0

KHTN 9 Bai 9 Doan mach noi tiep va doan mach song song

7 2 0
  • KHTN 9 Bai 9 Doan mach noi tiep va doan mach song song

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 22:56

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp gồm hai điện trở - GV giới thiệu kí hiệu điện trở tương đương là: R tđ và ý nghĩa của điện trở tương đương: là điện trở[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: KHTN 9 Bai 9 Doan mach noi tiep va doan mach song song