0

THẢO LUẬN NHẬP MÔN CHÍNH TIỀN TỆ

24 9 0
  • THẢO LUẬN NHẬP MÔN CHÍNH TIỀN TỆ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:24

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA BẢO HIỂM. LIÊN HỆ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VAI TRÒ NÀY TRONG 1 DOANH NGHIỆP CỤ THỂVới sự phát triển của nền kinh tế xã hội như hiện nay, các loại bảo hiểm được cá nhân và doanh nghiệp rất được quan tâm. Hằng năm, có biết bao rủi ro gây thiệt hại về người và tài sản do nhiều nguyên nhân gây ra. Để hạn chế các tổn thất đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cùng phối hợp các cơ quan chức năng để thống kê, xác định nguyên nhân và đề ra các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Từ đó mà giúp kiểm soát rủi ro một cách đáng kể, giảm thiểu tổn thất do tai nạn gây ra. Không chỉ giúp hạn chế rủi ro, vai trò của bảo hiểm còn là khoản tiết kiệm có lời và phù hợp với mọi đối tượng. Đối với các doanh nghiệp, bảo hiểm không chỉ giúp các doanh nghiệp tránh khỏi sự cố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm sự an toàn và ổn định tài chính mà bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng góp phần tạo ra một nguồn vốn quan trọng thông qua việc thu phí bảo hiểm từ người lao động và người sử dụng lao động. Khi chưa sử dụng đến, phần quỹ này sẽ được đầu tư trên thị trường tài chính, nhằm bảo toàn và phát triển quỹ. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MƠN: NHẬP MƠN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VAI TRỊ CỦA BẢO HIỂM LIÊN HỆ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VAI TRÒ NÀY TRONG DOANH NGHIỆP CỤ THỂ Giảng viên hướng dẫn: Lớp học phần: Nhóm 10 Hà Nội, tháng 10 năm 2021 MỤC LỤC A Phần mởđầu:………………………………………………………… B Nội dung:…………………………………………………………… I Cơ sở lí luận ………………………………………………………… Khái niệm cần thiết bảo hiểm……………………………… 2 Đặc điểm hình thức bảo hiểm………………………………… Phân loại bảo hiểm…………………………………………………… 4 Vai trò bảo hiểm……………………………………………………6 II Vai trò bảo hiểm với doanh nghiệp: Chọn doanh nghiệp……… Giới thiệu doanh nghiệp…………………………………………… Quá trình hình thành phát triển……………………… Chức nhiệm vụ……………………………… 10 Thực trạng doanh nghiệp sử dụng bảo hiểm………………………… 12 Vai trò bảo hiểm với doanh nghiệp……………………………….13 Giải pháp cho doanh nghiệp để sử dụng hiệu bảo hiểm…… … 15 C Kết luận……………………………………………………………….17 A LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển kinh tế xã hội nay, loại bảo hiểm cá nhân doanh nghiệp quan tâm Hằng năm, có rủi ro gây thiệt hại người tài sản nhiều nguyên nhân gây Để hạn chế tổn thất đó, doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp quan chức để thống kê, xác định nguyên nhân đề biện pháp phòng ngừa rủi ro Từ mà giúp kiểm sốt rủi ro cách đáng kể, giảm thiểu tổn thất tai nạn gây Không giúp hạn chế rủi ro, vai trò bảo hiểm khoản tiết kiệm có lời phù hợp với đối tượng Đối với doanh nghiệp, bảo hiểm không giúp doanh nghiệp tránh khỏi cố trình hoạt động kinh doanh, đảm an toàn ổn định tài mà bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế góp phần tạo nguồn vốn quan trọng thơng qua việc thu phí bảo hiểm từ người lao động người sử dụng lao động Khi chưa sử dụng đến, phần quỹ đầu tư thị trường tài chính, nhằm bảo tồn phát triển quỹ B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận Khái niệm cần thiết bảo hiểm  Bảo hiểm hoạt động qua cá nhân có quyền hưởng trợ cấp nhờ vào khoản đóng góp cho cho người thứ trường hợp xảy rủi ro Khoản trợ cấp tổ chức trả, tổ chức có trách nhiệm tồn rủi ro đền bù thiệt hại theo phương pháp thống kê  Sự cần thiết bảo hiểm: Bảo toàn vốn sản xuất kinh doanh ổn định đời sống người tham gia bảo hiểm; Đề phòng hạn chế tổn thất; Bảo hiểm cơng cụ tín dụng; Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm Đặc điểm hình thức bảo hiểm a Đặc điểm Bảo hiểm việc bảo đảm hợp đồng, theo đó, bên bảo hiểm trả tiền bổi thường vật chất xảy kiện bên thoả thuận pháp luật quy định sở người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm Việc trả tiền bồi thường thể hợp đồng tổ chức bảo hiểm người bảo hiểm Bảo hiểm đóng vai trị phương thức lập quỹ tiền tệ (quỹ bảo hiểm) để bù đắp thiệt hại rủi ro (thiên tai, tai nạn ) kiện liên quan đến đời sống người (sự kiện chết, ốm đau ) Hình thức sơ khai bảo hiểm mang tính cộng đồng lập quỹ tương trợ Quỹ người có quan hệ nghề nghiệp lập để,giúp đỡ thành viên gặp rủi ro Hơn 4.000 năm trước Công nguyên, thợ đá Ai Cập, thương nhân đ Trung Quốc biết liên kết cộng đồng để bảo hiểm thơng qua việc lập quỹ tương trợ Hình thức bảo hiểm nhằm mục đích thương mại xuất Babylon vào khoảng 1.700 năm trước Công nguyên Khác với phương thức tổ chức hoạt động quỹ tương trợ, bảo hiểm nhằm mục đích thương mại, tổ chức chuyên nghiệp thực Cùng với đời tổ chức bảo hiểm chuyên nghiệp, phương thức kĩ thuật thực kinh doanh bảo hiểm ngày phát triển Ở Italia, Tây Ban Nha đầu kỉ XIV hợp đồng hàng hải thiết lập Ở Anh, từ cuối kỉ XVII bảo hiểm hàng hải thực nghiệp vụ kinh doanh đến đầu kỉ XVIII, nhiều nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm đời bảo hiểm hoả hoạn (cùng với phát triển đô thị kỉ XVIII), bảo hiểm thân thể Sự đời phát triển chủ nghĩa tư thúc đẩy kinh doanh bảo hiểm trở thành ngành kinh doanh dịch vụ với nhiều loại hình bảo hiểm (có tới 100 chia thành ba loại lớn: bảo hiểm người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm) mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà tư Trong kinh tế kế hoạch hoá tập trung, nước xã hội chủ nghĩa thực nguyên tắc nhà nước độc quyền kinh doanh bảo hiểm nên hoạt động bảo hiểm mang tính thương mại gọi bảo hiểm nhà nước Chuyển sang kinh tế thị trường, nhà nước cho phép thành phần kinh tế quốc doanh kinh doanh bảo hiểm, đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm khơng t mang tính nhà nước trước Hợp đồng bảo hiểm kí kết bên bảo hiểm người tham gia bảo hiểm Bên bảo hiểm bên nhận phí bảo hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm đền bù vật chất bị tổn thất xảy kiện bảo hiểm b Hình thức bảo hiểm:  Phân loại dựa vào đối tượng bảo hiểm gồm hình thức:Bảo hiểm người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân  Phân loại theo cách thức quản lí gồm hình thức: Bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện  Phân loại bảo hiểm theo kĩ thuật gồm hình thức: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ Phân loại bảo hiểm Có nhiều loại bảo hiểm thị trường, phân loại theo đối tượng hình thức tham gia Dễ dàng nhất, bảo hiểm thành loại Bảo hiểm Nhà nước thực Bảo hiểm thương mại a Bảo hiểm Nhà nước thực hiện:  Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm y tế hình thức bảo hiểm bắt buộc áp dụng đối tượng theo quy định Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, khơng mục đích lợi nhuận Nhà nước tổ chức thực  Bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội bảo đảm thay bù đắp phần thu nhập người lao động họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội  Bảo hiểm tiền gửi: Bảo hiểm tiền gửi bảo đảm hoàn trả tiền gửi cho người bảo hiểm tiền gửi hạn mức trả tiền bảo hiểm tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi lâm vào tình trạng khả chi trả tiền gửi cho người gửi tiền phá sản b Bảo hiểm thương mại: Hiện có loại hình bảo hiểm thương mại bao gồm: Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm sức khỏe  Bảo hiểm nhân thọ: Bảo hiểm nhân thọ loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người bảo hiểm sống chết Bảo hiểm nhân thọ có loại hình bảo hiểm sau: Bảo hiểm sinh kỳ; Bảo hiểm tử kỳ; Bảo hiểm hỗn hợp; Bảo hiểm trọn đời; Bảo hiểm trả tiền định kỳ; Bảo hiểm hưu trí; Bảo hiểm liên kết đầu tư  Bảo hiểm phi nhân thọ: Bảo hiểm phi nhân thọ loại hình bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ  Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá tiền quyền tài sản  Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt đường hàng không  Bảo hiểm hàng khơng loại hình bảo hiểm dành riêng cho hoạt động máy bay rủi ro liên quan đến trình vận chuyển đường hàng khơng (bao gồm hàng hóa người)  Bảo hiểm xe giới loại hình bảo hiểm dành cho xe giới nhằm bồi thường cho chủ xe không may xảy rủi ro liên quan đến người, xe hàng hóa xe  Bảo hiểm cháy, nổ loại hình bồi thường cho thiệt hại xảy tài sản sở bảo hiểm không may xảy rủi ro cháy, nổ  Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu thường cho thiệt hại xảy thân vỏ tàu, máy móc trang thiết bị tàu hiểm họa biển/sông nước gây ra, tai nạn bất ngờ  Bảo hiểm trách nhiệm loại hình bảo hiểm cho rủi ro liên quan đến trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường thiệt hại lỗi người bảo hiểm làm tổn hại cho tổ chức, cá nhân khác  Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài loại hình bảo hiểm cho khoản vay giúp người vay trả nợ ngân hàng không may gặp rủi ro bất ngờ  Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh loại hình bảo hiểm cho rủi ro tài sản trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Bảo hiểm nông nghiệp loại hình bảo hiểm cho đối tượng sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản  Bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm sức khỏe loại hình bảo hiểm cho trường hợp người tham gia bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận hợp đồng  Bảo hiểm tai nạn người loại hình bảo hiểm cho trường hợp bị tổn thương thân thể tử vong tai nạn  Bảo hiểm y tế thương mại hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh người tham gia không may gặp rủi ro ốm đau bệnh tật, tai nạn Vai trò bảo hiểm a Bảo hiểm góp phần ổn định tài cho người tham gia trước tổn thất rủi ro gây Rủi ro diện gây tổn thất kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh cá nhân, tổ chức Tổn thất quan hay công ty bảo hiểm trợ cấp bồi thường kịp thời để người tham gia nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sống sản xuất kinh doanh Từ đó, hoạt động khơi phục diễn bình thường Vai trị đáp ứng mục tiêu kinh tế người tham gia nên đối tượng tham gia bảo hiểm ngày đông đảo b Bảo hiểm tạo nguồn vốn cho đầu tư tăng trưởng kinh tế Các quan công ty bảo hiểm thu phí bảo hiểm trước rủi ro kiện bảo hiểm xảy với đối tượng bảo hiểm Điều cho phép họ có số tiền lớn cần phải quản lý chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm Ngoài ra, ln có khoảng thời gian thời điểm xảy rủi ro gây tổn thất thời điểm chi trả bồi thường, kéo dài nhiều năm, bảo hiểm nhân thọ Vì vậy, số phí thu được sử dụng để đầu tư vào hoạt động kinh tế để sinh lời c Bảo hiểm đóng góp phần cho ngân sách nhà nước Với loại quỹ bảo hiểm khác nhau, người tham gia bảo hiểm ngày nhiều Khi có tổn thất xảy ra, quan, cơng ty bảo hiểm trợ cấp bồi thường kịp thời cho họ để ổn định đời sống sản xuất Vì vậy, ngân sách nhà nước khơng tiền để trợ cấp cho thành viên, doanh nghiệp gặp rủi ro Mặt khác, hoạt động kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm thương mại cịn có trách nhiệm đóng góp vào ngân sách thơng qua loại thuế mà công ty bảo hiểm phải nộp Điều góp phần làm tăng thu cho ngân sách d Bảo hiểm góp phần ngăn ngừa hạn chế tổn thất, giúp sống người an toàn, xã hội trật tự Trong trình tham gia bảo hiểm, quan, công ty bảo hiểm phối hợp với người tham gia bảo hiểm để thực biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất thông qua hoạt động như: tuyên truyền, hướng dẫn biện pháp phòng tránh tai nạn, vệ sinh, an toàn lao động, xây dựng thêm biển báo đường lánh nạn để giảm bớt tai nạn giao thơng, tư vấn hỗ trợ tài để xây dựng thực phương án phòng cháy, chữa cháy, tiêm chủng chăm sóc y tế cộng đồng…Tất hoạt động nói bảo hiểm giúp giảm thiểu rủi ro hạn chế tổn thất e Bảo hiểm góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế nước Thị trường bảo hiểm nội địa thị trường bảo hiểm quốc tế có mối quan hệ qua lại, thúc đẩy phát triển thơng qua hình thức tái bảo hiểm công ty nước Nhờ vậy, quan hệ kinh tế nước phát triển, góp phần ổn định thu chi ngoại tệ cho ngân sách f Bảo hiểm góp phần tạo thêm cơng ăn việc làm cho người lao động, tạo nếp sống tiết kiệm phạm vi tồn xã hội Bảo hiểm góp phần giảm bớt tình trạng thất nghiệp cho xã hội, giải lượng lao động định Bên cạnh đó, bảo hiểm khuyến khích gia đình, quan, doanh nghiệp thực tiết kiệm với khoản tiền nhỏ Bảo hiểm chỗ dựa tinh thần cho người dân, tổ chức kinh tếxã hội Chỉ với mức phí bảo hiểm khiêm tốn mà quan, cơng ty bảo hiểm giúp đỡ cho cá nhân, quan, doanh nghiệp khắc phục hậu rủi ro cho dù rủi ro khôn lường sống sản xuất Điều giúp họ yên tâm sống, sinh hoạt sản xuất kinh doanh II Vai trò bảo hiểm với doanh nghiệp GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY MAY 10 - Tên thức: Cơng ty cổ phần May 10 - Tên quốc tế: Garment 10 jont stock company - Tên viết tắt: Garco 10 - Trụ sở chính: Sài Đồng-Long Biên-Hà Nội - Điện thoại: 84.4827.6923 - Fax: 84.4827.6925 - Website: http://garco10.com.vn/ - Email: ctymay10@garco10.com.vn Quá trình hình thành phát triển 1.1 Q trình hình thành Tiền thân cơng ty cổ phần May 10 xưởng may quân trang thành lập chiến khu kháng chiến chống Pháp Cách mạng tháng năm 1945 thành công Ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hịa Nhưng sau đó, năm 1946 thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta Trước tình đó, ngày 19/12/1946 chủ tịch Hồ Chí Minh lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hưởng ứng lời kêu gọi Bác nhiệm vụ may quân trang, quân phục cho đội trở thành công tác quan trọng kháng chiến trường kỳ Trong năm đầu kháng chiến (1947 – 1949), việc may quân trang không tiến hành Việt Bắc mà nơi khác miền tây Thanh Hóa, miền tây Ninh Bình, Hịa Bình, Quảng Ngãi, Hà Đơng Nhằm mục đích giữ bí mật, sở sản xuất quân trang 10 đặt tên theo bí số quân đội X1, X30 AK1, BK1, CK Đây đơn vị tiền thân xưởng May 10 hợp sau Xưởng May 10 hợp năm 1952 từ xưởng may nhỏ lẻ Tại chiến khu Việt Bắc, xưởng may AK1, BK1, CK1 sát nhập thành xưởng may Hồng Văn Thụ, sau đổi tên thành xưởng may mang bí số X1 Đến năm 1952, X1 đổi tên thành xưởng May 10 (X10), mà công ty cổ phần May 10 1.2 Quá trình phát triển - Từ năm 1952 – 1953: giai đoạn lớn lên kháng chiến - Từ năm 1954 – 1955: giai đoạn kháng chiến thắng lợi, May 10 trở Hà Nội - Từ năm 1956 – 1960: giai đoạn trưởng thành công xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa - Từ năm 1961 – 1964: giai đoạn chuyển từ bao cấp sang hạch toán kinh tế - Từ năm 1965 – 1972: giai đoạn sản xuất khói lửa chiến tranh phá hoại không quân Mỹ - Từ năm 1973 – 1975: giai đoạn khôi phục sản xuất, gấp rút phục vụ chiến trường để giải phóng miền Nam - Từ năm 1975 – 1985: giai đoạn chuyển hướng sang may gia công xuất - Từ năm 1986 đến nay: giai đoạn vươn lên điều kiện kinh tế Đến nay, công ty khẳng định tên tuổi ngành may mặc Việt Nam, doanh nghiệp mạnh tổng công ty dệt may Việt 11 Nam Công ty nhận chứng nhận, giải thưởng cao quý, khẳng định chất lượng, thương hiệu Công ty: - Là đơn vị ngành dệt may Việt Nam nhận giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (APQO) năm 2003 - Giải thưởng vàng đất Việt 2006-2007 - Nhãn hiệu cạnh tranh tiếng quốc gia 2006 - Top 10 thương hiệu mạnh toàn quốc 2006 - Top ngành hàng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao - Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001-2000, ISO 14000-2003 Trải qua 70 năm tồn phát triển (1946-2021), công tỷ cổ phần May 10 ln hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng Nhà nước giao phó Cơng ty chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ “đơn vị thi đua tiên tiến” năm 1960, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động năm 1998 Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2005, Nhà nước tặng thưởng gần 40 Huân chương loại Bề dày thành tích chứng minh cho phấn đấu khơng ngừng nghỉ, đóng góp to lớn cơng ty cổ phần May 10 vào phát triển ngành dệt may Việt Nam nói riêng, vào phát triển đất nước chung Chức nhiệm vụ 2.1 Chức Công ty cổ phần May 10 công ty cổ phần thuộc tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex) có chức sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc như: jacket loại, comple, quần âu, quần sooc, quần đùi, 12 đồ ngủ, quần áo lao động đặc biệt sản phẩm mũi nhọn công ty áo sơ mi nam Hoạt động kinh doanh công ty tiến hành theo phương thức chính: - Nhận gia cơng tồn theo hợp đồng: cơng ty nhận nguyên vật liệu phụ liệu từ khách hàng theo hợp đồng, sau tiến hành gia cơng thành sản phẩm hoàn chỉnh giao cho khách hàng - Sản xuất hàng xuất hình thức FOB: cơng ty vào hợp đồng tiêu thụ đăng ký với khách hàng, tiến hành tự sản xuất xuất sản phẩm cho khách hàng theo hợp đồng - Sản xuất hàng nội địa: cơng ty thực tồn trình sản xuất kinh doanh, từ đầu vào sản xuất, đến tiêu thụ sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước 2.2 Nhiệm vụ - Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ Nhà nước - Đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh phát triển sản phẩm mũi nhọn, mở rộng quy mô sản xuất theo khả công ty nhu cầu thị trường, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hệ thống quản lý chất lượng - Phát triển May 10 trở thành doanh nghiệp may thời trang với tầm vóc lớn nước khu vực - Nâng cao thị phần nước, ổn định mở rộng thị trường xuất - Bảo vệ doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an tồn xã hội theo quy định pháp luật Nhà nước 13 - Đảm bảo công ăn việc làm ổn định, không ngừng cải thiện nâng cao điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên công ty Thực quyền lợi người lao động theo quy định - Tuân thủ quy định pháp luật, sách Nhà nước như: chế độ kiểm toán, kiểm tra, nghĩa vụ nộp thuế Tổ chức máy cơng ty Mơ hình quản lý May 10 tổ chức theo kiểu trực tuyến, chức với cấp quản lý cấp công ty cấp xí nghiệp Các phận chức không trực tiếp định xuống phận trực thuộc mà chủ yếu có chức tham mưu cho Ban giám đốc * Chức phận quản lý - Ban giám đốc: quan có trách nhiệm quyền hạn cao cơng ty Đứng đầu tổng giám đốc, giúp việc cho tổng giám đốc có phó tổng giám đốc giám đốc điều hành - Các phòng ban chức năng: trung tâm điều khiển tất hoạt động cơng ty, phục vụ sản xuất chính, tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc thông tin cần thiết phản hồi kịp thời để giúp xử lý cơng việc có hiệu * Cơ cấu phận sản xuất công ty May 10 doanh nghiệp cổ phần lớn thuộc Tổng Cơng ty Dệt may Việt Nam Cơng ty có 13 xí nghiệp thành viên (6 xí nghiệp Hà Nội, xí nghiệp địa phương khác) phân xưởng phụ trợ Chức năng, nhiệm vụ thành viên sau: 14 - Xí nghiệp may 1,2,5 (ở Hà Nội) chuyên sản xuất áo sơ mi loại - Xí nghiệp Veston 1,2 (Hà Nội) Veston (Hải Phòng) chuyên sản xuất áo Veston - Các xí nghiệp cịn lại chủ yếu sản xuất áo sơ mi, jacket quần âu - Các phân xưởng phụ trợ: đơn vị có nhiệm vụ sản xuất chi tiết nhỏ, tham gia vào hoàn thiện sản phẩm Thực trạng công ty May 10 sử dụng bảo hiểm a Bảo hiểm xã hội - Tổng giám đốc tất cán tích cực phối hợp với quan Bảo hiểm Thành phố Hà Nội để đảm bảo thực đóng góp theo quy định luật BHXH, BHYT đặc biệt phối hợp đảm bảo giải quyền lợi cho người lao động kịp thời + Tỉ lệ nữ giới tham gia nhiều đảm bảo tốt việc hỗ trợ ốm đau, thai sản - Tổng công ty phối hợp với BHXH quận Long Biên rà soát đối tượng hưởng BHXH theo quy định Chính phủ, hồn thiện danh sách chuyển tiền vào ngân hàng để gửi đến người lao động thời kì đình trệ dịch COVID - 100% cán nhân viên công ty đóng góp loại BHXH, BHYT - Sau trải qua đợt bùng phát dịch lần thứ dãn cách toàn xã hội Tổng số tiền CBCNV May 10 nhận hỗ trợ ngày 04/10/2021 là: tỷ 517 triệu đồng Mức hỗ trợ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp người lao động, cụ thể với nhóm lao động 15  766 người (thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên) nhận hỗ trợ mức 3.300.000 đồng/người  77 người (thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến 132 tháng) nhận mức hỗ trợ 2.900.000 đồng/người  63 người (thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến 108 tháng) nhận mức hỗ trợ 2.650.000 đồng/người  86 người (thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến 84 tháng) nhận mức hỗ trợ 2.400.000 đồng/người  157 người (thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 60 tháng) nhận mức hỗ trợ 2.100.000 đồng/người  35 người (thời gian đóng BHTN 12 tháng) nhận mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/người Ngồi ra, Tổng Cơng ty May 10 giảm đóng vào quỹ BH thất nghiệp 12 tháng với số tiền tỷ 650 triệu đồng - Bảo hiểm xã hội bắt buộc: Nhà nước tổ chức mà công ty người lao động bắt buộc phải tham gia Mức chi trả hàng tháng cho bảo hiểm 8% tổng thu nhập tiền lương sở vào quỹ hưu trí tử tuất b Bảo hiểm thương mại (bảo hiểm rủi ro) - Cơng ty ln thực đóng góp bảo hiểm thân thể 24/24 cho người lao động - Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại : bảo vệ tài sản bao gồm tiền bạc, giấy tờ có giá trị quy đổi tiền quyền tài sản cơng ty - Bảo hiểm xe hàng hóa: q trình vận chuyển hàng hóa có rủi ro gây hư hỏng hàng hóa cơng ty bồi thường thiệt hại - Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh: Đây bảo hiểm chịu rủi ro tài sản 16 - Bảo hiểm cháy nổ: Bên bảo hiểm bồi thường tài sản bị thiệt hại cháy nổ, hỏa hoạn Vai trò bảo hiểm doanh nghiệp may 10 a Đối với cá nhân Bảo hiểm xã hội:  Bảo đảm bù đắp phần thay thu nhập người lao động (NLĐ) họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết, sở đóng góp vào quỹ BHXH Nhà nước tổ chức thực Chính vậy, BHXH đóng vai trị quan trọng NLĐ doanh nghiệp  Khuyến khích họ tự giác thực nghĩa vụ quyền lợi BHXH tạo an tâm, tin tưởng yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh  Góp phần ổn định nâng cao chất lượng lao động, đảm bảo bình đẳng vị xã hội người lao động thành phần kinh tế khác nhau, thúc đẩy sản xuất phát triển  Thực tế cho thấy:  Trước tình hình covid gây ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp kinh tế Tuy nhiên, công ty May 10, đứng trước tình hình dịch bệnh khó khăn, cơng ty không sa thải nhân viên  Gần 1200 công nhân Tổng Công ty May 10 (Long Biên, Hà Nội) vui mừng nhận hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 3,3 triệu đồng/người Đặc biệt, Tổng Công ty May 10 doanh nghiệp địa bàn Thành phố Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 38000 tỷ đồng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Trong hàng chục năm qua, May 10 doanh nghiệp thực tốt sách phúc lợi cho người lao động, thể qua đóng BHXH, BHYT, BHTN đủ b Đối với doanh nghiệp  Bảo hiểm xã hội:  Tuyên truyền quảng cáo tuyền dụng lao động, tiêu thức tham gia BHXH quyền lợi quan trọng thu hút nhiều lao động 17  Giúp doanh nghiệp tránh khỏi cố trình hoạt động kinh doanh, đồng thời bảo đảm an tồn ổn định tài  Góp phần giúp doanh nghiệp May 10 đàm phán thực cam kết hội nhập thị trường giới như: Việt Nam Liên minh Châu Âu; xuất quần áo sang nước Mĩ, Nhật Bản EU; hỗ trợ thúc đẩy hoạt động kinh doanh doanh nghiệp  Chính sách BHXH coi điểm tựa cho doanh nghiệp, người lao động trước đại dịch Covid-19, góp phần trì ổn định, cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Bảo hiểm cháy nổ  Vai trò bảo hiểm cháy nổ bắt buộc ngày trở nên quan trọng đời sống kinh tế-xã hội Bảo hiểm không giúp cho sở không bị rủi ro cháy nổ, bù đắp thiệt hại, khôi phục sản xuất, kinh doanh mà nâng cao ý thức, kiến thức cho tổ chức, cá nhân công tác phịng cháy nổ, đảm bảo an tồn, ổn định đời sống người dân  Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động làm ngành nghề khí, xây dựng, khai thác,… thường hay xảy tai nạn có bảo hiểm  Khi mua bảo hiểm cháy nổ, khách hàng công ty bảo hiểm đền bù, bồi thường thiệt hại tài sản bảo hiểm có rủi ro chảy nổ xảy  Hình thức đền bù tiền mặt tương đương giá trị tài sản bảo hiểm Hoặc sửa chữa tài sản hư hỏng, thay tài sản bảo hiểm tổn thất tài sản tương đương  Bảo hiểm cháy nổ bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm quy định pháp luật: Số tiền bảo hiểm cháy nổ mà khách hàng còng ty bảo hiểm đền bù số tiền giá trị tài sản bảo hiểm theo giá thị trường  Tài sản phải tham gia bảo hiềm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, cơng trình kiến trúc trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; loại hàng hóa vật tư tài sản khác 18  Tài sản bảo hiểm giá trị tài sản tính thành tiền ghi hợp đồng bảo hiểm Giải pháp cho doanh nghiệp để sử dụng hiệu bảo hiểm Bảo hiểm doanh nghiệp góp phần thu hút góp phần bảo đảm người lao động yên tâm làm việc, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thể trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Đây yếu tố cốt làm nên giá trị, thương hiệu doanh nghiệp kinh tế thị trường đại, nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động doanh nghiệp Như vậy, đầu tư cho phúc lợi, bảo hiểm đầu tư cho tái sản xuất mở rộng nguồn nhân lực doanh nghiệp, đầu tư cho giá trị cốt lõi hình ảnh, thương hiệu doanh nghiệp thị trường Đó khoản đầu tư để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững Giải pháp tổng thể để phát triển phúc lợi doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho công ty phát triển Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển bảo hiểm cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung cơng ty may 10 nói riêng, cần thực số giải pháp sau: Phát huy vai trò, trách nhiệm người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp thực phúc lợi doanh nghiệp Chế độ bảo hiểm cho người lao động phụ thuộc nhiều vào nhận thức, ý chí, thái độ người lãnh đạo, quản lý, sử dụng lao động Để tăng khả cạnh tranh bền vững thị trường nay, doanh nghiệp phải quan tâm đến sách phúc lợi, bảo hiểm doanh nghiệp Đưa phúc lợi hiệu tác động không nhỏ đến thành công doanh nghiệp Chăm lo cho người lao động biện pháp mà nhà quản lý 19 hướng tới để xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững Doanh nghiệp thực tốt phúc lợi cho người lao động tạo tảng phát huy nội lực cho phát triển, thái độ, tinh thần trách nhiệm, sáng kiến tận tâm người lao động, nâng cao hiệu sức cạnh tranh doanh nghiệp Để nâng cao nhận thức, thái độ đắn người lãnh đạo, quản lý, sử dụng lao động thực phúc lợi doanh nghiệp, cần tăng cường công tác tuyên truyền vai trị phúc lợi doanh nghiệp hình thành văn hóa doanh nghiệp, động viên, khuyến khích người lao động tích cực đóng góp cho phát triển doanh nghiệp Tuyên truyền, vận động để người lãnh đạo, quản lý, sử dụng lao động thấy rõ mối quan hệ phúc lợi doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Ngày làm tốt trách nhiệm xã hội, cộng đồng tiêu chí đánh giá uy tín, thương hiệu doanh nghiệp Hồn thiện khn khổ thể chế quản lý phúc lợi doanh nghiệp Thể chế quản lý có vai trị đặc biệt quan trọng Thể chế quản lý phúc lợi bảo hiểm doanh nghiệp nước ta đơn giản, chủ yếu quy định mang tính tùy nghi, khuyến nghị, chế tài Chưa có quy định khung sử dụng phúc lợi doanh nghiệp Cịn có quy định mâu thuẫn, bất hợp lý trích lập phúc lợi doanh nghiệp loại hình doanh nghiệp Chưa cập nhật nội dung phổ biến phúc lợi doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế Do đó, cần xây dựng, hồn thiện thể chế quản lý phúc lợi doanh nghiệp theo hướng: (1) Quy định việc bắt buộc thực phúc lợi tối thiểu doanh nghiệp ban hành hướng dẫn chung sử dụng quỹ phúc lợi tối thiểu bắt buộc doanh nghiệp 20 (2) Bên cạnh quỹ phúc lợi tối thiểu bắt buộc, khuyến khích doanh nghiệp trích lập thực phúc lợi nâng cao Nhà nước không can thiệp vào việc sử dụng phúc lợi nâng cao, doanh nghiệp quyền sử dụng theo định hướng, tầm nhìn ưu tiên doanh nghiệp Tuy nhiên, cần xác lập ngưỡng tối đa trích lập quỹ phúc lợi để phịng ngừa việc lợi dụng trích lập quỹ phúc lợi để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp (3) Nghiên cứu, quy định mức tối đa, tối thiểu việc trích lập quỹ phúc lợi cho tất loại hình doanh nghiệp Phát huy vai trò tổ chức đại diện người lao động doanh nghiệp Cán chuyên quản thường xuyên, chủ động bám sát đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN hưởng chế độ ốm đau, trợ cấp thất nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 (trong thời dịch bệnh trạng thái bình thường mới) Cơng tác giám định, thực sách BH địa bàn tiếp tục BHXH công ty triển khai hiệu thông qua việc phối hợp Sở Y tế sở khám, chữa bệnh giải đầy đủ quyền lợi BH cho người tham gia BH Tổ chức hoạt động truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương; tuyên truyền qua mạng xã hội; tuyên truyền trực quan, phát hành tờ gấp, căng treo băng rơn, hiệu sách BHXH, BHYT; tun truyền theo nhóm nhỏ để tư vấn trực tiếp, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phát động phong trào thi đua phát huy tinh thần chủ động, tích cực cán bộ, viên chức tồn cơng ty Trong kinh tế thị trường, cơng đồn phải thể vai trị mình, tập trung nỗ lực thương lượng, thuyết phục, bảo đảm phúc lợi, lợi ích cho người lao động Đối thoại, thương lượng, thuyết phục để với người sử dụng lao 21 động phân phối lại hợp lý lợi ích - thành mà hai bên đóng góp mang lại; xác định điểm cân lợi ích, bảo đảm hài hòa quyền lợi người lao động người sử dụng lao động Người lao động có việc làm, thu nhập quyền lợi liên quan, người sử dụng lao động có lợi nhuận phát triển doanh nghiệp Những nội dung thương lượng đạt thỏa thuận phải ghi nhận thỏa ước lao động tập thể mà cơng đồn, đại diện cho tập thể người lao động, ký kết với người sử dụng lao động hai bên có trách nhiệm chấp hành Đây phương pháp có tính bền vững, hiệu với chất tổ chức cơng đồn, đáp ứng nguyện vọng đồn viên Cơng đồn phải thể vai trị việc tham gia đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp xây dựng quy chế, quy định phúc lợi bảo hiểm doanh nghiệp; giám sát việc thực phúc lợi doanh nghiệp; bảo vệ người lao động quyền thụ hưởng phúc lợi doanh nghiệp họ bị vi phạm C KẾT LUẬN Như bảo hiểm có vai trị quan trọng doanh nghiệp nói chung Tổng cơng ty May 10 nói riêng Bảo hiểm góp phần ổn định sản xuất kinh doanh đời sống người, góp phần phịng tránh, hạn chế rủi ro tổn thất, bảo hiểm cịn góp phần cung ứng vốn cho công ty Trong năm gần đây, Tổng công ty May 10 thực nghiêm túc sách chế độ bảo hiểm xã hội, trích nộp đủ, đảm bảo toán kịp thời chế độ người lao động ngồi Tổng cơng ty mua bảo hiểm thân thể cho 100% cán công nhân viên Như vậy, 100% cơng nhân phải trích nộp đầy đủ góp phần cung ứng vốn cho cơng quỹ bảo hiểm xã hội chưa sử dụng với 22 việc mua bảo hiểm thân thể cho cán công nhân viên giúp cho công ty hạn chế tổn thất tài gặp cố công việc Năm 2020, dịch Covid-19 diễn phức tạp khủng hoảng lớn May 10 Tổng công ty định không sa thải công nhân bảo hiểm thất nghiệp hạn chế phần tổn thất tài cho cơng ty Tài liệu tham khảo: https://may10.vn/ 23 ... thường thiệt hại tài sản bảo hiểm có rủi ro chảy nổ xảy  Hình thức đền bù tiền mặt tương đương giá trị tài sản bảo hiểm Hoặc sửa chữa tài sản hư hỏng, thay tài sản bảo hiểm tổn thất tài sản tương... thân thể 24/24 cho người lao động - Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại : bảo vệ tài sản bao gồm tiền bạc, giấy tờ có giá trị quy đổi tiền quyền tài sản công ty - Bảo hiểm xe hàng hóa: q trình... thọ loại hình bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ  Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng tài sản bao gồm vật có
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN NHẬP MÔN CHÍNH TIỀN TỆ, THẢO LUẬN NHẬP MÔN CHÍNH TIỀN TỆ