.56 -33.33 -33.33 -33.45 -33.45 -36.4 -36.4 -30.37 -30.37 -30.39 -30.39 -4.11 -4.11 -30.01 -30.01 -30.75 -30.75 -56.65 -56.65 -33.33 -33.33 -33.34 -33.34 -7.06 58.1 58.1 51.1 51.1 49.11 49.11 53.27 53.27 51.28 51.28 47.81 47.81 61.63 61.63 54.63 54.63 52.64 52.64 56.8 56.8 54.81 54.81 49.26 49.26 49.36 49.36 52.76 52.76 38.33 38.33 53.4 53.4 45.78 45.78 43.79 43.79 47.94 47.94 45.95 45.95 41.73 41.73 56.8 56.8 49.17 -93.727 98.006 -78.123 87.228 -81.413 83.937 -81.705 90.81 -84.995 87.519 -78.332 79.44 -102.668 100.706 -87.064 89.928 -90.354 86.637 -90.646 93.509 -93.936 90.218 -78.967 83.603 -85.324 77.559 -87.881 86.219 -63.459 63.025 -89.361 86.86 -72.984 74.795 -76.263 71.524 -76.557 78.36 -79.835 75.089 -66.016 71.685 -91.917 95.52 -75.541 58.391 -79.628 55.863 -81.558 -26.53 -114.182 143.053 -45.054 60.66 -77.678 65.828 -83.251 66.087 -83.272 63.559 -85.202 -18.834 -117.826 150.749 -48.698 68.356 -81.321 43.519 -66.482 48.784 -61.606 50.716 -69.417 41.418 -58.819 41.757 -58.522 37.727 -49.899 -38.335 -63.3 121.51 -54.041 45.448 -67.442 43.35 -66.63 43.688 -66.334 39.659 121 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG9 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1171.31 -1194.88 -1240.25 -1200.44 -1245.82 -1269.39 -1314.76 -1179.25 -1224.62 -1240.33 -1285.71 -1138.06 -1183.44 -1207.01 -1252.38 -1212.58 -1257.95 -1281.52 -1326.89 -1235.42 -1280.8 -1296.51 -1341.89 -1194.24 -1239.61 -1263.18 -1308.56 -1268.75 -1314.13 -1337.69 -1383.07 -1461.01 -1506.39 -1455.2 -1500.57 -1533 -1578.38 -1344.75 -1390.12 -1421.68 -1467.05 -1294.63 -1340.01 -1379.77 -1425.14 -7.06 -32.96 -32.96 -33.7 -33.7 -59.61 -59.61 -33.45 -33.45 -33.46 -33.46 -7.18 -7.18 -33.08 -33.08 -33.82 -33.82 -59.72 -59.72 -36.4 -36.4 -36.41 -36.41 -10.13 -10.13 -36.03 -36.03 -36.77 -36.77 -62.68 -62.68 -27.85 -27.85 -27.86 -27.86 -30.57 -30.57 -25.16 -25.16 -25.13 -25.13 -9.97 -9.97 -25.23 -25.23 49.17 47.19 47.19 51.34 51.34 49.35 49.35 41.82 41.82 56.89 56.89 49.27 49.27 47.28 47.28 51.43 51.43 49.45 49.45 45.22 45.22 60.29 60.29 52.67 52.67 50.68 50.68 54.83 54.83 52.85 52.85 47.1 47.1 47.13 47.13 50.43 50.43 36 36 51.61 51.61 43.71 43.71 41.74 41.74 83.456 -78.819 80.185 -79.114 87.021 -82.392 83.75 -72.374 65.641 -98.275 89.476 -81.899 77.411 -85.177 74.141 -85.471 80.977 -88.75 77.706 -74.93 74.301 -100.832 98.137 -84.456 86.072 -87.734 82.801 -88.028 89.637 -91.306 86.366 -81.187 74.249 -75.069 80.462 -83.614 82.791 -59.395 59.399 -85.889 84.44 -69.232 71.768 -72.491 68.512 -57.711 -36.403 -71.111 123.441 -61.852 47.379 -75.253 48.615 -61.754 48.954 -61.458 44.924 -52.835 -31.138 -66.235 128.706 -56.976 52.644 -70.377 50.546 -69.565 50.885 -69.269 46.856 -60.646 -29.206 -74.047 130.638 -64.787 54.576 -78.188 54.09 -37.829 49.26 -42.684 56.488 -44.397 46.704 -36.336 47.02 -35.896 42.82 -25.646 5.108 -42.591 122 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG8 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -1386.66 -1432.03 -1471.8 -1517.17 -1422.55 -1467.92 -1499.48 -1544.86 -1372.43 -1417.81 -1457.57 -1502.95 -1464.46 -1509.83 -1549.6 -1594.97 -1416.73 -1462.11 -1493.66 -1539.04 -1366.62 -1411.99 -1451.75 -1497.13 -1458.64 -1504.02 -1543.78 -1589.16 -1494.54 -1539.91 -1571.47 -1616.84 -1444.42 -1489.79 -1529.56 -1574.93 -1536.45 -1581.82 -1621.58 -1666.96 -1702.37 -1747.74 -1714.89 -1760.26 -1795.95 -25.06 -25.06 -40.32 -40.32 -27.87 -27.87 -27.84 -27.84 -12.68 -12.68 -27.94 -27.94 -27.77 -27.77 -43.03 -43.03 -27.88 -27.88 -27.84 -27.84 -12.68 -12.68 -27.95 -27.95 -27.77 -27.77 -43.04 -43.04 -30.59 -30.59 -30.55 -30.55 -15.39 -15.39 -30.66 -30.66 -30.48 -30.48 -45.75 -45.75 -36.7 -36.7 -36.8 -36.8 -39.88 45.87 45.87 43.9 43.9 39.29 39.29 54.91 54.91 47.01 47.01 45.04 45.04 49.17 49.17 47.19 47.19 39.32 39.32 54.94 54.94 47.04 47.04 45.06 45.06 49.2 49.2 47.22 47.22 42.62 42.62 58.23 58.23 50.33 50.33 48.36 48.36 52.49 52.49 50.52 50.52 45.33 45.33 45.39 45.39 48.56 -72.792 75.328 -76.051 72.072 -67.939 61.728 -94.434 86.77 -77.777 74.097 -81.036 70.841 -81.337 77.657 -84.596 74.401 -61.822 67.941 -88.316 92.982 -71.659 80.31 -74.918 77.054 -75.22 83.87 -78.479 80.614 -70.367 70.271 -96.861 95.312 -80.204 82.639 -83.463 79.383 -83.764 86.199 -87.024 82.943 -72.267 77.318 -78.512 71.263 -80.703 88.615 -29.641 50.903 -46.586 53.932 -38.049 54.248 -37.609 50.048 -27.358 12.336 -44.303 95.843 -31.354 58.132 -48.299 49.102 -42.904 49.418 -42.464 45.218 -32.213 7.507 -49.158 91.014 -36.209 53.302 -53.154 56.33 -44.617 56.646 -44.177 52.447 -33.926 14.735 -50.871 98.242 -37.922 60.53 -54.867 67.564 -53.559 72.863 -48.577 75.914 123 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -1841.33 -1574.36 -1619.73 -1668.25 -1713.62 -1515.03 -1560.41 -1617.12 -1662.5 -1625.48 -1670.86 -1727.57 -1772.95 -1655.42 -1700.8 -1749.31 -1794.69 -1596.1 -1641.47 -1698.19 -1743.56 -1706.55 -1751.93 -1808.64 -1854.02 -1667.94 -1713.32 -1761.83 -1807.21 -1608.61 -1653.99 -1710.7 -1756.08 -1719.07 -1764.44 -1821.16 -1866.53 -1749.01 -1794.38 -1842.9 -1888.27 -1689.68 -1735.06 -1791.77 -1837.15 -39.88 -33.64 -33.64 -33.61 -33.61 -8.03 -8.03 -33.32 -33.32 -33.93 -33.93 -59.23 -59.23 -36.72 -36.72 -36.69 -36.69 -11.1 -11.1 -36.4 -36.4 -37.01 -37.01 -62.31 -62.31 -36.81 -36.81 -36.79 -36.79 -11.2 -11.2 -36.5 -36.5 -37.1 -37.1 -62.4 -62.4 -39.89 -39.89 -39.86 -39.86 -14.27 -14.27 -39.57 -39.57 48.56 33.96 33.96 50.36 50.36 42.06 42.06 40.15 40.15 44.16 44.16 42.25 42.25 37.13 37.13 53.53 53.53 45.23 45.23 43.32 43.32 47.33 47.33 45.42 45.42 37.18 37.18 53.59 53.59 45.29 45.29 43.38 43.38 47.39 47.39 45.48 45.48 40.35 40.35 56.76 56.76 48.46 48.46 46.55 46.55 79.536 -56.316 55.736 -83.836 82.354 -66.737 68.891 -69.921 65.767 -70.231 72.324 -73.414 69.2 -58.507 64.009 -86.027 90.627 -68.928 77.163 -72.112 74.039 -72.422 80.596 -75.605 77.473 -64.752 57.954 -92.271 84.572 -75.173 71.108 -78.357 67.985 -78.666 74.542 -81.85 71.418 -66.943 66.227 -94.463 92.845 -77.364 79.381 -80.548 76.257 -55.674 64.425 -46.596 64.599 -46.328 58.306 -2.612 22.805 -52.731 106.219 -40.194 70.717 -90.312 67.477 -53.693 67.65 -53.425 61.358 -9.709 25.857 -59.828 109.27 -47.29 73.769 -97.409 72.776 -48.712 72.949 -48.443 66.657 -4.727 31.156 -54.846 114.569 -42.309 79.068 -92.427 75.828 -55.808 76.001 -55.54 69.709 -11.824 34.208 -61.943 124 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG7 TANG7 TANG7 TANG7 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -1800.13 -1845.51 -1902.23 -1947.6 -1956.07 -2001.45 -1950.57 -1995.94 -2052.72 -2098.1 -1798.38 -1843.76 -1909.45 -1954.82 -1730.19 -1775.56 -1848.93 -1894.31 -1858.9 -1904.27 -1977.64 -2023.02 -1900.54 -1945.92 -2011.61 -2056.98 -1832.35 -1877.72 -1951.09 -1996.47 -1961.06 -2006.43 -2079.8 -2125.17 -1895.03 -1940.41 -2006.1 -2051.47 -1826.84 -1872.21 -1945.58 -1990.96 -1955.55 -2000.92 -2074.29 -40.18 -40.18 -65.48 -65.48 -29.21 -29.21 -29.29 -29.29 -31.95 -31.95 -26.53 -26.53 -26.56 -26.56 -0.38 -0.38 -27.37 -27.37 -25.72 -25.72 -52.7 -52.7 -29.2 -29.2 -29.22 -29.22 -3.05 -3.05 -30.04 -30.04 -28.39 -28.39 -55.37 -55.37 -29.27 -29.27 -29.3 -29.3 -3.12 -3.12 -30.11 -30.11 -28.46 -28.46 -55.45 50.56 50.56 48.65 48.65 43.32 43.32 43.37 43.37 46.43 46.43 32.11 32.11 48.42 48.42 40.17 40.17 38.38 38.38 42.15 42.15 40.36 40.36 35.17 35.17 51.48 51.48 43.23 43.23 41.44 41.44 45.21 45.21 43.42 43.42 35.21 35.21 51.52 51.52 43.27 43.27 41.48 41.48 45.25 45.25 43.46 -80.857 82.814 -84.041 79.691 -75.079 67.89 -69.009 74.103 -77.159 76.053 -53.572 52.394 -80.287 79.487 -63.789 65.781 -66.772 62.865 -67.087 69.016 -70.071 66.1 -61.722 54.344 -88.437 81.436 -71.938 67.73 -74.922 64.814 -75.237 70.965 -78.22 68.049 -55.652 60.557 -82.367 87.649 -65.868 73.944 -68.852 71.028 -69.167 77.179 -72.15 117.621 -49.405 82.12 -99.524 53.791 -42.609 49.023 -47.618 56.114 -49.332 46.65 -40.907 46.75 -40.883 44.031 38.82 34.977 -51.393 58.424 -30.397 49.369 -120.61 53.741 -42.621 53.841 -42.598 51.122 37.106 42.068 -53.108 65.515 -32.111 56.46 -122.325 48.973 -47.63 49.073 -47.606 46.354 32.097 37.299 -58.116 60.746 -37.12 51.692 125 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG6 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -2119.67 -1997.19 -2042.57 -2108.26 -2153.63 -1929 -1974.37 -2047.74 -2093.12 -2057.71 -2103.08 -2176.45 -2221.83 -2184.69 -2230.06 -2197.52 -2242.9 -2302.17 -2347.55 -2016.06 -2061.43 -2144.02 -2189.39 -1939.62 -1984.99 -2074.17 -2119.55 -2085.9 -2131.28 -2220.46 -2265.83 -2120.71 -2166.08 -2248.67 -2294.04 -2044.27 -2089.64 -2178.82 -2224.2 -2190.55 -2235.93 -2325.11 -2370.48 -2133.54 -2178.92 -55.45 -31.94 -31.94 -31.96 -31.96 -5.79 -5.79 -32.78 -32.78 -31.13 -31.13 -58.11 -58.11 -26.62 -26.62 -26.62 -26.62 -29.15 -29.15 -24.13 -24.13 -24.04 -24.04 12.87 12.87 -22.03 -22.03 -26.14 -26.14 -61.05 -61.05 -26.66 -26.66 -26.57 -26.57 10.34 10.34 -24.56 -24.56 -28.67 -28.67 -63.58 -63.58 -26.67 -26.67 43.46 38.28 38.28 54.58 54.58 46.33 46.33 44.54 44.54 48.31 48.31 46.52 46.52 40.61 40.61 40.65 40.65 43.53 43.53 29.52 29.52 45.95 45.95 37.63 37.63 36.03 36.03 39.43 39.43 37.83 37.83 32.4 32.4 48.83 48.83 40.51 40.51 38.91 38.91 42.31 42.31 40.71 40.71 32.44 32.44 74.263 -63.802 62.507 -90.516 89.599 -74.018 75.893 -77.002 72.977 -77.316 79.128 -80.3 76.212 -64.861 69.159 -71.071 63.08 -72.819 70.834 -50.27 47.138 -75.957 75.671 -60.243 61.241 -62.951 58.658 -63.275 64.151 -65.984 61.569 -52.018 54.893 -77.705 83.425 -61.991 68.995 -64.7 66.412 -65.023 71.906 -67.732 69.323 -58.228 48.814 -127.333 56.064 -49.344 56.164 -49.321 53.445 30.383 44.39 -59.831 67.837 -38.834 58.783 -129.047 45.508 -42.324 50.641 -37.207 52.557 -43.635 43.578 -36.062 43.608 -35.73 75.069 117.53 30.532 -42.165 56.654 -29.627 12.117 -189.322 45.493 -42.49 45.524 -42.158 76.984 111.102 32.447 -48.593 58.569 -36.055 14.032 -195.75 50.626 -37.374 126 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG5 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -2261.5 -2306.88 -2057.1 -2102.48 -2191.66 -2237.03 -2203.39 -2248.76 -2337.94 -2383.32 -2238.19 -2283.57 -2366.15 -2411.53 -2161.75 -2207.13 -2296.31 -2341.68 -2308.04 -2353.41 -2442.59 -2487.97 -2424.64 -2470.02 -2419.31 -2464.69 -2544.33 -2589.7 -2227.2 -2272.57 -2372.06 -2417.43 -2142.46 -2187.84 -2292.69 -2338.06 -2306.57 -2351.94 -2456.79 -2502.17 -2352.21 -2397.59 -2497.07 -2542.45 -2267.48 -26.57 -26.57 10.34 10.34 -24.57 -24.57 -28.67 -28.67 -63.58 -63.58 -29.19 -29.19 -29.1 -29.1 7.81 7.81 -27.1 -27.1 -31.2 -31.2 -66.11 -66.11 -23.91 -23.91 -24.19 -24.19 -26.41 -26.41 -21.84 -21.84 -21.54 -21.54 -0.61 -0.61 -19.56 -19.56 -23.82 -23.82 -42.77 -42.77 -24.06 -24.06 -23.76 -23.76 -2.83 48.87 48.87 40.55 40.55 38.95 38.95 42.35 42.35 40.75 40.75 35.32 35.32 51.75 51.75 43.43 43.43 41.83 41.83 45.23 45.23 43.63 43.63 37.16 37.16 37.39 37.39 40.04 40.04 27.08 27.08 41.95 41.95 34.41 34.41 33.03 33.03 35.99 35.99 34.61 34.61 29.73 29.73 44.6 44.6 37.07 -83.915 77.347 -68.201 62.916 -70.909 60.334 -71.233 65.827 -73.942 63.244 -59.976 56.568 -85.663 85.101 -69.949 70.67 -72.657 68.088 -72.981 73.581 -75.69 70.999 -65.318 57.324 -59.442 63.936 -66.945 65.189 -46.649 42.701 -68.981 69.441 -55.32 55.909 -57.652 53.692 -57.977 58.45 -60.309 56.234 -54.152 43.954 -76.484 70.694 -62.824 50.657 -37.041 82.117 116.219 37.58 -43.476 63.702 -30.938 19.165 -190.634 52.541 -43.801 52.572 -43.469 84.032 109.791 39.495 -49.904 65.618 -37.366 21.081 -197.061 44.595 -34.319 39.853 -39.969 46.359 -40.802 38.382 -33.688 37.796 -33.284 144.595 142.578 28.807 -35.733 47.372 -31.239 -68.416 -209.549 44.888 -34.521 44.302 -34.117 151.1 127 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG4 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -2312.85 -2417.7 -2463.08 -2431.58 -2476.95 -2581.81 -2627.18 -2346.88 -2392.26 -2491.74 -2537.12 -2262.15 -2307.52 -2412.37 -2457.75 -2426.25 -2471.62 -2576.48 -2621.85 -2471.9 -2517.27 -2616.76 -2662.13 -2387.16 -2432.54 -2537.39 -2582.76 -2551.26 -2596.64 -2701.49 -2746.87 -2642.68 -2688.05 -2655.76 -2701.14 -2782.61 -2827.99 -2435.39 -2480.77 -2596.27 -2641.64 -2342.64 -2388.01 -2507.69 -2553.06 -2.83 -21.79 -21.79 -26.04 -26.04 -45 -45 -24.34 -24.34 -24.04 -24.04 -3.11 -3.11 -22.06 -22.06 -26.32 -26.32 -45.27 -45.27 -26.56 -26.56 -26.26 -26.26 -5.33 -5.33 -24.29 -24.29 -28.54 -28.54 -47.5 -47.5 -23.82 -23.82 -22.92 -22.92 -25.51 -25.51 -21.44 -21.44 -21.04 -21.04 5.45 5.45 -18.09 -18.09 37.07 35.69 35.69 38.64 38.64 37.26 37.26 29.95 29.95 44.82 44.82 37.29 37.29 35.91 35.91 38.86 38.86 37.49 37.49 32.61 32.61 47.48 47.48 39.94 39.94 38.56 38.56 41.52 41.52 40.14 40.14 40.04 40.04 39.09 39.09 42.13 42.13 29.57 29.57 44.44 44.44 36.9 36.9 35.58 35.58 57.161 -65.155 54.945 -65.481 59.703 -67.813 57.487 -48.276 50.566 -70.608 77.306 -56.948 63.773 -59.279 61.557 -59.605 66.315 -61.937 64.099 -55.779 51.819 -78.112 78.559 -64.451 65.026 -66.783 62.81 -67.108 67.568 -69.44 65.351 -60.485 71.658 -65.797 63.204 -67.472 71.547 -48.674 48.909 -68.946 77.72 -56.494 63.124 -58.636 60.927 141.745 35.312 -36.566 53.877 -32.072 -61.911 -210.382 40.146 -40.171 39.56 -39.767 146.359 136.094 30.57 -42.216 49.136 -37.722 -66.653 -216.033 46.652 -41.004 46.066 -40.6 152.864 135.261 37.076 -43.049 55.641 -38.555 -60.147 -216.866 38.245 -40.375 42.807 -32.838 44.543 -39.627 36.975 -33.774 36.044 -33.398 168.895 186.853 30.943 -28.723 128 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG3 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top -2523.97 -2569.35 -2689.02 -2734.4 -2562.24 -2607.61 -2723.12 -2768.49 -2469.48 -2514.86 -2634.54 -2679.91 -2650.82 -2696.19 -2815.87 -2861.25 -2575.33 -2620.7 -2736.2 -2781.58 -2482.57 -2527.95 -2647.62 -2693 -2663.91 -2709.28 -2828.96 -2874.33 -2702.17 -2747.55 -2863.05 -2908.42 -2609.42 -2654.79 -2774.47 -2819.84 -2790.75 -2836.13 -2955.8 -3001.18 -2871.63 -2944.5 -2866.74 -2939.61 -3013.31 -24.39 -24.39 -47.93 -47.93 -24.02 -24.02 -23.63 -23.63 2.87 2.87 -20.67 -20.67 -26.98 -26.98 -50.52 -50.52 -23.12 -23.12 -22.72 -22.72 3.77 3.77 -19.77 -19.77 -26.08 -26.08 -49.61 -49.61 -25.7 -25.7 -25.31 -25.31 1.18 1.18 -22.35 -22.35 -28.66 -28.66 -52.2 -52.2 -10.31 -10.31 -11.51 -11.51 -12.77 38.43 38.43 37.12 37.12 32.61 32.61 47.48 47.48 39.93 39.93 38.62 38.62 41.47 41.47 40.15 40.15 31.65 31.65 46.53 46.53 38.98 38.98 37.67 37.67 40.52 40.52 39.2 39.2 34.69 34.69 49.56 49.56 42.02 42.02 40.7 40.7 43.55 43.55 42.24 42.24 17.46 17.46 18.6 18.6 20.14 -58.983 65.701 -61.125 63.504 -50.349 57.252 -70.621 86.063 -58.169 71.467 -60.311 69.271 -60.658 74.044 -62.8 71.848 -55.661 48.798 -75.933 77.609 -63.481 63.013 -65.623 60.817 -65.97 65.59 -68.112 63.394 -57.336 57.142 -77.608 85.952 -65.156 71.357 -67.298 69.16 -67.645 73.934 -69.787 71.737 -47.876 44.662 -45.341 53.249 -51.146 42.076 -38.449 -95.876 -254.025 38.71 -40.563 37.78 -40.187 170.631 180.064 32.679 -35.512 43.811 -45.238 -94.14 -260.814 43.272 -33.026 42.342 -32.65 175.193 187.601 37.241 -27.975 48.373 -37.701 -89.578 -253.277 45.008 -39.815 44.078 -39.439 176.928 180.812 38.977 -34.764 50.109 -44.49 -87.843 -260.066 32.328 -22.339 30.19 -30.816 35.372 129 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Nội lực vách P12 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Comb7 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Comb11 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Comb14 Comb15 max Comb15 max Comb15 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3086.19 -2638.02 -2710.9 -2812.08 -2884.95 -2538.98 -2611.86 -2715.77 -2788.65 -2734.33 -2807.2 -2911.11 -2983.99 -2784.6 -2857.47 -2958.65 -3031.53 -2685.56 -2758.44 -2862.35 -2935.22 -2880.9 -2953.78 -3057.69 -3130.57 -2779.71 -2852.58 -2953.76 -3026.64 -2680.67 -2753.55 -2857.46 -2930.33 -2876.01 -2948.89 -3052.8 -3125.67 -2926.29 -2999.16 -3100.34 -3173.21 -2827.25 -2900.12 -3004.04 -3076.91 -12.77 -9.22 -9.22 -8.89 -8.89 31.57 31.57 -3.08 -3.08 -15.02 -15.02 -49.67 -49.67 -10.48 -10.48 -10.15 -10.15 30.3 30.3 -4.35 -4.35 -16.28 -16.28 -50.93 -50.93 -11.67 -11.67 -11.35 -11.35 29.11 29.11 -5.54 -5.54 -17.48 -17.48 -52.13 -52.13 -12.94 -12.94 -12.61 -12.61 27.85 27.85 -6.8 -6.8 20.14 13.1 13.1 18.76 18.76 15.89 15.89 15.51 15.51 16.35 16.35 15.97 15.97 14.63 14.63 20.29 20.29 17.42 17.42 17.04 17.04 17.88 17.88 17.5 17.5 15.77 15.77 21.43 21.43 18.56 18.56 18.18 18.18 19.02 19.02 18.64 18.64 17.3 17.3 22.97 22.97 20.1 20.1 19.72 19.72 55.57 -37.181 32.232 -46.962 52.451 -40.837 42.244 -41.964 41.351 -42.179 43.333 -43.306 42.439 -42.986 34.553 -52.767 54.771 -46.642 44.565 -47.769 43.671 -47.984 45.653 -49.111 44.759 -40.45 43.14 -50.232 63.359 -44.107 53.152 -45.233 52.258 -45.449 54.24 -46.576 53.347 -46.255 45.461 -56.037 65.679 -49.912 55.473 -51.038 54.579 -32.327 27.438 -21.405 26.854 -20.25 211.367 378.652 28.774 12.46 25.518 -54.114 -157.075 -420.306 32.621 -22.916 32.036 -21.762 216.549 377.14 33.956 10.948 30.701 -55.626 -151.893 -421.818 30.482 -31.393 29.897 -30.238 214.41 368.663 31.817 2.471 28.562 -64.103 -154.031 -430.294 35.664 -32.905 35.08 -31.75 219.593 367.151 36.999 0.96 130 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TANG2 TANG2 TANG2 TANG2 TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Comb1 Comb1 Comb2 Comb2 Comb3 Comb3 Comb4 Comb4 Comb5 Comb5 Comb6 max Comb6 max Comb6 Comb6 Comb7 max Comb7 max Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom TRET P12 Comb7 Top TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Comb7 Comb8 Comb8 Comb9 Comb9 Comb10 max Comb10 max Comb10 Comb10 Comb11 max Comb11 max Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom TRET P12 Comb11 Top TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Comb11 Comb12 Comb12 Comb13 Comb13 Comb14 max Comb14 max Comb14 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Nội lực vách P12 -3022.59 -18.74 -3095.47 -18.74 -3199.38 -53.39 -3272.25 -53.39 -3127.12 -6.65 -3172.5 -6.65 -3165.13 -12.71 -3210.5 -12.71 -3312.27 -12.35 -3357.64 -12.35 -2889.32 -6.62 -2934.69 -6.62 -3070.64 -7.39 -3116.02 -7.39 -2786.9 101.92 -2832.28 101.92 -2969.92 12.71 -3015.29 12.71 -2990.04 -26.72 -3035.42 -26.72 -3173.06 115.93 -3218.43 115.93 -3036.46 -6.26 -3081.84 -6.26 -3217.79 -7.03 -3263.16 -7.03 -2934.05 102.27 -2979.42 102.27 -3117.06 13.07 -3162.43 13.07 -3137.19 -26.37 -3182.56 -26.37 -3320.2 115.57 -3365.58 115.57 -3074.46 -12.32 -3119.84 -12.32 -3255.79 -13.09 -3301.16 -13.09 -2972.05 96.22 -3017.42 96.22 -3155.06 7.01 20.55 20.55 20.17 20.17 20.31 20.31 30.15 30.15 29.53 29.53 17.43 17.43 24.42 24.42 20.88 20.88 20.56 20.56 21.29 21.29 -51.254 56.561 -52.381 55.667 -44.413 22.605 -65.938 33.555 -64.586 32.874 -45.215 12.292 -46.316 34.281 -44.965 23.238 -45.679 22.876 -45.852 23.697 33.744 -65.614 -148.849 -431.806 18.467 -3.476 33.944 -7.992 33.207 -7.554 18.885 -2.962 19.523 -4.866 398.858 735.178 50.237 92.194 -11.828 -100.023 20.97 -46.566 -360.449 20.97 16.81 16.81 23.81 23.81 20.27 20.27 19.94 19.94 20.68 20.68 23.335 -43.862 11.611 -44.964 33.6 -43.613 22.557 -44.327 22.195 -44.499 23.016 -743.007 18.148 -2.524 18.786 -4.428 398.12 735.617 49.5 92.632 -12.566 -99.584 20.35 -45.213 -361.187 20.35 26.65 26.65 33.65 33.65 30.11 30.11 29.78 22.654 -65.387 22.56 -66.489 44.55 -65.138 33.506 -65.852 -742.568 33.625 -7.04 34.263 -8.944 413.598 731.1 64.977 131 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục TRET TRET TRET P12 P12 P12 Comb14 Comb15 max Comb15 max Bottom Top Bottom TRET P12 Comb15 Top TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Comb15 Comb16 Comb16 Comb17 Comb17 Comb18 max Comb18 max Comb18 Comb18 Comb19 max Comb19 max Comb19 Comb19 Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -3200.44 -3175.19 -3220.56 -3358.2 -3403.58 -3221.61 -3266.98 -3402.93 -3448.3 -3119.19 -3164.57 -3302.2 -3347.58 -3322.33 -3367.71 -3505.35 -3550.72 7.01 -32.43 -32.43 121.63 121.63 -11.97 -11.97 -12.74 -12.74 96.57 96.57 7.37 7.37 -32.07 -32.07 -121.2 -121.2 29.78 30.52 30.52 33.144 -66.025 33.965 88.116 2.911 -104.1 30.19 -66.738 -345.709 30.19 26.03 26.03 33.03 33.03 29.49 29.49 29.17 29.17 29.9 29.9 29.57 29.57 33.603 -64.035 21.879 -65.137 43.868 -63.786 32.825 -64.5 32.463 -64.672 33.284 -65.386 32.922 -747.085 32.888 -6.602 33.526 -8.506 412.86 731.539 64.239 88.554 2.174 -103.662 -346.447 -746.646 Phản lực chân cột 3.1 Phản lực chân cột C2 tương ứng với point 58 Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 Phản lực chân cột Load COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 MAX COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MIN COMB8 COMB9 COMB10 MAX COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MIN COMB12 COMB13 COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX FX 7.96 20.05 19.41 -4.74 21.93 8.64 8.56 8.19 -5.38 21.29 8.36 7.92 7.55 6.71 33.38 20.45 20.09 20 FY 6.57 17.47 17.01 7.13 6.92 4.2 -12.93 26.98 9.86 6.68 6.46 3.74 -13.39 26.52 9.4 17.58 17.36 14.64 -2.48 37.42 FZ 4891.12 4988.5 5260.33 4571.4 4667.17 4612.59 4502.81 4735.75 4625.98 4843.23 4939.01 4884.42 4774.65 5007.59 4897.82 4940.61 5036.39 4981.8 4872.03 5104.97 MX -6.886 -18.414 -17.921 -7.461 -7.298 43.883 -0.633 -14.125 -58.641 -6.968 -6.804 44.376 -0.14 -13.632 -58.148 -18.496 -18.333 32.847 -11.669 -25.16 MY 8.432 21.202 20.529 -25.427 43.639 9.542 9.145 9.067 8.67 -26.101 42.966 8.869 8.472 8.393 7.996 -13.331 55.736 21.639 21.242 21.163 MZ -0.003 -0.003 -0.004 -0.001 -0.005 -0.002 -0.004 -0.002 -0.004 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 132 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE 58 58 58 58 58 58 58 58 58 COMB15 MIN COMB16 COMB17 COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MIN 19.64 6.07 32.74 19.81 19.45 19.37 19 33.38 -5.38 20.3 17.12 16.9 14.18 -2.94 36.97 19.84 37.42 -13.39 4995.2 5212.44 5308.22 5253.63 5143.86 5376.8 5267.03 5376.8 4502.81 -69.676 -18.003 -17.84 33.341 -11.175 -24.667 -69.183 44.376 -69.676 20.766 -14.005 55.062 20.965 20.568 20.489 20.092 55.736 -26.101 -0.005 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.001 -0.006 3.2 Phản lực chân cột C7 tương ứng với point 63 Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 Load COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 MAX COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MIN COMB8 COMB9 COMB10 MAX COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MIN COMB12 COMB13 COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MIN COMB16 COMB17 COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MIN FX 3.06 4.38 4.36 -16.71 22.87 3.08 3.08 3.08 3.08 -16.73 22.85 3.06 3.06 3.06 3.06 -15.41 24.17 4.38 4.38 4.38 4.38 -15.43 24.15 4.36 4.36 4.36 4.36 24.17 -16.73 FY -0.08 -0.05 -0.06 -0.14 -4.66 -31.45 31.31 4.52 -0.15 -0.02 -4.67 -31.46 31.3 4.51 -0.11 0.02 -4.64 -31.43 31.33 4.54 -0.13 0.01 -4.65 -31.44 31.32 4.53 31.33 -31.46 FZ 7143.03 7303.28 7723.61 6720.47 6724.93 6722.7 6722.69 6722.71 6722.7 7140.81 7145.26 7143.03 7143.02 7143.04 7143.03 7301.05 7305.51 7303.28 7303.27 7303.29 7303.28 7721.38 7725.84 7723.61 7723.6 7723.62 7723.61 7725.84 6720.47 MX 0.184 0.116 0.146 0.286 0.022 91.636 12.251 -11.942 -91.328 0.316 0.052 91.666 12.28 -11.913 -91.298 0.249 -0.016 91.599 12.213 -11.98 -91.366 0.278 0.014 91.628 12.242 -11.951 -91.336 91.666 -91.366 MY 3.28 4.657 4.645 -57.189 63.771 3.293 3.291 3.291 3.289 -57.201 63.76 3.281 3.28 3.279 3.278 -55.823 65.137 4.659 4.657 4.657 4.655 -55.835 65.126 4.647 4.646 4.645 4.644 65.137 -57.201 MZ -0.007 -0.007 -0.007 -0.002 -0.01 -0.004 -0.007 -0.005 -0.008 -0.002 -0.011 -0.004 -0.008 -0.006 -0.009 -0.002 -0.011 -0.004 -0.008 -0.005 -0.009 -0.003 -0.012 -0.005 -0.008 -0.006 -0.01 -0.002 -0.012 3.3 Phản lực chân cột C9 tương ứng với point 65 Phản lực chân cột 133 SVTH: Nguyễn Thế Đăng Phụ lục Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Phản lực chân cột Load COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 MAX COMB6 MIN COMB7 MAX COMB7 MIN COMB8 COMB9 COMB10 MAX COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MIN COMB12 COMB13 COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MIN COMB16 COMB17 COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN ENVE1 MAX ENVE1 MIN FX 7.92 19.96 19.34 -4.81 21.91 8.51 8.15 8.95 8.59 -5.43 21.28 7.88 7.52 8.33 7.96 6.61 33.32 19.92 19.56 20.37 20 5.98 32.69 19.29 18.93 19.74 19.38 33.32 -5.43 FY -6.53 -17.4 -16.95 -7.16 -6.8 -9.81 -26.93 12.98 -4.15 -6.71 -6.35 -9.36 -26.49 13.42 -3.7 -17.58 -17.22 -20.23 -37.35 2.56 -14.57 -17.13 -16.77 -19.78 -36.91 -14.12 13.42 -37.35 FZ 4917.06 5014.66 5286.7 4597.13 4692.9 4761.67 4651.72 4638.31 4528.36 4869.17 4964.94 5033.72 4923.76 4910.35 4800.4 4966.77 5062.54 5131.32 5021.36 5007.95 4898 5238.81 5334.58 5403.36 5293.4 5279.99 5170.04 5403.36 4528.36 MX 6.949 18.405 17.945 7.632 7.186 58.67 14.155 0.663 -43.852 7.172 6.726 58.21 13.695 0.203 -44.312 18.628 18.182 69.667 25.151 11.659 -32.856 18.168 17.722 69.206 24.691 11.199 -33.316 69.667 -44.312 MY 8.437 21.154 20.498 -25.492 43.679 9.055 8.66 9.527 9.133 -26.149 43.023 8.398 8.004 8.87 8.476 -13.431 55.74 21.116 20.721 21.588 21.193 -14.088 55.084 20.459 20.065 20.931 20.537 55.74 -26.149 MZ -0.003 -0.003 -0.004 -0.001 -0.005 -0.002 -0.004 -0.002 -0.004 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.001 -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.005 -0.001 -0.006 134 ... thượng 24. 5 294 173 40x40 1600 12 24. 5 588 346 40x40 1600 11 24. 5 882 519 40x40 1600 10 24. 5 1176 692 40x40 1600 24. 5 1470 865 40x40 1600 24. 5 1764 1038 45x45 2025 7 24. 5 2058 1211 45x45 2025 24. 5... thượng 24. 5 294 173 40x40 1600 12 24. 5 588 346 40x40 1600 11 24. 5 882 519 40x40 1600 10 24. 5 1176 692 40x40 1600 24. 5 1470 865 40x40 1600 24. 5 1764 1038 45x45 2025 7 24. 5 2058 1211 45x45 2025 24. 5... 2025 24. 5 2352 1384 45x45 2025 24. 5 2646 1556 45x45 2025 10 24. 5 2940 1729 55x55 3025 11 24. 5 3234 1902 55x55 3025 12 24. 5 3528 2075 55x55 3025 Trệt 13 24. 5 3822 2248 55x55 3025 Bảng chọn sơ tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 24 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 24 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học