0

Đề 29 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

597 1 0
  • Đề 29   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin phép gởi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Xây Dựng & Điện nói riêng quý thầy cô Trường Đại học Mở Tp HCM Trong suốt thời gian học tập sinh hoạt trường, quý thầy cô tạo điều kiện giúp đỡ, giảng dạy kiến thức truyền đạt kinh nghiệm qúy báu để em có ngày hơm Thời gian trơi qua thật nhanh, ngày tân sinh viên, em trở thành tân kỹ sư Được học tập sinh hoạt trường Đại học Mở Tp.HCM, theo đuổi đam mê để trở thành người kỹ sư xây dựng cơng trình em niềm vinh dự niềm tự hào Tự hào sinh viên OU, em xin nguyện cố gắng phấn đấu để với tất sinh viên trường góp phần làm rạng ngời hình ảnh tinh thần sinh viên OU Mơn học Thiết kế cơng trình môn học tổng hợp lại kiến thức học, trau dồi thêm kiến thức mới, rèn luyện kỹ chuyên ngành giúp sinh viên hệ thống kiến thức vững vàng bước chân trở thành kỹ sư tương lai Để hoàn thành tốt mơn Thiết kế cơng trình, khơng thể thiếu vắng hình ảnh giảng viên hướng dẫn, người lái đò thầm lặng dẫn lối sinh viên thực hiện, tận tình bảo, kịp thời chỉnh sửa sai phạm trình thực Em xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến thầy Dương Hồng Thẩm, người thầy luôn tận tâm với sinh viên, theo dõi sát bước thực bạn nhóm, thầy duyệt bạn, chỗ chưa được, kịp thời chỉnh lỗi, ân cần dạy Không truyền đạt kinh nghiệm mình, thầy cịn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng sinh viên, lắng nghe ý kiến đóng góp để nắm lực bạn Thật tiếc thời gian thầy hướng dẫn nhóm chặng đường, với thầy làm, thầy ln ln gương sáng lịng em Em xin chân thành cảm ơn đến thầy Trần Quang Hộ, người thầy giúp em hoàn thành kết cấu phần móng cơng trình, điều thầy dạy vào trọng tâm cốt lõi vấn đề, thầy thường xuyên đưa hỏi bạn sinh viên, dẫn tính tốn giúp sinh viên nhìn nhận lỗi sai hay thường mắc phải Em xin gởi lời cảm ơn đến anh chị kỹ sư khóa dạy, truyền dạt kinh nghiệm lúc làm để tránh sai sót mắc phải lỗi khơng đáng có Vì thời gian thực kiến thức thân hạn chế, nên q trình làm khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận cảm thông bảo quý thầy cô Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực Đồn Tích Kha SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình MỤC LỤC CHƯƠNG 1: KIẾN TRÚC 1.1 Quy mơ cơng trình 1.2 Giải pháp kiến trúc cơng trình 1.2.1 Giải pháp mặt 1.2.2 Giải pháp mặt đứng 1.2.3 Giải pháp giao thông công trình 1.3 Giải pháp kết cấu kiến trúc 1.4 Giải pháp kỹ thuật khác 1.4.1 Hệ thống điện 1.4.2 Hệ thống cấp nước 1.4.3 Hệ thống thoát nước 1.4.4 Hệ thống thống gió 1.4.5 Hệ thống chiếu sáng 1.4.6 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1.4.7 Hệ thống chống sét 1.4.8 Hệ thống thoát rác CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 10 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 10 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 10 2.3 Giải pháp vật liệu 11 2.4 Giải pháp kết cấu 12 2.4.1 Giải pháp kết cấu ngang (dầm, sàn) 13 2.4.2 Giải pháp kết cấu đứng (cột, vách) 16 2.4.2.1 Sơ tiết diện cột 16 2.4.2.2 Sơ tiết diện vách, lõi cứng 20 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG 22 3.1 Mặt dầm sàn tầng 22 3.2 Xác định tải trọng 22 3.2.1 Tĩnh tải 22 3.2.2 Hoạt tải 26 3.2.3 Tổng tải tác dụng lên sàn 27 3.3 Sơ đồ tính 29 3.4 Kiểm tra kết nội lực 30 3.5 Tính tốn cốt thép 33 3.5.1 Tính tốn phần mềm Excel 33 3.5.2 Kiểm tra tính tốn tay: 36 3.6 Kiểm tra độ võng sàn 39 3.6.1 Kiểm tra hình thành vết nứt sàn 39 3.6.2 Kiểm tra điều kiện hạn chế vết nứt 42 3.6.3 Kiểm tra độ võng 44 3.6.4 Kiểm tra chống xuyên thủng sàn tường ngăn 48 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG 50 4.1 Số liệu tính toán 50 4.1.1 Mặt kích thước cầu thang 50 4.1.2 Kích thước thang dầm chiếu tới 50 4.2 Tải trọng 51 4.2.1 Tải trọng tác dụng lên chiếu nghỉ 51 4.2.2 Tải trọng tác dụng lên thang nghiêng 52 4.3 Sơ đồ tính 54 4.4 Nội lực tính tốn 56 4.5 Tính tốn bố trí cốt thép 58 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 4.5.1 Tính tốn bố trí cốt thép thang 58 4.5.2 Tính tốn dầm thang (dầm chiếu tới) 59 4.6 Kiểm tra độ võng thang 62 CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ KHUNG KHÔNG GIAN KHUNG TRỤC B 65 5.1 Mơ hình cơng trình 65 5.2 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 71 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 71 5.2.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 72 5.2.3 Tải trọng tường tác dụng lên sàn 72 5.2.4 Tải trọng thang máy tác dụng lên lõi thang máy 72 5.2.5 Tải trọng cầu thang tác dụng lên hệ khung, vách 73 5.2.6 Tải trọng thành phần tĩnh gió 73 5.2.7 Tải trọng thành phần động gió 75 5.3 Tổ hợp tải trọng 91 5.3.1 Các trường hợp tải trọng 91 5.3.2 Tổ hợp tải trọng 97 5.4 Giải mơ hình 98 5.5 Kiểm tra mơ hình 104 5.6 Kiểm tra kết cấu 105 5.6.1 Kiểm tra độ võng dầm 105 5.6.2 Kiểm tra ổn định chống lật 106 5.6.3 Kiểm tra chuyển vị đỉnh cơng trình 106 5.7 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm khung trục B 108 5.7.1 Nội lực dầm 108 5.7.2 Tính thép bố trí cốt thép 110 5.7.2.1 Cơng thức tính toán 110 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 5.7.2.2 Tính tốn cốt thép cho dầm cụ thể B55 (trục – 2) tầng 113 5.7.2.3 Tính tốn bố trí cốt thép tổng hợp khung trục B 118 5.8 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột khung trục B 125 5.8.1 Nội lực cột 125 5.8.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột 125 5.8.2.1 Cơng thức tính tốn cốt thép 126 5.8.2.2 Tính tốn cốt thép cột cụ thể C9 khung trục B 131 5.8.2.3 Tính tốn bố trí thép cột tổng hợp khung trục B 139 5.9 Tính tốn bố trí cốt thép cho vách 142 5.9.1 Nội lực vách 143 5.9.2 Tính tốn bố trí cốt thép 144 5.9.2.1 Cơng thức tính tốn cốt thép vách 144 5.9.2.2 Tính tốn cụ thể cho vách P1 khung trục 148 5.9.2.3 Tính tốn cốt thép tổng hợp vách cứng P1 khung trục 150 CHƯƠNG 6: BÁO CÁO ĐỊA CHẤT 154 6.1 Chiều dày lớp đất 154 6.2 Mặt cắt địa chất 155 6.3 Chỉ tiêu lý lớp đất 156 CHƯƠNG 7: MÓNG CỌC ÉP BÊ TÔNG CỐT THÉP 157 7.1 Các thông số cọc ép 157 7.1.1 Các thông số chung 157 7.1.2 Các thông số vật liệu 157 7.1.3 Các thông số thiết kế cọc 158 7.1.4 Kiểm tra điều kiện cẩu dựng cọc 158 7.1.5 Tính tốn thép móc cẩu 160 7.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 160 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 7.2.1 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 160 7.2.2 Sức chịu tải cọc theo tiêu cường độ đất 162 7.2.3 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 165 7.3 Tính tốn móng M1 (cột C15, khung trục B) 166 7.3.1 Xác định tải trọng tính tốn móng 166 7.3.1.1 Tải trọng tính tốn (TTGH 1) 167 7.3.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn (TTGH 2) 167 7.3.2 Các giả thuyết tính tốn 168 7.3.3 Tính tốn bố trí số lượng cọc 169 7.3.3.1 Sức chịu tải thiết kế 169 7.3.3.2 Sơ số lượng cọc, bố trí cọc đài 169 7.3.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 170 7.3.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 171 7.3.5.1 Kiểm tra với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 171 7.3.5.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 172 7.3.5.3 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 173 7.3.5.4 Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 174 7.3.5.5 Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 174 7.3.6 Kiểm tra ứng suất khối móng quy ước 175 7.3.6.1 Kích thước khối móng quy ước 175 7.3.6.2 Trọng lượng khối móng quy ước 176 7.3.6.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi móng khối quy ước 177 7.3.7 Kiểm tra độ lún móng cọc 179 7.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 181 7.3.8.1 Mơ hình tính tốn 181 7.3.8.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 185 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 7.3.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 186 7.3.8.4 Kiểm tra cốt thép cọc 186 7.3.9 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 186 7.3.10 Tính tốn cốt thép đài cọc 188 7.3.10.1 Tính tốn nội lực đài cọc giải tay 188 7.3.10.2 Tính tốn cọc sử dụng phần mềm SAFE 189 7.3.10.3 Tính tốn bố trí cốt thép đài cọc 195 7.4 Tính tốn móng M2 (cột C14, khung trục B) 196 7.4.1 Xác định tải trọng tính tốn móng 196 7.4.1.1 Tải trọng tính tốn (TTGH 1) 196 7.4.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn (TTGH 2) 197 7.4.2 Các giả thuyết tính tốn 198 7.4.3 Tính tốn bố trí số lượng cọc 198 7.4.3.1 Sức chịu tải thiết kế 198 7.4.3.2 Sơ số lượng cọc, bố trí cọc đài 199 7.4.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 200 7.4.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 201 7.4.5.1 Kiểm tra với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 201 7.4.5.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 203 7.4.5.3 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 203 7.4.5.4 Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 204 7.4.5.5 Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 205 7.4.6 Kiểm tra ứng suất khối móng quy ước 206 7.4.6.1 Kích thước khối móng quy ước 206 7.4.6.2 Trọng lượng khối móng quy ước 207 7.4.6.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi móng khối quy ước 207 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 7.4.7 Kiểm tra độ lún móng cọc 209 7.4.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 212 7.4.8.1 Mơ hình tính toán 212 7.4.8.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 214 7.4.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 215 7.4.8.4 Kiểm tra cốt thép cọc 215 7.4.9 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 216 7.4.10 Tính toán cốt thép đài cọc 217 7.4.10.1 Tính tốn nội lực đài cọc giải tay 217 7.4.10.2 Tính tốn cọc sử dụng phần mềm SAFE 219 7.4.10.3 Tính tốn bố trí cốt thép đài cọc 225 7.5 Tính tốn móng M3 (lõi cứng) 226 7.5.1 Xác định tải trọng tính tốn móng 226 7.5.1.1 Tải trọng tính tốn (TTGH 1) 226 7.5.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn (TTGH 2) 227 7.5.2 Các giả thuyết tính tốn 228 7.5.3 Tính tốn bố trí số lượng cọc 229 7.5.3.1 Sức chịu tải thiết kế 229 7.5.3.2 Sơ số lượng cọc, bố trí cọc đài 229 7.5.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 231 7.5.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 232 7.5.5.1 Kiểm tra với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 233 7.5.5.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 235 7.5.5.3 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 236 7.5.5.4 Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 238 7.5.5.5 Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 239 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 7.5.6 Kiểm tra ứng suất khối móng quy ước 241 7.5.6.1 Kích thước khối móng quy ước 241 7.5.6.2 Trọng lượng khối móng quy ước 242 7.5.6.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi móng khối quy ước 242 7.5.7 Kiểm tra độ lún móng cọc 244 7.5.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 247 7.5.8.1 Mơ hình tính tốn 247 7.5.8.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 249 7.5.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 250 7.5.8.4 Kiểm tra cốt thép cọc 250 7.5.9 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 251 7.5.10 Tính tốn cốt thép đài cọc 253 7.5.10.1 Mơ hình móng tính tốn nội lực 253 7.5.10.2 Kiểm tra chuyển vị (độ lún) móng M3 259 7.5.10.3 Kiểm tra phản lực đầu cọc móng M3 259 7.5.10.4 Tính tốn bố trí cốt thép đài cọc 260 CHƯƠNG 8: MĨNG CỌC KHOAN NHỒI BÊ TƠNG CỐT THÉP 262 8.1 Các thông số cọc khoan nhồi 262 8.1.1 Các thông số chung 262 8.1.2 Các thông số vật liệu 262 8.1.3 Các thông số thiết kế cọc 263 8.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 263 8.2.1 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 263 8.2.2 Sức chịu tải cọc theo tiêu cường độ đất 265 8.2.3 Sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT 267 8.3 Tính tốn móng M1 (cột C15, khung trục B) 269 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha 8.3.1 Xác định tải trọng tính tốn móng 269 8.3.1.1 Tải trọng tính tốn (TTGH 1) 270 8.3.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn (TTGH 2) 270 8.3.2 Các giả thuyết tính tốn 271 8.3.3 Tính tốn bố trí số lượng cọc 272 8.3.3.1 Sức chịu tải thiết kế 272 8.3.3.2 Sơ số lượng cọc, bố trí cọc đài 272 8.3.4 Kiểm tra cọc làm việc theo nhóm 273 8.3.5 Kiểm tra lực tác dụng lên cọc 274 8.3.5.1 Kiểm tra với tổ hợp Nmax, Mxtư, Mytư, Qxtư, Qytư 274 8.3.5.2 Kiểm tra với tổ hợp Mxmax, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 275 8.3.5.3 Kiểm tra với tổ hợp Mxmin, Mytư, Qytư, Qxtư, Ntư 276 8.3.5.4 Kiểm tra với tổ hợp Mymax, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 276 8.3.5.5 Kiểm tra với tổ hợp Mymin, Mxtư, Qytư, Qxtư, Ntư 277 8.3.6 Kiểm tra ứng suất khối móng quy ước 277 8.3.6.1 Kích thước khối móng quy ước 277 8.3.6.2 Trọng lượng khối móng quy ước 279 8.3.6.3 Kiểm tra điều kiện làm việc đàn hồi móng khối quy ước 279 8.3.7 Kiểm tra độ lún móng cọc 281 8.3.8 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang theo mơ hình Winkler 282 8.3.8.1 Mơ hình tính tốn 282 8.3.8.2 Kiểm tra đất xung quanh cọc 285 8.3.8.3 Kiểm tra chuyển vị ngang, góc xoay đầu cọc 286 8.3.8.4 Kiểm tra cốt thép cọc 286 8.3.9 Kiểm tra điều kiện xuyên thủng 287 8.3.10 Tính tốn cốt thép đài cọc 288 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 COMB6 MIN COMB6 MIN P1 COMB7 Top P1 COMB7 COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN Bottom P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 2530.21 -268.19 2637.04 -284.45 2812.49 -34.99 2880.07 -54.8 2538.73 21.85 2601.15 3.11 3257.37 -29.53 3454.25 -49.08 2009.89 -25.27 1945.08 -44.62 2728.53 -76.65 2798.17 -96.81 2587.18 192.06 2616.07 172.7 2636.24 -28.16 2706.37 -46.94 2631.02 -26.63 2692.96 -46.76 2680.08 -246.86 2783.25 -266.4 2529.18 18.38 2592.48 2.93 3247.82 -33 3445.57 -49.26 112.25 -79.197 -1121.16 21.7 30.778 -1857.14 129.98 -91.451 21.129 33.84 44.752 -185.208 125.81 -86.823 34.72 29.25 39.227 -119.443 119.85 -88.297 -1.57 17.92 27.946 -151.074 131.36 -88.54 61.615 38.89 48.713 -151.654 125.4 -90.014 25.326 27.57 37.431 -183.285 125.97 -88.242 1060.886 35.22 45.34 1396.075 123.45 -90.553 -99.487 27.99 37.884 -283.902 127.76 -86.284 159.533 28.82 38.774 -18.826 125.24 -88.594 -1000.84 21.59 31.318 -1698.8 115.5 -79.193 20.363 35.1 45.27 -134.946 109.54 -80.667 -15.927 23.77 33.989 -166.577 Trang 211 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 2000.34 -28.74 121.06 -80.91 47.258 -44.8 44.74 54.755 -167.156 -80.12 115.1 -82.384 10.969 -96.99 33.42 43.474 -198.787 188.59 115.67 -80.612 1046.529 -2607.4 172.52 2626.69 -31.64 2697.69 -47.12 2621.47 -30.1 2684.28 -46.94 2670.52 -250.33 2774.57 -266.58 41.07 51.383 1380.572 -1936.4 2718.98 2789.49 2577.63 113.15 -82.923 -113.844 33.84 43.927 -299.405 117.45 -78.654 145.176 34.67 44.817 -34.328 114.93 -80.965 -1015.2 27.44 37.361 -1714.31 15.33 128.45 -88.61 26.138 -3.42 34.22 45.032 -148.543 -36.06 122.49 -90.084 -10.152 -55.61 22.9 33.751 -180.174 -31.8 134.01 -90.328 53.033 -51.14 43.87 54.517 -180.754 -2874 -83.18 2944.98 -103.33 2732.66 185.53 2762.89 166.18 2781.71 -34.69 2853.18 -53.46 128.05 -91.802 16.744 32.55 43.236 -212.385 -2684.2 2747.97 3402.84 3601.06 2155.37 2091.89 128.61 -90.03 1052.304 40.2 51.145 1366.975 126.1 -92.341 -108.069 32.97 43.689 -313.003 Trang 212 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN P1 COMB1 Top P1 COMB1 Bottom P1 COMB2 Top P1 COMB2 COMB3 MAX COMB3 MAX COMB3 MIN COMB3 MIN COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN Bottom P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 2776.49 2839.77 2825.55 2930.06 2856.79 2995.27 2837.23 2966.18 2560.74 2692.83 3533.79 4047.09 1802.63 1561.29 2775.68 2915.56 2495.45 2663.81 2683.19 2820.37 2653.23 2788.01 2840.97 2944.58 -33.16 130.4 -88.071 150.951 -53.29 33.8 44.579 -47.926 -253.39 127.88 -90.382 -1009.42 -272.92 26.57 37.123 -1727.9 -21.26 117.77 -87.105 -116.951 -31.11 10.92 24.134 -223.735 -25.45 107.71 -78.694 -130.674 -31.75 24.44 38.743 -242.331 23.83 104.7 -76.565 -107.446 12.53 13.26 25.948 -184.706 -19.02 102.23 -78.135 -151.217 -26.23 -7.04 4.092 -199.768 -17.97 107.58 -75.776 -73.63 -25.46 32.32 46.112 -198.09 -60.82 105.11 -77.345 -117.401 -64.22 12.01 24.255 -213.152 279.77 107.09 -76.718 1345.858 254.21 17.92 31.135 2296.657 -9.7 104.73 -79.637 -251.176 -15.67 12.33 24.809 -317.337 -27.29 105.08 -74.274 26.329 -36.03 12.95 25.395 -80.521 -316.76 102.72 -77.192 -1570.71 -305.91 7.36 19.069 -2694.52 Trang 213 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 COMB7 Top P1 COMB7 COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX Bottom P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 3025.81 -28.22 3157.26 -37.02 2723.61 13.34 2849.75 3.38 3599.35 -25.23 4068.59 -31.51 2041.31 -24.28 1831.37 -30.82 2917.06 -62.84 3050.21 -65.7 2664.85 243.68 2823.64 220.89 2833.81 -16.84 2964.55 -22 2806.85 -32.67 2935.42 -40.32 2975.81 -293.19 3076.33 -283.22 -2741.2 2875.93 3616.95 4094.77 2058.91 1857.55 120.58 -88.844 -135.202 22.72 37.775 -267.137 107.24 -78.17 -124.369 23.82 38.141 -225.191 105.02 -79.582 -163.763 5.55 18.47 -238.746 109.83 -77.459 -93.935 40.97 56.288 -237.236 107.61 -78.872 -133.329 22.7 36.617 -250.792 109.39 -78.307 1183.604 28.01 42.808 2008.036 107.27 -80.934 -253.726 22.98 37.115 -344.559 107.58 -76.108 -3.972 23.54 37.642 -131.424 105.46 -78.734 -1441.3 18.51 31.949 -2484.02 17.1 116.3 -85.739 -112.018 3.95 11.66 24.993 -208.454 -21.46 114.08 -87.152 -151.412 -30.93 -6.62 5.322 -222.009 -20.51 118.89 -85.028 -81.584 -30.24 28.81 43.14 -220.499 Trang 214 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB13 MIN COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 2934.65 3076.39 2682.45 2849.82 2851.41 2990.72 2824.45 -59.08 116.67 -86.441 -120.978 -65.12 10.53 23.469 -234.055 247.45 118.45 -85.877 1195.955 221.47 15.84 29.661 2024.773 -13.07 116.33 -88.503 -241.375 -21.42 10.82 23.967 -327.822 -28.9 116.64 -83.677 8.379 -2961.6 -39.75 2993.41 -289.42 3102.51 -282.64 2893.33 10.85 3021.73 -1.36 3769.07 -27.72 4240.56 -36.24 2211.03 -26.77 2003.34 -35.55 3086.77 -65.33 3222.18 -70.44 2834.57 241.19 2995.61 216.16 3003.53 -19.33 3136.52 -26.74 2976.57 -35.16 3107.39 -45.06 11.37 24.495 -114.687 114.52 -86.303 -1428.95 6.34 18.802 -2467.28 118.82 -87.304 -128.444 22.28 37.27 -247.516 116.6 -88.717 -167.838 17.599 -261.071 121.42 -86.594 -98.01 39.43 55.417 -259.562 119.19 -88.006 -137.404 21.15 35.746 -273.117 120.98 -87.442 1179.53 26.46 41.938 1985.711 118.85 -90.068 -257.801 21.44 36.244 -366.884 119.16 -85.242 -8.047 21.99 36.772 -153.749 Trang 215 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 COMB19 MIN COMB19 MIN P1 COMB1 Top P1 COMB1 Bottom P1 COMB2 Top P1 Bottom P1 COMB2 COMB3 MAX COMB3 MAX COMB3 MIN COMB3 MIN COMB4 MAX COMB4 MAX COMB4 MIN COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MAX COMB5 MIN COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MAX COMB6 MIN COMB6 MIN P1 COMB7 Top P1 COMB7 Bottom P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 3145.53 -295.68 -3248.3 -287.95 3189.05 121.68 3097.84 103.15 3242.67 114.47 3139.17 92.11 2894.12 143.46 2815.43 122.77 4212.74 109.32 4042.43 91.49 1786.57 113.02 1785.78 94.79 3105.19 78.88 3012.79 63.52 2754.88 136.97 -2601.3 119.44 3022.01 -404.56 2940.39 -435.51 -2977.3 2887.83 3244.43 3226.92 3432.06 3322.91 117.04 -87.868 -1445.38 16.96 31.078 -2506.34 115.3 -80.337 -319.545 14.844 142.23 102.066 -340.094 20.99 -281.48 34.07 21.98 -328.283 140.94 -77.599 -283.183 35.97 22.079 -308.029 110.75 -99.753 -354.463 20.87 14.633 -378.94 114.16 -57.819 -216.151 22.56 15.428 -242.871 83.98 -79.973 -287.431 7.46 7.982 -313.782 114.36 -78.594 2096.549 38.46 21.747 1228.914 112.46 -83.205 -404.663 20.74 14.645 -389.153 626.9 112.45 -74.367 -165.951 621.79 22.68 15.416 -232.657 85.37 110.56 -78.978 -2667.16 66.84 4.97 8.314 145.08 103.617 -1850.72 124.97 102.12 33.35 21.793 -315.718 -357.472 Trang 216 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB8 MAX COMB8 MAX COMB8 MIN COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MAX COMB9 MIN COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MAX COMB10 MIN COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MAX COMB11 MIN COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MAX COMB12 MIN COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MAX COMB13 MIN COMB13 MIN Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục 3123.38 143.2 3027.85 118.88 4310.14 112.47 4132.16 90.73 2126.59 115.8 2101.18 93.7 3313.34 85.07 3205.48 65.55 2998.07 137.36 2835.14 115.88 3238.48 -350.03 3140.32 -383.57 3198.24 578.3 3093.02 568 3438.66 90.91 -3398.2 3075.13 2990.66 4261.89 4094.96 2078.33 2063.98 3265.09 3168.28 164.89 -98.67 -279.951 27.629 137.72 118.608 -323.956 45.66 -344.103 32.07 20.927 -387.776 140.79 -80.868 -219.623 21.643 113.62 100.806 -265.314 33.59 20.01 140.97 14.942 -283.775 -329.134 -99.566 1861.808 47.9 27.33 1059.292 139.26 103.716 -389.284 31.96 20.938 -396.968 139.25 -95.761 -174.443 33.7 21.632 -256.122 137.54 -99.911 -2425.53 68.55 17.76 15.24 -1712.38 149.69 140.65 -79.114 -314.209 128.81 33.89 21.206 -334.586 118.96 113.48 -99.052 -378.362 100.66 20.31 14.505 -398.406 122.29 116.55 -61.312 -253.881 103.63 21.82 15.22 -275.944 91.56 89.38 -81.25 -318.033 75.49 8.24 8.519 -339.764 Trang 217 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 COMB14 MAX COMB14 MAX COMB14 MIN COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MAX COMB15 MIN COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MAX COMB16 MIN COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MAX COMB17 MIN COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MAX COMB18 MIN COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MAX COMB19 MIN COMB19 MIN Bottom 2949.81 143.85 2797.94 125.82 3190.23 -343.53 3103.12 -373.64 3149.99 584.79 3055.82 577.93 Top -3390.4 97.4 113.3 Bottom -3361 3293.84 3193.22 4480.59 4297.52 2297.04 2266.54 78.48 Top Bottom Top Bottom Top Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Phụ lục 3: Nội lực vách P1 khung trục -3483.8 3370.84 3168.52 152.66 127.88 121.93 116.73 36.13 -80.009 1827.55 20.907 1048.662 115.02 -84.159 -423.542 20.19 14.515 -407.598 115.01 -76.204 -208.701 21.94 15.21 -266.752 -80.354 -2459.79 8.817 167.45 100.066 -1723.01 45.01 27.461 140.28 120.004 -310.766 -350.226 -374.918 99.73 31.43 20.759 -414.046 125.26 143.35 -82.264 -250.437 102.71 32.94 21.475 116.18 102.202 -291.584 94.53 74.56 146.82 -314.589 19.36 14.774 -355.404 143.53 100.962 1830.994 -3000.5 124.89 3408.94 -340.57 3305.68 -374.56 27.162 1033.022 141.82 105.112 -420.098 31.31 20.77 -423.238 -3368.7 3258.38 3609.11 3563.56 587.75 141.81 -97.157 -205.257 577.01 33.06 21.464 140.1 101.307 -282.392 17.11 -1738.65 100.37 77.55 47.25 15.072 -2456.35 Trang 218 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình Phụ lục Phản lực chân cột C14, C15 khung trục B Story BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE Point Load 252 COMB1 252 COMB2 COMB3 252 MAX COMB3 252 MIN COMB4 252 MAX COMB4 252 MIN COMB5 252 MAX COMB5 252 MIN COMB6 252 MAX COMB6 252 MIN 252 COMB7 COMB8 252 MAX COMB8 252 MIN COMB9 252 MAX COMB9 252 MIN COMB10 252 MAX COMB10 252 MIN COMB11 252 MAX COMB11 252 MIN COMB12 252 MAX COMB12 252 MIN COMB13 252 MAX 252 COMB13 FX FY FZ MX MY -32.46 -37.62 7041.51 9.058 8.234 -64.57 -51.88 7248.64 12.492 -4.121 -12 -35.68 6503.53 8.752 16.108 -36.93 -36.35 6470.68 8.592 6.514 -33.99 -36.02 6478.79 8.834 7.646 -58.93 -36.69 6445.94 8.674 -1.949 9.752 7.387 -40.5 6432.63 -16.285 7.065 -34.67 -35.5 67.63 6479 -35.42 -31.87 6516.85 33.711 7.095 -36.26 -61.57 -140 6470.48 -53.31 7815.41 7.675 12.837 6.773 -2.967 -40.54 -49.85 7197.17 12.15 5.125 -62.99 -50.45 7167.6 12.005 -3.511 -60.34 -50.16 7174.9 12.223 -2.491 -82.78 -50.76 7145.33 -60.94 43.12 7175.08 12.079 -11.127 13.049 -2.725 -54.19 7133.35 -10.384 -3.015 -46.43 7209.15 34.612 -2.987 -62.38 -143.74 7167.42 11.179 -3.277 -61.7 -61.63 -11.65 -37.02 7010.75 9.059 16.244 -34.09 -37.62 6981.19 8.914 7.609 -31.44 -53.88 -37.33 6988.48 -37.93 6958.92 9.133 8.988 8.628 -0.007 Phụ lục 4: Phản lực chân cột C14, C15 khung trục B Trang 219 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE 252 BASE BASE BASE 252 255 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE BASE 255 255 BASE BASE 255 255 MIN COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN COMB1 COMB2 COMB3 MAX COMB3 MIN COMB4 MAX COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MIN COMB7 COMB8 MAX COMB8 -32.05 9.958 8.395 -41.35 6946.94 -13.475 8.105 -32.73 -33.59 7022.73 31.522 8.132 -33.48 -130.9 6981 8.089 7.842 -37.85 -51.14 7707.26 12.46 6.163 -60.29 -51.74 7677.7 12.315 -2.472 -57.64 -51.45 7685 12.534 -1.453 -80.08 -52.05 7655.43 -58.24 41.83 7685.18 -32.8 -59 -58.93 55.96 6988.67 12.389 -10.088 13.359 -1.686 -55.48 7643.45 -10.074 -1.976 -47.72 7719.24 -1.949 -59.68 -145.03 7677.51 -65.55 0.47 4927.27 -137.16 0.9 5033.61 34.923 11.49 -2.239 -0.197 -14.245 -0.379 -38.824 -49.77 0.99 4686.5 -0.309 -8.829 -70.95 0.74 4609.49 -0.415 -16.1 -68.48 0.86 4627.64 -0.255 -15.251 -89.66 0.61 4550.64 -0.36 -22.521 -69.71 26.22 4618.77 0.141 -15.674 -69.74 -0.34 4618.55 -11.014 -15.685 -69.69 1.93 4618.58 10.345 -15.666 -69.72 -132.99 -24.63 4618.36 0.58 5342.31 -0.81 -15.677 -0.242 -37.393 -112.46 -131.53 1.06 5053.24 0.84 4983.94 -0.352 -30.347 -0.447 -36.891 Phụ lục 4: Phản lực chân cột C14, C15 khung trục B Trang 220 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 BASE 255 MIN COMB9 MAX COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MIN COMB13 MAX COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN -129.3 0.95 5000.27 -0.303 -36.127 -148.37 0.72 4930.97 -0.398 -130.41 23.78 4992.28 0.053 -36.508 -130.44 -0.13 4992.09 -9.986 -36.517 -130.39 1.91 4992.11 9.237 -36.5 -130.42 -21.99 4991.92 -0.803 -36.51 -48.01 0.67 4957.54 -0.188 -8.227 -67.08 0.45 4888.24 -0.283 -14.77 -64.85 0.56 4904.57 -0.139 -14.006 -83.91 0.33 4835.26 -0.234 -20.549 -65.96 23.39 4896.58 0.217 -14.387 -65.99 -0.52 4896.39 -9.823 -14.397 -65.94 1.52 4896.41 -65.96 -22.38 4896.22 -108.71 0.77 5331.07 -0.228 -127.78 0.54 5261.77 -0.323 -35.604 -125.55 0.65 5278.1 -0.179 -34.839 -144.62 0.43 5208.8 -0.274 -41.383 9.4 -42.67 -14.38 -0.639 -14.389 -29.06 -126.66 23.48 5270.12 0.177 -35.22 -126.69 -0.42 5269.93 -9.863 -35.23 -126.64 1.62 5269.95 9.36 -35.213 -126.67 -22.29 5269.76 -0.679 -35.222 Phụ lục 4: Phản lực chân cột C14, C15 khung trục B Trang 221 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha Ghi chú: - Điểm 252 nút chân cột trục 8B (cột C14) - Điểm 255 nút chân cột trục 4B (cột C15) Phụ lục 4: Phản lực chân cột C14, C15 khung trục B Trang 222 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình Phụ lục Nội lực chân vách P3 Story TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG Pier Load Loc P3 COMB1 Bottom -12789.2 273.58 P3 COMB2 COMB3 MAX COMB3 MIN COMB4 MAX COMB4 MIN COMB5 MAX COMB5 MIN COMB6 MAX COMB6 MIN Bottom -12963.6 Bottom COMB7 COMB8 MAX COMB8 MIN COMB9 MAX COMB9 MIN COMB10 MAX COMB10 MIN COMB11 MAX COMB11 MIN COMB12 MAX COMB12 MIN COMB13 MAX P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 M2 M3 18.3 -495.266 -2670.29 312.35 4.13 -515.583 -2840.17 -12020.6 253.89 231.39 30.672 -2306.63 Bottom -12048.2 215.03 -2.58 -5607.7 -2473.42 Bottom -12000.1 287.23 33.26 4694.136 -2418.91 Bottom -12027.7 248.37 -200.71 Bottom -11934.2 60.33 -421.083 9474.865 Bottom 323.73 -12862.6 1217.36 12.15 -884.601 -3067.63 Bottom -11185.7 1719.61 18.53 -28.959 -1824.7 Bottom -12114.1 178.52 -29.65 -492.478 -10367.2 Bottom -13728.7 334.8 7.09 -554.069 -3064.29 Bottom -12866.5 308.72 199.69 -70.996 -2675.19 Bottom -12891.3 273.74 -10.88 -5145.53 -2825.3 Bottom -12848.1 338.72 21.38 4126.122 -2776.24 Bottom -12872.9 303.74 -189.19 -948.409 Bottom -12788.8 371.58 45.74 -477.575 7928.157 Bottom -13624.3 -1015.4 2.38 -894.741 -3360.09 Bottom -12115.1 1627.86 8.12 -124.663 -2241.45 Bottom -12950.6 240.88 -35.24 -541.83 -13529.7 Bottom -12709.5 273.82 212.44 -52.711 -2522.3 Bottom -12734.3 238.84 1.87 -5127.24 -2672.41 Bottom -12691.1 303.83 34.13 4144.407 -2623.34 Phụ lục 5: Nội lực chân vách P3 P V2 V3 -944.232 -2585.7 -2926.35 Trang 223 SVTH: Đồn Tích Kha Báo cáo Thiết kế cơng trình TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG TANG P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 COMB13 MIN COMB14 MAX COMB14 MIN COMB15 MAX COMB15 MIN COMB16 MAX COMB16 MIN COMB17 MAX COMB17 MIN COMB18 MAX COMB18 MIN COMB19 MAX COMB19 MIN Bottom -12715.9 268.85 -176.44 Bottom -12631.8 336.68 58.49 Bottom -13467.3 -1050.3 15.13 -876.457 -3207.2 Bottom -11958.1 1592.97 20.87 -106.379 -2088.56 Bottom -12793.6 205.99 -22.49 -523.545 -13376.8 Bottom -13555 328.92 202.36 -105.633 -2876.9 Bottom -13579.9 293.94 -8.21 -5180.16 -3027.01 Bottom -13536.6 358.93 24.04 4091.484 -2977.95 Bottom -13561.5 323.95 -186.53 -983.047 Bottom -13477.3 391.78 48.4 -512.212 7726.445 Bottom -14312.8 -995.2 5.04 -929.379 -3561.8 Bottom -12803.7 1648.07 10.78 -159.301 -2443.16 Bottom -13639.2 -32.58 -576.468 -13731.4 Phụ lục 5: Nội lực chân vách P3 261.09 -930.124 -2773.45 -459.29 8081.051 -3128.06 Trang 224 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Đồn Tích Kha ... SVTH: Đồn Tích Kha 1.4.5 Hệ thống chiếu sáng Các tầng chiếu sáng tự nhiên thơng qua kính bố trí bên ngồi giếng trời cơng trình Ngồi ra, hệ thống chiếu sáng nhân tạo bố trí cho cung cấp ánh sáng... khung trục B) 296 8.4.1 Xác định tải trọng tính tốn móng 296 8.4.1.1 Tải trọng tính tốn (TTGH 1) 296 8.4.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn (TTGH 2) 297 8.4.2 Các giả thuyết... thuyết tính tốn 298 8.4.3 Tính tốn bố trí số lượng cọc 298 8.4.3.1 Sức chịu tải thiết kế 298 8.4.3.2 Sơ số lượng cọc, bố trí cọc đài 299 8.4.4 Kiểm tra cọc làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 29 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 29 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học