0

KHTN 9 Bai 55 May anh mat va kinh lup

7 3 0
  • KHTN 9 Bai 55 May anh mat va kinh lup

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:58

- Nêu được sự tương tự giữa cấu tạo của mắt và máy ảnh - Nêu được cách mà mắt phải điều tiết khi muốn nhìn rõ vật ở các vị trí xa, gần khác nhau và cách điều chỉnh để thu được ảnh rõ[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: KHTN 9 Bai 55 May anh mat va kinh lup