0

Đề 17 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

569 3 0
  • Đề 17   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH THUYẾT MINH ĐỀ 17CC SVTH : LÊ THỊ HOÀNG AN MSSV : 1151020003 GVHD : PGS TS TRẦN TUẤN ANH TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2016 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian miệt mài học tập giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình thầy, cô trường ĐẠI HỌC MỞ TP HCM, KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN, em tích lũy cho số kiến thức để tham gia vào đội ngũ người làm công tác xây dựng sau Và để củng cố lại kiến thức việc hồn thành tốt đồ án mơn học Thiết Kế Cơng Trình Đó thực thử thách lớn sinh viên em mà chưa giải khối lượng công việc lớn Để hoàn thành đồ án lần thử thách khó khăn em, với khối lượng công việc nhiều phức tạp.Tuy nhiên hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn, đặc biệt Thầy Trần Tuấn Anh – Giảng viên hướng dẫn, giúp em hoàn thành đồ án Quá trình thực tập giúp em hệ thống lại kiến thức để trang bị kỹ cần thiết cho nghề nghiệp sau Nhưng với kiến thức hạn hẹp mình, đồng thời chưa có kinh nghiệm tính tốn, nên đồ án thể khơng tránh khỏi sai sót Em kính mong tiếp tục bảo Thầy, Cô để em hoàn thiện kiến thức Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn Thầy, Cô Khoa Xây Dựng Điện - Trường Đại học Mở TpHCM, gia đình em điều kiện thuận lợi để em có thời gian tập trung vào làm Và cuối em xin chân thành cảm ơn Thầy Trần Tuấn Anh, người trực tiếp hướng dẫn, giúp em hồn thành đồ án Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Sinh viên thực Lê Thị Hoàng An BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH MỤC LỤC CHƯƠNG KIẾN TRÚC 12 1.1 GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 12 1.1.1 Mặt phân khu chức 12 1.1.2 Hình khối 13 1.1.3 Hệ thống giao thông: 14 1.2 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT KHÁC 14 1.2.1 Hệ thống điện 14 1.2.2 Hệ thống cấp nước 14 1.2.3 Hệ thống thoát nước 14 1.2.4 Hệ thống chiếu sáng 14 1.2.5 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 14 CHƯƠNG CƠ SỞ THIẾT KẾ 15 2.1 NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 15 2.2 TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG 15 2.3 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU CƠNG TRÌNH 15 2.3.1 Phân tích lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cơng trình 15 2.3.1.1 Phân tích số hệ kết cấu: 15 2.3.1.1.1 Hệ khung: 15 2.3.1.1.2 Hệ khung vách: 15 2.3.1.1.3 Hệ khung lõi: 16 2.3.1.1.4 Hệ lõi hộp: 16 2.3.1.2 Lựa chọn phương án kết cấu 16 2.3.2 Phân tích lựa chọn hệ sàn chịu lực cho cơng trình 16 2.3.2.1 Phân tích phương án sàn: 16 2.3.2.1.1 Hệ sàn sườn: 16 2.3.2.1.2 Hệ sàn ô cờ: 16 2.3.2.1.3 Hệ sàn không dầm: 17 2.3.2.1.4 Hệ sàn sườn ứng lực trước: 17 2.3.2.1.5 Sàn composite: 18 2.3.2.1.6 Tấm panel lắp ghép: 18 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 2.3.2.2 Lựa chọn phương án sàn: 19 2.4 VẬT LIỆU SỬ DỤNG 19 2.4.1 Bê tông 19 2.4.2 Cốt thép: 19 2.4.3 Vật liệu khác: 19 2.5 CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN DẦM- SÀN- CỘT 20 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn: 20 2.5.2 Chọn sơ tiết diện dầm 20 2.5.2.1 Dầm 20 2.5.2.2 Dầm phụ 21 2.5.3 Chọn sơ tiết diện cột: 21 2.5.4 Chọn sơ kích thước vách 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 26 3.1 MẶT BẰNG BỐ TRÍ DẦM SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 26 3.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 26 3.2.1 Tĩnh tải 26 3.2.1.1 Trọng lượng thân lớp hoàn thiện 26 3.2.1.2 Tải trọng tường gạch xây sàn 27 3.2.2 Hoạt tải 29 3.2.3 Tổng tải tác dụng lên sàn: 30 3.3 SƠ ĐỒ TÍNH Ô SÀN 31 3.4 TỔNG TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN Ô BẢN SÀN 32 3.4.1 Đối với kê bốn cạnh 32 3.4.1.1 Xác định sơ đồ tính cho kê bốn cạnh 32 3.4.1.2 Tính moment cho kê bốn cạnh 33 3.4.1.3 Tính tốn cụ thể cho – ô S1 34 3.4.2 Đối với dầm 37 3.4.2.1 Xác định sơ đồ tính cho ô dầm 37 3.4.2.2 Tính moment cho dầm 37 3.4.2.2.1 TH1: đầu ngàm (Ô 8, 10, 11, 12, 14) 37 3.4.2.2.2 TH2: biên ngàm, biên tựa (Ô 13) 38 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 3.4.2.2.3 Tính tốn cụ thể cho dầm – Ơ S8 S13 38 3.5 TÍNH CỐT THÉP 39 3.5.1 Cơng thức tính tốn 39 3.5.2 Tính tốn bố trí cốt thép 39 3.6 TÍNH TỐN ĐỘ VÕNG SÀN 43 3.6.1 Đặc trưng hình học, tính tốn khả kháng nứt sàn 43 3.6.2 Tính độ võng sàn 45 CHƯƠNG THIẾT KẾ CẦU THANG 49 4.1 CHỌN CÁC KÍCH THƯỚC CỦA CẦU THANG 49 4.1.1 Tổng quan cầu thang cơng trình 49 4.1.2 Xác định kích thước cầu thang 49 4.2 THIẾT KẾ BẢN THANG 50 4.2.1 Tĩnh tải 50 4.2.2 Hoạt tải 52 4.2.3 Tổng tải 52 4.2.4 Sơ đồ tính 53 4.2.5 Nội lực 54 4.2.6 Tính tốn cốt thép cho thang 56 4.3 THIẾT KẾ DẦM CHIẾU NGHỈ 57 4.3.1 Sơ đồ tính: 57 4.3.2 Tính tốn cốt thép 58 4.3.2.1 Tính tốn cốt thép dọc 58 4.3.2.2 Tính tốn cốt đai 59 CHƯƠNG THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 60 5.1 MƠ HÌNH CƠNG TRÌNH 60 5.1.1 Mơ hình cơng trình phần mềm Etabs 60 5.1.2 Khai báo mơ hình Etabs 61 5.1.3 Khai báo tải trọng tính tốn mơ hình Etabs 64 5.1.4 Kết phân tích dao động 65 5.1.5 Khối lượng tầng tọa độ tâm cứng, tâm khối lượng 67 5.2 XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CƠNG TRÌNH 68 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 5.2.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 68 5.2.1.1 Tải tác dụng lên sàn tầng 68 5.2.1.2 Tải tác dụng lên sàn tầng lửng 71 5.2.1.3 Tải tác dụng lên sàn tầng điển hình 73 5.2.1.4 Tải tác dụng lên sân thượng 76 5.2.1.5 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn 77 5.2.2 Tĩnh tải tường phân bố dầm 77 5.2.3 Hoạt tải tác dụng lên sàn 82 5.2.4 Tải trọng gió 85 5.2.4.1 Tải trọng phân tĩnh gió 85 5.2.4.2 Tải trọng phần động gió 88 5.2.4.2.1 Xác định thành phần động gió cần tính tốn 88 5.2.4.2.2 Tính tốn tải trọng phần động gió 89 5.2.4.2.3 Kết tính tốn thành phần động gió 91 5.2.5 Tải trọng hồ nước mái 95 5.2.5.1 Chọn sơ tiết diện cho hồ nước mái 95 5.2.5.2 Tải trọng tác dụng 95 5.2.6 Tải trọng cầu thang 96 5.2.6.1 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu nghĩ 96 5.2.6.2 Tải trọng tác dụng lên dầm chiếu tới 97 5.3 Tải trọng thang máy tác dụng lên khung 97 5.4 Tổ hợp tải trọng 98 5.4.1 Các trường hợp tải trọng 98 5.4.2 Tổ hợp tải trọng 102 5.5 MƠ HÌNH VÀ GIẢI NỘI LỰC 105 5.5.1 Mơ hình cơng trình 105 5.5.2 Nội lực khung thiết kế 106 5.5.2.1 Nội lực dầm 106 5.5.2.2 Nội lực cột 107 5.5.2.3 Nội lực vách 107 5.6 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM KHUNG TRỤC 107 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 5.6.1 Nội lực dầm 108 5.6.2 Tính tốn cốt thép cụ thể cho dầm B21 – lầu 109 5.6.2.1 Tính cốt thép gối trục B 109 5.6.2.2 Tính cốt thép gối trục C 110 5.6.2.3 Tính cốt thép nhịp 111 5.6.2.4 Tính tốn cốt đai dầm 123 5.7 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO CỘT KHUNG TRỤC 124 5.7.1 Tổ hợp nội lực tính tốn 124 5.7.2 Lý thuyết tính tốn 125 5.7.3 Tính tốn cốt thép cụ thể cho cột C2 lầu 128 5.7.3.1 Tính tốn thép dọc cho trường hợp |My|max, Ntư, Mxtư 131 5.7.3.2 Tính tốn cốt đai 133 5.8 TÍNH TỐN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP VÁCH KHUNG TRỤC 143 5.8.1 Nội lực vách 143 5.8.2 Lý thuyết tính tốn 145 5.8.3 Tính tốn cốt thép cụ thể cho vách PW1 lầu 148 5.8.3.1 Tính tốn thép dọc cho trường hợp |N|max, Mytư, Mxtư 148 5.8.3.2 Tính tốn cốt đai 151 CHƯƠNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT HỐ KHOAN BH07 153 6.1 CẤU TẠO ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH 153 6.2 LÝ THUYẾT THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 154 6.2.1 Phân chia lớp địa chất cơng trình 155 6.2.2 Đặc trưng tiêu chuẩn 156 6.2.3 Đặc trưng tính tốn 157 6.3 KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT HỐ KHOAN BH07 158 6.3.1 Thống kê đại lượng W,  w ,  d , G s , eo , WL , WP 158 6.3.1.1 Lớp 1: không thống kê 158 6.3.1.2 Lớp 2: sét gầy, dẻo mềm 158 6.3.1.2.1 Độ ẩm: ký hiệu W (%) 160 6.3.1.2.2 Dung trọng tự nhiên  w 161 6.3.1.2.3 Dung trọng đẩy  s 162 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 6.3.1.2.4 Dung trọng khô  d 164 6.3.1.2.5 Tỷ trọng hạt Gs 165 6.3.1.2.6 Hệ số rỗng eo 167 6.3.1.2.7 Giới hạn chảy WL 168 6.3.1.2.8 Giới hạn dẻo WP 170 6.3.1.3 Tính tốn cho lớp lại 171 6.3.2 Thống kê đại lượng C,  177 6.3.2.1 Lớp 1: không thống kê 177 6.3.2.2 Lớp 2: sét gầy, dẻo mềm 177 6.3.2.3 Lớp 3: cát sét- cát bụi, xốp, chặt vừa 179 6.3.2.4 Lớp 4: cát bụi, chặt vừa 180 6.3.2.5 Lớp 5: sét béo- sét, nửa cứng- cứng 183 6.3.2.6 Lớp 6: cát sét- cát bụi 185 6.3.2.7 Lớp 7: cát bụi, chặt vừa- chặt 187 6.3.2.8 Lớp thấu kính L1 189 6.3.2.9 Lớp thấu kính L2 191 6.4 BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ 191 CHƯƠNG MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 195 7.1 GIỚI THIỆU VỀ CỌC KHOAN NHỒI 195 7.1.1 Cấu tạo 195 7.1.2 Các bước thi công 195 7.1.2.1 Bố trí sơ đồ vị trí khoan 195 7.1.2.2 Công tác khoan cọc 195 7.1.2.3 Công tác kiểm tra độ sâu hố khoan 196 7.1.2.4 Công tác cốt thép 197 7.1.2.5 Công tác vệ sinh hố khoan 197 7.1.2.6 Công tác đổ bê tông cọc 198 7.1.3 Ưu điểm cọc khoan nhồi 198 7.1.4 Nhược điểm cọc khoan nhồi 199 7.2 CÁC THÔNG SỐ CỦA CỌC KHOAN NHỒI 199 7.2.1 Vật liệu sử dụng 199 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 7.2.2 Các thơng số chung 200 7.3 TÍNH SỨC CHỊU TẢI THEO CỌC ĐƠN 200 7.3.1 Chọn chiều sâu đặt đài 200 7.3.1.1 Chọn chiều sâu đặt đài 200 7.3.1.2 Chọn sơ chiều sâu mũi cọc 200 7.3.2 Sức chịu tải cọc theo vật liệu 201 7.3.3 Sức chịu tải cọc theo tiêu lý đất (TCVN 10304 – 2014): 203 7.3.3.1 Cường độ sức kháng đất mũi cọc 204 7.3.3.2 Cường độ sức kháng trung bình thân cọc fi xác định sau: 204 7.3.3.2.1 Đối với đất dính 204 7.3.3.2.2 Đối với đất rời 205 7.3.3.3 Tính toán kết cho lớp đất 205 7.3.4 Xác định sức chịu tải cọc theo kết thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT Công thức Viện Kiến trúc Nhật Bản (1988) 208 7.3.5 Sức chịu tải thiết kế 213 7.3.6 Tính tốn sơ số lượng cọc 213 7.4 TÍNH TỐN MĨNG M1 (cột C16 khung trục 3) 215 7.4.1 Nội lực tính móng M1 215 7.4.1.1 Tải trọng tính tốn 215 7.4.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn 217 7.4.1.3 Xác định số lượng cọc bố trí đài cọc móng M1 217 7.4.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 218 7.4.2.1 Kiểm tra sức chịu tải cọc đơn 218 7.4.2.2 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 219 7.4.3 Kiểm tra ổn định đất móng khối quy ước 220 7.4.4 Tính độ lún móng khối quy ước 223 7.4.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 225 7.4.6 Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 232 7.4.7 Tính tốn cốt thép đài móng 233 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH GVHD: GS.TS TRẦN TUẤN ANH 7.4.7.1 Tính tốn cốt thép theo phương X 233 7.4.7.2 Tính tốn cốt thép theo phương Y 234 7.5 TÍNH TỐN MÓNG M2 (cột C6 khung trục 2) 235 7.5.1 Nội lực tính móng M2 235 7.5.1.1 Tải trọng tính tốn 235 7.5.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn 236 7.5.1.3 Xác định số lượng cọc bố trí đài cọc móng M2 237 7.5.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 237 7.5.2.1 Kiểm tra sức chịu tải cọc đơn 237 7.5.2.2 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 238 7.5.3 Kiểm tra ổn định đất móng khối quy ước 239 7.5.4 Tính độ lún móng khối quy ước 242 7.5.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 244 7.5.6 Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 251 7.5.7 Tính tốn cốt thép đài móng 252 7.5.7.1 Tính tốn cốt thép theo phương X 252 7.5.7.2 Tính tốn cốt thép theo phương Y 253 7.6 TÍNH MÓNG LÕI CỨNG (MLT) 255 7.6.1 Nội lực tính móng MLT 255 7.6.1.1 Tải trọng tính tốn 255 7.6.1.2 Tải trọng tiêu chuẩn 256 7.6.1.3 Xác định số lượng cọc bố trí đài cọc móng MLT 257 7.6.2 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 257 7.6.2.1 Kiểm tra sức chịu tải cọc đơn 257 7.6.2.2 Kiểm tra sức chịu tải nhóm cọc 259 7.6.3 Kiểm tra ổn định đất móng khối quy ước 260 7.6.4 Tính độ lún móng khối quy ước 263 7.6.5 Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang 265 7.6.6 Kiểm tra xuyên thủng cho đài cọc 272 7.6.7 Tính tốn cốt thép đài móng 272 7.6.7.1 Mơ hình SAFE 273 MỤC LỤC BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -307.07 -452.93 -199.52 -321.73 -341.21 -484.88 -246.75 -349.98 -293.98 -456.63 -223.94 -351.57 -351.47 -498.41 -266.45 -377 -308.96 -472.98 -222.3 -352.87 -349.82 -499.7 -264.81 -378.29 -307.31 -474.28 -239.64 -374.55 -87.42 -13.2 -59.93 -6.74 -92.05 -16.72 -60.85 7.18 -91.13 -30.64 -68.05 -8 -96.95 -16.98 -68.88 4.52 -96.12 -29.51 -65.32 -7.8 -94.22 -16.78 -66.14 4.73 -93.39 -29.3 -71.83 -8.56 8.87 -8.84 4.43 -10.15 10.23 -7 5.14 -8.47 9.52 -8.68 5.66 -10.49 10.88 -7.66 6.3 -8.98 10.24 -9.17 5.16 -9.73 10.38 -6.9 5.8 -8.22 9.74 -8.41 6.1 -10.23 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 0.709 0.882 -0.352 0.346 1.3 1.103 -0.137 0.453 1.085 0.997 -0.085 0.423 1.402 1.104 0.108 0.518 1.209 1.008 -0.243 0.487 1.245 1.169 -0.049 0.583 1.051 1.073 -0.058 0.526 -5.768 -3.655 -2.213 -5.166 -7.171 -2.387 -3.152 -4.586 -6.232 -2.968 -3.151 -5.236 -7.613 -2.735 -3.996 -4.714 -6.768 -3.257 -2.739 -4.709 -7.201 -2.208 -3.584 -4.186 -6.356 -2.73 -3.43 -4.918 59.706 -21.947 40.179 -11.283 63.992 -26.95 37.4 2.837 66.771 -41.07 45.408 -13.275 66.84 -27.376 42.907 -0.568 69.341 -40.084 44.19 -13.404 65.622 -27.505 41.689 -0.696 68.123 -40.213 48.228 -14.613 Trang 169 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -367.17 -521.39 -282.15 -399.97 -324.65 -495.96 -326.61 -476.15 -330.08 -476.61 -349.24 -504.28 -247.62 -389.39 -367.29 -507.56 -297.98 -406.15 -316.93 -490.8 -270.84 -420.2 -378.55 -526.56 -316.17 -435.29 -333.22 -511.47 -100.73 -17.54 -72.66 3.96 -99.9 -30.07 -72.37 -12.49 -75.14 -12.59 -79.02 -13.27 -52.02 -6.57 -84.98 -17.04 -51.73 11.84 -85.27 -35.45 -57.16 -7.71 -86.81 -17.13 -56.89 8.86 -87.08 -33.7 11.32 -7.4 6.74 -8.72 10.68 -8.91 8.69 -9.35 9.28 -10.24 9.81 -10 4.99 -11.97 11.33 -7.23 6.19 -10.25 10.13 -8.95 5.78 -11.51 11.49 -7.24 6.86 -9.96 10.41 -8.79 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.429 1.207 0.135 0.622 1.236 1.112 0.576 0.802 0.751 0.73 0.786 0.842 -0.379 0.315 1.462 1.063 -0.125 0.344 1.208 1.035 -0.256 0.454 1.401 1.127 -0.027 0.48 1.173 1.102 -7.891 -2.417 -4.275 -4.395 -7.046 -2.939 -5.377 -3.998 -5.852 -4.616 -6.178 -4.283 -2.455 -6.373 -7.648 -2.289 -3.544 -5.719 -6.56 -2.943 -3.008 -5.869 -7.682 -2.193 -3.988 -5.28 -6.702 -2.782 69.66 -28.715 45.727 -1.906 72.161 -41.422 51.917 -19.715 53.145 -19.422 56.154 -20.918 36.876 -9.665 60.939 -26.774 33.141 9.693 64.674 -46.132 40.787 -11.866 62.444 -27.265 37.426 5.556 65.805 -44.687 Trang 170 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -273.97 -420.62 -381.67 -526.97 -319.29 -435.7 -336.34 -511.88 -291.21 -445.52 -398.91 -551.87 -336.53 -460.6 -353.59 -536.79 -371.03 -527.96 -369.09 -529.18 -393.6 -559.7 -304.06 -448.06 -388.98 -546.81 -347.94 -477.25 -59.65 -7.8 -89.31 -17.22 -59.39 8.77 -89.57 -33.79 -63.14 -8.41 -92.79 -17.83 -62.87 8.16 -93.06 -34.4 -69.21 -12.91 -66.21 -12.69 -72.55 -13.47 -44.45 -4.2 -81.28 -20.06 -41.9 10.24 6.32 -12.31 12.03 -8.05 7.4 -10.76 10.94 -9.59 6.79 -12.09 12.5 -7.83 7.87 -10.54 11.42 -9.37 10.35 -11.33 9.78 -10.47 10.96 -11.17 6.63 -12.54 11.71 -8.71 7.21 -11.97 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN -0.098 0.389 1.559 1.062 0.13 0.415 1.33 1.037 -0.067 0.491 1.59 1.164 0.162 0.516 1.362 1.138 0.851 0.788 0.675 0.859 0.89 0.904 -0.325 0.487 1.597 0.998 0.057 0.207 -3.436 -6.426 -8.109 -2.75 -4.415 -5.837 -7.13 -3.339 -3.729 -6.126 -8.402 -2.45 -4.708 -5.537 -7.423 -3.039 -6.393 -5.138 -5.928 -4.548 -6.758 -4.857 -3.374 -6.712 -7.752 -2.948 -3.972 -6.651 41.893 -11.603 63.549 -27.001 38.531 5.82 66.911 -44.424 44.601 -12.949 66.257 -28.347 41.239 4.474 69.619 -45.769 51.142 -19.779 49.798 -19.9 53.941 -21.139 34.325 -8.132 59.674 -28.948 29.036 10.015 Trang 171 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -345.1 -517.63 -330.36 -480.47 -406.8 -569.35 -369.86 -506.74 -367.3 -543.08 -328.62 -481.56 -405.05 -570.44 -368.11 -507.83 -365.55 -544.17 -350.67 -509.04 -427.11 -597.91 -390.17 -535.3 -387.61 -571.65 -413.12 -582.55 -83.84 -34.5 -52 -5.7 -85.15 -19.97 -49.7 7.3 -87.44 -32.96 -49.3 -5.5 -82.45 -19.77 -47.01 7.49 -84.75 -32.77 -55.01 -6.2 -88.16 -20.47 -52.71 6.79 -90.45 -33.47 -66.81 -13.5 11.13 -9.29 7.94 -12.98 12.51 -9.53 8.46 -12.46 11.99 -10.05 7.43 -12.21 12 -8.76 7.95 -11.7 11.48 -9.28 8.49 -12.84 13.06 -9.39 9.01 -12.32 12.54 -9.91 11.07 -11.64 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.216 1.278 -0.035 0.553 1.694 1.013 0.308 0.301 1.351 1.265 -0.194 0.618 1.536 1.077 0.149 0.365 1.193 1.33 -0.001 0.658 1.729 1.118 0.343 0.406 1.386 1.37 0.789 0.749 -7.155 -3.008 -4.34 -6.801 -8.281 -3.414 -4.878 -6.747 -7.743 -3.468 -3.921 -6.27 -7.862 -2.882 -4.459 -6.215 -7.324 -2.937 -4.668 -6.548 -8.609 -3.16 -5.206 -6.493 -8.071 -3.215 -6.637 -5.212 64.963 -47.096 39.321 -10.288 62.135 -29.022 34.561 6.045 66.894 -45.355 38.111 -10.397 60.925 -29.132 33.351 5.936 65.685 -45.464 41.839 -11.512 64.653 -30.246 37.079 4.821 69.413 -46.579 51.555 -19.27 Trang 172 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -416.47 -582.94 -441.14 -617.36 -354.71 -521.23 -422.18 -575.04 -406.07 -539.18 -370.82 -557.09 -380.29 -554.89 -441.02 -603.32 -426.51 -571.05 -394.8 -587.16 -383.3 -555.25 -444.03 -603.68 -429.52 -571.41 -397.81 -587.52 -69.36 -13.59 -72.91 -14.26 -45.03 -5.34 -81.48 -20.31 -38.35 14.93 -88.16 -40.58 -50.05 -6.7 -82.85 -20.17 -44.04 11.55 -88.86 -38.42 -52.35 -6.78 -85.15 -20.25 -46.34 11.47 -91.16 -38.49 11.67 -12.53 12.35 -12.43 7.48 -14.21 13.3 -9.25 8.54 -13.64 12.24 -9.83 8.38 -13.88 13.63 -9.41 9.34 -13.36 12.67 -9.93 8.92 -14.68 14.16 -10.22 9.87 -14.16 13.21 -10.73 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 0.965 0.674 1.011 0.786 -0.284 0.424 1.771 0.848 0.137 0.048 1.35 1.224 -0.14 0.546 1.71 0.928 0.239 0.208 1.331 1.267 0.018 0.479 1.868 0.861 0.397 0.14 1.489 1.199 -7.115 -5.832 -7.519 -5.58 -3.876 -7.78 -8.59 -3.149 -4.621 -7.695 -7.845 -3.234 -4.475 -7.321 -8.718 -3.153 -5.146 -7.245 -8.048 -3.23 -4.905 -7.879 -9.148 -3.711 -5.576 -7.803 -8.478 -3.788 52.667 -18.968 55.669 -20.378 36.059 -7.421 61.049 -28.298 28.229 15.745 68.879 -51.464 40.009 -9.734 62.501 -28.523 32.963 11.115 69.548 -49.372 41.01 -9.462 63.502 -28.252 33.963 11.387 70.549 -49.101 Trang 173 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -405.51 -586.22 -466.24 -634.65 -451.73 -602.38 -420.02 -618.49 -454.52 -630.51 -452.44 -631.55 -482.3 -668.71 -411.32 -601.09 -437.98 -585.6 -463.03 -607.02 -386.28 -579.67 -439.53 -633.77 -463.53 -619.83 -486.07 -639.1 -55.54 -7.38 -88.34 -20.86 -49.53 10.86 -94.35 -39.1 -62.59 -13.7 -59.63 -13.45 -65.51 -14.29 -39.33 -5.76 -74.09 -19.96 -33.56 19.28 -79.86 -45 -46.36 -7.22 -77.65 -20 -41.16 15.31 9.53 -14.59 14.78 -10.13 10.49 -14.08 13.82 -10.64 12.49 -13.67 11.91 -12.81 13.23 -13.66 8.3 -15.73 14.03 -9.91 9.72 -15.7 12.61 -9.93 9.78 -16.2 14.93 -10.96 11.05 -16.18 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 0.06 0.58 1.91 0.962 0.439 0.242 1.53 1.3 1.032 0.544 0.855 0.616 1.082 0.648 -0.238 0.396 1.848 0.629 0.181 -0.101 1.429 1.125 0.071 0.436 1.948 0.645 0.448 -0.011 -5.269 -7.652 -9.512 -3.484 -5.94 -7.576 -8.841 -3.561 -7.471 -6.517 -6.998 -5.927 -7.902 -6.323 -4.377 -8.807 -8.759 -3.434 -5.135 -8.947 -8.001 -3.293 -5.409 -8.895 -9.353 -4.059 -6.091 -9.021 43.711 -10.731 66.203 -29.521 36.665 10.118 73.25 -50.37 49.879 -17.481 48.54 -17.585 52.593 -18.695 34.262 -6.178 57.389 -26.564 27.049 21.496 64.603 -54.237 39.066 -8.196 59.881 -26.544 32.574 16.71 Trang 174 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -416.99 -614.49 -437.66 -634.69 -461.66 -620.76 -484.2 -640.03 -415.12 -615.42 -464.54 -668.14 -488.53 -654.21 -511.08 -673.48 -442 -648.87 -486.59 -673.16 -489.89 -673.45 -519.26 -713.67 -473.47 -692.33 -440.96 -573.56 -82.84 -42.54 -43.69 -7.01 -74.98 -19.78 -38.5 15.53 -80.18 -42.32 -48.98 -7.76 -80.28 -20.54 -43.79 14.78 -85.47 -43.07 -51.33 -13.37 -53.91 -13.43 -56.51 -14.11 -33.43 -7.12 -64.05 -18.28 13.65 -10.99 9.25 -15.43 14.41 -10.19 10.53 -15.41 13.13 -10.22 10.45 -16.2 15.6 -10.96 11.72 -16.17 14.32 -10.98 12.63 -13.83 13.23 -14.72 14.02 -14.76 9.03 -17.24 14.67 -10.33 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.571 1.093 -0.089 0.501 1.788 0.71 0.288 0.053 1.412 1.158 0.116 0.529 1.993 0.739 0.493 0.082 1.616 1.186 0.912 0.484 1.088 0.411 1.143 0.507 -0.181 0.389 1.895 0.387 -8.671 -3.933 -4.983 -8.364 -8.927 -3.528 -5.665 -8.49 -8.245 -3.402 -5.796 -8.721 -9.74 -3.885 -6.478 -8.847 -9.058 -3.759 -7.295 -6.553 -7.773 -7.173 -8.22 -7.006 -4.9 -9.855 -8.796 -3.586 66.373 -51.45 37.862 -8.289 58.676 -26.637 31.369 16.616 65.168 -51.543 41.509 -9.288 62.324 -27.636 35.017 15.618 68.816 -52.542 44.705 -15.861 45.833 -15.532 48.417 -16.745 32.463 -5.67 51.78 -23.626 Trang 175 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -525.77 -678.54 -388.67 -587.34 -498.28 -722.58 -469.02 -615.69 -545.35 -710.18 -421.96 -628.09 -501.25 -722.85 -471.99 -615.96 -548.31 -710.44 -424.92 -628.36 -527.69 -759.04 -498.42 -652.15 -574.75 -746.64 -451.36 -664.55 -28.21 24.26 -69.28 -49.66 -37.3 -8.29 -64.85 -18.33 -32.59 19.96 -69.56 -46.58 -39.62 -8.34 -67.18 -18.38 -34.92 19.91 -71.88 -46.63 -41.95 -8.95 -69.51 -18.99 -37.25 19.3 -74.21 -47.23 11.17 -17.97 12.54 -9.6 10.02 -16.93 15.09 -10.71 11.94 -17.59 13.17 -10.06 10.56 -17.73 15.63 -11.51 12.48 -18.39 13.71 -10.86 11.26 -17.77 16.34 -11.55 13.19 -18.43 14.41 -10.9 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 0.252 -0.241 1.462 1.017 -0.028 0.475 1.841 0.474 0.362 -0.092 1.451 1.041 0.131 0.409 1.999 0.407 0.52 -0.158 1.609 0.975 0.18 0.496 2.048 0.494 0.57 -0.071 1.658 1.061 -5.794 -10.294 -7.902 -3.146 -5.497 -9.391 -9.003 -3.749 -6.301 -9.787 -8.199 -3.353 -5.928 -9.948 -9.434 -4.306 -6.732 -10.344 -8.63 -3.911 -6.33 -9.798 -9.836 -4.156 -7.134 -10.194 -9.032 -3.76 25.86 27.9 58.383 -57.195 35.754 -7.66 53.139 -23.82 29.812 22.553 59.082 -54.032 36.769 -7.364 54.155 -23.524 30.827 22.849 60.097 -53.736 39.094 -8.456 56.48 -24.616 33.152 21.757 62.422 -54.828 Trang 176 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -521 -709.5 -518.8 -710.79 -552.87 -752.63 -545.55 -804.09 -428.3 -531.24 -590.66 -758.79 -383.19 -576.53 -570.35 -828.1 -464.82 -582.54 -610.95 -787.34 -424.23 -623.3 -568.38 -829.26 -462.85 -583.7 -608.97 -788.5 -44.47 -13.41 -41.55 -13.31 -46.28 -14.02 -27.39 -10.9 -52.09 -14.49 -22.65 25.61 -56.83 -50.99 -32.88 -11.72 -55.11 -14.95 -28.62 21.13 -59.38 -47.81 -30.25 -11.63 -52.48 -14.86 -25.99 21.22 13.94 -15.73 13.36 -14.89 14.78 -15.87 9.85 -19.32 15.2 -10.18 12.91 -20.25 12.14 -9.25 11.4 -19.75 16.21 -11.52 14.15 -20.58 13.46 -10.68 10.87 -18.99 15.68 -10.76 13.62 -19.82 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.14 0.361 0.965 0.428 1.198 0.453 -0.109 0.446 1.925 0.227 0.471 -0.332 1.344 1.005 0.202 0.457 2.032 0.26 0.724 -0.244 1.51 0.96 0.044 0.518 1.875 0.321 0.567 -0.183 -8.062 -7.781 -7.586 -7.2 -8.528 -7.676 -5.601 -11.251 -8.639 -3.359 -6.63 -11.458 -7.609 -3.151 -6.601 -11.285 -9.335 -4.182 -7.528 -11.471 -8.409 -3.995 -6.172 -10.762 -8.906 -3.659 -7.099 -10.949 41.295 -14.373 39.977 -14.593 43.485 -15.423 30.97 -7.869 44.605 -19.218 25.392 29.605 50.183 -56.691 34.809 -9.183 47.08 -19.397 29.788 24.543 52.101 -53.123 33.622 -9.381 45.894 -19.595 28.602 24.345 Trang 177 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -422.26 -624.46 -599.04 -866.92 -493.51 -621.36 -639.63 -826.15 -452.92 -662.12 -496.85 -743.77 -499.77 -742 -530.05 -788.29 -560.26 -889.76 -372.89 -505.21 -571.96 -860.75 -361.18 -534.22 -578.14 -912.19 -409.51 -566.09 -56.75 -47.72 -34.51 -12.28 -56.74 -15.5 -30.24 20.58 -61 -48.36 -38.62 -9.48 -41 -9.13 -42.89 -9.89 -23.44 4.15 -50.02 -21.57 -15.15 62.55 -58.31 -79.97 -26.47 2.18 -50.39 -20.98 12.93 -9.93 12.15 -19.87 16.96 -11.64 14.9 -20.7 14.21 -10.81 13.71 -13.45 14.08 -14.55 14.96 -14.45 12.38 -17.35 13.29 -9.76 13.5 -21 12.17 -6.11 13.21 -16.88 14.03 -10.05 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.352 1.021 0.254 0.539 2.084 0.343 0.776 -0.161 1.562 1.043 0.711 0.065 0.916 -0.012 0.943 0.027 -0.244 0.452 1.612 -0.4 1.083 0.194 0.285 -0.142 -0.127 0.445 1.544 -0.322 -7.98 -3.472 -7.021 -11.19 -9.755 -4.087 -7.947 -11.377 -8.828 -3.9 -6.977 -6.143 -7.318 -6.905 -7.766 -6.61 -5.953 -10.102 -7.107 -2.775 -6.46 -11.399 -6.6 -1.479 -6.413 -9.47 -7.452 -2.876 50.914 -53.321 36.779 -10.128 49.051 -20.342 31.759 23.598 54.071 -54.068 49.995 -12.437 51.088 -11.677 53.968 -12.987 48.379 -0.752 45.853 -21.503 46.423 45.694 47.808 -67.949 50.844 -2.969 48.571 -21.644 Trang 178 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LAU LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -588.68 -886.08 -398.98 -592.2 -580.77 -910.6 -412.13 -564.5 -591.3 -884.49 -401.6 -590.61 -608.02 -952.26 -439.39 -606.16 -618.55 -926.15 -428.85 -632.26 -551.17 -733.7 -548.54 -730.38 -584.56 -776.72 -686.57 -992.61 -19.01 54.73 -57.85 -73.53 -28.61 2.49 -52.53 -20.66 -21.15 55.05 -59.99 -73.22 -30.31 1.8 -54.24 -21.35 -22.85 54.36 -61.7 -73.91 -35.49 -8.89 -36.65 -7.63 -38.61 -8.8 -41.32 -11.59 14.22 -20.16 13.03 -6.76 13.55 -17.87 14.37 -11.04 14.55 -21.15 13.36 -7.75 14.34 -17.77 15.16 -10.95 15.34 -21.06 14.15 -7.66 9.88 -10.69 10.26 -9.76 10.59 -10.5 8.88 -13.51 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.067 0.213 0.349 -0.09 0.057 0.375 1.728 -0.392 1.251 0.143 0.533 -0.16 0.081 0.41 1.752 -0.357 1.276 0.178 0.558 -0.125 1.855 -0.543 1.411 -0.451 1.886 -0.511 0.328 -0.318 -6.869 -10.637 -6.996 -1.709 -6.72 -10.156 -7.759 -3.561 -7.176 -11.322 -7.303 -2.395 -7.123 -9.89 -8.161 -3.295 -7.579 -11.057 -7.705 -2.129 -7.019 -5.61 -6.748 -4.916 -7.439 -5.295 -6.125 -9.039 49.084 38.833 50.33 -63.446 51.827 -2.284 49.554 -20.96 50.068 39.517 51.314 -62.762 54.419 -3.463 52.146 -22.139 52.659 38.338 53.905 -63.941 45.35 -7.318 45.768 -6.723 48.552 -7.584 54.728 -6.433 Trang 179 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG LUNG PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -343.73 -382.1 -682.74 -901.46 -347.56 -473.25 -701.84 -1003.8 -393.29 -454.34 -698.39 -921.76 -396.74 -536.37 -699.48 -1000.8 -390.93 -451.34 -696.03 -918.77 -394.38 -533.38 -731.89 -1042.52 -423.34 -493.06 -728.45 -960.48 -25.75 -3.84 -71.46 20.8 4.39 -36.22 -42.3 -12.26 -28.28 -5.28 -69.42 16.89 -1.16 -34.43 -43.35 -11.12 -29.34 -4.15 -70.48 18.02 -2.21 -33.3 -45.11 -12.18 -31.09 -5.21 -72.23 16.97 10.22 -6.39 11.53 -16 7.56 -3.89 9.24 -13.82 10.44 -7.41 11.63 -16.07 8.06 -5.16 9.59 -12.98 10.79 -6.58 11.98 -15.23 8.4 -4.33 9.88 -13.65 11.09 -7.24 12.27 -15.89 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 2.43 -0.648 1.718 -0.662 1.04 -0.304 0.861 -0.388 2.753 -0.685 2.112 -0.698 1.502 -0.376 0.462 -0.306 2.354 -0.603 1.713 -0.615 1.103 -0.293 0.89 -0.36 2.782 -0.656 2.141 -0.669 -6.532 -1.424 -7.596 -9.107 -5.062 -1.356 -6.767 -8.999 -7.133 -2.146 -8.091 -9.061 -5.81 -2.084 -6.523 -8.374 -6.889 -1.521 -7.846 -8.436 -5.566 -1.46 -7.145 -8.715 -7.511 -1.862 -8.468 -8.777 30.405 -6.48 66.485 24.245 18.647 -37.158 56.017 -7.211 34.126 -7.252 66.599 20.4 23.544 -34.863 56.393 -6.675 34.502 -6.717 66.975 20.935 23.92 -34.328 58.898 -7.45 37.008 -7.492 69.48 20.16 Trang 180 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH LUNG LUNG TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH COMB19 COMB19 COMB1 COMB1 COMB2 COMB2 COMB3 COMB3 COMB4 COMB4 COMB5 COMB5 COMB6 COMB6 COMB7 COMB7 COMB8 COMB8 COMB9 COMB9 COMB10 COMB10 COMB11 COMB11 COMB12 COMB12 COMB13 COMB13 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -426.79 -575.09 -725.82 -741.42 -728.2 -744.1 -773.68 -789.85 -1029.68 -1081.04 -331.01 -310.28 -916.86 -879.11 -443.83 -512.21 -1035.68 -1083.68 -406.88 -390 -934.14 -901.95 -508.41 -571.73 -1037.81 -1086.1 -409.01 -392.41 -3.97 -34.36 1.47 -18.94 1.02 -19.73 1.32 -20.7 -3.66 -29.44 -6.5 35.7 11.98 -33.36 -47.92 -2.91 -29.16 5.79 -8.52 32.52 8.11 -29.64 -45.79 -3.31 -29.88 5.39 -9.23 8.7 -4.99 20.73 -17.56 22 -17.39 23.22 -18.49 20.2 -28.43 18.84 -4.49 29.79 -26.48 9.25 -6.43 21.22 -28.22 20 -6.67 29.85 -26.47 11.37 -8.43 22.36 -28.07 21.14 -6.53 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN 1.53 -0.347 2.92 -2.81 2.984 -2.911 3.166 -3.079 3.291 -3.907 2.185 -1.378 4.235 -4.244 1.24 -1.04 3.399 -3.931 2.404 -1.655 4.249 -4.235 1.554 -1.351 3.457 -4.022 2.462 -1.746 -6.187 -1.801 -8.386 -6.289 -9.224 -6.149 -9.694 -6.548 -9.362 -13.769 -6.467 1.987 -11.491 -9.703 -4.338 -2.078 -9.641 -13.339 -7.036 0.841 -11.557 -9.681 -5.12 -2.818 -10.395 -13.214 -7.79 0.967 26.426 -35.103 3.35 -7.875 3.816 -8.284 3.864 -8.692 3.221 -11.49 3.382 -3.444 -5.171 21.193 11.775 -36.126 3.273 -11.455 3.418 -4.214 -4.28 17.959 10.971 -33.628 3.692 -11.823 3.837 -4.582 Trang 181 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET TRET PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 PW5 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH COMB14 COMB14 COMB15 COMB15 COMB16 COMB16 COMB17 COMB17 COMB18 COMB18 COMB19 COMB19 Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom Top Bottom -936.28 -904.36 -510.54 -574.14 -1078.74 -1127.28 -449.94 -433.59 -977.21 -945.54 -551.48 -615.33 32.12 7.4 -30.04 -46.51 -3.04 -30.75 5.66 -10.1 32.39 6.53 -29.77 -47.38 30.99 -26.32 12.51 -8.28 23.46 -29.06 22.24 -7.52 32.09 -27.31 13.61 -9.27 4.307 -4.326 1.612 -1.442 3.621 -4.173 2.626 -1.897 4.471 -4.477 1.776 -1.593 -12.311 -9.555 -5.874 -2.692 -10.819 -13.572 -8.214 0.608 -12.735 -9.913 -6.298 -3.051 -3.861 17.591 11.39 -33.996 3.736 -12.19 3.881 -4.949 -3.818 17.224 11.434 -34.363 Bảng 3.2 – Nội lực vách PW5 3.3 TÂM LỰC LÕI THANG Section SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 Load COMB1 COMB2 COMB3 COMB4 COMB5 COMB6 COMB7 COMB8 COMB9 COMB10 COMB11 F1 1.61 1.57 1.69 1574.66 -1571.7 10.6 -7.59 1417.44 -1414.2 9.79 -6.58 CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH F2 119.89 167.18 162.16 132.15 117.68 2154.6 -1904.8 126.9 113.88 1947.11 -1706.3 F3 -51116 -51267 -54568 -47843 -47786 -48540 -47089 -50811 -50760 -51439 -50132 M1 -14353 -13937 -14751 -13637 -13441 -29970 2892.53 -14360 -14183 -29060 516.647 M2 -23052 -23145 -25032 3171.27 -45501 -21599 -20731 -960.35 -44766 -23254 -22472 SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN M3 -74.772 -107.8 -104.5 1715.32 -1871.5 -670.4 514.26 1538.95 -1689.2 -608.2 457.997 X 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 Y 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 Z 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 Trang 182 BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 SCUT1 COMB12 COMB13 COMB14 COMB15 COMB16 COMB17 COMB18 COMB19 COMB20_MAX COMB20_MIN COMB21 COMB22 COMB23 COMB24 COMB25 COMB26 COMB27 COMB28 COMB29 COMB30_MAX COMB30_MIN 1417.41 -1414.3 9.75 -6.62 1417.51 -1414.2 9.86 -6.52 1574.66 -1571.7 1.52 1312.33 -1309.6 8.95 -6.22 1181.37 -1178.4 8.33 -5.32 1312.33 -1309.6 GVHD: PGS TS TRẦN TUẤN ANH 169.47 156.45 1989.68 -1663.8 164.94 151.92 1985.15 -1668.3 2154.6 -1904.8 144.6 119.59 107.53 1804.96 -1577.9 146.92 136.07 1663.76 -1380.8 1804.96 -1577.9 -50947 -50896 -51575 -50268 -53918 -53867 -54546 -53240 -47089 -54568 -49096 -43491 -43444 -44072 -42863 -48554 -48511 -49077 -47989 -42863 -49096 -13985 -13808 -28685 891.572 -14718 -14541 -29418 158.842 2892.53 -29970 -13318 -12390 -12226 -26001 1384.76 -13291 -13143 -25541 -893.31 1384.76 -26001 -1044.2 -44850 -23338 -22556 -2742.2 -46548 -25036 -24254 3171.27 -46548 -22463 1039.31 -39521 -19603 -18879 -3888.6 -40393 -22466 -21815 1039.31 -40393 1509.23 -1718.9 -637.93 428.272 1512.2 -1715.9 -634.96 431.241 1715.32 -1871.5 -92.998 1423.52 -1565.5 -564.58 422.636 1254.25 -1435.8 -535.04 353.453 1423.52 -1565.5 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 15.123 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 13.169 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 Bảng 3.3 – Tâm lực lõi thang CHƯƠNG 3: NỘI LỰC VÁCH SVTH: LÊ THỊ HOÀNG AN Trang 183 ... 12 17 103 0.081 0.3 0.4 14 1.2 12 17 103 0.111 0.3 0.4 14 1.3 12 17 103 0.110 0.3 0.4 14 1.3 12 17 103 0.283 0.5 0.6 14 1.2 12 17 103 0.238 0.4 0.7 14 1.3 12 17 103 0.255 0.4 0.7 14 1.2 12 17. .. thành đồ án Q trình thực tập giúp em hệ thống lại kiến thức để trang bị kỹ cần thiết cho nghề nghiệp sau Nhưng với kiến thức hạn hẹp mình, đồng thời chưa có kinh nghiệm tính tốn, nên đồ án thể... 170 6.3.1.3 Tính tốn cho lớp lại 171 6.3.2 Thống kê đại lượng C,  177 6.3.2.1 Lớp 1: không thống kê 177 6.3.2.2 Lớp 2: sét gầy, dẻo mềm 177 6.3.2.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 17 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 17 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học