0

Thảo luận luật sở hữu trí tuệ

18 5 0
  • Thảo luận luật sở hữu trí tuệ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 20:20

vCây sâm Ngọc Linh là loài thứ 3 của chi Panax L. được tìm thấy và công bố chính thức ở Việt Nam. Đây là một loài mới của chi Panax L., họ Nhân sâm (Araliaceae), là loài thứ 20 thuộc chi Panax được phát hiện trên thế giới và là loài đặc hữu của hệ thực vật Việt Nam (Theo Trung tâm Sâm Việt Nam 1993). Một số kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy sâm Ngọc Linh có các tác dụng dược lý như bồi bổ cơ thể, chống suy nhược, chống stress tâm lý, chống lão hóa, kháng khuẩn, cải thiện chức năng gan... Sâm Ngọc Linh, hay còn gọi là sâm K5 được coi là sản vật quý của núi rừng Ngọc Linh. Sâm Ngọc Linh chỉ phát hiện thấy trên núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum. Luật sở hữu trí tuệ GVHD : Nguyễn Thị Nguyệt Nhóm TÌNH HUỐNG Cây sâm Ngọc Linh lồi thứ chi Panax L tìm thấy cơng bố thức Việt Nam Đây loài chi Panax L., họ Nhân sâm (Araliaceae), loài thứ 20 thuộc chi Panax phát giới loài đặc hữu hệ thực vật Việt Nam (Theo Trung tâm Sâm Việt Nam - 1993) Một số kết nghiên cứu ban đầu cho thấy sâm Ngọc Linh có tác dụng dược lý bồi bổ thể, chống suy nhược, chống stress tâm lý, chống lão hóa, kháng khuẩn, cải thiện chức gan Sâm Ngọc Linh, hay gọi sâm K5 coi sản vật quý núi rừng Ngọc Linh Sâm Ngọc Linh phát thấy núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam Kon Tum TÌNH HUỐNG Năm 2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Quảng Nam nộp đơn xin cấp văn bảo hộ dẫn địa lý cho sản phẩm Sâm Ngọc Linh Đến 18/6/2016, Sâm củ Ngọc Linh Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký dẫn địa lý số 00049 theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT Theo Quyết định này, sản phẩm sâm củ mang dẫn địa lý nằm núi Ngọc Linh khu vực địa lý thuộc xã Măng Ri, xã Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum xã Trà Linh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nộp đơn xin cấp văn bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum đến Cục Sở hữu trí tuệ Đầu Năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận) Nhận xét tính hợp pháp định Cục Sở hữu trí tuệ: Cấp giấy chứng nhận dẫn địa lý đồng thời cho ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 01 02 Cấp giấy văn bảo hộ cho nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum cho Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 01 “Cục Sở hữu trí tuệ Cấp giấy chứng nhận dẫn địa lý đồng thời cho ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có hợp pháp hay khơng ??? ” —nhóm Căn pháp lý Khoản 22 Điều Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 Điều 79 Điều kiện chung dẫn địa lý bảo hộ Bình luận Chỉ dẫn địa lý dấu hiệu dùng để sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (khoản 22 Điều Luật SHTT ) => Trong trường hợp dẫn địa lý loài Sâm K5 (Panax Vietnamennis Haet Grushv) nhằm để nguồn gốc lồi sâm này, mọc vùng núi Ngọc Linh thuộc địa phận tỉnh Kom Tum Quảng Nam Bình luận ● Căn theo quy định Điều 88 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019: “Quyền đăng ký dẫn địa lý Việt Nam thuộc Nhà nước Nhà nước cho phép tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho tổ chức, cá nhân quan quản lý hành địa phương nơi có dẫn địa lý thực quyền đăng ký dẫn địa lý Người thực quyền đăng ký dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu dẫn địa lý đó.” => UBND tỉnh chủ thể có quyền đăng ký dẫn địa lý Bình luận ọc Linh đ ủ điềhộ u kichỉ ện đdẫn ể đượ c cấlýp văn  ●Sâm Ng Về điều kiện bảo địa theo quy định Điều 79 LSHTT bằng b ảo h ộ ch  dẫn địbảo a lý:hộ đáp ứng điều kiện sau đây: “Chỉ dẫn địa lýỉđược - Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum  Sản phẩm mang dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng và Quảng Ngãi lãnh thổ nước tương ứng với dẫn địa lý; - Sâm Ngọc Linh có những đặc tính, chất  Sản phẩm mang dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng đặc tính chủ yếu lượng tốt nhất chỉ khi được trồng tại vùng  điều kiện địa lý khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng núi Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum và  với dẫn địa lý định.” Quãng Ngãi  Kết luận Việc cấp chứng nhận dẫn địa lý đồng thời cho UBND tỉnh Kom Tum UBND tỉnh Quảng Nam hoàn toàn hợp pháp 02 Nhận xét tính hợp pháp định Cấp văn bảo hộ cho nhãn hiệu chứng nhận sâm ngọc linh kon tum cho UBND tỉnh Kon Tum cục SHTT Căn pháp lý Khoản 18 Điều 4; Điều 72, Điều 73, Điều 74; khoản Điều 87; Điều 118 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019 Bình luận • Sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum phát tỉnh Kon Tum chứng minh xuất xứ, đặc tính sản phẩm sâm Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum Khoản Điều 87 LSHTT quy định quyền đăng ký nhãn hiệu: • Khoản LSHTT định: UBND 18 tỉnhĐiều Kon 4Tum (chủ quy sở hữu nhãn hiệu chứng nhận) có quyền đăng ký nhãn hiệu “Tổ chức có chức kiểm sốt, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn chứng nhận nhãn hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum "Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ tiêu kiểm chí khác quan dịch nguồn vụ cógốc quyền kýkhác • gốc Có chức sốt, liên chứng nhậnđến chất hàng lượng,hóa, đặc tính, đăng tiêu chí chức, cá nhân khác sửkinh dụng trênsâm hàng hóa,Linh dịch vụ tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, doanh Ngọc nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh • để Cóchứng quyền nhận cho phép chức, nhân xuất, kinh sâm Ngọc Linh sử các đặctổtính cá xuất xứ,sản nguyên liệu, doanh vật liệu, cách thức sản hàng dụnghóa, nhãndịch hiệuvụ nếuđó…” sản phẩm có đặc tính quy định quy chế sử dụng xuất hóa, cách cung Linh cấp dịch vụ, chất lượng, độ xác, độ an nhãnhàng hiệu chứng nhận thức sâm Ngọc Kon Tum • tồn Khơng tiến hành xuất,của kinh doanh sâmdịch Ngọc đặc tínhsản khác hàng hóa, vụLinh mang nhãn hiệu.” Bình luận ● UBND tỉnh Kon Tum ban hành định số 697/QĐ-UBND quy định quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum theo quy định pháp luật hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Bình luận ● Nhãn hiệu sâm Ngọc Linh Kon Tum đáp ứng điều kiện để bảo hộ vì: dấu hiệu thể dạng chữ cái, từ ngữ tạo thành tổng thể dễ nhận biết ghi nhớ; có khả phân biệt hàng hoá, dịch vụ chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ chủ thể khác (Điều 72 Luật SHTT) ● Không thuộc trường hợp quy định khoản Điều 74 LSHTT ● Không thuộc đối tượng nêu Điều 73 LSHTT Bình Luận Trong trường hợp nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum đáp ứng điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, không thuộc trường hợp từ chối cấp văn => Cơ quan quản lý nhà nước quyền sở hữu công nghiệp tức Cục Sở hữu Trí tuệ có thẩm quyền cấp văn bảo hộ cho UBND tỉnh Kon Tum nhãn hiệu chứng nhận Sâm Ngọc Linh Kon Tum ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia sở hữu cơng nghiệp (Điều 118 LSHTT) Kết luận       UBND tỉnh Kon Tum được Cục  Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo  hộ đối với nhãn hiệu chứng nhận  sâm  Ngọc  Linh  Kon  Tum  là    hoàn toàn hợp pháp Thanks! CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and illustrations by Stories ... chống lão hóa, kháng khuẩn, cải thiện chức gan Sâm Ngọc Linh, hay gọi sâm K5 coi sản vật quý núi rừng Ngọc Linh Sâm Ngọc Linh phát thấy núi Ngọc Linh thuộc hai tỉnh Quảng Nam Kon Tum TÌNH HUỐNG... phẩm Sâm Ngọc Linh Đến 18/6/2016, Sâm củ Ngọc Linh Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký dẫn địa lý số 00049 theo Quyết định số 3235/QĐ -SHTT Theo Quyết định này, sản phẩm sâm. .. Sản phẩm sâm Ngọc Linh Kon Tum phát tỉnh Kon Tum chứng minh xuất xứ, đặc tính sản phẩm sâm Ngọc Linh thuộc tỉnh Kon Tum Khoản Điều 87 LSHTT quy định quyền đăng ký nhãn hiệu: • Khoản LSHTT định:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận luật sở hữu trí tuệ, Thảo luận luật sở hữu trí tuệ