0

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

7 46 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2021, 09:46

Luyện tập với Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ giúp các bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi giữa học kì 1, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo. MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021­2022 Mơn: NGỮ VĂN ­ LỚP 11  I. MỤC TIÊU ĐỀ KIÊM TRA 1. Kiến thức: Thu thập thơng tin để  đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với một số  nội dung   Đọc hiểu và Làm văn trọng tâm trong chương trình Ngữ Văn 11 nửa đầu học kỳ I 2. Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng Đọc hiểu một văn bản ngồi sách giáo khoa và kỹ năng vận dụng các thao tác lập  luận để  viết bài văn nghị  luận văn học; kỹ  năng trình bày và diễn đạt các nội dung bài viết một cách rõ ràng,  đúng quy cách 3. Thái độ: Có quan điểm tích cực trước những vấn đề  cần nghị  luận, có ý thức sống lành mạnh, có tâm hồn  phong phú.  4. Năng lực: Phát huy năng lực tư duy, năng lực sử dụng ngơn ngữ, năng lực sáng tạo của học sinh II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 1. Hình thức: Tự luận, thời gian 90 phút 2. Cách thức tổ chức kiểm tra: Kiểm tra chung III. THIẾT LẬP MA TRẬN Cấp độ Nhận biết Vận dụng Thông hiểu Cấp độ  thấp Lĩnh vực I. Đọc­ hiểu ­Ngữ liệu: Đoạn trích  văn bản khoảng từ 150  đến 300 chữ ­ Nội dung: Phù hợp với các chuẩn  mực đạo đức, quy phạm pháp luật Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ %: II. Làm văn: Nghị luận văn học ­ Nội dung:  + Nghị luận về một đoạn trích/ văn  bản thơ/ văn tế hoặc một khía  cạnh của  đoạn trích/ văn bản thơ/  văn tế ­ Ngữ liệu: Một trong các văn bản  sau:  ­ Câu cá mùa thu (Nguyễn  Khuyến) ­ Tự Tình ( Hồ Xn Hương) ­ Thương vợ (Trần Tế Xương) ­ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc  (Nguyễn Đình Chiểu) Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ %: ­   Phương   thức   biểu  đạt ­ Thao tác lập luận  ­   Phong   cách   ngơn  ngữ ­ Từ  ngữ, hình  ảnh,  câu   văn,   chi   tiết   có  trong đoạn trích/ văn   2  1.0 10 % Cộng ­ Hiểu được nội dung  chính của  đoạn trích/  văn bản ­   Giải   thích     từ  ngữ,   hình   ảnh   trong  đoạn trích/văn bản  ­ Giá trị biểu đạt của  biện pháp tu từ  trong  đoạn trích/văn bản  1.0 10 % Cấp  độ  cao ­   Trình   bày  quan   điểm,  suy   nghĩ   của    thân   từ  vấn đề đặt ra    đoạn  trích   /văn  1.0 10 %  4 3.0 30 % Viết bài  văn  nghị  luận  văn học  hoàn  chỉnh 7.0 70 % 7.0 70 % Tổng số câu:  Tổng số điểm:  Tỉ lệ %:  2  1.0 10 %  1.0 10 %  1 1.0 10 % 7.0 70 %  10.0 100 %    TRƯỜNG THPT                    KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021­ 2022 HUỲNH NGỌC HUỆ                                  Mơn: NGỮ VĂN ­ LỚP 11                                            BẢN ĐẶC TẢ  MA TRẬN  Cấp độ Lĩnh vực Vận dụng Nhận biết Thông hiểu ­   Nhận  biết  I. Đọc­ hiểu phương  ­Ngữ liệu: thức  Đoạn trích  văn bản khoảng từ  biểu đạt  150 đến 300 chữ ­ Nội dung: Phù hợp với các chuẩn  chính    văn  mực đạo đức, quy phạm pháp  luật ­   Nhận  biết   chi  tiết  trong  văn bản Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ %: II. Làm văn: Nghị luận văn học ­ Nội dung:  + Nghị luận về một đoạn trích/  văn bản thơ/ văn tế hoặc một khía  cạnh của  đoạn trích/ văn bản thơ/  văn tế ­ Ngữ liệu: Một trong các văn bản  1.0 10 % Hiêủ   được  nôị   dung  chinh ́   trong  văn  ban̉ 1.0 10 % Cấp độ  thấp Bằng   kiến  thức,   sự  hiểu   biết,  trình bày suy  nghĩ   của  bản thân về  thông điệp ý  nghĩa   nhất  mà   tác   giả  muốn người  đọc   rút   ra  sau     đọc  văn   bản  Cộng Cấp độ  cao 3.0 30   % 1.0 10 % Vận   dụng  kiến   thức,  kĩ   năng  nghị   luận  văn học để  viết   bài  văn   nghị  sau:  ­ Câu cá mùa thu (Nguyễn  Khuyến) ­ Tự Tình ( Hồ Xuân Hương) ­ Thương vợ (Trần Tế Xương) ­ Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc  (Nguyễn Đình Chiểu) luận   văn  học   hoàn  chỉnh  Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ %: 7.0 70 % Tổng số câu:  Tổng số điểm:  Tỉ lệ %:  2  1.0 10 %  1.0 10 %  1 1.0 10 %      TRƯỜNG  THPT HUỲNH  NGỌC  HUỆ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 7.0 70 % 7.0 70  %   10 100   % NĂM HỌC 2021­2022 Mơn: Ngữ văn – Lớp 11 Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các u cầu từ câu 1 đến câu 4:    Trong lần đi thăm một thầy giáo lớn tuổi, lúc tranh luận về quan điểm sống,   một sinh viên đã nói: ­ Sở  dĩ có sự  khác biệt là vì thế  hệ  các thầy sống trong những điều cũ là của   một thế  giới lạc hậu, ngày nay chúng em được tiếp xúc với những thành tựu   khoa học tiên tiến hơn nhiều, thế hệ các thầy đâu có máy tính, khơng có internet,   vệ tinh viễn thơng và các thiết bị thơng tin hiện đại như bây giờ… Người thầy giáo trả lời: ­ Những phương tiện hiện đại giúp chúng ta nhưng khơng làm thay đổi chúng ta   Cịn điều em nói là đúng. Thời trẻ, những người như chúng tơi khơng có những   thứ em vừa kể nhưng chúng tơi đã phát minh ra chúng và đào tạo nên những con   người kế thừa và áp dụng chúng (Hạt giống tâm hồn và Ý nghĩa cuộc sống, tập 5, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí  Minh) Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên? (0.5điêm) ̉ Câu 2. Theo y kiên cua ng ́ ́ ̉ ươi thây, nh ̀ ̀ ững phương tiên hiên đai co y nghia nh ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̃ ư  thê nao đôi v ́ ̀ ́ ới chung ta ́ ? (0.5 điêm) ̉ Câu 3. Nêu nôi dung chinh cua văn ban.(1.0 điêm) ̣ ́ ̉ ̉ ̉ Câu 4. Từ câu chuyện trên anh/chị rút ra bài học gì cho bản thân? (1.0 điêm) ̉ II. LÀM VĂN: (7,0 điểm)   Quanh năm bn bán ở mom sơng, Ni đủ năm con với một chồng Lặn lội thân cị khi qng vắng, Eo xèo mặt nước buổi đị đơng Một dun hai nợ, âu đành phận, Năm nắng mười mưa, dám quản cơng Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, Có chồng hờ hững, cũng như khơng!   ( Thương vợ – Trân Tê X ̀ ́ ương, Ngữ văn 11, tập 1, Trang 30 ,NXB GD Việt Nam)          Cảm nhận về nỗi lịng của ơng Tú qua bài thơ trên                                                HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN NỘI DUNG Đọc  hiểu ĐIỂM 3.0 Câu 1 Phương thức biêu đat chinh: t ̉ ̣ ́ ự sự Câu 2 Theo y kiên cua ng ́ ́ ̉ ươi thây : ̀ ̀  Nhưng ph ̃ ương tiên hiên đai giup ̣ ̣ ̣ ́  0,5 chung ta nh ́ ưng không lam thay đôi chung ta ̀ ̉ ́ Nôi dung chinh :  ̣ ́ Câu chuyện đã nêu lên một bài học, cũng là đạo lý     1.0 sống của mỗi con người: phải biết  ơn, trân trọng những người đi   trước Bài học rút ra cho bản thân: ­ Cần có thái độ  đúng mực với những người lớn tuổi, đặc biệt là   người đã và đang dạy dỗ ta.(tơn sư trong đao) ̣ ̣ Câu 3 Câu 4 0,5 ­ Phải biết  ơn và trân trọng quá khứ, công lao của cha ông. Bởi  mọi thành quả  hôm nay ta được hưởng thụ  đều do ông cha ta vất  vả tạo thành.(uông n ́ ươc nh ́ ơ ngn) ́ ̀ ­ Phải biết gìn giữ  và phát huy những giá trị, những thành quả  đó   để đáp ứng u cầu của thời đại, để có cuộc sống tốt đẹp hơn và  là tiền đề tốt cho con cháu mai sau 1,0 ( HS tra l ̉ ơi đ ̀ ược 2 y tr ́ ở lên được 1.0 điêm ) ̉ Làm văn Cảm nhận về nỗi lịng của ơng Tú qua bài Thương vợ 7.0 1. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề  nghị  luận  Thân bài  triển khai các luận điểm để  giải quyết  vấn đề. Kết bài đánh giá, kết luận được vấn đề 2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nhận về nỗi lịng  0.5 của ơng Tú qua bài Thương vợ.  0.5 3. Triển khai vấn đề  nghị  luận thành các luận điểm; vận   5.0 dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ   và dẫn chứng  Học sinh có thể trình bày hệ thống các luận điểm theo nhiều  cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các nội dung sau: * Giới thiệu tác giả Trần Tế Xương, bài thơ Thương vợ  và nhân vật trữ tình của bài thơ. (0.5 điêm) ̉   * Cảm nhận về  nơi long cua ơng Tu qua viêc khăc hoa ̃ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣   hinh anh ba Tu trong bai th ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ơ.(3 điêm) ̉ a. Ơng Tú là người có tấm lịng thương vợ sâu sắc(1.5điêm) ̉ * Ơng Tú cảm thương cho sự  vất vả, lam lũ của bà Tú: Ơng   thương bà Tú vì phải mang gánh nặng gia đình, quanh năm lặn  lội “mom sơng”:  ­ Ơng Tú thương vợ trong cảnh bn bán vất vả, ngược xi,   khơng  ổn định, bà khơng những chỉ  ni con mà phải ni  chồng    ­ Ơng thương vợ  khi phải lặn lội, bươn chải khi làm việc   Đó là tấm lịng thương xót da diết của  ơng Tú trước thực   cảnh mưu sinh của bà Tú * Ơng phát hiện và trân trọng, ngợi ca những đức tính tốt đẹp  của vợ ­ Ơng cảm phục bởi tuy vất vả nhưng bà Tú vẫn chu đáo với   chồng con.  ­ Ơng Tú trân trọng sự chăm chỉ, tần tảo đảm đang của vợ      Trần Tế  Xương đã trân trọng đề  cao phẩm chất cao đẹp  củavợ  mình: người phụ  nữ  chịu thương chịu khó, hết lịng vì  chồng, vì con b   Ơng   Tú   ý   thức       thân  minh ̀   là  ngươì   vô   dung(1.5điêm) ̣ ̉ * Người đàn ông trong xã hội phong kiến đáng lẽ  ra phải có  sự nghiệp hiển hách để lo cho vợ con, nhưng ở đây, ơng Tú ý  thức được bản thân là gánh nặng của vợ ­ “Ni đủ năm con với một chồng” : Tú Xương ý thức được  hồn cảnh của mình, nhận mình có khiếm khuyết, phải  ăn  bám vợ, để vợ  phải ni con và cả  ni chồng, ơng coi mình  là “một đứa con đặc biệt” ­ “Một dun hai nợ”: Tú Xương cũng tự ý thức được mình là  món “nợ” mà bà Tú phải gánh chịu ­ Từ  tấm lịng thương vợ, Tú Xương cũng chửi cả  thói đời  đen bạc : ơng Tu m ́ ượn lơi ba Tu ch ̀ ̀ ́ ửi thoi đ ́ ơi đen bac, cung ̀ ̣ ̃   la nôi đau đ ̀ ̃ ời cua tâng l ̉ ̀ ớp tri th ́ ức đương thời      Bất mãn trước hiện thực, Tú Xương đã mượn tiếng chửi  cua v ̉ ợ đê ch ̉ ửi cho thoi đ ́ ời * Nghệ thuật: (1đ) ­ Khăc hoa thanh công hinh t ́ ̣ ̀ ̀ ượng nhân vật trực tiếp (bà Tú)  và gián tiếp (ông Tú) ­ Nghệ thuật đối, đảo ngữ, dùng từ láy ­ Ngôn ngữ gần gũi với đời sống; sử dụng sáng tạo thành ngữ *Đanh gia chung: (0.5 điêm ) ́ ́ ̉    Đoan th ̣ ơ đa thê hiên nôi long cua tac gia :  ̃ ̉ ̣ ̃ ̀ ̉ ́ ̉ Ơng Tú là người  có tấm lịng thương vợ sâu sắc, từ đo ơng đa y th ́ ̃ ́ ưc đ ́ ược ban ̉   thân minh la ganh năng cua gia đinh, ganh năng cua v ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ợ 4.Sáng tạo: Có cách diễn đạt độc đáo; thể  hiện được những  cảm nhận sâu sắc về vấn đề nghị luận 0,5 5.Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ  pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt 0,5 ...  2 ? ?1. 0 10  % ? ?1. 0 10  % ? ?1 1.0 10  % 7.0 70 % ? ?10 .0 10 0 %    TRƯỜNG? ?THPT? ?                   KIỂM? ?TRA? ?GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 20 21? ? 2022 HUỲNH NGỌC HUỆ                                  Mơn: NGỮ VĂN ­ LỚP? ?11  ... 1. 0 10  %      TRƯỜNG  THPT HUỲNH  NGỌC  HUỆ KIỂM? ?TRA? ?GIỮA HỌC KỲ I 7.0 70 % 7.0 70  %   10 10 0   % NĂM HỌC 20 21? ?2022 Môn: ? ?Ngữ? ?văn? ?–? ?Lớp? ?11 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao? ?đề) I. ĐỌC HIỂU: (3,0 điểm)... ­ Thương vợ (Trần Tế Xương) ­? ?Văn? ?tế nghĩa sĩ Cần Giuộc  (Nguyễn Đình Chiểu) luận   văn? ? học   hoàn  chỉnh  Số câu:  Số điểm:  Tỉ lệ %: 7.0 70 % Tổng số câu:  Tổng số điểm:  Tỉ lệ %:  2 ? ?1. 0 10  % ? ?1. 0 10  % ? ?1 1.0 10  %
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,