0

Đề 261 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

899 16 0
  • Đề 261   chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 23:16

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Nhà trường Khoa Xây dựng & Điện, Trường Đại Học Mở TP.HCM tạo tận tâm, tạo điều kiện tốt để em hoàn thành khóa học (2011 – 2016) Nhờ chúng em có đủ kiến thức để hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Em xin tỏ lòng biết ơn đến tất thầy cô tham gia giảng dạy khoa Khoa Xây dựng & Điện trường Đại Học Mở TP.HCM Các thầy cô trang bị cho chúng em kiến thức quý báu, bước hướng dẫn chúng em vào đường học tập nghiên cứu Không có giúp đỡ thầy cơ, chắn chúng em khơng thể có hành trang kiến thức ngày hôm Em cám ơn thầy Nguyễn Trọng Nghĩa tận tâm bảo em nhiều điều bổ ích giúp em làm tốt đồ án Tuy thời gian làm việc chung với thầy khơng nhiều từ hướng dẫn nhiệt tình thầy em học hỏi nhiều điều giúp em hiểu rõ thêm điều mà trước lớp em chưa hiểu hết, học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu củng cố lại kiến thức cho Một lần em xin chân thành cám ơn Thầy Nhân hội em xin gửi lời cám ơn đến bạn đồng môn, sinh viên trường đại học Đại Học Mở TP.HCM, bạn bè xa gần động viên, khuyến khích giúp đỡ em hoàn thành đồ án Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo giảng dạy giúp em hoàn thành Đồ Án Tốt Nghiệp Em xin chúc thầy cô khoa đặc biệt thầy Nguyễn Trọng Nghĩa khoẻ mạnh để truyền đạt kinh nghiệm quý báo cho lớp đàn em sau này…! Cuối lời, em chúc cho nhà trường gặt hái nhiều thành cơng TP Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2016 Người thực LÊ MINH LÝ Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý MỤC LỤC Chương 1: KIẾN TRÚC 1.1 Địa điểm xây dựng cơng trình – Tp Hồ Chí Minh 1.1.1 Điều kiện tự nhiên 1.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.2 Khái qt cơng trình 1.2.1 Quy mô cơng trình 1.2.2 Phân khu chức 1.2.3 Hệ thống giao thông 1.3 Các loại hộ 10 1.3.1 Căn hộ 83.2 (m2) 10 1.3.2 Căn hộ 72 (m2) 10 1.4 Giải pháp kỹ thuật cơng trình 11 1.4.1 Hệ thống điện 11 1.4.2 Hệ thống nước 11 1.4.3 Thông gió 11 1.4.4 Chiếu sáng 12 1.4.5 Phịng cháy hiểm 12 1.4.6 Chống sét 12 1.4.7 Hệ thống thoát rác 12 Chương 2: CƠ SỞ THIẾT KẾ 14 2.1 Nhiệm vụ thiết kế 14 2.2 Tiêu chuẩn sử dụng 14 2.3 Lựa chọn giải pháp kết cấu 15 2.3.1 Phân tích dạng kết cấu chịu lực cơng trình theo sơ đồ làm việc cấu tạo 15 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 2.3.2 Phân tích lựa chọn hệ sàn chịu lực cho cơng trình 16 2.3.3 Kết luận 19 2.4 Vật liệu sử dụng 19 2.4.1 Yêu cầu vật liệu sử dụng 19 2.4.2 Bê tông (TCVN 5574 – 2012) 20 2.4.3 Cốt thép (TCVN 5574 – 2012) 20 2.5 Chọn sơ tiết diện sàn – dầm – cột 20 2.5.1 Chọn sơ chiều dày sàn 20 2.5.2 Chọn sơ tiết diện dầm 21 2.6 Chọn sơ tiết diện cột 25 Chương 3: THIẾT KẾ KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 33 3.1 Chọn vật liệu 33 3.2 Chọn sơ tiết diện 33 3.2.1 Chọn sơ kích thước dầm 33 3.2.2 Chọn sơ tiết diện sàn 37 3.3 Tính tải trọng tác dụng 37 3.3.1 Tĩnh tải 37 3.3.2 Hoạt tải 40 3.3.3 Tổng tải trọng tác dụng lên sàn 40 3.4 Sơ đồ tính tốn sàn 41 3.4.1 Quan điểm tính tốn 41 3.4.2 Đối với ô sàn làm việc phương 41 3.4.3 Đối với ô sàn làm việc phương 43 3.5 Tính cốt thép 46 3.5.1 Các cơng thức tính tốn 46 3.5.2 Kiểm tra tính tốn cốt thép phương 49 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 3.5.3 Kiểm tra tính tốn cốt thép hai phương S1 50 3.6 Tính độ võng sàn 52 Chương 4: THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 56 4.1 Bố trí kết cấu 56 4.2 Vật liệu 56 4.3 Chọn sơ tiết diện cầu thang 57 4.3.1 Chọn kích thước cầu thang 57 4.3.2 Chọn kích thước dầm 58 4.4 Xác định tải trọng tác dụng 59 4.4.1 Tĩnh tải 59 4.4.2 Hoạt tải 62 4.4.3 Tổng tải 62 4.5 Sơ đồ tính thang 63 4.6 Tính tốn thang 64 4.6.1 Xác định nội lực 64 4.6.2 Tính cốt thép thang 71 4.7 Tính dầm chiếu nghỉ D2 72 4.7.1 Chọn sơ kích thước 72 4.7.2 Tải trọng tác dụng 72 4.7.3 Sơ đồ tính 72 Chương 5: THIẾT KẾ HỒ NƯỚC MÁI 87 5.1 Tính tốn nhu cầu dùng nước tịa nhà 87 5.1.1 Số dân 87 5.1.2 Nhu cầu dung nước 87 5.2 Số liệu tính tốn 88 5.3 Vật liệu 88 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 5.4 Tính toán nắp 90 5.4.1 Tải trọng tác dụng 90 5.4.2 Sơ đồ tính 91 5.4.3 Xác đinh nội lực 92 5.4.4 Tính tốn cốt thép 92 5.5 Tính tốn đáy 94 5.5.1 Tải trọng tác dụng 94 5.5.2 Sơ đồ tính 95 5.5.3 Xác định nội lực 96 5.5.4 Tính tốn cốt thép 96 5.6 Tính toán thành 98 5.6.1 Tải trọng tác dụng 98 5.6.2 Sơ đồ tính 99 5.6.3 Xác định nội lực 100 5.6.4 Tính cốt thép thành 100 5.7 Tính tốn hệ dầm nắp 101 5.7.1 Tải trọng tác dụng 102 5.7.2 Mơ hình hệ dầm nắp SAP2000 v14 102 5.7.3 Kết nội lực 104 5.7.4 Tính toán cốt thép 104 5.7.5 Kiểm tra độ võng 106 5.8 Tính tốn hệ dầm đáy 107 5.8.1 Tải trọng tác dụng 107 5.8.2 Mơ hình hệ dầm đáy SAP2000 v14 109 5.8.3 Kết nội lực 110 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 5.8.4 Kiểm tra độ võng dầm 115 5.8.5 Kiểm tra bề rộng khe nứt thành đáy 116 5.9 Tính tốn cột 119 5.9.1 Cột biên: 119 5.9.2 Cột giữa: 120 5.10 Bố trí cốt thép hồ nước mái 121 Chương 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU KHUNG TRỤC 127 6.1 Số liệu tính tốn 127 6.1.1 Vật liệu 127 6.1.2 Chọn sơ tiết diện khung 127 6.2 Mơ hình cơng trình 132 6.3 Xác định tải trọng tác dụng lên cơng trình 140 6.3.1 Tĩnh tải tác dụng lên sàn 140 6.3.2 Hoạt tải tác dụng lên sàn 141 6.3.3 Tải tường tác dụng lên sàn 141 6.3.4 Tải trọng tác dụng vào dầm 142 6.3.5 Tải trọng hồ nước mái 143 6.3.6 Tải trọng thành phần tĩnh gió 143 6.3.7 Tải trọng thành phần động gió 146 6.3.8 Tải trọng động đất 164 6.4 Tổ hợp tải trọng 178 6.4.1 Các trường hợp tải trọng 178 6.4.2 Kết gán tải từ phần mềm Etabs 9.7.4 178 6.4.3 Tổ hợp tải trọng 189 6.5 Giải mơ hình 191 6.6 Tính tốn khung trục 198 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế công trình SVTH: Lê Minh Lý 6.6.1 Tính cốt thép dầm 198 6.6.2 Kiểm tra tính tốn cho dầm B39 ( Lầu 1) 213 6.7 Tính cốt thép cột 215 6.7.1 Lý thuyết tính tốn cột lệch tâm theo phương 215 6.7.2 Tính tốn cốt thép dọc cột 219 6.7.3 Tính tốn cụ thể cho cột 224 6.7.4 Lập biểu đồ tương tác cột 235 6.8 Tính cốt thép cho vách 241 6.8.1 Lý thuyết tính tốn vách 241 6.8.2 Tính tốn cụ thể cho vách 242 6.9 Kiểm tra kết cấu 250 6.9.1 Kiểm tra độ võng dầm 250 6.9.2 Kiểm tra ổn định chống lật 251 6.9.3 Kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh cơng trình 253 Chương 7: THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT 256 7.1 Cấu tạo địa chất 256 7.1.1 Lớp đất số 1: Đất san lấp 256 7.1.2 Lớp đất số 2: Bùn sét 256 7.1.3 Lớp đất số : đất sét dẻo cứng 257 7.1.4 Lớp đất số : cát chặt vừa 257 7.1.5 Lớp đất số : cát chặt 258 7.1.6 Lớp đất số : đất sét cứng 259 7.2 Thống kê số búa SPT cho hố khoan: 259 7.2.1 Hố khoan BH1: 259 7.2.2 Hố khoan BH2: 260 7.2.3 Hố khoan BH3: 262 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 7.2.4 Hố khoan BH4: 263 7.2.5 Hố khoan BH5: 264 7.2.6 Hố khoan BH6: 266 7.2.7 Hố khoan BH7: 267 7.2.8 Hố khoan BH8: 268 7.2.9 Hố khoan BH9: 269 7.3 Tính tốn số búa SPT hiệu chỉnh N60 271 7.3.1 Lý thuyết chuẩn hóa 271 7.3.2 Tính tốn số búa SPT hiệu chỉnh N60 271 7.4 Tính tốn sức kháng cắt khơng nước Su theo độ sâu 286 7.4.1 Lý thuyết tính tốn 286 7.4.2 Tính tốn sức kháng cắt khơng nước theo độ sâu 286 7.4.3 Tương quan Su : 294 7.5 Thống kê dung trọng đất 295 7.5.1 Dung trọng tự nhiên γw 295 7.5.2 Dung trọng đẩy γsub 301 7.6 Thống kê lực cắt góc ma sát 308 7.6.1 Lớp đất thứ 308 7.6.2 Lớp đất thứ 310 7.6.3 Lớp đất thứ 311 7.6.4 Lớp đất thứ 315 7.6.5 Lớp đất thứ 317 7.7 Địa chất thủy ăn 319 7.8 Đánh giá nhận xét kết thống kê 319 7.9 Đề xuất giải pháp kỹ thuật 320 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 7.10 Bảng tổng hợp thống kê 321 Chương 8: THIẾT KẾ MÓNG CỌC ÉP 323 8.1 Các thông số cọc ép 323 8.1.1 Vật liệu sử dụng 323 8.1.2 Chọn kích thước sơ 323 8.1.3 Kiểm tra cọc theo điều kiện cẩu dựng cọc 326 8.2 Tính tốn móng M1 (cột trục F – Khung trục 3) 327 8.2.1 Nội lực tính móng 327 8.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 328 8.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc 340 8.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 342 8.2.5 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 345 8.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 349 8.2.7 Kiểm tra xuyên thủng 352 8.2.8 Tính cốt thép đài móng 353 8.3 Tính tốn móng M2 (cột trục E – Khung trục 3) 355 8.3.1 Nội lực tính móng 355 8.3.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 356 8.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 358 8.3.4 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 360 8.3.5 Kiểm tra độ lún móng cọc 364 8.3.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mô hình Winkler 368 8.3.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 372 8.3.8 Kiểm tra xuyên thủng 376 8.3.9 Tính cốt thép đài móng 376 8.4 Tính tốn móng M3 (Vách P5 – TRỤC E-6) 379 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 8.4.1 Nội lực tính móng 379 8.4.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 380 8.4.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 383 8.4.4 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 387 8.4.5 Kiểm tra độ lún móng cọc 391 8.4.6 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 395 8.4.7 Kiểm tra xuyên thủng 399 8.4.8 Tính cốt thép đài móng 401 Chương 9: THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 413 9.1 Các thông số cọc nhồi 413 9.1.1 Vật liệu sử dụng 413 9.1.2 Chọn kíc thước sơ 413 9.2 Tính tốn móng M1 (cột trục F – Khung trục 3) 416 9.2.1 Nội lực tính móng 416 9.2.2 Tính tốn sức chịu tải cọc 416 9.2.3 Tính tốn sơ số lượng cọc 426 9.2.4 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 428 9.2.5 Kiểm tra ứng suất móng khối quy ước 430 9.2.6 Kiểm tra độ lún móng cọc 433 9.2.7 Kiểm tra cọc chịu tải ngang theo mơ hình Winkler 437 9.2.8 Kiểm tra xuyên thủng 441 9.2.9 Tính cốt thép đài móng 442 9.3 Tính tốn móng M2 (cột trục E – Khung trục 3) 444 9.3.1 Nội lực tính móng 444 9.3.2 Tính tốn sơ số lượng cọc 444 9.3.3 Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc móng 446 MỤC LỤC Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý -29.9 22.5 0 2.665 1.591 0.675 2.9 9.8 87.3 -31.9 22.2 0 2.665 1.61 0.655 2.3 10.2 87.5 -33.9 20.9 0 2.665 1.642 0.623 13.8 86.2 -35.9 21 0 2.665 1.631 0.634 9.9 90.1 -37.9 21.5 0 2.665 1.645 0.62 8.8 91.2 -39.9 21.8 0 2.665 1.6 0.666 11.3 86.6 -41.9 21 0 2.665 1.622 0.643 11.2 88.8 -43.9 20.3 0 2.665 1.664 0.602 11 89 -45.9 24.2 0 2.665 1.57 0.697 11.4 88.6 -47.9 23 0 2.665 1.561 0.707 11.6 88.4 -49.9 22.8 0 2.665 1.572 0.695 8.2 91.8 -51.9 23.8 0 2.665 1.594 0.672 7.4 90.2 -53.9 16.4 0 2.665 1.599 0.667 91 -55.9 20.8 0 2.665 1.575 0.692 9.5 90.5 -57.9 20.3 0 2.664 1.78 0.497 9.5 90.5 -59.9 20 0 2.66 1.67 0.593 5.2 94.8 -61.9 21 0 2.666 1.666 0.6 8.1 91.9 -63.9 20 0 2.665 1.665 0.601 2.3 11.5 86.2 -65.9 19.5 0 2.667 1.65 0.616 2.1 9.3 88.6 -67.9 18 0 2.665 1.68 0.586 2.1 10.5 87.4 -69.9 18 0 2.667 1.692 0.576 11.1 88.9 -71.9 18.3 0 2.662 1.731 0.538 7.5 92.5 -73.9 17.9 0 2.664 1.745 0.527 10.9 89.1 -75.9 17.9 0 2.665 1.749 0.524 7.8 92.2 -77.9 19 0 2.66 1.74 0.529 94.7 -79.9 18 0 2.663 1.751 0.521 100 -81.9 18.5 0 2.66 1.727 0.54 6.8 93.2 -83.9 18.9 0 2.661 1.755 0.516 100 -85.9 18 0 2.661 1.719 0.548 6.5 88.5 -87.9 17.9 39.6 19.5 2.692 1.722 0.563 33 44.2 22.8 -89.9 18.3 40.9 20.1 2.696 1.745 0.545 33.7 42.2 24.1 -91.9 18.6 43 20.6 2.697 1.752 0.539 32.8 34.7 32.5 -93.9 18.3 41.2 19.8 2.694 1.737 0.551 33.6 38.8 27.6 -95.9 18.6 40.5 20.4 2.693 1.731 0.556 37.3 42.6 20.1 -97.9 18.4 42.6 20.9 2.695 1.741 0.548 38.9 43.2 17.9 -99.9 18.1 39.9 20 2.698 1.748 0.543 36.4 39.6 24 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 2.1 2.4 Trang 363 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý BH5 Z m -1.9 -3.9 -5.9 -7.9 -9.9 -11.9 -13.9 -15.9 -17.9 -19.9 -21.9 -23.9 -25.9 -27.9 -29.9 -31.9 -33.9 -35.9 -37.9 -39.9 -41.9 -43.9 -45.9 -47.9 -49.9 -51.9 -53.9 -55.9 -57.9 -59.9 -61.9 -63.9 -65.9 -67.9 -69.9 -71.9 -73.9 -75.9 -77.9 -79.9 -81.9 -83.9 -85.9 -87.9 -89.9 Lực dính Ứng suất cắt τ1 τ2 τ3 c kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 0.096 0.083 0.089 0.092 0.103 0.107 0.097 0.105 0.095 0.102 0.217 0.594 0.578 0.601 0.582 0.602 0.609 0.605 0.61 0.597 0.604 0.621 0.574 0.568 0.577 0.582 0.584 0.577 0.699 0.622 0.632 0.626 0.614 0.637 0.644 0.654 0.659 0.664 0.662 0.667 0.65 0.671 0.643 0.713 0.754 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 0.103 0.088 0.094 0.098 0.111 0.115 0.105 0.113 0.102 0.11 0.285 1.158 1.129 1.172 1.135 1.177 1.189 1.183 1.193 1.166 1.181 1.213 1.121 1.11 1.125 1.136 1.14 1.127 1.347 1.212 1.231 1.221 1.199 1.238 1.251 1.267 1.276 1.284 1.277 1.29 1.261 1.296 1.244 1.009 1.059 0.109 0.092 0.1 0.104 0.119 0.124 0.112 0.122 0.108 0.118 0.353 1.723 1.681 1.744 1.689 1.751 1.769 1.76 1.775 1.735 1.758 1.804 1.668 1.653 1.674 1.691 1.697 1.677 1.994 1.803 1.831 1.816 1.785 1.839 1.857 1.879 1.892 1.904 1.893 1.912 1.871 1.921 1.845 1.306 1.365 0.09 0.078 0.083 0.086 0.095 0.098 0.09 0.096 0.089 0.094 0.149 0.029 0.026 0.029 0.028 0.028 0.029 0.028 0.027 0.028 0.027 0.029 0.027 0.026 0.028 0.027 0.028 0.027 0.051 0.032 0.032 0.031 0.028 0.036 0.038 0.041 0.042 0.044 0.046 0.045 0.04 0.046 0.042 0.417 0.448 Góc ma sát Dung trọng ướt φ Độ γw g/cm3 Dung trọng đn γsub g/cm3 3°42' 2°44' 3°16' 3°25' 4°38' 5°00' 4°13' 4°54' 3°36' 4°30' 7°45' 29°27' 28°53' 29°45' 28°58' 29°52' 30°07' 30°00' 30°14' 29°38' 29°59' 30°37' 28°41' 28°28' 28°45' 29°01' 29°05' 28°49' 32°56' 30°33' 30°57' 30°45' 30°21' 31°00' 31°14' 31°30' 31°40' 31°48' 31°37' 31°54' 31°24' 32°00' 31°00' 16°30' 17°00' 1.463 1.405 1.456 1.465 1.572 1.584 1.554 1.577 1.473 1.548 1.879 1.959 1.941 1.961 1.949 1.967 1.985 1.974 1.999 1.949 1.963 2.002 1.95 1.951 1.918 1.961 1.964 1.95 2.072 2.017 2.004 1.998 1.997 2.016 2.022 2.043 2.059 2.069 2.051 2.064 2.055 2.071 2.037 2.047 2.059 0.448 0.473 0.449 0.454 0.446 0.576 0.496 0.447 0.488 0.59 0.917 1.004 0.992 1.009 0.994 1.006 1.026 1.019 1.028 1.013 1.04 0.981 0.975 0.982 0.996 0.999 0.984 1.112 1.042 1.041 1.04 1.031 1.05 1.058 1.081 1.09 1.093 1.086 1.093 1.078 1.095 1.073 1.082 1.098 Trang 364 Báo cáo Thiết kế cơng trình -91.9 -93.9 -95.9 -97.9 -99.9 SVTH: Lê Minh Lý 0.772 0.735 0.724 0.749 0.761 1.084 1.037 1.024 1.054 1.069 1.397 1.34 1.324 1.358 1.378 0.459 0.432 0.424 0.444 0.452 17°22' 16°50' 16°42' 16°57' 17°09' 2.066 2.055 2.053 2.061 2.064 1.102 1.092 1.088 1.095 1.1 10.6.6 Hố khoan BH6: BH6 Z W LL PL % g/cm3 Hệ số rỗng e Clay Silt Sand Gs γd g/cm3 Grain (%) -2.9 64.6 57.2 26.5 2.615 0.957 1.732 56.6 30 13.4 -4.9 55.4 54.9 25.5 2.626 1.033 1.542 54.6 32.7 12.7 -6.9 66.4 55.6 26.6 2.608 0.934 1.792 53.1 40.8 6.1 -8.9 76.7 59.1 27.4 2.594 0.849 2.055 33.1 52.1 14.8 -10.9 80.6 58.7 26.9 2.579 0.807 2.196 51.2 45.8 -12.9 86.5 59.4 27.3 2.563 0.782 2.277 41.7 49.3 -14.9 88.6 60.2 28 2.555 0.754 2.389 41.4 49.3 9.3 -16.9 87 59.6 27.7 2.56 0.777 2.295 49.6 40 10.4 -18.9 26.6 38 18 2.689 1.52 0.769 39 42.7 18.3 -20.9 22.2 38.4 18.9 2.691 1.544 0.743 37.8 36.5 25.7 -22.9 28.6 0 2.669 1.431 0.865 3.5 11.1 85.4 -24.9 27.7 0 2.668 1.458 0.83 3.1 12.8 84.1 -26.9 25.2 0 2.665 1.525 0.748 11 89 -28.9 24.2 0 2.666 1.551 0.719 11.8 88.2 -30.9 24 0 2.667 1.58 0.688 10.8 89.2 -32.9 22 0 2.664 1.63 0.634 10.8 89.2 -34.9 22.6 0 2.662 1.615 0.648 6.4 93.6 -36.9 21 0 2.66 1.638 0.624 7.7 92.3 -38.9 24.1 0 2.665 1.552 0.717 10.8 89.2 -40.9 24.7 0 2.667 1.564 0.705 10.8 89.2 -42.9 23.5 0 2.666 1.574 0.694 10.8 89.2 -44.9 22.9 0 2.665 1.577 0.69 10.6 89.4 -46.9 21.2 0 2.664 1.644 0.62 100 -48.9 21.8 0 2.665 1.625 0.64 8.7 91.3 -50.9 20.9 0 2.663 1.65 0.614 8.7 91.3 -52.9 22.5 0 2.665 1.599 0.667 10.1 89.9 -54.9 20 0 2.664 1.682 0.584 7.9 92.1 -56.9 18.2 0 2.663 1.733 0.537 7.8 92.2 -58.9 17.7 0 2.665 1.736 0.535 7.4 92.6 -60.9 18 0 2.663 1.747 0.524 7.4 92.6 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 365 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý -62.9 21.3 0 2.666 1.627 0.639 9.2 90.8 -64.9 18.5 0 2.664 1.718 0.551 8.6 91.4 -66.9 18 0 2.663 1.742 0.529 100 -68.9 17.7 0 2.665 1.746 0.526 100 -70.9 17.8 0 2.664 1.748 0.524 100 -72.9 17.9 0 2.665 1.756 0.518 8.9 89.9 -74.9 18 0 2.667 1.755 0.52 100 -76.9 17.6 0 2.663 1.748 0.523 6.4 93.6 -78.9 18.2 0 2.664 1.751 0.521 6.8 93.2 -80.9 17.5 0 2.664 1.738 0.533 6.6 93.4 -82.9 18.2 0 2.666 1.762 0.513 9.8 88.8 -84.9 17.2 0 2.664 1.761 0.513 5.1 94.9 -86.9 16 0 2.665 1.805 0.476 100 -88.9 18.2 41.8 21 2.696 1.748 0.542 52.4 32.6 15 -90.9 19 42 20.7 2.695 1.745 0.544 51.1 32.8 16.1 -92.9 19.2 41.1 19.9 2.692 1.715 0.57 45.1 36.6 18.3 -94.9 16 40.5 20.4 2.695 1.812 0.487 43.6 34.8 21.6 -96.9 15.8 41.6 21.5 2.697 1.82 0.482 43.1 36.4 20.5 -98.9 15.5 39.8 19.7 2.696 1.841 0.464 46.5 32.5 21 1.2 1.4 BH6 m -2.9 -4.9 -6.9 -8.9 -10.9 -12.9 -14.9 -16.9 -18.9 -20.9 -22.9 -24.9 -26.9 -28.9 -30.9 -32.9 -34.9 -36.9 -38.9 -40.9 Lực dính Ứng suất cắt Z τ1 τ2 τ3 c 2 kG/cm kG/cm kG/cm kG/cm2 0.102 0.113 0.101 0.095 0.092 0.089 0.084 0.086 0.456 0.494 0.464 0.476 0.529 0.555 0.576 0.604 0.602 0.605 0.558 0.571 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 0.11 0.122 0.108 0.101 0.099 0.095 0.089 0.092 0.702 0.749 0.913 0.934 1.038 1.087 1.126 1.179 1.177 1.183 1.091 1.114 0.118 0.132 0.116 0.108 0.105 0.1 0.093 0.097 0.947 1.005 1.362 1.393 1.548 1.618 1.677 1.754 1.752 1.76 1.623 1.658 0.094 0.103 0.093 0.088 0.086 0.083 0.079 0.081 0.211 0.238 0.015 0.017 0.019 0.024 0.025 0.029 0.027 0.028 0.025 0.027 Góc ma sát Dung trọng ướt φ Độ γw g/cm3 Dung trọng đn γsub g/cm3 4°30' 5°31' 4°24' 3°48' 3°36' 3°19' 2°46' 3°07' 13°47' 14°20' 24°11' 24°38' 27°00' 27°59' 28°50' 29°54' 29°54' 30°00' 28°03' 28°32' 1.575 1.605 1.554 1.5 1.457 1.458 1.422 1.453 1.924 1.933 1.84 1.862 1.909 1.926 1.959 1.989 1.98 1.982 1.926 1.95 0.591 0.64 0.576 0.522 0.494 0.477 0.459 0.473 0.955 0.97 0.895 0.912 0.953 0.969 0.988 1.018 1.008 1.022 0.97 0.978 Trang 366 Báo cáo Thiết kế cơng trình -42.9 -44.9 -46.9 -48.9 -50.9 -52.9 -54.9 -56.9 -58.9 -60.9 -62.9 -64.9 -66.9 -68.9 -70.9 -72.9 -74.9 -76.9 -78.9 -80.9 -82.9 -84.9 -86.9 -88.9 -90.9 -92.9 -94.9 -96.9 -98.9 SVTH: Lê Minh Lý 0.576 0.579 0.608 0.599 0.61 0.572 0.635 0.656 0.658 0.661 0.606 0.636 0.663 0.665 0.664 0.688 0.681 0.668 0.671 0.66 0.691 0.679 0.716 0.762 0.756 0.701 0.829 0.839 0.851 1.126 1.13 1.188 1.17 1.191 1.119 1.235 1.27 1.273 1.28 1.184 1.235 1.28 1.284 1.283 1.329 1.314 1.289 1.296 1.275 1.334 1.312 1.379 1.072 1.064 0.995 1.159 1.172 1.188 1.675 1.681 1.767 1.742 1.771 1.665 1.834 1.884 1.887 1.898 1.763 1.835 1.898 1.902 1.903 1.969 1.947 1.909 1.921 1.891 1.978 1.945 2.041 1.383 1.371 1.29 1.488 1.505 1.525 0.027 0.028 0.029 0.027 0.03 0.026 0.036 0.042 0.043 0.043 0.027 0.036 0.045 0.046 0.044 0.047 0.048 0.047 0.046 0.044 0.048 0.046 0.054 0.452 0.449 0.406 0.5 0.506 0.514 28°47' 28°51' 30°05' 29°45' 30°08' 28°39' 30°56' 31°33' 31°35' 31°44' 30°03' 30°57' 31°42' 31°45' 31°47' 32°39' 32°20' 31°50' 32°00' 31°37' 32°45' 32°20' 33°31' 17°14' 17°05' 16°25' 18°14' 18°25' 18°37' 1.944 1.938 1.993 1.979 1.995 1.959 2.018 2.048 2.043 2.061 1.974 2.036 2.056 2.055 2.059 2.07 2.071 2.056 2.07 2.042 2.083 2.064 2.094 2.066 2.077 2.044 2.102 2.108 2.126 0.984 0.985 1.027 1.015 1.03 0.999 1.051 1.082 1.085 1.091 1.017 1.073 1.088 1.091 1.092 1.097 1.097 1.092 1.094 1.086 1.101 1.1 1.128 1.1 1.098 1.078 1.14 1.145 1.158 10.6.7 Hố khoan BH7: BH7 Z W LL PL % g/cm3 Hệ số rỗng e Clay Silt Sand Gs γd g/cm3 Grain (%) -1.9 93.3 62.6 29.5 2.537 0.73 2.475 52.9 40.9 6.2 -3.9 89.1 61.8 29 2.588 0.764 2.387 44.6 36.5 18.9 -5.9 90 62.8 29.8 2.601 0.754 2.45 47.3 40 12.7 -7.9 91.8 63 28.7 2.595 0.739 2.512 40.8 40.9 18.3 -9.9 77.9 59.7 28.5 2.611 0.816 2.2 42.4 46.6 11 -11.9 76.1 59.1 29 2.607 0.839 2.107 48.7 37 14.3 -13.9 70.2 58.7 28.8 2.615 0.895 1.922 45.9 38.4 15.7 -15.9 69.8 57.4 27.9 2.62 0.89 1.944 43 35.4 21.6 -17.9 66 58.1 28 2.627 0.9 1.919 38.4 43.5 18.1 -19.9 24.9 37.7 18.1 2.691 1.538 0.75 31.1 50.1 18.8 -21.9 25 38.2 19 2.693 1.541 0.748 36 45.1 18.9 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 367 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý -23.9 24.8 0 2.669 1.531 0.743 -25.9 24 0 2.666 1.552 -27.9 25 0 2.664 -29.9 25.4 0 -31.9 24.2 -33.9 23.9 -35.9 11.7 84.3 0.718 10.1 89.9 1.534 0.737 9.9 90.1 2.665 1.524 0.749 10.6 89.4 2.666 1.548 0.722 11.6 88.4 0 2.667 1.558 0.712 11 89 22.3 0 2.662 1.608 0.655 6.7 93.3 -37.9 24.2 0 2.664 1.567 0.7 92 -39.9 24.5 0 2.666 1.537 0.735 12.1 87.9 -41.9 24.3 0 2.665 1.544 0.726 11.3 88.7 -43.9 25 0 2.667 1.54 0.732 12.2 87.8 -45.9 23.6 0 2.665 1.566 0.702 9.1 90.9 -47.9 23.4 0 2.666 1.563 0.706 10.6 89.4 -49.9 22.6 0 2.667 1.599 0.668 91 -51.9 21.8 0 2.665 1.625 0.64 9.1 98.9 -53.9 23 0 2.666 1.58 0.687 7.9 101.4 -55.9 22.4 0 2.664 1.603 0.662 9.6 99 -57.9 19 0 2.662 1.72 0.548 10.1 94.6 -59.9 17.5 0 2.66 1.748 0.522 8.7 97.6 -61.9 18.4 0 2.662 1.721 0.547 9.4 95.2 -63.9 18.5 0 2.664 1.734 0.536 8.8 98.4 -65.9 17.5 0 2.662 1.76 0.513 5.7 98.9 -67.9 17.9 0 2.66 1.741 0.528 7.9 96.8 -69.9 18 0 2.664 1.755 0.518 8.7 96.6 -71.9 17.7 0 2.662 1.75 0.521 9.2 98 -73.9 20.4 0 2.666 1.68 0.587 9.2 103.5 -75.9 19.5 0 2.665 1.695 0.572 9.6 102.7 -77.9 21 0 2.667 1.674 0.593 9.7 99.9 -79.9 17.3 0 2.663 1.763 0.51 7.3 99.7 -81.9 16.9 0 2.664 1.778 0.498 97.3 -83.9 16.3 0 2.661 1.78 0.495 7.3 101.1 -85.9 15.7 0 2.662 1.787 0.49 9.9 96.7 -87.9 19.6 41.9 20.1 2.69 1.697 0.585 41 34.7 42.8 -89.9 19 42.5 20.7 2.691 1.709 0.575 41.5 33.8 37.9 -91.9 18.6 43.9 21 2.694 1.727 0.56 45.7 36.8 31.5 -93.9 18 43.6 21.1 2.696 1.754 0.537 49.5 34.1 29.5 -95.9 17.1 40.5 19.7 2.697 1.796 0.502 45.9 31.8 39.3 -97.9 16.5 44.6 20.9 2.699 1.814 0.488 40.2 35.4 43.3 -99.9 15.8 43 20.5 2.7 1.833 0.473 46.6 32.6 35 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 368 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý BH7 Z m -1.9 -3.9 -5.9 -7.9 -9.9 -11.9 -13.9 -15.9 -17.9 -19.9 -21.9 -23.9 -25.9 -27.9 -29.9 -31.9 -33.9 -35.9 -37.9 -39.9 -41.9 -43.9 -45.9 -47.9 -49.9 -51.9 -53.9 -55.9 -57.9 -59.9 -61.9 -63.9 -65.9 -67.9 -69.9 -71.9 -73.9 -75.9 -77.9 -79.9 -81.9 -83.9 -85.9 -87.9 -89.9 Lực dính Ứng suất cắt τ1 τ2 τ3 c kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 0.084 0.087 0.085 0.079 0.098 0.1 0.103 0.102 0.107 0.489 0.509 0.538 0.552 0.54 0.525 0.548 0.556 0.591 0.532 0.542 0.548 0.546 0.564 0.562 0.578 0.589 0.571 0.583 0.642 0.664 0.648 0.656 0.673 0.658 0.668 0.662 0.651 0.664 0.647 0.67 0.677 0.682 0.687 0.683 0.701 PHỤ LỤC TÍNH TOÁN 0.089 0.092 0.09 0.084 0.104 0.107 0.112 0.11 0.116 0.742 0.777 1.054 1.081 1.059 1.031 1.074 1.088 1.155 1.045 1.064 1.072 1.069 1.103 1.098 1.129 1.15 1.116 1.139 1.247 1.285 1.259 1.271 1.301 1.275 1.293 1.283 1.264 1.287 1.26 1.296 1.309 1.316 1.325 0.969 0.991 0.094 0.098 0.096 0.088 0.111 0.115 0.12 0.118 0.125 0.996 1.046 1.571 1.61 1.578 1.538 1.599 1.62 1.72 1.557 1.585 1.597 1.593 1.643 1.635 1.681 1.712 1.662 1.694 1.851 1.907 1.869 1.887 1.93 1.891 1.918 1.903 1.878 1.911 1.872 1.922 1.94 1.951 1.963 1.254 1.281 0.079 0.081 0.08 0.075 0.091 0.092 0.095 0.094 0.098 0.235 0.24 0.021 0.023 0.021 0.018 0.022 0.024 0.026 0.019 0.021 0.023 0.022 0.024 0.025 0.026 0.028 0.025 0.027 0.037 0.042 0.038 0.04 0.044 0.041 0.043 0.042 0.037 0.04 0.035 0.044 0.045 0.047 0.049 0.397 0.411 Góc ma sát Dung trọng ướt φ Độ γw g/cm3 Dung trọng đn γsub g/cm3 2°54' 3°09' 3°00' 2°30' 3°45' 4°21' 4°51' 4°38' 5°14' 14°14' 15°02' 27°19' 27°53' 27°26' 26°52' 27°44' 28°01' 29°27' 27°09' 27°32' 27°41' 27°38' 28°21' 28°13' 28°53' 29°18' 28°37' 29°04' 31°10' 31°52' 31°24' 31°37' 32°09' 31°40' 32°00' 31°49' 31°32' 31°57' 31°29' 32°03' 32°17' 32°24' 32°32' 15°57' 16°10' 1.411 1.445 1.433 1.417 1.452 1.477 1.523 1.511 1.494 1.921 1.926 1.911 1.924 1.918 1.911 1.923 1.93 1.967 1.946 1.914 1.919 1.925 1.936 1.929 1.96 1.979 1.943 1.962 2.047 2.054 2.038 2.055 2.068 2.053 2.071 2.06 2.023 2.026 2.026 2.068 2.078 2.07 2.068 2.03 2.034 0.442 0.469 0.464 0.454 0.503 0.517 0.553 0.55 0.557 0.966 0.969 0.957 0.97 0.958 0.952 0.967 0.974 1.004 0.979 0.96 0.965 0.963 0.978 0.977 0.999 1.015 0.987 1.001 1.074 1.091 1.074 1.083 1.099 1.086 1.096 1.093 1.05 1.059 1.046 1.101 1.111 1.111 1.116 1.066 1.074 Trang 369 Báo cáo Thiết kế cơng trình -91.9 -93.9 -95.9 -97.9 -99.9 SVTH: Lê Minh Lý 0.718 0.779 0.805 0.841 0.885 1.016 1.093 1.127 1.172 1.226 1.313 1.408 1.448 1.503 1.566 0.42 0.464 0.484 0.51 0.545 16°35' 17°28' 17°49' 18°19' 18°48' 2.048 2.07 2.103 2.113 2.123 1.086 1.103 1.13 1.142 1.154 10.6.8 Hố khoan BH8: BH8 Z W LL PL % g/cm3 Hệ số rỗng e Clay Silt Sand Gs γd g/cm3 Grain (%) -1.9 97.9 68.6 39.5 2.526 0.724 2.489 47.6 44.3 8.1 -3.9 87.5 61.6 28 2.534 0.768 2.299 51.2 39 9.8 -5.9 85.4 60 26.9 2.552 0.801 2.186 51.1 39.8 9.1 -7.9 84.8 59.6 27.1 2.555 0.802 2.186 60.7 32.2 7.1 -9.9 83.8 60.1 27.9 2.559 0.803 2.187 57.1 40.6 2.3 -11.9 80.4 59.5 26.9 2.561 0.828 2.093 59.5 33 7.5 -13.9 71.2 59.8 26.1 2.539 0.83 2.059 55.9 36 8.1 -15.9 63.9 56.2 24.9 2.622 0.962 1.726 53.3 31.3 15.4 -17.9 54.9 55.3 24.6 2.62 1.028 1.549 50.9 36.1 13 -19.9 24 39.5 18.7 2.694 1.572 0.714 32.5 50.2 17.3 -21.9 24.7 39.2 19.1 2.692 1.56 0.726 36.3 49 14.7 -23.9 27.4 0 2.668 1.47 0.815 3.9 10.5 85.6 -25.9 26.5 0 2.669 1.492 0.789 2.1 13.2 84.7 -27.9 23.8 0 2.663 1.58 0.685 10.5 89.5 -29.9 24.9 0 2.665 1.529 0.743 12.1 87.9 -31.9 25.5 0 2.666 1.526 0.747 10 87.6 -33.9 24 0 2.665 1.56 0.708 13 87 -35.9 23.8 0 2.668 1.563 0.707 10.3 89.7 -37.9 24.2 0 2.666 1.568 0.7 92 -39.9 23.9 0 2.667 1.554 0.716 8.3 91.7 -41.9 23.8 0 2.664 1.557 0.711 10.3 89.7 -43.9 23.5 0 2.666 1.563 0.706 11.4 88.6 -45.9 21.7 0 2.663 1.613 0.651 92 -47.9 22.2 0 2.66 1.595 0.668 5.6 94.4 -49.9 22 0 2.661 1.623 0.64 4.9 95.1 -51.9 20.7 0 2.664 1.647 0.617 10.7 89.3 -53.9 20.6 0 2.662 1.653 0.61 8.6 91.4 -55.9 21.1 0 2.66 1.66 0.602 9.9 84.7 -57.9 21.1 0 2.665 1.652 0.613 8.5 91.5 -59.9 18.9 0 2.663 1.719 0.549 9.7 90.3 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 2.4 Trang 370 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý -61.9 18.7 0 2.664 1.73 0.54 11.4 88.6 -63.9 20.1 0 2.666 1.708 0.561 9.4 90.6 -65.9 19 0 2.665 1.725 0.545 10.3 89.7 -67.9 19.7 0 2.667 1.71 0.56 12.6 87.4 -69.9 18 0 2.663 1.737 0.533 92 -71.9 17.1 0 2.665 1.755 0.519 8.4 91.6 -73.9 17.9 0 2.662 1.74 0.53 8.4 91.6 -75.9 17.4 0 2.664 1.75 0.522 9.6 90.4 -77.9 16.8 0 2.662 1.76 0.513 91 -79.9 17.7 0 2.665 1.744 0.528 7.7 92.3 -81.9 17 0 2.663 1.768 0.506 7.5 92.5 -83.9 17.3 0 2.665 1.763 0.512 6.7 93.3 -85.9 18 40.8 20.4 2.698 1.746 0.545 27.3 23.6 -87.9 18.5 39.8 19.4 2.695 1.73 0.558 30.9 27.8 -89.9 19.5 41.6 19.7 2.69 1.7 0.582 31.3 26 -91.9 19.1 42.2 20 2.692 1.717 0.568 32.1 21.7 -93.9 17.4 43.4 21.5 2.697 1.758 0.534 31.6 19.1 -95.9 15.9 42.2 20.8 2.698 1.824 0.479 28.4 21.3 -97.9 16.3 41.1 19.9 2.697 1.813 0.488 28.9 26.6 -99.9 17 39.9 20.5 2.698 1.798 0.501 37.5 25.4 BH8 m -1.9 -3.9 -5.9 -7.9 -9.9 -11.9 -13.9 -15.9 -17.9 -19.9 -21.9 -23.9 -25.9 -27.9 -29.9 -31.9 -33.9 -35.9 Lực dính Ứng suất cắt Z τ1 τ2 τ3 c kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 0.076 0.08 0.074 0.087 0.084 0.09 0.09 0.095 0.109 0.514 0.503 0.468 0.505 0.556 0.535 0.53 0.563 0.568 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 0.08 0.084 0.078 0.091 0.09 0.095 0.099 0.105 0.119 0.777 0.761 0.921 0.99 1.089 1.049 1.042 1.1 1.109 0.084 0.089 0.083 0.096 0.095 0.101 0.109 0.114 0.129 1.039 1.02 1.374 1.476 1.623 1.564 1.553 1.637 1.65 0.072 0.076 0.07 0.082 0.079 0.084 0.081 0.086 0.099 0.252 0.244 0.015 0.019 0.022 0.02 0.019 0.026 0.027 Góc ma sát Dung trọng ướt φ Độ γw g/cm3 Dung trọng đn γsub g/cm3 2°21' 2°25' 2°24' 2°41' 3°02' 3°11' 5°17' 5°21' 5°39' 14°42' 14°30' 24°22' 25°54' 28°05' 27°14' 27°05' 28°14' 28°25' 1.433 1.44 1.485 1.482 1.476 1.494 1.421 1.577 1.592 1.949 1.945 1.873 1.887 1.956 1.91 1.915 1.934 1.935 0.437 0.465 0.487 0.488 0.489 0.505 0.503 0.595 0.636 0.988 0.981 0.919 0.933 0.987 0.955 0.954 0.975 0.977 Trang 371 Báo cáo Thiết kế cơng trình -37.9 -39.9 -41.9 -43.9 -45.9 -47.9 -49.9 -51.9 -53.9 -55.9 -57.9 -59.9 -61.9 -63.9 -65.9 -67.9 -69.9 -71.9 -73.9 -75.9 -77.9 -79.9 -81.9 -83.9 -85.9 -87.9 -89.9 -91.9 -93.9 -95.9 -97.9 -99.9 SVTH: Lê Minh Lý 0.574 0.56 0.564 0.571 0.599 0.575 0.612 0.615 0.619 0.64 0.618 0.649 0.658 0.652 0.655 0.656 0.663 0.677 0.67 0.676 0.682 0.673 0.694 0.686 0.757 0.722 0.687 0.707 0.784 0.891 0.84 0.807 1.12 1.096 1.103 1.113 1.17 1.125 1.195 1.199 1.205 1.246 1.206 1.259 1.276 1.265 1.268 1.272 1.284 1.311 1.297 1.308 1.32 1.303 1.344 1.327 1.065 1.022 0.973 0.999 1.101 1.232 1.17 1.128 1.666 1.631 1.641 1.656 1.74 1.674 1.777 1.783 1.792 1.852 1.795 1.869 1.894 1.879 1.88 1.888 1.906 1.944 1.925 1.941 1.958 1.933 1.993 1.969 1.372 1.321 1.26 1.291 1.417 1.573 1.501 1.45 0.028 0.025 0.026 0.028 0.028 0.026 0.029 0.031 0.032 0.034 0.029 0.039 0.04 0.039 0.042 0.04 0.041 0.043 0.042 0.043 0.044 0.043 0.045 0.044 0.45 0.423 0.4 0.415 0.468 0.55 0.509 0.485 28°38' 28°10' 28°18' 28°29' 29°43' 28°47' 30°14' 30°17' 30°24' 31°13' 30°29' 31°23' 31°43' 31°31' 31°30' 31°38' 31°52' 32°22' 32°07' 32°19' 32°32' 32°13' 33°00' 32°41' 17°05' 16°40' 16°00' 16°17' 17°33' 18°50' 18°18' 17°50' 1.947 1.925 1.928 1.93 1.963 1.949 1.98 1.988 1.994 2.01 2.001 2.044 2.054 2.051 2.053 2.047 2.05 2.055 2.051 2.055 2.056 2.053 2.069 2.068 2.06 2.05 2.032 2.045 2.064 2.114 2.109 2.104 0.98 0.971 0.973 0.977 1.007 0.995 1.013 1.029 1.032 1.036 1.032 1.073 1.081 1.067 1.078 1.069 1.085 1.096 1.086 1.093 1.099 1.09 1.104 1.101 1.099 1.088 1.068 1.079 1.106 1.148 1.141 1.132 10.6.9 Hố khoan BH9: BH9 Z W LL PL % g/cm3 Hệ số rỗng e Clay Silt Sand Gs γd g/cm3 Grain (%) -1.9 -3.9 66.7 53.9 26.4 2.606 0.939 1.775 59.1 30.3 10.6 -5.9 58.2 52.1 25 2.625 1.004 1.615 59.2 32.5 8.3 -7.9 85.6 62.1 29.3 2.574 0.793 2.246 57.9 33 9.1 -9.9 87.3 63 28.4 2.566 0.782 2.281 51.5 39.1 9.4 -11.9 80 60.7 28.2 2.581 0.804 2.21 44.6 42.7 12.7 -13.9 88.3 64.4 28.9 2.557 0.774 2.304 49.5 40.2 10.3 -15.9 79.1 60.2 27 2.6 0.828 2.14 65.7 32 2.3 -17.9 71.8 58.8 26.6 2.605 0.894 1.914 61.9 32.6 5.5 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 372 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý -19.9 73.8 57.4 25.5 2.602 0.864 2.012 63.5 29.6 6.9 -21.9 71.3 59 25.9 2.608 0.876 1.977 50.2 40.7 9.1 -23.9 52.6 52.3 24.1 2.624 1.02 1.573 56.7 35.8 7.5 -25.9 52.9 50.7 23.8 2.62 1.029 1.546 60.1 28.5 11.4 -27.9 24.6 0 2.666 1.544 0.727 2.3 9.7 88 -29.9 24 0 2.668 1.555 0.716 3.1 9.9 87 -31.9 20.1 0 2.665 1.677 0.589 3.1 9.2 87.7 -33.9 19.2 0 2.666 1.694 0.574 3.2 8.6 88.2 -35.9 23 0 2.665 1.58 0.687 9.1 90.9 -37.9 22.8 0 2.663 1.594 0.671 8.2 91.8 -39.9 23.3 0 2.662 1.575 0.69 91 -41.9 24.7 0 2.667 1.533 0.74 11.3 88.7 -43.9 24.2 0 2.666 1.553 0.717 9.9 90.1 -45.9 24.5 0 2.665 1.54 0.731 7.6 92.4 -47.9 24.3 0 2.667 1.549 0.722 9.5 90.5 -49.9 24.9 0 2.666 1.53 0.742 8.3 91.7 -51.9 20.2 0 2.663 1.675 0.59 7.9 92.1 -53.9 20.4 0 2.66 1.662 0.6 6.4 93.6 -55.9 24.7 0 2.666 1.558 0.711 10.9 89.1 -57.9 23.9 0 2.665 1.55 0.719 11.9 88.1 -59.9 22.2 0 2.663 1.61 0.654 7.6 92.4 -61.9 22.5 0 2.664 1.62 0.644 92 -63.9 23 0 2.666 1.601 0.665 12.4 87.6 -65.9 19.2 0 2.665 1.7 0.568 12.2 87.8 -67.9 18.9 0 2.667 1.707 0.562 12.6 87.4 -69.9 18.7 0 2.662 1.717 0.55 11.2 88.8 -71.9 19 0 2.664 1.72 0.549 6.1 93.9 -73.9 18.2 0 2.663 1.725 0.544 6.1 93.9 -75.9 18 0 2.664 1.73 0.54 94 -77.9 18.6 0 2.666 1.715 0.555 8.3 91.7 -79.9 18.3 0 2.668 1.726 0.546 10.8 89.2 -81.9 18.5 0 2.665 1.723 0.547 5.7 94.3 -83.9 19.9 0 2.66 1.674 0.589 6.1 93.9 -85.9 21.4 39.2 20 2.69 1.666 0.615 36.3 36.4 27.3 -87.9 18.8 40.5 20.3 2.696 1.743 0.547 35.6 36 28.4 -89.9 17.7 38.4 18.9 2.692 1.761 0.529 35.7 38.2 26.1 -91.9 16.8 38.9 20.3 2.696 1.8 0.498 33.3 39.4 27.3 -93.9 17 39.2 19.6 2.695 1.777 0.517 41.1 32.8 26.1 -95.9 16.3 39.5 19.7 2.693 1.804 0.493 43.8 35.9 20.3 -97.9 19 41.8 20.1 2.694 1.739 0.549 50.8 30.1 19.1 -99.9 19 40.1 19.8 2.695 1.729 0.559 48 30.6 21.4 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 373 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý BH9 m -1.9 -3.9 -5.9 -7.9 -9.9 -11.9 -13.9 -15.9 -17.9 -19.9 -21.9 -23.9 -25.9 -27.9 -29.9 -31.9 -33.9 -35.9 -37.9 -39.9 -41.9 -43.9 -45.9 -47.9 -49.9 -51.9 -53.9 -55.9 -57.9 -59.9 -61.9 -63.9 -65.9 -67.9 -69.9 -71.9 -73.9 -75.9 -77.9 -79.9 -81.9 -83.9 -85.9 -87.9 Lực dính Ứng suất cắt Z τ1 τ2 τ3 c kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 kG/cm2 0.099 0.109 0.091 0.085 0.094 0.084 0.098 0.102 0.099 0.1 0.111 0.115 0.548 0.561 0.633 0.64 0.555 0.57 0.543 0.54 0.557 0.543 0.552 0.536 0.629 0.612 0.563 0.556 0.596 0.598 0.588 0.648 0.653 0.634 0.644 0.65 0.653 0.659 0.666 0.648 0.626 0.633 0.75 PHỤ LỤC TÍNH TỐN 0.106 0.118 0.097 0.09 0.101 0.089 0.104 0.11 0.106 0.108 0.121 0.125 1.073 1.095 1.23 1.243 1.086 1.115 1.065 1.058 1.088 1.063 1.081 1.052 1.223 1.193 1.101 1.086 1.165 1.169 1.147 1.257 1.266 1.233 1.251 1.259 1.264 1.276 1.288 1.257 1.219 0.914 1.055 0.114 0.127 0.103 0.096 0.107 0.094 0.111 0.117 0.113 0.115 0.13 0.135 1.598 1.63 1.827 1.846 1.618 1.66 1.586 1.577 1.62 1.584 1.609 1.568 1.818 1.775 1.638 1.617 1.734 1.739 1.706 1.865 1.878 1.831 1.857 1.869 1.876 1.894 1.91 1.865 1.812 1.196 1.36 0.091 0.1 0.085 0.08 0.088 0.079 0.091 0.094 0.092 0.093 0.102 0.105 0.023 0.026 0.036 0.037 0.023 0.025 0.022 0.021 0.025 0.022 0.024 0.02 0.034 0.03 0.026 0.025 0.027 0.028 0.029 0.039 0.041 0.036 0.038 0.04 0.041 0.042 0.044 0.039 0.033 0.351 0.445 Góc ma sát Dung trọng ướt φ Độ γw g/cm3 Dung trọng đn γsub g/cm3 4°19' 5°06' 3°23' 3°00' 3°37' 2°55' 3°50' 4°28' 3°60' 4°16' 5°20' 5°37' 27°42' 28°08' 30°50' 31°05' 28°00' 28°35' 27°32' 27°25' 28°00' 27°30' 27°51' 27°18' 30°44' 30°11' 28°15' 27°57' 29°38' 29°42' 29°12' 31°20' 31°29' 30°54' 31°14' 31°22' 31°27' 31°41' 31°53' 31°20' 30°40' 15°44' 16°58' 1.565 1.588 1.472 1.465 1.447 1.457 1.483 1.536 1.502 1.501 1.557 1.573 1.924 1.928 2.014 2.019 1.943 1.957 1.942 1.912 1.929 1.917 1.925 1.911 2.013 2.001 1.943 1.92 1.967 1.985 1.969 2.026 2.03 2.038 2.047 2.039 2.041 2.034 2.042 2.042 2.007 2.023 2.071 0.579 0.622 0.485 0.477 0.492 0.471 0.51 0.551 0.532 0.54 0.631 0.636 0.965 0.972 1.048 1.059 0.987 0.995 0.983 0.958 0.97 0.962 0.968 0.956 1.046 1.037 0.974 0.968 1.005 1.012 1.062 1.067 1.072 1.074 1.077 1.081 1.072 1.079 1.076 1.045 1.047 1.096 Trang 374 Báo cáo Thiết kế cơng trình -89.9 -91.9 -93.9 -95.9 -97.9 -99.9 0.786 0.811 0.795 0.824 0.742 0.721 PHỤ LỤC TÍNH TỐN SVTH: Lê Minh Lý 1.101 1.134 1.115 1.152 1.045 1.019 1.417 1.456 1.434 1.479 1.349 1.318 0.47 0.489 0.476 0.496 0.438 0.422 17°31' 17°52' 17°43' 18°09' 16°53' 16°38' 2.073 2.102 2.079 2.098 2.069 2.058 1.107 1.132 1.118 1.134 1.093 1.087 Trang 375 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý 10.7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Châu Ngọc Ẩn, Cơ học đất, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2008 [2] Châu Ngọc Ẩn, Nền móng, NXB Đại Học Quốc gia TP HCM, năm 2008 [3] Nguyễn Đình Cống, Tính tốn thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 356-2005 (Tập 1, Tập 2), NXB Xây dựng, năm 2008 [4] Nguyễn Đình Cống, Tính tốn tiết diện cột bê tơng cốt thép, NXB Xây Dựng, năm 2010 [5] Nguyễn Đình Cống, Sàn sườn bê tơng tồn khối, NXB Xây Dựng, năm 2011 [6] Nguyễn Tuấn Trung, Võ Mạnh Hùng, Phương pháp tính vách cứng, mơn cơng trình BTCT, ĐH Xây dựng Hà Nội [7] Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép, tập 1, Cấu kiện theo TCXDVN 356-2005,NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, năm 2011 [8] Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép, tập 2, Các cấu kiện nhà cửa theo TCXDVN 356-2005, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, năm 2011 [9] Võ Bá Tầm, Kết cấu bê tông cốt thép, tập 3, Các cấu kiện đặc biệt theo TCXDVN 356-2005, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, năm 2011 [10] Võ Phán,Hồng Thế Thao, Phân tích tính tốn Móng cọc, NXB Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, năm 2013 [11] Lê Anh Hồng, Nền móng , NXB Xây dựng Hà Nội, năm 2010 [12] Võ Bá Tầm, Nhà cao tầng bê tông cốt thép, NXB Đại Học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh, năm 2012 [13] Phan Quang Minh, Ngơ Thế Phong, Nguyễn Đình Cống, Kết cấu bê tông cốt thép, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, năm 2008 [14] Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường, Trịnh Kim Đạm, Nguyễn Lê Ninh, Kết cấu bê tông cốt thép (Phần cấu kiện nhà cửa), NXB Khoa Học Kỹ Thuật, năm 2010 [15] GS TSKH Nguyễn Văn Quảng, Nền móng nhà cao tầng, NXB Khoa Học Kỹ Thuật [16] GS TS Vũ Cơng Ngữ, Th.S Nguyễn Thái, Móng cọc phân tích thiết kế, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, năm 2006 PHỤ LỤC TÍNH TỐN Trang 376 Báo cáo Thiết kế cơng trình SVTH: Lê Minh Lý MỤC LỤC 10.1 Line Label Point Label Khung trục 10.2 Nội lực tổ hợp bao dầm khung trục 10.3 Cốt thép nội lực cột tổ hợp tải trọng 17 10.4 Nội lực vách P3 tổ hợp tải trọng 320 10.5 Phản lực chân cột khung trục 346 10.6 Kết thí nghiệm mẫu đất từ hồ sơ địa chất 352 10.6.1 Hố khoan BH1: 352 10.6.2 Hố khoan BH2: 355 10.6.3 Hố khoan BH3: 357 10.6.4 Hố khoan BH4: 360 10.6.5 Hố khoan BH5: 362 10.6.6 Hố khoan BH6: 365 10.6.7 Hố khoan BH7: 367 10.6.8 Hố khoan BH8: 370 10.6.9 Hố khoan BH9: 372 10.7 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 376 PHỤ LỤC TÍNH TỐN ... X (Gán tâm hình học) 185 Hình 6.21: Khai báo gió tĩnh Y (Gán tâm hình học) 186 Hình 6.22: Khai báo gió động X (Gán vào tâm khối lượng) 186 Hình 6.23: Khai báo gió động Y (Gán vào... 5.22: Gán tiết diện dầm đáy 109 Hình 5.23: Kết gán tải 109 Hình 5.24: Biểu đồ Momen (kN.m) 110 Hình 5.25: Biểu đồ lực cắt (kN) 110 Hình 5.26: Biểu đồ Momen... 5.16: Biểu đồ Momen (kN.m) 104 Hình 5.17: Biểu đồ lực cắt 104 Hình 5.18: Biểu đồ Momen (kN.m) 104 Hình 5.19: Biểu đồ lực cắt 104 Hình 5.2 : Sơ đồ truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 261 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học , Đề 261 chung cư đồ án tốt nghiệp đại học

Từ khóa liên quan